torsdag 31 mars 2011

Protestantismens problem!

Ibland blir man överaskad! Anton Assarsson (syns ibland på Erevna) har läst EWNT och översatt en fantastisk studie av Brian W. Harrison!

Det finns fler guldkorn här, se om Sola Fide! Även den nyare posten om Madrids försvar av påveämbetet är bra. Sen undrar jag vart In Hoc Signo står rent politiskt... Lite väl långt till det mörkbruna hållet för min smak (och därmed lite väl ultratraditionalistiskt)! Kul i a f att labarum hittade mitt inlägg på Katolsk Vision, se här. Katolsk vision fick tydligen en vitamininjektion av mitt inlägg. Tragiskt och komiskt att läsa de efterföljande kommentarerna (jag såg det inte förrän nu)!

PS. I kommentarerna har en diskussion om sedevakanstism blossat upp.

måndag 28 mars 2011

Berget & prästinnor & Kyrkan

Berget har hamnat i blåsväder. Man vill inte ha kvinnliga präster där, p g a att man lever i en kommunitet med katoliker.

Känslorna går höga i nylutherska sekterismens intoleranta drev, se här och här!

UPPDATERAT
Jag kanske ska förtydliga att jag hoppas Berget blir helt katolskt. De som vandrar i den a-kyrkliga folktomma ödemarken kan hitta ett stort ljus om de bara simmar över Tibern, se Piltz utmärkta brev!

torsdag 24 mars 2011

Pingstekumenik

Pingst och KK har fått godare relationer de senaste åren, se deras gemensamma resa till Rom i Maj

söndag 20 mars 2011

Kristendom som illusion

Erik M gav mig ett tips om en boktitel som skulle vara en bra ateistisk argumentation mot teismen. LOFTUS; The Christian delusion var bra! Det är en bredsida mot kristen tro av f d kristna (och Eller som "föddes" ateist). Faktiskt det bästa jag läst... här följer en kort resencion och sammanfattning!

Boken har 5 delar. 1:a delen går igenom varför religiös tro är konstig/ologisk! Och visst är det märkligt att det finns 38 000 olika samfund! Och de flesta är rätt navelskådande. I de små sammanhangen blir världsbilden hårt knutet till din identitet. Och påståenden att "fritänkaren" skulle vara överlägsnare, friare och starkare (s.44, där religiös är svag, beroende och bunden) är fullständigt patetiskt! Kap 4 menar att du ska ha samma nivå av skepticism för din egen tro, som mot andras tro (vilket jag bejakar)! Här tror jag grundproblemet ligger. Visa mig den naturalist som lever upp till detta!

En sak som imponerar på mig är helgonens förmåga (t.ex. Augustinus, Aquino) att hitta på skarpa argument mot sin egen position, så övertygad var man om den katolska religionens sanning! Jag kan lita på mina sinnen. Det finns en materiell värld och jag kan få kunskap genom vetenskap och beprövad erfarenhet (s.95). Men detta är inte allt. Hur kan jag i så fall utifrån mina sinnen veta att jag bara kan vara naturalist/empirist/scientist? Det som alltid stör mig i ateistiska resonemang, är dess tendens att alltid fly försvaret av sin egen kunskapsmässiga position. Eftersom a-teism är ett förnekande av kunskap om Gud, så har ateisten inget beviskrav på sig... Därför kan man kritisera sönder teismen och själv sitta säker i sitt icke-elfenbenstorn! De menar att deras kunskapssyn är självklar och att de inte behöver försvara sin position. Det är en mycket falsk säkerhet.

Jag blir gärna naturalist, om jag blir överbevisad om att teismen är trams och att naturalismen är den enda sunda hållningen mot den verklighet vi lever i. Till dess, så talar massor för teismen; intellektuellt, känslomässigt och historiskt! Min kunskap formas inne i mitt huvud pga vad jag upplever sensoriskt, rationellt och andligt trovärdigt! Carl Sagan kan hävda - hur många ggr han vill - att det inte är extraordinärt alls att säga att; "Kosmos är allt som finns, var och kommer finnas" (s.98)! Tillåt mig tvivla! :-) Ja tvivel är trons andra dimension. När man börja tvivla på sitt eget tvivel finns det ingen annanstans att gå, än till Gud! "Been there, done that and moved on..."! "Det är smart att växa och tänka och undersöka och lära och följa varhelst argumenten och bevisen leder" (citat s.102)! Därför blev jag katolik!

2:a delen går igenom varför Bibeln inte är Guds ord! Kap 5 visar hur beroende Skrifterna är av en förvetenskaplig världsbild/kosmologi (vilket är irrelevant för icke-fundamentalistiska icke-kreationister)! Kap 6 tar upp modern exegetik och vill visa att a) det finns logiska motsättningar (t.ex. 1 Mos 1:12 vs 2:5; Rom 3:28 vs Jak 2:24); b)inga bevis för biblisk arkeologi (t.ex. syndafloden, uttåget, erövringen, David); c) myter och sagor (t.ex. jungfrufödelse, menlösa barn folkmord, Qurinius); d) falska ouppfyllda profetior (t.ex. Jes 17:1f; 19:5-7; Hes 26:7ff; 29:8ff; 19f; Jer 36:30 - 2 Kung 24:6; hela Dan); e) förfalskingar (t.ex. Dan; deutero-Jes; Pastoralbr; Ef; Petr). Kap 7 menar att Gud har en taskig kommunikationsnivå. Bibeln har tolkats i enormt många olika riktningar (sant) och allt är naturligtvis Guds fel!Slaveri, rasism, antisemitism, homosexualitet, livslångt äktenskap, helvete är exempel på NT:s "vansinighet"! Inkvisition (25 000 döda), religionskrig (1600-talets 8 0000 000 döda) och USA:s inbördeskrig (620 000 döda) visar på kristendomens galenskap! Ja läser man skriften som en o-troende protestAnde, så blir den obegriplig. Jag hade också misst tron om jag läst som nyateisterna. Skriften och Kyrkan kräver lite mer brottning och problematisering; dock i gemenskap. Att sitta i ensamhet gör ingen bibelkunnig! Tro söker förståelse tillsammans med de heliga; vid sidan, bakåt och uppåt! Endast så kommer du framåt!

3:e delen koncentreras på ondskans problem. Bibeln är hemsk och nyateismens moraliska relativism är den bästa och ärligaste vägen att göra moraliska principer, då det påstås grundas i verifierbara allmänna intresse, som man vet både orsakerna och konsekvenserna av (s.233). Ja tillåt mig tvivla... :-)

4:e delen går emot kristologin! Frågan är inte vad som är möjligt, utan vad som är troligt. För en naturalist är inget troligt och då blir tron omöjlig. Konstigt! Kap 11 är bokens centralaste; var Jesu uppståndelse verklig? Extraodinära händelser kräver extraordinära bevis och det finns mindre bevis för mirakler än att författaren har en stjärnkrysare (s.298f)! Så blir någon förvånad om att Jesus inte uppstod enligt författaren?!? Massor av mässfirare kan få hallucinationer tillsammans. Är detta möjligt? Självklart. Är det troligt att "functional schizotypes are prone to congregating into cults like this..." (s. 306)! Besök dem och se för dig själv! För de f.d. nyateister krävs det att Jesus visar sig för just dem, för att de ska tro (s.308 och 310)! Ja saliga dem som tror ändå! Det finns en hel del att gå på... Läs slutet av alla evangelierna och ta kontakt med närmsta präst!

5:e delen är 3 kritiska angrepp mot kristendomen som samhällsfientlig! Alltså varför religioners etik inte gör världen bättre (de är sinsemellan motstridiga och dikterad moral är därmed värdelös)! Varför nazismen var en religiöst motiverad anti-katolsk (med stöd från medeltida katolsk antijudiskhet) rörelse (kap 14, som är mkt bra)! Och sist varför kristendomen inte ensam kan sägas ligga bakom den vetenskapliga revolutionen (med dess nyfikna, utvecklingsoptimistiska och empiriska hållning)!

Ja det är en bra bok, trots dess agenda. Skribenterna har gjort så gott de kunnat och det ger en bra överblick var nyateismen står. I stort sett är den saklig, men den förfallen tyvärr ibland till demagogiska pajkastningar. Sånt är rätt tråkigt att behöva läsa! Jag förstår hur de tänker och det är stort. Att tänka rätt är dock större!

fredag 18 mars 2011

Kyrkan, judarna och de andra!

Hur kan man som katolik ska se på icke-katoliker!

Den mest populära bilden över religiös tro är f ö idag bilden om att alla vägar leder till bergets topp. Om du är muslim, hinduist, buddist, nuddist eller svenskt likgiltig spelar ingen roll. Bakgrunden till denna bergsbild är att vägarna leder uppåt, inte neråt och att vi gör vägarna, inte Gud.

Men sann religion är inte konstruerad av människor (uppåt). Sanningen kommer ner från himmelen och blir en av oss. Vi kan inte ta oss uppåt till det himmelska bergets topp av oss själva. Inte ens om vi behärskar bergsklättring och gör vår egen väg kan vi nå fram till den Onåbare. Vägen är Kristus och Gud vill i en heligt kärleksfull desperation, att alla ska komma till insikt om sanningen. Detta var anledningen till att Kristus blev människa och dog och det är därför Kyrkan tillsammans med Kyrkorna finns överallt och det är därför Gud ger varje människa den nåd som behövs, för att människan ska kunna nå evigheten.

Blir då bara några få frälsta? Exklusivism är vår tids ”dödssynd"" En av de ”dogmer” vilket Kyrkan är mest misskrediterad för är; ”utanför Kyrkan finns ingen frälsning”, på latin ”extra ecclesiam nulla salus”. Denna dogm måste sättas in i sitt sammanhang. St Cyprianus hävdade endast att det inte finns någon frälsning utanför kyrkligheten (hedningarna omnämns ej) för de heretiker (inte schismatiker) som tillhört henne och slutgiltigt brutit med henne. Att Kyrkans frälsningslära skulle vara så exklusiv att en medlem av ett visst kristet samfund inte kan nå evigheten synes för mig vara absurd, samt även högst okristligt och går rakt emot katekesens tro (KKK 819-821, 845-848, 1258-1260).

Hur blir det då med judarna? Det finns ingen motsättning i Skriften (t.ex. Mark 16:16; Joh 3:5; 14:6; Apg 2:41; 4:12; 1 Kor 5:12f; Gal 1:8; 3:27; 1 Tim 2:4; Tit 3:10 och 2 Joh 10ff) eller Traditionen (se nedan) att Gud både vill att alla ska bli frälsta och vill på ett unikt sätt använda Kyrkan. Kyrkan har existerat sedan begynnelsen. Kyrkans lära har alltid varit exklusiv och inklusiv. Det finns en väg till Gud och förmodligen flera vägar till Kristi kropp – Kyrkan.

St JUSTINUS Martyren är kyrklig inklusiv i Apologia Prima, 46;
”De som levde överenstämmande med Ordet [Logos] är kristna, även om de ansågs ateister, som grekerna Sokrates och Herakleitos.”

St THOMAS AQUINO skriver i Summa Theologica 3:68:2, att frälsning också inkluderande kan meddelas till dem som mentalt önskar bli döpta;
”Dopets sakrament kan önskas av någon på två sätt; verkligt och genom en längtan att bli döpt, vilket syns hos dem som varken är döpta eller vill bli det…och de kan inte bli frälsta eftersom de inte sakramentalt eller mentalt är inkorporerade i Kristus, vilket genom all frälsning ges.”

ANDRA VATIKANKONCILIET lär inklusivism och exklusivism, men har mera utförligt behandlat hur både de nya kyrkorna (orientaliska och ortodoxa) och nyare samfunden (anglikanska och reformatoriska) hänger ihop med Kyrkan. Jag citerar tre texter. Den första är från 1964; Lumen gentium 14f;
“Med stöd av Skriften och traditionen lär det att Kyrkan på vandring är nödvändig för frälsning... Katekumer som, drivna av den Helige Ande, uttryckligen och frivilligt ber att få bli upptagna i Kyrkan, förenas med henne genom denna åstundan (hoc ipso voto); Moder Kyrkan omfattar dem redan med kärlek och omsorg som sina egna.“... “döpta... men inte bekänner den fulla tron eller inte fasthåller vid kommunionenheten under Petri efterträdare, vet Kyrkan sig vara förbunden av flera skäl. Många håller nämnligen den heliga Skrift i ära som tros- och livsnorm och de visar en uppriktig religiös iver, de tror kärleksfullt på Gud, den allsmäktige Fadern, och på Kristus, Guds Son Frälsaren, de mottar dopets insegel och förenas därigenom med Kristus, ja de erkänner och undfår även andra sakrament i sina kyrkor eller samfund. Flera av dem är lyckliga över sin delaktighet i biskopsämbetet...“

skrivs i Unitatis redintegratio (Dekret om ekumeniken) 3;
“...samfund har skilt sig från den fulla gemenskapen med den katolska kyrkan, inte alltid utan att människor felat på båda sidor... Ty de som tror på Kristus och mottagit ett rätt dop har därigenom gjorts delaktiga – om än ofullständigt – i den katolska kyrkans gemenskap.”... ”Även om dessa från oss skilda kyrkor och samfund enligt vår uppfattning lider av brister, saknar de alltså ingalunda betydelse och vikt i frälsningsplanen. Kristi Ande vägrar ju inte att använda dem som medel till frälsning, och deras kraft kommer från den nåd och sanning som i fullhet anförtrotts den katolska kyrkan. De från oss skilda bröderna – som individer eller som samfund och kyrkor – åtnjuter dock inte den enhet som Jesus Kristus ville skänka åt alla som han har pånyttfött och gjort levande till att bilda en kropp och äga det nya livet. Det är denna enhet som den Heliga Skrift och kyrkans Tradition förkunnar. Ty endast genom Kristi katolska kyrka, som är den universella vägen till frälsning, kan man få del av nådemedlen i dess fullhet.”


Och om judarna i Nostra Aetate 4 från 1965 sägs;
”...Kyrkans frälsning hemlighetsfullt förebildats i det utvalda folkets uttåg ur träldomslandet. Därför kan Kyrkan inte glömma att hon fått Gamla Testamentets uppenbarelse genom detta folk, med vilket Gud i outsäglig barmhärtighet värdigats sluta det Gamla Förbundet, och att hon får näring från roten av det goda olivträd, där hedningarnas vilda olivgrenar är inympade. Kyrkan tror nämligen att Kristus, vår frid, genom korset har försonat judar och hedningar och i sig själv gjort de båda till ett.”...”Kyrkan fördömer alla förföljelser mot vilka människor det än må vara… beklagar hon djupt allt hat, alla förföljelser och antisemitiska manifestationer, i vilken tid och vilka personer de än må ha riktats mot judarna."


Hur hänger då judendomen och kristenheten exakt ihop? Rom 9-11 ger en hel del material. Jag tycker det är svårt att ge ett entydigt svar på frågan om de båda förbundens relation till varandra. Kanske säger en bild mer än något annat. Den medeltida filosofen, teologen och mystikern Hugo av S:t Victor beskriver relationen kristendom-judendom med en bild som i dag är logotyp för Israels turistbyrå och som visar två spejare som bär en druvklase på en stång (4 Mos 13:24). ”Vinklasen är Kristus, som bärs av båda förbundsfolken tillsammans. Juden går före, den kristne följer efter. Juden ser inte vad han bär men den kristne ser.”!

Johannes Paulus II ger också ett intressant tal 1980 (på tyska) där Judendomen ses som dagens förbundsfolk i det Mosaiska förbundet, specifikt i det ”icke uppsagda förbundet”! Det är svårt att inte koppla det till som aposteln Paulus i Romarbrevet 11:29, ett ställe som Kyrkan tyvärr har historiskt försökt att systematiskt förtränga. Ja hur det än är så är Katekesen tydlig i 839f:

”Slutligen, de som ännu inte har tagit emot evangeliet är av olika skäl förbundna med Guds folk:” Kyrkans förbindelse med det judiska folket. Kyrkan, Guds folk i det Nya förbundet, upptäcker i det att hon tränger in i sitt eget mysterium, sina band med det judiska folket, ”som Gud först talade till”. Till skillnad från de andra icke-kristna religionerna är den judiska tron redan svar på Guds uppenbarelse i det Gamla förbundet. Det är det judiska folket ”som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena, de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa” (Rom 9:4-5), ty ”Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse” (Rom 11:29).

Då man för övrigt ser på framtiden strävar det Gamla förbundets folk och Guds nya folk fram mot likartade mål: de väntar på Messias ankomst (eller återkomst). Men på den ena sidan väntar man på den korsfäste och uppståndne Messias återkomst, han som erkänns som Herre och Guds Son, på den andra väntar man på Messias ankomst vid tidens slut – och dennes drag är inte kända. Det är en väntan som också innebär okunnighet om eller missförstånd av Kristus Jesus."

I punkt 598 sägs till sist: "Man får inte framställa judarna som förkastade av Gud och heller inte som förbannad"!

Jag tänker då inte kasta någon sten åt ett judiskt håll! Gud vare tack för judendomen och våra kristna bröder. Och Gud vare tack för hela hans heliga kyrka som finns i fullhet runt påven!

onsdag 16 mars 2011

Gudsbevis

Tänkte bara kort redovisa några Gudsbevis. De är inte bevis i strikt mening, men de gör Gudstron extremt trovärdig och a-teismen extremt otro-värdig!

1. Modern version av Kalaams kosmologiska gudsbevis av W.L. Craig

P1. Allting som börjar att existera har en orsak för sin existens
P2. Universum började att existera
SS. Alltså har universum en orsak för sin existens

Beviset diskuteras bl.a. 1, 2

2. Det teleologiska gudsbeviset (från grekiska telos) eller ändamålsargumentet finna i flera varianter.
P1. Världsalltet är alltför komplext, ordnat, anpassningsbart, och målmedvetet för att ha uppkommit slumpmässigt eller ur en olycka.
P2. Därför måste världsalltet ha blivit skapat av ett känslomässigt, intelligent, vist eller målmedveten varande.
P3. En gud är en känslomässigt, intelligent, vist eller målmedvetet varande.
SS. Därför är det troligt att en gud existerar!

2B. Intelligent design
Är en underavdelning till detta Gudsbevis och har en del vetenskapligt skolade företrädare; bl.a Behe och Dembski! KK har absolut inte tagit ställning i denna debatt. Det finns evolutionstroende katoliker (t.ex. Ulf Silfverling på katolsk observatör) och ID-"övertroende" dito! Jag tror alla som satt sig in i modern vetenskap, dock funderar i varför det ser så ändamålsenligt och skönt ut där ute!

3. Guds existens är enligt det ontologiska argumentet logiskt eller begreppsligt nödvändig. Om vi antar att Gud inte existerar kan vi enligt argumentets förespråkare härleda en motsägelse. Gudsbeviset finns i flera olika varianter, men ser i sin grundform ut så här:

P1. Gud är - per definition - det största tänkbara/"mest fulländat".
Q1. Antag att Gud inte existerar.
Q2. I så fall kan man tänka sig "något" som har alla Guds egenskaper, men som också existerar.
SS1. Detta "något" är i så fall större än Gud, eftersom det är större att existera än att inte existera.
SS2: SS1 ger då en paradox, eftersom Gud ju per definition är det största tänkbara.
-Q1. Antagandet att Gud inte existerar är alltså felaktigt.

Anselm av Canterbury och Alvin Plantinga tror detta argument är giltigt.

3B. Det finns också som underavdelningar hos Thomas av Aquino, (det finns ett väsen som har alla egenskaper till fullo)

4. Det moraliska gudsbeviset utgår från det faktum att de allra flesta kulturer och människor upplever att det finns en objektiv moral, att det finns sådant som verkligen är rätt och fel, och tänker sig därför att det finns en moralisk orsak till denna moral - Gud.

4B. På samma sätt kan man argumentera utifrån det mänskliga medvetandet, och tänker sig därför att det finns en medveten orsak till detta - Gud. Analogt kan detta argument även utgå ifrån existensen av känslor (en kännande orsak), kärlek (en älskande orsak) eller information (en informationshanterande orsak)!


5. Mänskligt varande, språk, relation och kultur och hela vår värld förklaras bäst genom Guds försyn! Swinburne:s "Existence of God" ägnar det 10:e kapitlet åt detta argument!

6. Folk har en upplevelse av att möta Gud, vilket troligast förklaras med att Han finns!
6B. Pragmatiker som James menar att just för att Guds hypotesen fungerar i människors liv, gör den trolig!

7. Argument från mirakler och Gudsfolkens historia. Judarnas uttåg, Sinai och Kisti uppståndelse kan sägas historiskt stödja tron på Guds existens!

lördag 12 mars 2011

Journey Home Paolo Roberto
Hur coolt som helst! Gud är rätt häftig!
24 min av Paolo Roberto!
Och efter 25 min Ulf Silfverling (biolog och red katolsk observatör)!

fredag 11 mars 2011

Bloggfasta

Mediefasta är (nog) den mest effektiva fastan.

Ska trappa ner rätt rejält under fastan. Dels för att jag behöver det och dels för att andra människor behöver det, speciellt kankse ni läsare... :-)

Kommenterar lite och återkommer kanske med små instick, annars blir det mest radiotystnad med avseende på nya blogginlägg...

torsdag 10 mars 2011

Naturalistisk rationalism?

En av mina gamla lärare "Stefan" skrev en bok, när vi läste på CredoAkademin. Han testade - kapitel för kapitel - på oss. Boken blev "Kristen på goda grunder". Jag vill göra en bredsida mot naturalismens irrationella "filosofi"- och eftersom jag kanske bidragit något till ovanstående bok - hoppas jag kunna återanvända (sno) några av dessa resonemangen här (Stefan är naturligtvis den som är författaren och hans stora inspirationer är bl.a. Schaeffer och Sire: "Universe next door")!

VAD ÄR NATURALISM
Naturalism är ofta den "metafysiska" bakgrunden till bl.a. ateism, marxism, existentialism och materialism. Den yttersta verkligheten är opersonlig (endast materiell) och kan beskrivas i naturliga termer. Ingen övernaturlig eller andlig verklighet existerar. Energin och materian som universum består av, ses här vanligtvis somverkligheten och allt som finns (finns också en pluralistisk variant, se här som jag inte tar upp, då jag uppfattar den som ovanlig och en särling).

MÄNNISKAN
Naturalismen (fysikalistisk dito) utgår från opersonlighet, beskrivet i materiella termer. Den försöker förklara det personliga utifrån det opersonliga. Vad ger det för människosyn?

1 Människans personlighet kan inte motiveras. Naturalismen innebär att det personliga i grunden är detsamma som det opersonliga. Det gör människans upplevelse av sig själv som person helt obegriplig.

2 Människans värde kan inte motiveras. Männsikan har inte ett unikt värde.

3 Människans frihet kan inte motiveras. Energi och materia kan inte välja, de bara är. Newtons system gav att allt i naturen är förutbestämd. Kvantfysiken öppnar möjligheten för slump, men detta är inte frihet. Frihet är möjlighet till ett medvetet och ansvarigt val.

MORAL
Moralen kan inte motiveras. Naturen är amoralisk, likgiltig för alla resonemang om gott/ont. Moralen är då en konstruktion av människan. Eftersom moral inte finns förankrad i ursprunget finns det ingen verklig grund för dess giltighet. Vi behöver en arkimedisk/"fast punkt" för moralen. Varken människan, en demokratisk majoritet eller politisk makt kan utgöra en arkimedisk punkt. Därmed blir moral något relativt.

Inte heller evolutionär överlevnad kan utgöra grund för moralen. Moralens uppkomst skulle möjligen kunna förklaras! Då det i kampen för överlevnad visat sig vara en fördel att leva i grupp och att för att det skall vara möjligt, så är vissa ordningar nödvändiga. Men denna teori ger ingen verklig absolut grund för moralens giltighet. Man skulle kunna formulera en moral utifrån principen; "allt som stödjer livet är gott". Men naturalismen kan inte motivera varför liv är bättre än icke-liv. Livsåskådningen kan inte motivera värden: Allt är energi och materia; dock är nazismen fel; känns det som... Och då finns det mänskliga rättigheter, tror jag! :-)

Naturalistisk "oetik" ger
1 ingen norm som definierar vad ont/gott. Man kan låtsas att människan utgöra normen, antingen: a) alla blir sin egen norm, b) majoriteten eller c) den politiska makten bestämmer över andra. I samtliga fall förblir moralen helt subjektiv. Det finns ingen övergripande och allmängiltig norm att hänvisa till.

P1 Om det finns något ont, så måste det finnas gott.
P2 Om det finns ont/gott, så finns normer som avgör vad som är vad.
P3 Om det finns avgörande normer, så finns det normgivare.
SS: Om vi talar om ont/gott, förutsätts någon normgivare.

2 ingen värdering, bara konstatering. Eftersom det inte finns någon absolut norm kan vi inte gå från konstaterande till något värderande. Det går inte teoretiskt att göra skillnad på ett mord och en viskning. Olikheter är konstaterbara, men de är ej teoretiskt värderingsbara.

3 ingen onormalitet. Det är omöjligt att i objektivt säga att det är fel på världen eller att vi skall kämpa för något bättre, i en viss riktning. Allt blir relativt, vars slutpunkt är meningslöshet. Intellektuellt är naturalismen en självförstärande teori som t o m gör tänkandet meningslöst. Existentiellt finns ingen mening, utan Gud. Det naturalistiska svaret på det ondas problem är att upplösa begreppen gott/ont, genom att göra dem till subjektiva och relativa begrepp och därmed lämna oss i en värld av enbart konstaterbara handlingar och tillstånd. Allt som är, är! Det finns inget "egentligt" bör!

UNIVERSUMS URSPRUNG
Om universum har sitt ursprung inom sig själv, då måste det existera innan det börjar existera. Universum måste ha orsakat sig själv. För att kunna utgöra sin egen orsak måste universum först existera, innan det orsakar sin egen existens. Det måste alltså vara både orsak och verkan samtidigt. Men att något kan finnas till innan det finns till är inte logiskt möjligt. Liksom A inte samtidigt kan vara både A och icke-A, kan universum inte både existera och icke-existera. Självmotsägande!

Att universum skulle ha blivit till utan någon orsak är inte möjligt. Tankemässigt är det irrationellt att hävda att saker och ting - t.ex. universum - ploppar upp utan orsak! Då förnekar vi all erfarenhet och grundläggande tankelagar: "Ur intet kommer intet" (ex nihilo nihil fit). Vetenskapen bygger på att varje händelse orsakas (i kvantmekaniken finns händelser som har en statistisk kausalitet, dock inte utifrån ingenting). Om vi inte söker orsaker avstannar all vetenskap.

MÖNSTER I UNIVERSUM
1 Ordning. Naturlagarna är en beskrivning av den ordning som finns. Universum är präglat av fantastisk ordning, struktur i allt och av konsekvens.

2 Ändamålsenlighet. Allt som existerar verkar fylla funktion. De biologiska systemen är extremt ändamålsenliga. Kroppen är ett under av ändamålsenlighet.

3 Komplexitet. Universums uppbyggnad är avancerad, ex. partiklar, atomkärnan, cellen eller hjärnan. Trots denna komplexitet finns universiella principer!

4 Skönhet. Tillvaron möter oss i hänförande skönhet, t ex stjärnorna, naturen, ett sovande barn, kyrkomusiken eller Kristusikonens blick. All denna hänförande formgivning bör ha en formgivare, inte i ren och skär slump!

Så bevista onödigt många, rika och ståtliga liturgiska tillställningar. Be och kontemplera onödigt länge, läs onödigt många bra böcker, rota i kvarkarnas lustiga värld och kasta dig ut på teologins vindlande ”stigar”. Drick onödigt gott öl (eller vin om du vill vara mer bibeltrogen; Joh 2). Njut av onödigt vacker musik, rita onödigt vackra blommor och var onödigt kärleksfull mot familj, släkt och vänner. Börja därmed inse att hela skapelsen och vår tillvaro är ett enda långt onödigt vackert kärleksbrev, så mysteriöst att vi aldrig blir kloka på det och så enkelt att alla människor kan se kärlekens stora tecken, vilka syns överallt. För kärleken och skönheten är alltings mittpunkt - framförallt invid altare och kors - men också i varje del av mikrokosmos eller makrokosmos. Ta och blicka in i naturen och kulturen, eller i vetenskapen och teologin. Se Konstnärens eller Skaparens storhet vid midsommartid i bersån. Schas; gå ut och förundras, häpna, gläds, njut och skapa, ty min Gud är en snickrande, vindrickande och upprättande jude!

5 Information Information finns i allt och vi kan genom våra sinnen uttyda den! Det finns information i den genetiska koden, i strängar, i rödförskjuten strålning, i radiosignaler, i ljus. Och allt dras till varandra. Guds kärlek kan uttryckas i fysik; som attraktion i atomen, eller gravitation.

onsdag 9 mars 2011

"Common Good" & God of the odd!

Återkommer till Common Sense Ateism-sidan; but often "common sense" is not common! And atheism isn't and it doesn't make sense!!! :-)

Jag tycker sidan är bättre än det mesta jag sett (finns ju grader även i helvetet :-) )! Luke Muehlhauser (25 år) har brottats med frågan och är för närvarande ateist! Det är förståeligt utifrån hans evangelikala bakgrund. Hans nivå för vissa diskussioner om Guds existens är bra. Han har ansträngt sig och höjer sig över allt ankdamsmässiga och småaktig!

LIVSÅSKÅDNING
Det blir tydligt att ateism (icke-teism)/naturalism - som livsåskådning - egentligen inte ger några skäl för sig. Och eftersom det är ett förnekande av Gudstro, kanske de aldrig får ihop några verkliga skäl! Ateism är att sätta sig i positionen att det ännu inte finns tillräckliga skäl för (mig att tro på) Guds existens! Det enda "positiva" kunskapsmässiga som tycks motivera Luke:s ateism är "ondskans problem" och evolutionsteorin. Resten är kristendomskritik (som jag redogör för nedan).

ONDSKANS PROBLEM
Jag menar att ondskans problem är ett allmän-mänskligt problem och att det kristna svaret är det hittills mest o-troliga, men tro-värdiga; Gud har för alltid sår!

MORALFILOSOFI
Luke har på senare tid gått från moralisk relativist till att det finns moraliska absoluter; disire utilitarianism, som verkar ha sitt ursprung hos Hume och Fyfe.

Ett citat från hans bok: "something is “good” if it fulfills all the desires in question. Something is “bad” if it thwarts the desires in question."...

Utilitarism är det bästa a-teister kan erbjuda, men den har verkliga problem, vilket diskuterats här.

GUDS FÖRMODADE ONDSKA
En stor del av ateismens argumentation går ut på att visa hur ond den förmodade Guden är, eller vilken ondska en teistisk gudsbild utgör!

Det listas en massa bibelställen:
1 Mos 7:21-23, dränks jordens befolkning. (se 1 Mos 6:5, allt var ENDAST ondska)
1 Mos 19:24, Gud dödar alla i Sodom and Gomorra. (se kap 18)
2 Mos 12:29, slaktas alla förstfödda (se kap 11 och de 10 plågorna)
2 Mos 21:1-11 slaveri (begränsat bl.a. till max 6 år) & otaliga dödsstraff (varken judendomen eller kristendomen har tillämpat dem)
2 Mos 32, Moses är på Sinai och Israeliterna tillber en egyptisk avgud. 3 000 people dör. (Gud=helig)
3 Mos 26:27-29, hotar Gud med straff om att få äta sina barns kött.(Bibelns språkbruk är inte bara vackert)
4 Mos 16:41ff, handlar om att prästers uppgifter görs av andra; 15 000 dör.(Guds präster=heliga)
4 Mos 31:7-18, dödar Israeliterna Midianiterna, utom jungfruarna. (krig)
5 Mos 2-5 Mos 3 Gud ville att Israeliterna skulle förgöra alla i Heshbon, vilket fortgår (krig).
5 Mos 13:6-10, Gud vill att du ska döda släkt och vänner om de dyrkar andra gudar. (Gud=helig)
Jos 6 Gud beordrar utplånandet av allt levande i Jeriko. (krig)
Jos 10:10f, Gud hjälper israeliterna slakta Amoreérna med svärd och stenar. (krig)
Dom 11:30-39, Jefta bränner sin dotter som ett tackoffer. (förfarandet sägs inte vara gudibehagligt)
Dom 14:11-19, Simson dödar 30 män och tar deras kläder.(krig)
Dom 16:27-30, Simson dödar 3 000.(krig)
Dom 19:22-29, Våldtas en bihustru och slaktas. (förfarandet sägs inte vara gudibehagligt)
Dom 21, Gud beordrar utplånandet av alla i Jabes.(krig)
1 Sam 6:19, dödar Gud 50,000 män för att de såg på förbundsarken!(Gud=helig)
1 Sam 15:1-9, Gud beordrar utplånande av Amalekiterna för att de varit obehjälpliga 400 år tidigare. (5 Mos 25:17-19)
2 Kung 1:9-10, Elia får Gud att bränna 51+51 män med eld från himlen.(kungen hade inte den rätten)
2 Kung 2:23f, retar en mob barn Elisa, och Gud dödar dem med björnar.(förmodligen en representation av Baalsdyrkare i Bethel)
2 Kungs 10:18-27, Gud beordrar utplånande av Baalsdyrkare! (Gud=helig)
1 Krön 21:14 Gud dödar 70,000 oskyldiga med pest, pga av Davids handlande.
2 Krön 13:15-18, Gud hjälper Juda stam att döda 500,000 Israeliter.(krig)
Ps 137:9; "...ta dina späda barn och krossa dem mot klippan."(Bibelns språkbruk är inte bara vackert).

Är Bibelns Gud en blodtörstig best? Som tvättäkta evangelikal fundamentalist eller naturalistisk dogmatist, så ser det verkligen ut så. Men hur ska dessa ställen "tolkas"/läsas?

TOLKNINGSHJÄLP
Först om Gud finns som tillvarons källa är det jag som existerar på hans villkor och inte tvärtom.Därefter måste det utredas om läsaren har grund att hävda att han är mer moraliskt upplyst än Jesus - som bejakade GT - och därför bättre i stånd att bedöma GT? Sist måste det betonas att våra bedömningar av hans handlingar gör varken till eller från om Hans existens.

Min tro (med starka skäl från bl.a GT) är att Gud är helig och barmhärtig och god och rättvis och har gett oss moralisk förmåga. Gud är därmed inte motsatsen till vår rättskänsla! Guds handlande i Skriften är moraliskt grundat och överträder inte godheten och rättvisan i Guds eget väsen. Då går det att förstå den brottning som det finns i att läsa GT!

Ondska straffas och det är gudomligt motiverat, även om det inte märks vid första genomläsningen! T.ex. När Israeliterna intar Kanaans land sker det därför utifrån generationers ondska och gudsfientlighet, där Gud väntat på omvändelse (se 1 Mos 15:16 och 5 Mos 9:4-5). Är inte straffen orättvisa och drabbar oskyldiga? Krig drabbar oskyldiga, men rättfärdiga krig existerar/existerade!

tisdag 8 mars 2011

De 4 ryttarna på höga hästar och en ärkeänglalik Mikael

De 25 mest inflytelserika ateisterna har korats, se här.

Först kom den ofta militante Dawkins, tätt följd av Harris, Hitchens och Dennet. På 7:e plats kom Shermer (fd evangelikal) och som sägs vara moderat. Jag har ägnat några timmar åt dessa "giganter".

Först Dawkins. Dawkins har faktiskt oanade sidor, se gärna samtalet med biskop +Harries eller McGrath! Uppväxt anglikan, kom han att lämna religion och bli "evolutionsövertroende". Han menar att det är lika sannolikt att de kristnas Gud existerar, som att jultomten eller valfri "afrikansk stamgud" existerar och drar sina slutsatser främst med utgångspunkt från biologiska data! Dawkins anser att religiösa påbud och dogmer är föråldrade och att moralen i dem ofta är motsägelsefull. Hans mest kritiska bok heter "Illusionen om God"! För en bra moteld mot boken se Hahn:s "Svar på den nya ateismen. Nedmontering av Dawkins argument mot Gud"

Dawkins menar att naturvetenskapen, inte minst sedan Darwins Om arternas uppkomst publicerades 1859, övertagit religionens roll att förklara världen. Han menar att det inte längre finns ett behov av en skapande gud för en tillfredsställande förklaring av världens uppkomst eller aktuella livsformer. Dawkins menar att det finns tillräckliga indikationer för att påstå att Guds (eller gudars) existens är extremt osannolik (går speciellt emot argumentet från design). Han visar också att vissa vördade bibliska figurer inte är några föredömen i moraliska frågor, samt att många moralregler är allmänmänskliga och oberoende av religion.

Dawkins betonar vetenskapens förhållningssätt där man skapar modeller (till exempel naturlig selektion) och samlar data som stödjer eller kullkastar modellernas riktighet, i motsats till religionens förhållningssätt där Dawkins menar att människorna okritiskt förväntas tro på dogmer. Med Ockhams rakkniv kan religion numera förkastas, då det går att med enklare medel förklara universum!

Harris föddes av judisk mor och pappan var kväkare. Mest känd är han för sina två böcker, "The End of Faith" (2004) och "Brev till en kristen nation" (2006) där han starkt kritiserar religiös tro, och istället förespråkar logiskt tänkande. Han skriver; "religion tillåter annars normala människor att skörda vansinnets frukter och se på dessa som heliga". Harris praktiserar ofta meditation i österländsk tappning, vilket kan förvåna en hel del!

Harris menar att all tro - utom religiös - är baseras på goda skäl och erfarenheter. Att som i vår värld tro att universums skapare kan läsa dina tankar borde klassas som mentalt sjukt och inte normalt."

Harris är speciellt kritisk till Islam;
"It is simply a fact that the greatest predictor of terrorist behavior anywhere in the world (with the exception of Sri Lanka) is whether or not a person believes that Allah is the only god and Muhammad is his prophet."

Hitchens beskriver sig själv som en Antiteist. Detta då han hävdar att en ateist inte tror på Gud, men skulle säga att den skulle vilja göra det. En Antiteist, enligt Hitchens, går även så långt som att säga att det skulle vara fel att tro på en "ständig övervakare". En ständigt övervakare som Hitchens säger vara "folkmordisk, homofobisk, sexistisk och som tvingar oss att samtidigt älska honom, som vi fruktar, definitionen av Sadomasochism." Hitchens mamma är judinna från Polen, och han är journalist och under våren 2008 kom hans bok "Du store Gud? Hur religionen förgiftar allt". Hitchens argument för ateism består av ifrågasättande av existensen av en gud och de dåliga effekterna som varje religion har på sina ofrivilliga och frivilliga anhängare och de samhällen där de lever. Från kondomförbud, via GT:s våld och Kristi korsdöd, Muhammeds falsifarium, miraklernas frånvaro, försoningsdöd, helvete, sexualneuvroser och till slutsatsen att människor inte längre behöver religion. Vetenskap och förnuft skall istället förbättra samhället och civilisationen.

Dennett är amerikansk professor i filosofi, studerade under Quine och doktorerade under Ryle vid Oxfords universitet.Dennett är författare till ett flertal böcker om evolution och medvetandet, den mest kände; "Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon"

Dennett är en dogmatisk materialist som på fullt allvar tror att Darwins teori förklarar fullständigt ursprunget och essensen av all verklighet: fysisk, biologisk, psykologisk och kulturell. Boken verkar utifrån recensioner jag läst vara under all kritik, se här
Evolutionsteorier som appliceras utanför biologi har den negativa egenskapen att de blir högst spekulativa... Utgångspunkten är att religion ses som ett parasiterande fenomen, som inte har något gott med sig! Det kan man tycka, men den förutsätter en ogrundad materialism, som visar en personlig antireligiös agenda.

Vetenskap beskriver och undersöker de materiella orsakerna t.ex träden för att bygga en båt, och den verkande orsaken (själva byggandet) Spekulationer om varför saker finns (t.ex att en fiskare skall kunna fånga fisk) eller syftet med sin existens är utanför vetenskapens jurisdiktion! Att ta en naturvetenskaplig teori och söka förklara religionens ursprung, kan bara vara ett enda stort kamikaze-projekt!

Till sist fd baptisten och NewAge-troende Mikael Shermer som har skrivit flera böcker som försöker förklara den allestädes närvarande tron på irrationella eller obevisade fenomen. Why People Believe Weird Things handlar om flera udda idéer och grupper, inklusive kulter, men också om kreationism och förintelseförnekare.

I boken "Why Darwin Matters: The Case Against Intelligent Design" presenterar Shermer flera förklaringar till varför evolutionsteorin är ett viktigt vetenskapligt område, medan intelligent design inte är vetenskap över huvud taget, varför ID-anhängares kritik av evolutionsteorin är irrelevant, varför vetenskap inte kan bekräfta eller förneka religion, och varför alla kristna borde anamma evolutionsteorin.

Shermer verkar vara den mest sympatiske och en person med åsikter som jag blir intresserad av, så honom börjar jag gräva ner mig lite mer i. Hitchens kan vara väldigt rolig, men helt vansinnigt antireligiös.

måndag 7 mars 2011

Finns Gud? W L Craig mot Flew del 1 av 11En av de mest kända debatterna om Guds existens! "Flew" kom på äldre dar att distansera sig från agnostisk ateism och bli deist, pga den komplexa ordning den finns i universum, se wikipedia!

Flew rekomenderar:
(1-2) Swinburne:s bok "Is There a God?"
(3-6) Om att tänka igenom om det fanns en big bang och tiden började då; multipla Universum; fine-tuning argumentet;
(7-8) Om naturalismen kan förklara livets uppkomst och fortplantningsskapelse.
(9) Intelligent ordning/design som t.ex. beskrivs i Varghese: "The Wonder of the World: A Journey from Modern Science to the Mind of God".
(10) Att Gud kan nås genom "natural theology" som tydligen hos David Conway!

söndag 6 mars 2011

Tolkningsdjungeln och Erevna, del 2!

Jag blir fullständigt förundrad över icke-argumentationen hos Erevna om Maria:s påstådda sexliv (Jungfru Maria var alltid jungfru, då jungfrur som blir fruar kallas "FRUAR" inte jungfru)! Eftersom jag blir moderad, i vart annat inlägg, måste jag kommentera det här och nu. Se f ö Petronella:s underbara inlägg här!

Grundkonflikten har kommit att gälla tolkningsauktoriteten. Så här skrev jag i min kommentar som försvann:

Att bara läsa bibeln har alla protestanter varit ense om. Då kommer de till tusentals olika uppfattningar. Om 2 uppfattningar är motstridiga; t.ex. Luthers tro (vilket även första Svenska bibelöversättningen också hävdade) versus din tro; om Jesu bröder ; vem avgör vilken tolkning som är sann? Båda avskyr KK, men har olika tolkningar om vad som är rätt kristen lära. Är allt rätt, bara det inte är katolskt? Är det som är mest antikatolskt, mest rätt? I så fall vinner SÅ/(MFS)!

Vem/vad avgör vilken av 2 olika protestantiska tolkningar eller vilken av en katolsk vs en protestantisk som är rätt? Har du ö h t funderat igenom auktoritetsfrågan, eller gömmer du bara huvudet i (s)Anden?

"Sola Scriptura" är obiblisk, självmotsägande, ohistorisk och vansinnigt splittrande. Erevna-diskussionen visar med all önskvärd tydlighet, varför jag inte klarar att vara protestande längre. ProtestAndarnas auktoritet i tolkningsdjungeln är de själva! Ära vare mig, upplysningen (nedsläckningen) och deformationen i evigheters evighet! Amen!

fredag 4 mars 2011

Traditionalistprotester och protestantprotester


Det finns en samstämmig kritik av de senaste påvarna från SSPX och ultrakonservativa protestanter.

Vid första anblicken, kan religionsmötena i Assisi och Påvens kyss av koranen verka helt giltigt att kritisera.

Jag tror dock inte det är fallet, se t. ex. här. Kyssen kan faktiskt vara allt annat än ett godkännande av Koranen. Att visa hedersbetygelser mot den som ger (det finaste de har), kan mkt väl vara motiverat.

Det blir säkert en stor diskussion runt detta, men för mig verkar det fullt rimligt att du kan vara "sunt katolskt" och bejaka vad de senaste påvarna gjort. Men naturligtvis har de också gjort fel. De biktar sig ju ofta!

SvK anställer imam

Nu är religionssynkretismen här. Äntligen slipper vi onödiga religionskonflikter. SvK går före och anställer en muslimsk Imam. Där hade en gräns för mig passerats. Du kan söka upp din församling för utträde här (sök din församling på länken). Begär utträde före 2 Nov (vill ni göra lightvarianter, går ni ur 1 Nov och går in efter att skatteplikten registrerats, så slipper ni ge pengar till eländet)!

Allt gott

torsdag 3 mars 2011

Konsekvenser, mariologi och koncilier

Vad är autentisk kristendom? Varför tror ortodoxa och katoliker på en högre mariologi och ekklesiologi o s v! Jag publicerar ett kort utdrag från Erevna (då saker försvinner i Guds Moder:eringen, alltså på mariatråden).

Mariologin fick jag genom att söka rötter. Redan på 1990-talet som ultralutheran var jag övertygad om att katolsk mariologi stämde (eftersom reformatorerna delade den nästan manngrant)! Katolsk mariologi fastslogs samtidigt som kristologin (7 första koncilierna; Efesus 431-Theotokus i Denzinger111; Konstantinopel II 553 Canon 6 slår fast Maria som ständig jungfru Denz218 och Nicea II 787 slår fast Marie syndfrihet/immaculata i Denz302)

Alltså är det inkonsekvent att plocka kristologin och bejaka den och förkasta det andra, som koncilierna lärde. Kristen tro kan inte vara att plocka favo-dogmer som jag vill tro på eller kan förstå. Antingen fullhet eller ”skit i alltihop”!

Konsekvent är de som slänger ut hela Kristendomen (antingen som jude eller ateist) eller bejakar fullheten! Smörgåsbordsplockande kan vara kul runt jul. Som livsåskådning verkar det galenskap, i avfallande skala!

Bli konsekvent! 1:a (jude eller katolik) eller 0:a (ateist)! Tro på Kristi fulla auktoritet (KK) eller förkasta honom (Jude)! Antingen eller. Inte rödgröna röror med olika favoritdogmer!

onsdag 2 mars 2011

En fd småpåves bekännelser

Detta är inlägg 666 på denna blogg (bara så ni vet det, räkna gärna själva :-) )!

Jag har en tendens till att vara överdrastisk (och överironisk). Ibland trampar jag säkert någon på tårna i onödan. I fallet med Christian och "titlar, gjorde jag ett övertramp; och jag har ändrat förra inlägget.

Jag har bekännt min synd (i Kyrkan) och strävar vidare.

Så från djupet av mitt hjärta: förlåt! Jag är inte perfekt och hamnar ibland fel. Det är tyvärr en sak som jag gjort rätt ofta. Förhoppningsvis kan jag bli klokare och får större vishet med åren! För en gång i tiden var jag en rätt stursk småpåve. Jag visste minsann var KK tolkade fel. Jag hade koll på mariologin och helgonens roll. jAG tolkade skriften rätt bra, kanske inte perfekt, men rätt nära. Kyrie eleison!

Idag kan man småle åt min attityd då. Idag strävar jag vidare! Imorgon är en helt ny dag!

tisdag 1 mars 2011

Tolkningsdjungeln och Erevna!

Christian Malm på Erevna har problem i senaste Maria-debatten (över 400 inlägg). Varför ska vi lita på hans bibeltolkning? Varför är KK:s så fel och Christians så rätt? Vad är den arkimediska punkten i tolkningsdjungeln? Är det Christian?

Hilaron är tuff:
"Vem vaktar att den inte vantolkas av de ”okunniga och obefästa människor” som förvränger Skriften ”till sitt eget fördärv” (jfr. 2 Pet 4)? Ja, inte är det enskilda individer i alla fall… Det är Guds Heliga Kyrka, Sanningens pelare och grundval (1 Tim 3:15). Den som Kyrkan avgör vara en obstinat heretiker ska vi betrakta som en hedning eller tullindrivare. (Matt 18:17, på grekiska ekklesia)

Och Kyrkans tolkning blir inte felaktig därför att någon säger att den är felaktig, vad är det för bisarr självpåtagen auktoritet att avgöra rätt och fel? Eller förnekar du att KK måste avgöra hur Skriften ska tolkas? Ni protestanter är ju oense om hur den ska tolkas! Så varför ska vi lyssna på just dig och inte på Zwingli, Calvin, Luther (som du avfärdar på många punkter: Marias jungfrulighet, realpresens osv.), Wycliffe, Ulf Ekman på 80-talet, Lewi Pethrus osv.? Eller är det godtyckligt vem av dessa vi lyssnar på därför att de inte är katoliker? Har sanningen blivit relativ, får du tro lite vad du vill bara du inte är katolik och fortfarande ha goda pretentioner på himmelriket?

...besvara hur du avgör vem du ska lyssna på när den ene predikanten säger en sak och den andre något annat? Vem går du till för att få ett slutgiltigt avgörande? Båda hävdar sig ju stå på Skriften ”allena”! Vem är det du låter fatta avgörandet?

Och så, kommer vi tillbaka till grundfrågan som måste avhandlas om vi inte ska fastna i ändlösa diskussioner om enskilda bibelställen: Om det finns meningsskiljaktigheter mellan fallna människor hur en passage i Skriften ska tolkas vem avgör vem av de båda parterna som har rätt?

Tack gode Gud för magestratet. Dessa teologiska vildhjärnor - som tror sig kunna tolka skriften rätt - hur orkar de med sig själva? Och mitt i allt detta har de mage att spy ut den ena grava nidbilden efter den andra om KK:s tro. Deras aversioner "speakes volymes" (kanske flera kubik)!

Ja, antikatolicism är otäck! Man står där - allt som oftast - med pizzan i knäet och trådarna hänger nerför knäna. Stanken är outhärdelig och personen på andra sidan mår bra (då han äntligen fått ur sig lite aversioner)! Men sanningssökande är aldrig förgäves.

Led du milda ljus, i dunkel, dimfylld värld. (SvPs 275 av St Newman)! Heliga Newman bed för oss till vår Herre! Bed alla för ett enat, helgat, katolskt, apostoliskt kyrksverige! Bed att splittringens demon nu har gjort sitt och får tomhänt vandra bort till ödetrakten med svansen mellan benen! Kyrie eleison!

Ateism för eller emot, del III

Erik M har nu lyckats få mig att skriva 4 inlägg. Det är rekord! Tack för imput:en!

Vi började i en diskussion om teism kunde betraktas som rationell. Det tror jag. Jag gav 5 skäl:

1. Allt har en orsak. Ingenting ploppar upp från ingenting.
2. Skönhet och glädje och lidande tangerar något bortanför oss själva.
3. Alla människor bär på en längtan efter mer (eller mening eller rättvisa eller oändlig kärlek o s v ). Alla andra "längtor" (plur.) har situationer som tillfredställer din längtan (t.ex hunger, törst, kärlek osv). Alltså finns det något mer!
4. Människor tenderar till att tänka att något är rätt och något är fel (finns här).
5. Massor av människor har haft religiösa erfarenheter. Om allt är bluff; så är människan ytterst missanpassad. Myggor är anpassade, men människor är felkonstruerade.


Några försök har gjorts att skjuta ner dessa 5 område (nr 4 finns i annan tråd). Att materialismen har fått några poänger på humanistbloggens tråd, kan jag inte se... Erik M (längst ner) skriver; "Vissa teistiska modeller är totalt ologiska, andra är tekniskt sett möjliga men extremt osannolika."

Så kan man tycka. Men materialismen är å sin sida antingen totalt ologisk eller helt fullständigt omöjlig... Materialism är ett auktoritativt, arrogant påstående av obevisade - eller ofalsifierbara - principer. Allt som finns är materia! Hur vet någon det? Hur kan du visa det? Ingen kan visa detta, ändå tror folk på det; för att de vill (de väljer det frivilligt) och har en egen agenda (ibland t o m pseodovetenskaplig)!

Chesterthon skriver så här;
"it is absurd...to complain that it is unthinkable for an admittedly unthinkable God to make everything out of nothing and then pretend that it is more thinkable that nothing should turn itself into everything" (St Thomas Aquinas Ign Press 86; 2:534)


Materialisten skapar sig alltså massor av problem. Det går heller inte att bevisa "människans höghet och autonomi", ofrihet, lyckan i lustans frihet, moralisk relativism eller att all metafysik är ogiltig! Teorin är värde-lös! Menings-lösheten får ett nytt ansikte! Tomheten är absurd! Och attityden blir att allt som inte stöder den enfaldiga materialismen måste fördrivas. Det blir inte intellektuellt hållbart. All andlighet måste förlöjligas, förhånas och man drar sig inte för att låta "ändamålen helga medlen" för att få fram sin aversion!

Själv är jag förstummad av universums alla sköna mysterium. Skönhet finns överallt. "Pulchra sunt quae visa placent" (det sköna ses, och gör själen nöjd). Eller lite skämtsamt uttryckt: "Beuty is in the eye of the be(er)holder"! Ja för att parafrisera Zelmerlöv: "Christians still stand for faith, hope and glory, now!

Människan kan inte leva utan att knäfalla. Om du inte knäfaller inför treenig Gud, så måste du ersätta detta med något; titlar, stolthet, makt, sex, pengar, konsumism, alkohol, tingelitang eller Vetenskapen! Allt detta är - i viss mån - gott i sig, men miss-brukare är inte objektiva. Allt skall brukas och läggas under Kristi herravälde. Då får livet en annan ton och glans. Då lyser ett ansikte ibland jordiskt stoft. Då doftar det Krisma. "Då kommer himlen till jorden; schalalalalalaaaaa" (gammal söndagsskolesång)!

Till sist håller jag med Erik att vi tyvärr inte kan välja vad vi tror på baserat på vad som känns bra. Kristendomen känns för bra för att vara sann. Undersöker man dock anspråken, så finns det för mycket som stöder den för att det ska kännas bekvämt (evangelierna, uppståndelsen, Kyrkans framväxt, mirakler osv). Då kan man antingen bejaka Sanningen eller förkasta detta. Det är roligare och troligare att säga ja! Tro söker förståelse; mera, oftare och djupare! O-tro söker ofta inte. O-troligt nog finner de o-roligt (nog) inget! Otrovärdighet är utan värdighet! Jag finner idag det värdigaste perspektivet vara tro-värdigt! Jag är dock alltid beredd att ändra mig; om jag får argument som håller och mitt perspektiv kan visas icke-trovärdigt!

Vincit omnia Veritas!