onsdag 3 juni 2009

Finns Gud?


En utmärkt video om Gud och ondska, efter ett tips från Patrick Madrid via Da Mihi Animas.

Allt gott!

Inga kommentarer: