måndag 31 maj 2010

1. PETRUS VAR ALDRIG I ROM

INVÄNDNING: Petrus har aldrig varit i Rom och dog framför allt inte där.
SVAR: Om St Petrus inte varit i Rom, var dog han då? Det finns inte en enda rimlig teori, som någonsin förts fram för någon annan ort. Före 1800-talet fanns det inte någon som trodde något annat än att Petri grav fanns i Rom. Idag finns det ännu mindre skäl att hävda något annat efter arkeologiska utgrävningar. En unison kyrklig tro menar att St Petrus åkte till Rom och dog där. Utgrävningar, katakombmålningar1, reliker2, antik litteratur och Roms anseende pekar obönhörligen i den riktningen. Se även 1 Petr 5:133 och Rom 15:20-22. Kyrkofäder4 är överens om att den förste biskopen i Rom var St Petrus, se 1 Cl 5:4; Eusebios i Kyrkohistoria 3:1:2; ”Han kom slutligen till Rom, där han blev korsfäst med huvudet neråt...” och 4:1; ”Linus var den förste efter Petrus som fick ”episkopatet” över kyrkan i Rom.”5. Se också St Ambrosius Om sakramenten 3:6; ”Petrus...var biskop över den romerska kyrkan.”. Om du ifrågasätter St Petri vistelse i Rom har du alla bevis mot dig, så varför är detta fortfarande en myt som tragiskt nog odlas i några få kretsar?


1 Minst 300 målningar av St Petrus finns i de tidiga katakomberna. Många avbildar St Petrus tillsammans med Mose (GT:s störste och heligaste ledare).
2 Se WALSH, The Bones of Peter eller den betydligt äldre CULLMAN, Petrus. Lärjunge, apostel, martyr. Se även BAUMANN, Kristi löfte till Petrus, s306-330.
3 Babylon är här ett kodord för Rom i den tidiga Kyrkan. Jämför med Upp 14:8; 16:9; 17:5; 18:2-21.
4 För fler citat se St IGNATIOS, Brev till Romarna 4:3; St IRENAEUS, Adversus Haereses 3:1:2; 3:3:1; TERTULLIANUS, Adversus Marcionem 4:5:1; och EUSEBIOS, Kyrkohistoria 2:25:5 och 6:14:1.
5 Denne Linos nämns förmodligen i 2 Tim 4:21.

Inga kommentarer: