onsdag 2 juni 2010

2. KRISTI LÄRA VAR FÄRDIGUTVECKLAD I NT!

INVÄNDNING: I varken den tidiga Kyrkan eller i Skriften fanns läroutveckling. Gud samlade allt i Skriften när Kyrkan förföll. I Skriften finns allt!
SVAR: Kyrkan kan inte hitta på någon ny lära, men trons arv kan utvecklas. För det första finns utveckling beskriven i Skriften själv. När Bibeln refererar till en tillväxt i kunskap och mognad, individuellt eller kollektivt, så finns det alltid en utvecklingstanke. För det andra finns det också en utveckling i själva Skriftens lära, alltså en progressiv uppenbarelse i själva Bibeln. Se t.ex. dogmer om; ”livet efter döden”, treenigheten, och ”hedningarnas medverkan i frälsningsfolket” osv. Dessa insikter växte fram klarare och klarare, men skymtas mycket tidigt. Kristendomen är därmed inte en slags statyett, som ska poleras och dammas av. Idag kan inte ”de sista dagars heliga” eller de enda rättrogna, plocka fram det fulla arvet ur Bibeln och putsa av allt historiskt damm. Att Kristi sanna Kyrka först då skulle framträda är en märklig tanke. Kristen tro är snarare en organisk och levande tro. Kristendom är en relation till en person i, genom och under Hans egen kropp. Därför kan vi inte hugga bort en arm eller ett ben på statyetten, för att den ska passa bättre in i sammanhanget eller tidsandan. Vi kan framför allt inte hugga av huvudet från kroppen och sedan tro att kroppen inte behöver huvudet. På ett sammanlänkat och utvecklande sätt är Kyrkans tro och liv gemensamt; igår, nu och till evig tid. Den kyrkliga traditionen har inte förvanskat budskapet, då alla centrala läror för kristna, har ärvts från urkyrkans tro som är djupt förbunden med Skriften. Kyrkan är en kropp, Kristi egen mystiska kropp1. Finns det inte en gemensam identitet i alla organismer som växer, utvecklas och mognar?

1 Se Apg 9:4; 22:7; Rom 12:5; 1 Kor 12:12-27; Ef 1:23; 3:6; 4:12; 5:30 och Kol 1:18-24.

Inga kommentarer: