torsdag 3 juni 2010

8. PETRINSKT ÄMBETE MOTSÄGS AV GAL 2:11

INVÄNDNING: Visar inte Petrus fega handlande i Gal 2; att Petrus inte var ofelbar!
SVAR: Det visar möjligen att han inte var perfekt i sitt uppträdande, vilket ingen är undantaget Kristus och Maria. Inte ens påvar är syndfria eller helt igenom perfekta, vilket jag hoppas att ingen blir förvånad över! Nej Gal 2:11 bevisar inte att St Petrus dogmatiskt var fel ute. St Paulus påminner St Petrus om att vara den fasta klippan, genom sitt ämbete, mot de mäktiga judekristna fanatikerna vilka vägrade att dela bord. Detta handlar inte om ”ex Cathedra” – alltså en dogm i tro eller moral – utan om praxis, vilket redan t.ex. Tertullianus insåg år 200 i ”De Praescriptione haereticum” 23:10 eller se Eusebios i Kyrkohistoria 1:12. Dessutom var kanske inte St Petrus handlande så fegt, utan ett uttryck för pastoral omtanke och kärlek1. Faktum är också att det är vanligt att personer (t.ex. St Birgitta) tillrättavisar påvarnas handlande?

1 Se vidare i ROMERO, Unabridged Christianity, s235f; GIBBONS, The faith of our fathers, s85 och MADRID, Pope fiction, kap 4.

Inga kommentarer: