onsdag 30 juni 2010

81. KRUCIFIX

INVÄNDNING: Krucifixet är en negativ symbol. Jesus är uppstånden och därför är en
lidande och döende man en felaktig symbol.
SVAR: Att en del ”överandliga” människor ser korset negativt förtar inte det faktum att korsets symbol är något av det äldsta kristendomen känner, belagt sedan minst
tidigt 200-talet, dessutom finns korset med i hela Paulus teologi, se t.ex. 1 Kor 1:23; 2:2; Gal 2:19; 3:1 och 6:4.. Vad kan vara bättre, än att meditera över denna urgamla symbol. Världens grymmaste tortyrredskap, har blivit Guds eget segervapen. Guds förnedring har blivit måttet på människans värde. Han förgör lidandet genom att lida och döden dödas genom Guds död. Guds förnedring ger därför människan hopp. Intet ont är Gud frånvarande och allt lidande har sin botten i krucifixet. Gud har sår och omvandlar det värsta till det bästa, även om det inte känns så i våra liv just nu! Finns det någon hoppfullare symbol än krucifixet? Finns det något som bättre påminner oss om det ”dagligande korsbärandet” utifrån Luk 9:23?

Inga kommentarer: