tisdag 22 juni 2010

84. LITURGISK SKRUD

INVÄNDNING: Skulle Jesus haft liturgiska skrudar?
SVAR: Liturgiska kläder har dels en kristologisk, dels en judisk förankring. Judarnas präster skiljdes åt i bl.a. klädedräkt, se t.ex. 2 Mos 28:2ff; 29:21, 29, 35:19; 39:41; 3 Mos 8; 2 Sam 12:20; 1 Krön 16:29; 2 Krön 5:12 (vit klädnad) och Ps 29:2. Kyrkoskruden visar dessutom att prästen handlar i Kristi namn och representerar Kristus. Kyrklig skrud är Kristi egen. Alban är vanlig livklädnad som nämns i bl.a. Matt 5:40; 10:10; Joh 19:23. Mässhaken är manteln som nämns i t.ex.; Matt 21:7; Mark 12:38 och Luk 15:22 (även 1 Mos 39:12; 2 Mos 22:26; 2 Kung 2:8; Höga Visan 5:8; Ords 31:21; Hes 27:24). För att se bibliskt stöd för biskopens mitra, se 2 Mos 39:30f; 3 Mos 8:9 och för kräcklan, se Ps 23:4; Joh 21:16c och 1 Petr 5:2. Kyrkans färgkanon har den vita som främsta färg, vilket symboliserar ljus, renhet, fest och helighet, se Matt 17:2; Luk 9:29 och Upp 4:4; 7:9, 13f; 15:6; 19:7f, 14. Rött är kärlekens och korsets martyriefärg. Den gröna färgen står för växandet och den violetta för fasta och bot. Den gula är den gyllene glädjefyllda färgen. Är du glad och ser mässan som en glädjefylld mysteriös fest?

Inga kommentarer: