söndag 6 juni 2010

16. KYRKANS KRIG GÖR HENNE OBRUKBAR

INVÄNDNING: Krig är ren ondska och påven har ofta varit aggresivt krigisk.
SVAR: Hur ska vi idag se på korstågen? Finns det krig som är rättfärdiga1? Klart är att du ska försvara ditt eget liv, när detta är i fara. Stater eller kulturer får därmed också försvara sig, om de angrips. Så frågan är om Europa var hotat på 1000-talet?
Enligt KKK 2309 finns fyra klassiska villkor för det ”rättfärdiga kriget”2 och dessa var uppfyllda när korstågen började, även om senare korståg gått snett, framförallt det fjärde. Påven var inte aggresivt erövrande eller blodstörstande under korstågstiden. Medeltiden var däremot en tid då islam växte i fanatism, så att det knakade i världens alla fogar. Upptakten till korstågen var att muslimerna aggressivt trängt in i kristna länder och 1009 skövlades den heliga graven, genom att Kalifen av Egypten befallt om en total förintelse av all kristen närvaro i Jerusalem. 1071 intog turkarna Jerusalem och pilgrimsfärderna omöjliggjordes och upphörde. Hela den kristna östvärlden bad därför väst - och den romerske biskopen - om hjälp mot muslimerna. 25 år senare kom då västkristenhetens reaktion i och med det första korståget.3 Här tog riddarmunkar - tillsammans med en hel del löst folk - initiativet till att befria det heliga landet för pilgrimerna. Till en början var de första korstågen rättfärdiga krig, vilket gjorde vägen till det heliga landet trygg och framkomlig igen. Men övergrepp förekom, inte minst i blodbadet i Jerusalem vid det första korståget. Hela Europa och dess medeltida riddarideal kokade av religiös iver under denna tid och enormt många människor lämnade hus och familj för att driva den muslimska invasionen och skändningen ut från de heligaste platserna i östern. I dess spår gjordes ansträngningar att omvända muslimerna, speciellt St Franciskus var involverade i det projektet. Men framför allt försvagades islam med ett ”defensivt krig” och därmed stoppades dess aggressiva framfart upp något4. Europa var hotat, eftersom Nordafrika och Spanien var erövrat. Också Turkiet och Israel var intaget och snart föll nästan hela det ortodoxa Östeuropa under turkarnas svärd.

1 För bra och klassiska genomgångar av korstågen; PERNOUD, The crusaders 1959 och DUGGAN The story of the crusades 1966 och för den andra sidans bild se MAALOUF, Korstågen enligt araberna.
2 Pacifister - läs: Jos; Pred 3:8; Matt 22:21; Mark 15:39; Luk 3:14; 7:9; 22:38; Rom 13:4 och Tit 3:1.
3 Korstågen hade alltså en rättfärdig grund och man väntade länge innan man skred till verket. Detta kan jämföras med moderna östliga krigskampanjer (ej korståg) under Bush och Blairs fanor, där väntan var obefintlig och krigets grunder är minst sagt svaga. Påven har också uttryckt sitt ogillande.
4 Personligen har jag inget mot muslimer. Men islams utbredning medels svärd är en stor skymf mot människans värdighet och frihet. Kristendomen har också använt svärdet. Kyrie eleison! Detta har begränsats till enstaka händelser, medan islams expansion ALLTID skett med svärd. Läs respektive kulturs historia och bäva… Muslimer syn på ”jihad” och användande av våld har GT:liga (förbibliska) proportioner och har ofta trängt bort kristendomen med våld, t.ex. Nordafrika och Västasien.

Inga kommentarer: