onsdag 2 juni 2010

3. KYRKAN VÄLJER BLAND SINA FÄDER

INVÄNDNING: Kyrkan väljer bara ut de kyrkofäder som bekräftar den egna läran.
SVAR: Kyrkan är inte selektiv. De två tidiga fäder som inte platsar som ”äkta kyrkofäder” gör det utifrån att de avföll från kristen tro. Tertullianus blev montanist år 207 e.Kr. och Origenes var överinfluerad av platonism. Även om Origenes blev vilseförd i några doktrinära frågor är dock han och Tertullianus extremt intressanta och var kyrkotrogna i merparten av dogmat. Var återfinns de kyrkofäder som stöder icke-kyrkliga läror, t.ex. Skriften Allena eller Tron Allena? Många försök har gjorts för att hitta dem, men de nämner aldrig skriften som ensam auktoritet, men väl som en auktoritet. Och tron står alltid i förbindelse med kärlek eller gärningar i hela urkyrkan...

Inga kommentarer: