onsdag 23 juni 2010

86. RELIKER

INVÄNDNING: Reliker är en fruktansvärd import från hednisk religion.
SVAR: Reliker är en naturlig del av en biblisk tro, se Josefs ben i 2 Mos 13:19; mannat i 2 Mos 16:32ff; Arons stav i 4 Mos 17:10 och Arken i Hebr 9:4. Läs också 2 Kung 2:13f, där Elias mantel används för att slå med den på vattnet och det delar sig. Se speciellt 2 Kung 13:21 ”...när den döde kom i beröring med Elishas benknoter fick han liv igen...”. I NT är grunden till reliker i Matt 14:35f, om tofsen på Kristi mantel; Mark 5:28, om Kristi mantel. Vidare i Apg 19:11f, finns dukar och plagg av St Paulus som helar sjuka. Mycket tidigt, redan på 100-talet, har vi belägg för att Kyrkan använde reliker och att urkyrkan firade deras himmelska födelsedag över deras gravar, vilket Kyrkan har fortsatt att göra ända till idag. Reliker är inte suspekta och fejk, då de flesta är autentiska, mycket väl belagda, se CRUZ i Relics. Eller läs om svepeduken i Turin eller ”Lancianohostian”. En intressant sak är att en av de sex europeiska skyddspatronerna ligger en i en protestantisk församlingskyrka i Vadstena… Även reliker finns omnämnt tidigt, se citat från 100-talet i de apostoliska fäderna, Polykarpos Martyrium 18:2f (även 17:1c);
”Sedan samlade vi hans ben, som är dyrbarare än ädla stenar och mer värda än guld och lade dem på ett passande ställe. I den mån det är möjligt skall Herren låta oss samlas där i jubel och glädje och fira årsdagen av hans martyrium, till minne av dem som förut kämpat och till övning och förberedelse för dem som skall kämpa.”

Tänk om himlen hänger ihop med jorden! Tänk om den som lidit och segrat för alla, offras på samma plats där de återköpta vilar. Vågar du tro att helighet smittar? Vågar du vörda en helig, sann och levande ”idol”, som umgåtts ”för mycket” med Gud?

Inga kommentarer: