torsdag 24 juni 2010

87. HELIGA PLATSER

INVÄNDNING: Alla platser är lika heliga.
SVAR: Redan i Gamla testamentet gjorde judarna pilgrimsvandringar. Och i alla kulturer och folkslag har detta varit en naturlig del av det religiösa livet. Jämför med hur Kristi förklaringsberg benämns i 2 Petr 1:18. Och Kristus själv vandrade till dåtidens heliga platser, se Luk 2:41. Skulle vi vara förmer än Honom? Vi ses i Vadstena, Rom eller Jerusalem?

3 kommentarer:

Stefan Herczfeld sa...

Hej!
Jag tycker att det är en väldigt fin och bra genomgång som du gör!

Tyvärr har jag varit förhindrad att kommentera tidigare, eftersom jag saknat lämpligt konto.

Jag är kanske litet fundersam kring judarnas heliga platser. Att Jerusalem och templet är en sådan står helt klart. Det är svårt att se att någon annan plats skulle ens kunna likna denna helighet, förutom att hela landet är heligt. Däremot finns det naturligtvis platser för historiska händelser - både positiva och negativa. Jag vet att några platser har en särskild vikt - t.ex. Betlehem & Hebron, men jag vet inte om de är några "besöks-orter". Samtidigt är det också påfallande att vi inte vet var förbundet togs emot...

Just Jerusalem & templet är annars den kanske starkaste bilden av Guds särskilda närvaro på vissa platser.

Anders Gunnarsson sa...

Stefan
Tack för berömmet. :-) Slå gärna en signal.

Genom inkarnationen hände ju uppenbarligen något. I 2 Petr 1:18 har t.o.m. ett berg blivit heligt. Så helighet kan manifesteras på materiella platser. Gud använder platsen till att helga; inte i samma grad som sakrament; utan som sakramentalier instiftade av Kyrkan(se 79). Men judendomen har ju klara likheter. Vi vet inte var lagen gavs eller var förbundsarken blev av; men alla dessa förbundets "reliker"; arken, budtavlorna tillsamans med arons stav och mannat var ju onekligen extremt heliga" (2 Sam 6:6ff; Hebr 9:4).

Stefan Herczfeld sa...

Jag tror att den viktigaste skiljelinjen i hur man betraktar helighet inom både judendom och kristendom går ungefär här:
a) Människor vill ha kontroll, vilket inte är OK
b) Människor söker fördelar, vilket kan vara befogat, men inte alltid besvarat
c) Människor söker hjälp, och att överlämna något till Gud, vilket är bra, men hjälpen får ofta en oförutsedd form
d) Människor söker lyssna till Gud, vilket är det bästa


P.S. Du kan gärna ringa mig. Sleepaz kan hjälpa dig att hitta.