tisdag 8 juni 2010

26. SVENSKT PRIMAT FINNS I UPPSALA

INVÄNDNING: Rom har inte primat över Sverige, för Kyrkan består av flera grenar (Joh 15). En gren har ett historiskt primat hos Ärkebiskopen och här finns svensk auktoritet.
SVAR: Det finns en rest som beundransvärt vill leva kyrkligt i lutherdomen, likt anglokatolicism (Newman - senare konvertit - och Pusey initierade en rörelse bland anglikaner som ser sig som gren av Kyrkan; via media). Att med grenteorin desperat klamrar sig fast runt ledarna i Uppsala är svårt. Joh 15 har en intressant poäng i vers 6, där Jesus säger; ”Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp.”. Därmed inte sagt att alla ”kyrkliga svenskar” hamnar i elden :-). Poängen är snarare och min ärligt ställda fråga är om de höga rödskäggsherrarna och rödstrumpe feministerna i Uppsala är kvar i Kristi kropp? Läromässigt finns iaf tyvärr mindre och mindre kvar av den kristna tron. Dessutom är frågan om primatet historiskt blev givet Uppsala i dess ensamhet? Var det inte för att Uppsalas ärkestift var i kommunion med Rom, som ärkestiftstiteln gavs?

Inga kommentarer: