onsdag 30 juni 2010

92. ABORT BEHÖVS

INVÄNDNING: Abort är en tragisk men nödvändig del av kristendomen.
SVAR: Varför finns abort? Detta förfaringssätt skulle aldrig ha funnits om det inte var så intimt kopplat till den sexuella frigörelsen. Att utplåna miljontals liv, bara för att dessa människor inte är välkomna, är absurt. Vissa människor kan bokstavligt gå över lik, för att fritt kunna leva ut sin sexualitet utan bindningen att behöva få barn. Svensk kristenhet har idag ofta blivit accepterande till abort som en moralisk möjlighet, i motsats till hela den universella kristna traditionen. Absolut ingen kristen har sett detta som en moraliskt försvarbar handling före åtminstone 1930-talet. Se extremt tidigt i Didache 2:2; ”Du ska inte döda ett barn genom vare sig abort eller barnamord.”. Hela Skriften är full av citat vilket visar att människan blir människa före födelsen, se t.ex. 1 Mos 9:7; 30:22; 2 Mos 20:13; 3 Mos 18:21; 20:10ff; Job 31:15; Ps 51:7; 71:6; 127:3; 139:13-16; Jes 44:2; 49:1-5; Jer 1:5; 2:34; Luk 1:15, 41 och Rom 13:9f. De kristna människor som tror att det är förenligt med kristen tro att ta livet av foster, har all bevisbörda på sig och alla världsvida Kyrkor mot sig. För att inte tala om; vad Gud tycker om detta förfaringssätt… Varför skulle Kyrkan böja sig inför något som avhumaniserar mänskligheten på detta barbariska sätt?

Inga kommentarer: