torsdag 17 juni 2010

75. OMÖJLIGT ATT FÖRLORA TRON

INVÄNDNING: Jesus dog endast för de utvalda, alltså de förutbestämda.
SVAR: Denna kalvinistiska1 lära går på tvärs mot flera mycket tydliga utsagor i Skriften2. Det finns massor av utsagor som visar på människans fria möjlighet att välja Gud eller sig själv. Vi kan alltså inte ta för givet att vi blir frälsta, för vi kan inte veta om vi är så dumma att vi i framtiden väljer att smälla igen dörren till Guds frälsningsplan och sedan vägra glänta på den dörren igen. Skulle du kunna göra något så korkat som detta? Säkert inte, men vem vet detta med absolut säkerhet? Kyrie eleison!

1 Även mot traditionen, se t.ex. St AUGUSTINUS De trinitate 4:1:2.
2 Läran om att Jesus endast dog för ett utvalt fåtal, får som konsekvens att en del tror på evig säkerhet för de utvalda, eller ”bevarandet av de heliga”. Detta är också fullständigt motsatt den kristna traditionen och den klara bibliska läran. Se Matt 24:13; ”den som håller ut till slutet skall bli räddad”; Rom 11:22; ”Gud är… sträng mot dem som har fallit, god mot dig om du håller fast vid hans godhet; annars blir också du bortskuren.”; 1 Kor 10:12; 1 Tim 1:19-20; 4:1; ”...några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar...”. och 2 Tim 2:12; ”… förnekar vi honom skall han också förneka oss”.

Inga kommentarer: