söndag 20 juni 2010

80. KORSTECKEN

INVÄNDNING: Korstecken är vidskepelse.
SVAR: Vad kan vara mer fromt än att inträda i Guds tempel och som en påminnelse av dopet, doppa handen i vigvatten och därefter bekänna den treenige Gudens existens och Kristi lidande i korstecknet. Korstecknet finns belagt i den allra tidigaste kyrkohistorien (HIPPOLYTOS i Den apostoliska traditionen; 21:40 och 42:1 eller TERTULLIANUS Ad Uxorem 2:5:3), men se även 1 Mos 4:15b; 2 Mos 17:9-14; Hes 9:4-6 (”Taw” är sista bokstaven i hebreiska alfabetet och ett T-tecken i pannan); Upp 7:3; 9:4 och 14:1. Är korstecknet vidskepelse, är kristendomen hopplöst vidskeplig! Vad för symbol kan ersätta korset heliga höga hemska hemlighet?

2 kommentarer:

Lachen sa...

För mig fungerar korstecknet både som bekännelse, bönesuck och tack. Något som fungerar bra när man inte finner några ord. Kanske ett subjektivt sätt att använda korstecknet, men förhoppningsvis inte helt fel.

Anders Gunnarsson sa...

Det finns inga fel sätt, förutom att aldrif använda det... :-)