måndag 14 juni 2010

48. RÖVARE OCH KORS

INVÄNDNING: Det finns inget mellantillstånd, eftersom den botfärdige rövaren blev - efter en kort bön om att Jesus skulle tänka på honom - tillsagd att vara med Jesus efter döden.
SVAR: Rövaren blev tillsagd att vara i paradiset tillsammans med Jesus. Antingen hade rövaren fullkomlig kärlek och blev helgonförklarad eller led han skärseldens kval på korset. Ett tredje alternativ är förmodligen att paradiset inte exakt motsvarar himlen. Frågan som kvarhänger blir ändå om alla blir klara i jordelivet?

Alla kommer inte automatiskt till himlen. Denna lära förbilligar nåden och degraderar helighet. Det finns många som bär på ett tungt arv och inte orkar bli herrar över sina drifter och som faller ofta. De har sin förebild i rövaren på korset, vars enda synliga merit för oss var att han bad att Jesus skulle tänka på honom. Gud svarade med att se denne man och förklara honom tillhöra den himmelska sfären i Luk 23:43; ”Sannerligen, redan idag skall du vara med mig i paradiset.”. Rövarens helighet kommer från Kristi kors och av Kristi verk på korset och då finns det hopp även för oss syndare. Gud behöver inga fina, vältränade, välutbildade, välartade och vältaliga supermän. Han vill att vi ska be honom om att tänka på oss, även om vi hamnat helt snett och förrått både oss själva, våra medmänniskor och Gud själv. Se St Petrus eller St Paulus helighet, trots att de förrådde och även förföljde Jesus och Kyrkan, se Apg 9:5b; ”Jag är Jesus, den som du förföljer.” (Kristus=Kyrkan). Även dessa syndare upprättades och blev dåtidens största! Gud vill allas frälsning. Alla kan börja appliceringen av Kristi verk på korset innan döden uppslukar den möjligheten. Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!

1 kommentar:

Jacob Astudillo sa...

Hans Urs von Balthasar löser den problematiken bra tycker jag genom att identifiera paradiset med Kristus själv. Däremot sade han också att Kristus steg ner till helvetet(inte bara dödsriket, dvs limbo patrorum)vilket skapar stora problem.