torsdag 3 juni 2010

9. TITELANVÄNDNINGAR

INVÄNDNING: Kyrkornas hela prästerskap är ogiltigt, eftersom enligt Matt 23:9 är det förbjudet att kalla någon för Fader. Jesus säger uttryckligen; ”Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen.”. Dessutom finns inte påvetiteln i Skriften!
SVAR: De kristna som har problem med de titlar som används i katolska, ortodoxa, anglikanska samt lutherska sammanhang, får massor av problem när de läser Skriften på ett sådant sätt. Nästa vers blir då extremt jobbig, för där förbjuds att kalla någon lärare eller mästare. Då blir ”söndagsskolelärare” och ”bibellärare” också helt felaktiga begrepp. Om du läser skriften på detta sätt, får faktisk ingen någonsin kallas fader eller lärare. Så enkelt går det inte att komma förbi kyrklig tro, även om några gjort flera försök just här. Angående påvetiteln är denna bara en annan beteckning av Fader (alltså papa = Fader) och om St Paulus var fader och St Petrus var ledaren bland de tolv, så blir även denna invändning märklig. Invändningar av denna typ blir i slutändan enbart fåniga, för faderstitlar finns i t.ex.1 1 Kor 4:14f. St Paulus anses ofta vara en ”Fader”2, därmed är inte själva titeln problemet i Matt 23:9, utan det handlar om hur man graderar eller snarast hur fariséerna missbrukade sin auktoritet… Hur kan det vara fel att visa faderlig vördnad för den som föder dig med Guds ord och Kristi kropp?

1 Se också Dom 17:9f; Matt 19:19; Luk 11:11; 16:24; Joh 4:12; Apg 4:25; 7:2; 22:1; Rom 9:10; 1 Kor 7:8; Ef 3:14f; 1 Tess 2:11; Hebr 12:9 och 1 Joh 2:13f. Se även hos de allra tidigaste kyrkofäderna, osv.
2 Paulus hade inga fysiska barn!

Inga kommentarer: