torsdag 17 juni 2010

74. PREDESTINATION

INVÄNDNING: Skriften lär en förutväljelse till himmel och helvete enligt Apg 13:48; ”…Alla som var bestämda till evigt liv kom till tro” och 1 Tim 2:3b-6.
SVAR: Skriften menar att Gud förutser alla framtida händelser, men samtidigt också att Gud vill att alla människor ska få evig salighet och fullkomlig glädje. Människan är dock fri att säga nej till en sådan förutväljelsen - eller predestinationen - genom att vända sig från Gud och vägra att låta Hans barmhärtighet omsluta människan, se t.ex. Farao i Rom 9:18-21. Gud undanhåller dock ingen människa den nåd som behövs för att hon ska nå frälsning. Varje själ som hamnar i helvetet, gör detta enbart utifrån människans fria negativa val. Gud är så stor att han accepterar detta ytterst korkade val, därför att vi är fria. Gud har ingenting med helvetet att göra eller kan omöjligt sägas vara orsaken till att individer hamnar där. Gud kan inte orsaka ondska, bara tillåta den. Han är vår Far och han ger dig ett erbjudande som du inte borde ha några som helst skäl att säga nej till. Men du kan alltid säga nej, mot alla skäl och allt förnuft och hela Guds vilja och plan och förutbestämmelse. Den falska dubbla predestinationsläran fanns inte hos St Augustinus och förkastades redan 529 på Orangekonciliet och 853 i Quierzysynoden1. Islam, klassisk protestantism samt modern kalvinism - med den dubla predestinationsläran - gör Gud till det ondas ursprung. Gud måste vilja och har valt att vissa människor gör onda gärningar. Därmed överträder de Guds föreskrifter, utan att ha fri vilja att göra detta. När människan då har gjort det onda så kommer Gud skicka dessa varelser till helvetet, vilket de varit förutbestämda till. Så om människan inte har något val, görs Gud till en monstruös djävul. Fundera gärna länge på denna predestinationsinvändning, om du orkar! Kristendom har alltid räknat med möjligheten av frihet. Gud har skapat verkligt fria individer men ser ändå till att hans plan genomförs i slutändan. Vad blir det för Gudsbild i en teologi som skickar människor till helvete, utan att de har delaktighet i denna process? Eller vad är Gud om Gud orsakar människans ondska, så att de hamnar i helvetet?

4 kommentarer:

Den Förlorade Sonen sa...

Vi katoliker tror faktiskt både på predestination och reprobation. De är de fide. Vad kyrkan förkastar är Calvins blasfemiska heresi om att Gud skapat människor för helvetet.
I katolsk teologi finns ingen motsättning mellan viljans frihet och Guds suveränitet.

Anders Gunnarsson sa...

Bra att du förtydligar. Det var hela min poäng...

Apg sa...

"Vi katoliker tror faktiskt både på predestination och reprobation. De är de fide. Vad kyrkan förkastar är Calvins blasfemiska heresi om att Gud skapat människor för helvetet.
I katolsk teologi finns ingen motsättning mellan viljans frihet och Guds suveränitet."


Calvin tog sina läror ifrån Augustinus och Wycliff.
Gud har inte skapat människor för helvetet vilket vi kalvinister inte tror.

Apg sa...

"Vi katoliker tror faktiskt både på predestination och reprobation. De är de fide. Vad kyrkan förkastar är Calvins blasfemiska heresi om att Gud skapat människor för helvetet.
I katolsk teologi finns ingen motsättning mellan viljans frihet och Guds suveränitet."

Vi kalvinister om man nu kan kalla sig så, tror inte på att Gud har skapat människan för helvetet.
sedan var Calvins läror inget nytt han tog dem i från Augustinus/ Luther och Wycliff.