onsdag 9 juni 2010

30. ANDEDOP

INVÄNDNING: Kyrkan har missförstått Skriftens lära om den helige Andens förmedling. Kristna blir inte fullt ”andliga” och ”frälsta” förrän de upplevt ett andra dop; ”andedopet”. Först här fås Anden i fullhet och bekräftelsen på detta är att personen börjar tala i tungor.
SVAR: Med kyrklig konfirmation faller en stor del av sentida pingstteologi, vilken byggs upp omkring ”andedopet”. I Kyrkans tro blir andeuppfyllelsen ett livsprojekt, men Anden utges specifikt i vissa stunder; t.ex. i dopet och i fullhet i konfirmationen. Läran om ”andedopet” har i konfirmationens fortsättning en naturliga fullkomning. Andedopsläran är en delsanning som blivit exkluderande helsanning. Men i konfirmationen har Anden utgetts fullkomligt. Vågar vi därefter stå upp för och ta emot alla Hans mångfaldiga nådegåvor?

Inga kommentarer: