måndag 7 juni 2010

19. SYND DISKVALIFICERAR PÅVEÄMBETET

INVÄNDNING: Påvedömet är diskvalificerat utifrån dåliga påvar och ”Kyrkans blodstörst” i korståg och inkvisition.
SVAR: Kyrkans felaktiga handlande förstör inte dess auktoritet. Utväljer Gud ofta inte det svaga och styr ändå historien? Genom historien uppstår några få riktigt dåliga påvar (ca 5)1 och ingen av dem kan ha haft sämre anseende än fariséerna i Matt 23. Trots Kristi hårda konfrontationer med fariséerna, säger Gud att vi ska följa dem som satt på Mose stol2. ”De skriftlärda och fariséerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör…”. Jesus befaller lärjungarna i Matt 23:2-3 att göra allt de säger och att lärjungarna är tvungna att underordna sig Mose stol i andliga spörsmål. Här finns ännu ingen ofelbarhet, men lärjungarna ska ändå underordnas den andliga judiska auktoriteten. Hur kan det då senare vara rätt och riktigt att bryta upp från Petri stol? Om Kyrkan är förfallen ska vi då lämna henne eller be och arbeta för förnyelse?

En av lärjungarna förrådde Jesus, ändå utvaldes han till apostel. En annan lärjunge förnekade honom och blev därefter påvedömets grundare. Gud valde människor - inte änglar - till att föra ut budskapet. Varför är det inkonsekvent att tro att Gud kan skydda en kyrkoledare från att proklamera felaktiga doktriner, om Judas var apostel eller att mördare och äktenskapsbrytare - som Kung David - kunde skriva inspirerad Skrift? Gud valde en rädd och förnekande St Petrus att bli förste påven. Precis som Gud valde den föråldrade Abraham, lurendrejaren Jakob, fyllot Noa, den stammande blodsbestänkte Mose, den motsträvige Jona, Jesajas med orena läppar samt mördaren St Paulus. Gud lämnar inte syndarna. Hans familj består av syndare. Kan du lämna din familj, när någon misskött sig?


1 Vi får inte glömma att av de 264 påvarna har de flesta varit utomordentligt extremt bra. 77 av dem är helgonförklarade och väldigt många påvar har gått i döden i sitt ämbete. De fem värsta påvarna är inte normen som Kyrkan ska dömas ifrån. Alla - kyrkliga som icke-kyrkliga - ser med avsky på vad dessa fem värsta filurer hittade på i livet. Den katolska tron förblev mirakulöst nog intakt - även med dessa ämbetsmäns omoraliska liv - må Gud bevare sin Kyrka för liknande påvar… Kyrie eleison!
2 Detta är för övrigt en judisk tradition - utöver Skriften - vilket Jesus bejakar. Jesus bejakar alltså att hans meningsmotståndare fariséerna sitter på Mose stol och därmed har de en verklig auktoritet i judarnas andliga liv. Detta trots att de betedde sig illa. Jämför med Deut 17:9 och Joh 11:47-51. Se också Midrash Rabbah 43:4; Pesikta diRav Kahana 1:7. Se BUTLER, Jesus, Peter & the keys, s157.

Inga kommentarer: