söndag 6 juni 2010

18. INKVISITIONENS AVSKYVÄRDIGHET

INVÄNDNING: Inkvisationen är det ultimata beviset på Kyrkans ohelighet och grymhet. Därmed har påvedömet förlorat all sin grund för auktoritet och har alltför blodiga händer.
SVAR: Inkvisitionsinvändningen har lett till stor mytbildning och historieförfalskning, vilket fortlever än idag, ofta med konspirationsteoretiska förtecken. Inkvisationerna var nationella (inte påvliga) och har ingen koppling till någon slags romersk ”förälskelse” till att förfölja och döda sina fiender. Ofta redovisas i dessa sammanhang enormt överdrivna siffror. Men fakta är att det var ett fåtal tusen som avrättades av de civila myndigheterna i inkvisitionerna, men offren kan inte räknas i 10 000-tal1. Rom har gjort disciplinära misstag och missbrukat sin makt. Reformatorernas och deras efterföljares tolerans började där deras makt slutade2. Under spanska inkvisitionen 1550-1700, när källorna blir helt tillförlitliga, kom över 49 000 fall inför inkvisitionen och av dem avrättades 7763. Under den venetianska inkvisitionen under 1552-1647 brändes totalt 4 personer.4 Att i snitt under ett spanskt år avrätta 5 personer pga ”avfällighet” är inte mycket om vi jämför nutida avrättningsfrekvenser i protestantismens mäktigaste land; USA.Vi får heller aldrig glömma att påvarna ofta gick in och rättade till missbruk när detta förekom. Ingen påve - eller andra kyrkliga företrädare - har eftersträvat avrättningar, inkvisitoriska (Spanska 1500-taliga) eller brottsliga (typ nutida USA)! Varför skulle de?

1 Bakgrunden till överdriften är den avfällige prästen Llorente (1800-tal), vilket visades vara rena förfalskningar av bl.a. Schafer och Junco. Llorente har aldrig visat en enda källa för sina påståenden…
2 Vilket var bidragande orsak till att en tredjedel av tyskarna dödades i religionskrigen efter reformationen. Reformationen startar i ett förnekande av den fria viljan vilket leder till att fursten beslutar om vilken tro staten skall ha; ”cuius regio, illus religio”. Vasa bestämde sig för lutherdom, endast lutherdom - och inget annat - blev det.
3 Se NE, uppslag ”inkvisition”. Se även MARKS, A brief for beliefs, s64.
4 Uppgifterna finns bl.a. i SHEEHAN, M., Apologetics and catholic doktrine, s212.

2 kommentarer:

D sa...

Går det bra att jag saxat det här inlägget och använde det till min blogg, som för övrigt också är katolsk?

Länk till min blogg: http://tradbet.blogs.se/

Laudetur Iesus Christus!

Anders Gunnarsson sa...

Du får saxa allt du vill...

David Arnstrong och catholic.com har oxå bra material. Det vet du säkert redan...

I Kristus
Anders