måndag 7 juni 2010

21. BIBELN UNDANHÖLLS OCH GÖMDES

INVÄNDNING: Den medeltida Kyrkan vägrade översätta och gömde Skriften från folket under medeltiden. Kyrkan t.o.m. kedjade fast Bibeln under medeltiden!
SVAR: Fastkedjandet berodde på att Kyrkan ville att människor skulle läsa den, på liknande sätt som ”televerket” fastkedjat telefonkataloger i telefonkiosken (före mobiltelefonen). Tjuvar har alltid funnits - i alla fall efter fallet - därmed också under medeltiden. Skriften var under medeltiden enormt värdefull, för en hel Bibel motsvarade ett värde av 4 årslöner; ca en miljon i dagens penningvärde. Att Kyrkan undanhöll Skriften från folket genom att den inte översattes är också ett mycket märkligt resonemang. Hela medeltiden hade en enorm iver i att översätta och kopiera Skriften, i oändligt många avskrifter. Varför finns ingen annan skrift i sådana enorma mängder som Bibeln?
Det bör betonas att översättningar av Skriften var ofta fullkomligt meningslösa i stora delar av Europa, därför att det inte fanns ett nationellt skriftspråk eller människor som kunde läsa på något annat språk än latin. I t.ex. Sverige fanns nästan inga människor som kunde läsa på svenska före reformationen, eftersom det inte fanns något ordentligt skriftspråk.1 Myten om undanhållandet och mystifieringen av Skriften är fullständigt paranoid argumentation. Jag är ledsen att behöva säga det, men detta är nog det absolut dummaste av alla invändningar som jag hört framställas mot Kyrkan. Faktum är att Skriften översattes ofta, trots att folket normalt inte kunde läsa. Det finns ofantligt många översättningar av Skriften till alla europeiska folkspråk långt före reformationen. Bl.a. fanns det ca 200 tryckta europeiska helbibelupplagor före Luther, varav minst 18 upplagor var tryckta tyska (1462-1518). Sedan fanns också handskrivna tidiga och naturligtvis även senare germanska översättningarna, vidare St Bedes engelska översättning på 800-talet, till de otaliga översättningarna på franska, italienska, tyska och spanska. Det finns t.o.m. en birgittinsk översättning till svenska i det gamla Vadstenabiblioteket. Dessa översättningar fanns, trots stora luckor i läskunnighet bland folk.2 Vidare var alla kyrkliga konster inriktad på att berätta om de bibliska berättelserna. För att förklara de kristna mysterierna fanns en hel värld av; skulpturer, liturgi, målningar, glasmålningar samt arkitektur. Naturligtvis fanns även predikan, som självklart var på svenska i Sverige när prästen utlade den kristna tron för folket3. Kyrkan har alltid vördat Bibeln och har inte censurerat eller undanhållit Skriften.4 Däremot har Kyrkan varit skeptisk mot vissa 1500-tals översättningar, bl.a. för de mängder av fel som fanns i dessa. I ännu större utsträckning finns det en motsvarande skepsis mot Kyrkans översättningar i protestantiska sammanhang. Den kyrkliga vördnaden, indikeras bl.a. av det magnifika arbete som munkar lagt ner i att skriva av och bevara Ordet och deras fantastiskt stora översättningsarbete. Bibeln är Kyrkans skrift, hur mycket än andra studerar den eller hävdar att den endast är deras. Alla måste erkänna att Kyrkan har skrivit, avskiljt kanon (1.3.3.) samt bevarat Skriften intakt i 1400 år. Hur kan Kyrkan vara mot något som den bevarat och vördat så länge? Däremot har reformatorerna styckat Bibeln. Luther var emot de deuterokanoniska Skrifterna i både NT, t.ex. Jakobsbrevet och Uppenbarelseboken, men även i GT. På detta sätt kan ingen plocka russinen ur den gudomliga uppenbarelsens kaka, eller se skrifterna som ett ”postmodernt smörgåsbord”. Detta är inte en kyrklig hållning och hör inte hemma i värdig kristendom. Hur kan då Luther vara hjälten hos fromma svenskar och Kyrkan vara fienden? Förklara gärna detta, den som kan…

1 Det fanns egentligen inte några större mängder vetenskapliga eller andra verk publicerade på svenska före 1700-talet. Svenska språket blev inte var mans skriftspråk före 1800-talet, då folkskolan kom till och Bibeln - iaf 27-66 delar av dess 77 delar - spreds i massupplagor av brittiska sällskap.
2 För en större genomgång av detta, se GRAHAM, How we got the Bible.
3 I klostren var dock predikan på latin, för alla talade latin.
4 De som hävdar motsatsen har så lite på fötterna att de endast kan citera förbudet av Skriftanvändning i 1200-talets sydfrankrike. Men anledningen till att Kyrkan gjorde detta - i några få regioner under extremt kort tid - berodde på katharernas massiva utbredning, orsakat av just värsta sortens bibeltolkning (Matt 4). Detta förklarar att falska eller felaktiga översättningar/tolkningar bör ses och sågs med viss skepsis. Det är inte konstigare än att staten kontrollerar falska sedlar, eller att protestanter varnar för "Nya Världens" (Jehovas) översättning.

Inga kommentarer: