måndag 6 juni 2011

Jesu Syraks Vishet

Denna skrift skrevs först på hebreiska (till skillnad från flera andra deuterokanoniska) och är en av de yngsta i GT (ca 200 f Kr)! Avsikten är att handla efter vishetens regler (likt Ords, Vish), inpränta vikten av Gudsfruktan/Gudstillit (se kap 1-2) och ge en syntes av hela det judiska arvet!

VISHETSLÄROR
"All vishet kommer från Herren och finns hos honom för evigt" (1:1)! Här finns många praktiska råd, läs om: kvinnor (9:1ff; 25:13; 42:9), vänner (9:10), rikedom (13:24; 27:1; 31:1); njutning (14:11.16); omvändelse (17:25ff); behärskning (18:30ff); dårskap (22:1ff); barnuppfostran (30:1ff; vars innehåll faktiskt har lämnat "bäst före datum"); hälsa (30:14ff; 37:28); vin (31:25ff); tillrättavisning (32:17); läkare (38:1ff); hantverkare (38:24ff) det nödvändiga (39:26) och bestående värde:n (40:12). Mycket är tänkvärt en del är sagolikt vackert och något rätt obegripligt (sp 30:1ff)!

VISHETEN
Ofta får Visheten en personifiering, t.ex. kap 1; 6:18ff; 14:20ff och 24:1! Att läsa dem symboliskt för Kristus kräver mycket liten fantasi...

VISA MÄN
Från 42:15 ändrar boken karaktär och blir en serie av längre resuméer av GT:s historia; först skapelsen, sedan Israels historia (kap 44ff) och sist gudstjänsten (50, men även 45:6ff). Bland prästerna, profeterna och kungarna saknas ett namn. Han kommer dock snart (Jesus/Joshua omnämns dock flera ggr i avsnitten - se 46:1 och 49:12 - men det är efterträdaren som kommer överglänsa alla prototyperna).

14 kommentarer:

Simon sa...

Kapitel 30 är väl ändå inte så obegripligt även om synen på aga går stick i stäv med den uppfattning vi har i Sverige år 2011. Det är väl i övrigt ett ganska vist kapitel som pekar på värdet av att ha en son, och kanske en motvikt mot curlingföräldraskapet.

Anders Gunnarsson sa...

Simon

Ja aga är sjukt! Det är min poäng. Curling är förvisso också sjuklikt, men att slå sitt barn bör vara ett långt värre övergrepp. Inte ens att slå bibelord i huvudet för att berättiga aga kan mildra övergreppet.

Därför blir kap 30 så obegripligt! Jag tycker det är helsjukt, och jag blev slagen som barn (t o m upplevde jag det i en kristen skolmiljö: under en mentalt störd rektors överseende)! Sånt våld är helt oförsvarligt, även om jag tror att Syr 30 är Gudsandat...

Simon sa...

Nu är det ju så att det finns en (ganska stor) skillnad mellan aga och barnmisshandel, iaf som jag ser det. Jag tror det är det förra Jesus Syrak syftar på.

Anders Gunnarsson sa...

Simon

Vad är skillnaden?

Ostronmannen sa...

Tänk så mycket saker det kan stå i gamla böcker. Konstigt att ni inte hittar några uppdateringar, bättre anpassade böcker att läsa.

Anders Gunnarsson sa...

Ostronmannen

Det nya och fräscha hittar du i närmsta tingel-tangel affär eller sök på ny-andlighet!

I wan't that old time religion!

Anonym sa...

hade en endiskussion på lunchen.
En kvinna tyckte att man inte fick använda fysik i uppfostran alls. All form av fysisk påverkan/tvång var alltså aga.
Men jag (och Gud skulle jag tro?) menar att alla sinnen måste användas under hela livet, och även under uppfostran.

Ibland måste man hålla i ett vilt barn, eller säga ajabaja och lite demonstrativt men inte hårt slå till fingrarna på ett barn som sträcker sig mot tex det brinnande ljuset på vardagsrumsbordet.

Alla sinnen måste användas (eller så många som möjligt iallafall).

Rösten kan höjas och tonläget bli allvarligt (hörsel).
Man ger barnet en allvarlig blick (synen).
Man markerar även fysiskt (känseln). Men det varken behöver eller ska göra ont. Man bara markerar. Det räcker gott.

Frid
TJ.

Anders Gunnarsson sa...

TJ

Tror du har helt rätt...

Anonym sa...

Jag är emot att slå sina barn. Jag har aldrig heller slagit (och dylikt) mitt barn. Blev heller inte slagen som barn. Anser också att endast en fundamentalistisk läsning av den heliga skrift kan motivera att slå sina barn. Och en fundamentalistisk läsning av Bibeln är ju något som kyrkan avfärdar.

Men samtidigt är jag också emot dess motsatta fenomen, föräldrars underlåtenhet, rädsla (eller utifrån någon slags idologisk smörja att allt som hindrar ett barns vilja är att misshandel) att fostra sin barn. Hur många gånger har man inte träffat föräldrar som är handfallna inför sina barn, där barn/barnen tar över.
Skolan har också till och från (mer till) problem med detta och många gånger är det en del av barnen i klassen som styr klassen.

Lika rädda och tvehågsna som dessa föräldrar kan vara lika aggressiva är de om man påtalar dem detta eller om man själv agerar fostrare i offentliga sammanhang. Ibland ser man saker på gator,torg och skolor där man bör ingripa även om föräldrana är där och tittar på tex när barnen kastar sten på svanar, förstör, är otrevliga mot äldre, mobbing av andra barn.

Så tesen att slå sina barn har övergått till dess antites, undenlåtenhet, rädsla och ideologisk smörja att fostra sina barn.

Och det är i detta avseende "agan" i bibeln är aktuell.

Tjänaren

Anonym sa...

I det moderna Sverige är det förbjudet att slå ett barn på fingrarna. Men det är helt ok att använda dödligt våld mot barn då de befinner sig i mammas mage.
Fariséer!

Acreator sa...

Det är förbjudet att aga sina barn - men inte att ignorera dem - att inte älska dem, att överge dem för en ny partner. Vilket är värst?

Anders Gunnarsson sa...

Acreator

Att gradera ondska, gör inte det mindre onda gott!

eller som de gamle sa; Abusus non tollit usum!

Allt gott

Anonym sa...

Anders: Det du skriver på latin betyder väl snarare: missbruket förbjuder inte bruket?

Anders Gunnarsson sa...

Missbruk upphäver inte bruk...

Aga är missbruk. Än värre missbruk är naturligtvis att ignorera barnen eller överge dem eller döda dem i moderlivet...

Synen på barnuppfostran och kvinnosynen eller slavarnas plats i samhället är inte Jesu Syraks stora behållning...