onsdag 21 september 2011

Syndautplånelse?

Nedan sammanfattas katekeserna (lk 200f eller KKK 976-987). Ämnet: syndernas förlåtelse" från TB!


Varför är syndakännedom och syndaförlåtelsen viktig?

För att inget kan vara - för evigt - viktigare! Kyrkan (=Kristi kropp) har fått all makt - och den Helige Anden - av sin Herre; för att vara en medlare för att förlåta synder! Synd skiljer oss från det godaste, vackraste, skönaste och heligaste i Universum! Kyrkan återställer - genom Guds handlande genom henne – den intimaste Gudsrelationen!

I vårt samhälle förnekas synd, medan man misstror att någon kan bli fördömd. I antiken trodde man på synden, men misstrodde frälsning! Bland "psykologer" kan synd ses som vidskepelse och skuld som psykisk störning! Och finns ingen Gud är allt tillåtet (f ö om inte Gud fanns, skulle det inte finnas ateister heller)!


Människan är obotligt religiös och obotligt moralisk! Ibland alla religioner sticker det judisk-kristna arvet ut, då det kombinerar en djup moraliskt ideal, med djup tillbedjan!

Om Gud finns, så finns det bara i Kyrkan ETT ställe att tvätta sig ren (motbevisa mig gärna)! Om Gud älskar oss passionerat och om vi bryter kontraktet - och förnekar Kärleken, Lagen och Heligheten själv – då är vi i knipa; ty Gud ger oss det eviga övernaturliga livet! Att frälsa sig själv är omöjligt! Att återställa det brustna är den största anledningen till att Kyrkan finns! Jag blev - som Chesterthon - katolik för att få mina synder förlåtna! "Herre till vem skulle vi annars gå" (Joh 6:68f)?


Vem kan förlåta synder? (lk 201)

Endast Jesus (Mark 2:7), men redan i GT använder Gud medlare; ”...bekänna den synd han har begått och bära fram...syndoffer. Så skall prästen bringa försoning åt honom för den av dessa synder som han har begått...” (3 Mos 5:5ff och jmf med t.ex. 4 Mos 5:6f)!

I Matt 16:16ff och 18:18 lärs det än klarare;”Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen.”. Se också Joh 20:22f;

”Sedan andades han på dem och sade: Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna och om ni binder någon i hans synder så är han bunden.”.

Augustinus citeras i KKK 983;

"Om det inte fanns någon syndaförlåtelse i kyrkan, så skulle det inte finnas något hopp, ingen förhoppning om ett evigt liv och en evig befrielse. Låt oss tacka Gud som har givit sin kyrka en sådan gåva."

Vad betyder Jesu försoningsoffer för syndaförlåtelsen?

Utan den, kan inte förlåtelse ske, ty förlåtelse är inte detsamma som att glömma något eller bortse ifrån det! Verkliga skulder är verkliga och behöver betalas! GT hade rituella liturgiska djuroffer för att sona verklig skuld (tänk dig stanken och blodet från 100 000 djur som slaktas runt påsk i Jerusalem), vilket får sin fullkomning i Korset! Syndens lön är döden och med Guds egen död har döden utplånats! Hallel-u-jah!


Hur ges syndaförlåtelsen i Kyrkan? (lk 200)
Det börjar i dopet (som utplånar vår största sjukdom; vår ärvda bortvändhet i vår inkrökta arvs-synd) och fortsätter i bikten (som utplånar våra begågna dödssynder - se KKK 1854ff - som gett oss skuld, då vi gett efter för laster och ingivelser och egna begär) och fullkomnas faktisk i alla sakramenten! Vi är fria att säga ja eller nej till Gud och hans verk med oss (i bl.a. sakramentens skeende)!Ett fullhärdat nej, blir ett evigt nej och ett litet ja, kan med Guds nåd göra oss helt substantiellt delaktiga av gudomlig natur (2 Petr 1:4), ty den som söker finner (det har Han lovat)!

Bikten är hiskeligt, hemsk men hissnande, hög och humant HERRlig! Gud har givit Kyrkan nycklamakten (Gud bekräftar där uppe, vad prästerna - in persona Christi- gör där nere, se KKK 983) i försoningens ämbete (2 Kor 5:18), så att portarna alltid är öppna för syndare! Sen får vi gå och inte synda mer; gå och inte synda mer, resa oss upp och inte synda mer, falla och resa oss och falla och resa oss... till evighetens rand! "O hur saligt (och osaligt, min anm.) att få vandra hemåt vid vår Faders hand. Snart vi slutat ökenfärden och går in i Kannans land." (Cecilia/SvPs 300:1)


Hur skiljer sig protestantiska samfund, från Kyrkans syn på syndaförlåtelse?

Enligt Luther frälser Gud oss, utan att förvandla oss! Sanningen är att heliggörande och rättfärdiggörelsen hänger djupare ihop med Guds plan! Allt är nåd, men vi måste öppna oss för den och bli heliggjorda! Det är den stora gärningen som krävs; att öppna sig för Guds ocean av nåd som förvandlar allt och gör oss - som sagt - "delaktiga av gudomlig natur" (2 Petr 1:4)! Bara goda gärning ger inte himlen, men kärlekens frukter i en troendes liv gör att Gud kan låta personer växa i andligt avseende och bära himmelsk frukt! Vi kommer bli dömda utifrån de kärlekens gärningar vi gjort (se t.ex. Matt 25:40 och Jak 2) som görs i tron på att Jesu blod är allt som utgör grunden för frälsningen; men det är inte en intellektuell tro, utan en tro i hopp och genom Kärleken!


Luther sa endast tro; Kyrkan säger arbeta med fruktan och bävan på er frälsning (Fil 2:12f), för just då helgar Gud och ger oss delaktighet av gudomlig natur!


Luther separerar heliggörande och rättfärdiggörelse! Kyrkan menar att heliggörande och rättfärdiggörelse båda sker, så att människan förvandlas inifrån!


Luther förnekade den fria viljan! Kyrkan menar att vår viljan kan samarbeta med nåden!


Luther förnekar att vi har något att komma med inför Gud (vilket förnekar både helgelse och Guds verk i människan) , medan Kyrkan ser alla Guds gåvor som människan kan ta emot som just nåd och gåva! Gud ger sig själv, så att nåden förvandlar allt!


Finns det oförlåtliga synder?

Ja om du funderar om just du gjort en sådan, kan du vara säker på att just du inte gjort den! Endast otro på Gud och Hans gåvor - som förlåtelsen - ger oförlåtlighet!


Enligt KKK 982;
"Det finns inte något fel – hur allvarligt det än må vara – som den heliga kyrkan inte kan förlåta. ”Det finns inte någon människa, hur ond och skyldig hon än må vara, som inte förtröstansfullt kan hoppas på förlåtelse, förutsatt att hennes ånger är uppriktig.” Kristus dog för alla människor och han vill att förlåtelsens portar i hans kyrka alltid skall vara öppna för var och en som kommer tillbaka från synden".
Vad händer med dem som inte vill ödmjuka sig i bot och bikt?

När livet är slut ges ingen andra chans (Hebr 9:27)! Helvetets bildspråk ska förmodligen inte tas bokstavligt, men allvarligt! Det finns en som kan förstöra kropp och själ i evighet (se t.ex. Matt 10:28)! Gud kan inte tvinga sig på oss! Ja det finns enligt Pascal bara 2 sorters människor; helgon som vet att de är syndare och syndare som tror de är helgon! Gud verkar i allt med alla, men Han verkar försynt och de som inte vill ha med Honom att göra låter Han var ifred! Det är hemskt att människan är fri; fri att välja sig själv och syndens herravälde eller Gud själv och Hans gudomliggörande nåd! Hoppet är det sista som överger Gud och katoliken!


Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!

18 kommentarer:

sa...

Annorzzz, när jag läser det du skrivit så inser jag som messiansk troende att jag är väldigt lite luthersk.

Hoppsan, nu nästa gav jag kredit till RKK. Kan det månne räknas mig till godo i skärselden? :)

Anders Gunnarsson sa...Vad är RKK?

Att du inte ens kan förkorta eller kalla Kyrkan för rätt benämning kommer inte förkorta skärselden!

Dock kanske jag kan trösta dig med att mina år blir längre än både Luthers o dina! Skärselden har ju som bekant också sina grader!

jAG är inte perfekt än! Luther var inte perfekt! Och även SÅ:sar har sina fläckar! Eller är vissa SÅ:sar obefläckat avlade? :-)

sa...

Annorzzz, RKK är den delen av kyrkan som har Rom som säte. Kanske hört talas om påven i Rom? Han är chef för den rörelsen. Det sägs att rörelsen är rik om man skall döma efter hur deras fastigheter ser ut.

Jag riktar mig alltså inte till Syrisk ortodoxa kyrkan, eller till Koptiska kyrkan. Den kristna kyrkan är spittrad som du vet.

Den katolska skärselden finns lika lite som det katolska helvetet, men det finns straff för den som inte vänder om från sin synd. Synd definieras genom Guds lag.

Det finns bara tre människor som varit syndfria. Gissa vilka.

Anders Gunnarsson sa...Du är vis! Undrar om du var med när de två första syndfria varelserna skapades? Hur vet du annars att det bara var 3?

Anders Gunnarsson sa...F ö heter den Kyrka du menar "den katolska Kyrkan", så har den hetat i 2000 år!

Alla vet vad du menar här om du skriver katolsk ellerbara Kyrkan!

Svårare än SÅ är det inte!

Allt gott

sa...

Annorzzz: "SÅ

Du är vis! Undrar om du var med när de två första syndfria varelserna skapades? Hur vet du annars att det bara var 3?"

- Därför att jag är läskunnig. :)

Annorzzz: "SÅ

F ö heter den Kyrka du menar "den katolska Kyrkan", så har den hetat i 2000 år!"

- Tror inte att alla de andra kyrkorna håller med dig.

Tuve sa...


Det finns förvisso ett fåtal kyrkor som inkluderar orden "katolska kyrkan" i sina namn. Liberala katolska kyrkan och gammalkatolska kyrkan är såvitt jag känner till de enda förutom den katolska kyrkan. Båda dessa är helt moderna utbrytarkyrkor som lämnat den katolska kyrkan. Gammalkatolikerna är en samling nationalkyrkor (liknande svenska kyrkan) som inte kunde acceptera första vaticankonciliets dogmer. Ett antal av de gammalkatolska kyrkorna ingår i något som kallas Utrechtunionen, men inte alla. Den liberala katolska kyrkan är öppet gnostisk och knappast kristen och är i sin tur en utbrytarkyrka från gammalkatolska kyrkan som var för katolsk för de gnostiskt sinnade liberalerna.

Enligt wikipedia är "katolska kyrkan" samlingsnamnet på alla kyrkor som erkänner påven och som är i full kommunion med honom. Det är även Katolska Kyrkan som vi syftar på när vi talar om Kyrkan eftersom det är hela Kyrkan, inklusive kyrkor i kommunion. Det finns dels västkyrkor och dels östkyrkor som är i kommunion med påven. Västkyrkorna har någon av de västliga riterna, varav den romerska är den mest spridda, och östkyrkorna har någon av de östliga riterna. Totalt sett finns det 23 olika riter i den Katolska Kyrkan och den romerska riten är den största.

Wikipediaartikeln avslutas med följande för diskussionen relevanta citat:
"Denna [romerska] rits historiskt nästan totala dominans i Europa har föranlett den i bland annat Sverige spridda missuppfattningen att Katolska Kyrkan är detsamma som 'romersk-katolska' kyrkan."

Hoppas detta kan bidra till att få ett slut på denna meningslösa diskussion.

Allt gott!

Anders Gunnarsson sa...SÅ: "Tror inte att alla de andra kyrkorna håller med dig."

AG: Tror gör man just i Kyrkan! Kyrkan har sen första tid kallats katolsk; läs "De apostoliska fäderna", Ignatios br t smyrnierna 8:2 (s111)! Vad finns där att inte hålla med?

Till sist säger Augustinus-citatet i Contra epistulam Manichaei quam vocant fundamenti allt! På 1700 år har väldigt lite förändrats!

”Den prästliga successionen från själva aposteln Petrus biskopsdöme till vilken vår Herre, efter sin uppståndelse, gav uppdraget att föda Hans får, ända tills det nuvarande biskopsdömet, håller mig kvar här [i den katolska kyrkan, min anm.]. Och till sist själva namnet Katolsk, som inte helt utan skäl hör till denna Kyrka enbart, bland så många heretiker. Detta namn katolsk är så speciellt att alla vill bli kallade katolsk. Men om en främling frågar vart den katolska Kyrkan finns, vågar ingen heretiker peka ut sin egen basilika eller kyrkobyggnad.”

Att ett namn kan utbringa SÅ:n meningslös diskussion säger en hel del om den oenighet och ohelighet och okatolskhet och oapostoliskhet som frodas i frifräsar-Sverige!

Jag vill tjäna Gud i en, helig, katolsk o apostolisk "Ekklesia"! Vad är du ute efter???

Anders Gunnarsson sa...Kan du inte återgå till något konstruktivare! Bemöt gärna följande;

"Om Gud finns, så finns det bara i Kyrkan ETT ställe att tvätta sig ren (motbevisa mig gärna)! Om Gud älskar oss passionerat och om vi bryter kontraktet - och förnekar Kärleken, Lagen och Heligheten själv – då är vi i knipa; ty Gud ger oss det eviga övernaturliga livet! Att frälsa sig själv är omöjligt! Att återställa det brustna är den största anledningen till att Kyrkan finns! Jag blev - som Chesterthon - katolik för att få mina synder förlåtna! "Herre till vem skulle vi annars gå" (Joh 6:68f)?"

Väntar med spänning på konstruktiv icke-L.S. kritik!

Allt gott

sa...

Annorzzz: "Jag vill tjäna Gud i en, helig, katolsk o apostolisk "Ekklesia"! Vad är du ute efter???"

- Detsamma! Men vi ser olika på vad som är Jeshuas ekklesia. Så är det...

Annorzzz: ""Om Gud finns, så finns det bara i Kyrkan ETT ställe att tvätta sig ren (motbevisa mig gärna)! Om Gud älskar oss passionerat och om vi bryter kontraktet - och förnekar Kärleken, Lagen och Heligheten själv – då är vi i knipa; ty Gud ger oss det eviga övernaturliga livet! Att frälsa sig själv är omöjligt! Att återställa det brustna är den största anledningen till att Kyrkan finns! Jag blev - som Chesterthon - katolik för att få mina synder förlåtna! "Herre till vem skulle vi annars gå" (Joh 6:68f)?"

- Detta är ju hopsatta dogmer från din kyrka. Det som frälsar är förtröstan på det som Gud gjort genom Jeshua. Det behövs ingen annan medlare än den människa som Gud smort till detta, nämligen Jeshua från Nasaret.

"Kan något gott komma från Nasaret? Ja, det kan det. :)

Anders Gunnarsson sa...Om nu mellanhänder är hittepå, varför inrättade Gud judendomen och försoningsoffret? Om Jesus har uppfyllt det gamla, varför blir du inte katolik?

Det verkar som om du faller mellan stolarna! :-)

sa...

Annorzzz: "SÅ

Om nu mellanhänder är hittepå, varför inrättade Gud judendomen och försoningsoffret? Om Jesus har uppfyllt det gamla, varför blir du inte katolik?"

- Jag skrev ju att medlaren (mellanhanden) är Jeshua Messias, människa. Det behövs inga andra människor som medlare. Djuroffren pekar pedagogiskt mot Guds lamm som tar bort världens synd.

Därför att Jeshua är medlare behöver jag inte bli katolik och få andra medlare och mellanhänder. Det räcker med mina två händer.

Anders Gunnarsson sa...Det är verkligen bl.a. här, som jag inte tycker ni är konsekventa eller logiska!

Först gör Gud en sak, sen fullkomnar Han det, men det gamla försvinner; poff!

Vad gör du med Matt 18:18 och Joh 20:22?

Din dikotomi och falska uppdelning; att har man Jesus behövs inga mellanhänder, tycks ärligt talat vara ren protestkonstruktion av värsta obibliska - i både GT o NT - sorten!

Allt gott

Anders Gunnarsson sa...Det är verkligen bl.a. här, som jag inte tycker ni är konsekventa eller logiska!

Först gör Gud en sak, sen fullkomnar Han det, men det gamla försvinner; poff!

Vad gör du med Matt 18:18 och Joh 20:22?

Din dikotomi och falska uppdelning; att har man Jesus behövs inga mellanhänder, tycks ärligt talat vara ren protestkonstruktion av värsta obibliska - i både GT o NT - sorten!

Allt gott

sa...

Annorzzz: "Det är verkligen bl.a. här, som jag inte tycker ni är konsekventa eller logiska!

Först gör Gud en sak, sen fullkomnar Han det, men det gamla försvinner; poff!

Vad gör du med Matt 18:18 och Joh 20:22?

Din dikotomi och falska uppdelning; att har man Jesus behövs inga mellanhänder, tycks ärligt talat vara ren protestkonstruktion av värsta obibliska - i både GT o NT - sorten!"

- Att fullkomna innebär att de löften Gud gett blir verklighet. Varför skulle det tidigare försvinna? Om du uppfyller ett löfte du gett till ditt barn, innebär väl inte att något annat försvinner. Jesus bedyrar ju att han inte kommit för att göra om intet det Mose undervisat.

Löftena i de två texterna du anger är riktade till Jeshuas lärjungar, inte till en organisation.

Det behövs inga andra mellanhänder än den Gud förordnat. Bibeltexterna lyser också med sin frånvaro i din argumentation om detta. Vad kan det bero på?
Shabbat shalom! (Hoippsan, nu bröt jag mot kanon emot sabbatsfirandet som skapades i Laodicea)

Anders Gunnarsson sa...Så mellanhänderna i leviterna finns kvar och djuroffer o "Cohen" behövs?

Och några lärjungar fick makt att förlåta synder (men ingen i Kyrkan), dock skall det inte finnas mellanhänder?

Det väcker sannerligen mer frågor, när du försöker förklara er syn; än det besvarar!

Det är inte lätt att vara protestAnde o judisk "hang-around" samtidigt! Jag tycker du faller tungt mellan stolarna!

Shabbat Shalom (som jag mkt väl kan fira, men dock inte gör, då ingen katolik jag känner tror på laodicea! Gör du?)!

sa...

Annorzzz: "Shabbat Shalom (som jag mkt väl kan fira, men dock inte gör, då ingen katolik jag känner tror på laodicea! Gör du?)!"

- Om du inte tror på Laodiceamötets anathema mot sabbatsfirarna, så är det fritt fram att få lyda Guds ord och göra som Jesus, fira sabbaten.

Anders Gunnarsson sa...Ja, och...