torsdag 29 september 2011

Treenighet

NT:s lära om en enda Gud är en självklarhet (t.ex.Joh 17:3; Rom 3:30; Gal 3:20 och 1 Tim 2:5)!

Dock öppnas det upp ett djupare mysterium att Gud också är en familj (tre i EN=treENighet) i dess böcker och brev! Det är inte en odelat klar framställning, men läser du Skriften med Kyrkans tolkningsglasögon, kan du inte missa det (vilket absolut går att missa om du inte har dessa tolkningsglasögon)! Här följer några centrala bibelord, med kortare kommentarer;


Matt 6:16 och 16:28-17:7, där lärjungar bekänner att Px mer än människa, Px uppenbarar sin fullhet (molnet och Faderns röst), de faller ner – inför JHWH!
Matt 28:19f namn singularis, tre namn.
Mark 8:29, 33 Px = Messias. Px tillrättavisar Petrus, han tänker inte Guds tankar!?; 
Mark 14:61ff Px säger Jag är = JHWH, judarna anklagar Px för hädelse!           
Luk 1:43; min Herres mor!
Luk 1:35 (treenigheten i en mening),
Luk 24:59 Px sänder Anden (om Px ej Gud??)
Joh 1:1, 3f, 14, 18 (kommentarer överflödiga – men vers 14 står det tältade bland oss => Guds tabernakel i Moseböckerna där Gud var fysiskt närvarande).
Joh 1:51 är ett Guds attribut se Gen 28:12. 
Joh 2:25; även 6:64; 21:17f allvetande.
Joh 4:26; 6.35; 8:12; 10:7,11; 11:25; 14:6; 15:1; 18:5f. (tala, uppehålla, upplysa, inlåta, bryr sig, ger liv, leder, uppfyller, fullbordar och får alla att falla till marken; detta pekar mot den Gud som presenteras i Ex 3:14. Se även Upp 22:13.)
Joh 4:42, 50 och 1 Joh 4:14 Jesus = världens frälsare och livgivare (Vem frälser? Gud.)
Joh 5:18, 26 Judarna säger att Px gör sig lik Gud (Det var därför han dog. Enda anklagelsepunkten) och Fadern och Sonen har liv i sig själv (är inte Gud livets ENDA källa)
Joh 6:31, 35, 41, 48, 51ff. Px är livets bröd. Judarna blir återigen arga (över vadå?? Joh 7:1)
Joh 6:63 Anden ger liv. (Vem är den ENDA som ger liv? Jmf 2 Kor 3:6)
Joh 7:46 ej människa; 8:24, 28; Jag är & fr begynnelse(Ex 3:14); 
Joh 8:32, 42 Sanning gör oss fria
Joh 10:22-30, 33, 38f  Nu hettar det till. Fariseerna blir rasande (över att han säger att han är en profet?? Ger en profet evigt liv, v 28, eller är en profet i Fadern, v 38???) Här finns en enhet mellan Fader och Son som gör att judarna vill döda honom.
Joh 11. Vem uppväcker döda?   
Joh 14:6-11, 16, 26; 15:26; 16:8-15, 23, 28; 17:10f, 21, 24. A)Vem är livet och varför ber man i någons namn [eller döper se Matt 28:19]     B)Är en hjälpare som lär och påminner och överbevisar en kraft?
Joh 20:28 ”O kurios mou kai o theos mou” Går ej översätta annat än; min Herre och min Gud.
1 Kor 8:6; 12:3-6 biad och triad                       
2 Kor 13:13 lika personer
Ef 1:3-14 en mening –triad; 3:14-17; 4:4-6; 5:15-20; 6:10-18 triader
Tre personer nämns mycket nära varandra (ej slump) Gal 4:4-6, Mark 1:9-11, Rom 8:1ff,
2 Tess 2.13f, Tit 3:4-6, 1 Petr 1:2; 4:14, Jud 20f
Upp 1:4 var, är och kommer (tid pekar mot treenighet), även Ande och Son

 

11 kommentarer:

sa...

Med den fantasifulla exegesen av de texter du citerade, så går det att bevisa vilken lära som helst. Det finns bara ett ord: Lågt.

Varför söker du överhuvud taget stöd i bibeltexter, är inte katolsk tradition tillräcklig? Du försöker förstås vinna sola scriptura-människor, men det slår nog tillbaka på dig själv p g a din oerhört dåliga exeges.

Anders Gunnarsson sa...Det var ju en substantiell sågning! Har du inte något mer att komma med?

sa...

Nej, jag bara inte orkar att gå igenom de texter du anfört. De utgör inga bevis för någon treenighet. Däremot talar de om Gud som Fadern och Jeshua som Guds son och Guds Ande finns också med i bilden, men detta är inga bevis på en treenig Gud. De bevisar bara det som Jeshua om och om säger, nämligen att han är Guds son och inte Gud.
Simma lugnt min vän!


Ps/ Dina kyrkofäder skulle ha lyssnat på Paolus av Samosata, men han var för sund för sin tid. /Ds

Anders Gunnarsson sa...Paolus av Samasata blev avsatt pga av bristande ortodoxi och förfärlig vandel (läs Eusobius, tror det är kap 7 i 4:e boken ca s 200)!

Då anser jag att du inte har några verkliga skäl mot katolsk tro, utan bara beter dig som en upprorisk tonåring som ska hacka ner på allt vad föräldragenerationen gör! Hoppas du växer upp, andligen! Med så lite på fötterna i din kyrkokritik, kan man t o m räkna Christian som beläst o djuplodande (dessa grader i helvetet är föga uppfriskande)!

Jag beklagar din aversion o arrogans! :-(

Anders Gunnarsson sa...

Paulus av Samosata beskrivs i Eusebios Kyrkohistoria bok 7! Läs gärna! Jag är glad at min biskop inte är sådan!

sa...

Annorzz:"Dock öppnas det upp ett djupare mysterium att Gud också är en familj (tre i EN=treENighet) i dess böcker och brev!"

- Nu har du väl ändå fått fnatt. Gud är en familj!!!

I Grekland och Rom fanns det gudafamiljer. Om ni sätter in Maria så blir gudafamiljen komplett. :)
Ni ber ju till alla fyra.


Ps/ Ni skulle ha lyssnat på biskopen i Samosata.

Anders Gunnarsson sa...

Nej!

Gud beskrivs redan i GT som en familj!

Jag tänker inte lyssna på avfallana biskopar, speciellt inte arianska!

sa...

Annorzzz: "Nej!

Gud beskrivs redan i GT som en familj!"

- Det är undgått mig. Var i GT?

I mitt GT är Gud "ensam":

"Ty så säger HERREN, han som har skapat himlen,
han som ensam är Gud, som har format jorden och gjort den. Han som har berett den har inte skapat den till att vara öde utan format den till att bebos: Jag är HERREN, och det finns ingen annan." Jes 45:18

Det är säkert en manipulerad översättning från något antikatolskt unitarisktiskt kättar-manuskript. :)

Anonym sa...

SÅ: Nej, det finns ingen annan än Herren. Men det är du som inte vill förstå Treenighetsläran. Gud är En, Han är absolut En, Han är inte flera. Men Han består av tre Gudomliga Personer.

Låt mig citera den athanasianska trosbekännelsen: "Men detta är den katolska kristna tron, att vi dyrka en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom, i det att vi varken sammanblanda personerna eller söndra det gudomliga väsendet. En är nämligen Faderns person, en annan Sonens och åter en annan den Helige Andes. Men Faderns och Sonens och den Helige Andes gudom är en enda, lika i ära och lika i evigt majestät. Sådan Fadern är, sådan är Sonen och sådan även den Helige Ande. Oskapad är Fadern, oskapad Sonen och oskapad den Helige Ande. Omätlig är Fadern, omätlig Sonen och omätlig den Helige Ande. Evig är Fadern, evig Sonen och evig den Helige Ande, och likväl icke tre eviga, utan en enda evig, såsom icke heller tre oskapade eller tre omätliga, utan en enda oskapad och en enda omätlig. Sammalunda är Fadern allsmäktig, Sonen allsmäktig och den Helige Ande allsmäktig, och likväl icke tre allsmäktiga, utan en enda allsmäktig. Så är Fadern Gud, Sonen Gud och den Helige Ande Gud, och likväl icke tre Gudar, utan en enda Gud. Så är Fadern Herre, Sonen Herre och den Helige Ande Herre, och likväl icke tre Herrar, utan en enda Herre. Ty såsom vi av den kristna sanningen nödgas att bekänna varje person för sig både såsom Gud och Herre, så förhindras vi av den katolska kristna tron att nämna tre Gudar eller Herrar."

Hoppas det klargör den sanna tron.

-Spöket

sa...

Annorzzz: "Hoppas det klargör den sanna tron."

- Ja, det klargjorde den sanna katolska tron. Problemet är att apostlarna inte hade denna tro. De hade inte ens hört talas om katolsk tro, av någon outgrundlig anledning.

I kväll börjar Lövhyddohögtiden (Succot). Ni är inte tvungna att fira den i år, men i framtiden slipper ni inte undan. Sak 14:16.

Det kan ju vara bra att öva lite så att man inte står där som ett fån i framtiden. :)

Anders Gunnarsson sa...Jag har inget emot att öva, vilket jag hoppas göra nästa å i Jerusalem!

Som jag skrev innan; De tre höstfesterna finns inte med i det kristna kyrkoåret, men bildar en bakgrund till Jesu handlande i framtiden, se http://avemarisstella.blogspot.com/2011/09/prastskriften.html!