torsdag 15 oktober 2009

När blir påven mördad?

Nu skall jag ägna mig åt vilda spekulationer en stund, vilket är något som jag tycker är riktigt roligt! Jag vill ändå understryka att även om det enbart rör sig om spekulationer, så är inte spekulationerna helt tagna ur luften...

Jag antar att kristna i alla tider har inbillat sig att man levt i de yttersta tiderna. Och faktiskt kan man säga att alla som ställt sig frågan har haft rätt, ända sedan Kristi himmelsfärd är Hans återkomst nämligen omedelbart förestående...

Det finns många källor som man kan leta efter tecken för att försöka förstå samtiden och förutse Kristi återkomst. Den mest uppenbara för alla kristna är naturligtvis uppenbarelseboken. Men det är nog inte bara jag som finner den en aning vag och förvirrande. Bara det faktum att en stor del av världens protestanter kommit fram till att katolska kyrkan måste vara skökan i Babylon efter att ha läst uppenbarelseboken säger ju en del om hur förvirrat det kan bli... Dessutom finns det en liten passus på slutet som jag gärna tar på allvar och som har en viss hämmande effekt på min iver att göra långtgående tolkningar och försök att applicera vad jag läser på företeelser i min egen tid:
Jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon tillfogar något skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok. Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i denna bok. (Upp 22:18-19)
Med en sådan varning ringande i öronen så anser jag att man skall tänka sig för både en och två gånger innan man drar några slutsatser från uppenbarelseboken om de yttersta tiderna. Risken är ju att man lägger till eller tar bort något, för att det skall passa den egna agendan...

Nå, vad finns det för alternativ? Profetiorna, naturligtvis. Det finns mängder med profetior som talar om de yttersta tiderna, många av dem från de sista 150 åren och många av dem är dessutom godkända av Kyrkan. Innebörden av att en uppenbarelse är godkänd är, så vitt jag förstått, att den inte strider mot Kyrkans lära. Inga uppenbarelser som fortfarande pågår kan av naturliga skäl förklaras godkända.

Idag tänker jag inte gå igenom alla dessa profetior, utan jag tänkte bara ta upp ett par, tre stycken. Marias uppenbarelse i Akita 1973 får tjäna syftet att belysa att det ibland kan vara relativt lätt att se hur profetian går i uppfyllelse (kanske alltför lätt?). I sitt tredje meddelande sade Maria bl a följande:
The work of the devil will infiltrate even into the Church in such a way that one will see cardinals opposing cardinals, bishops against bishops. The priests who venerate me will be scorned and opposed by their confreres...churches and altars sacked; the Church will be full of those who accept compromises and the demon will press many priests and consecrated souls to leave the service of the Lord.
Man behöver inte precis sitta i vatikanen och hårdbevaka vad som händer för att inse att det där med biskopar och kardinaler som går ut mot varandra börjar bli vardagsmat, tyvärr. Man behöver inte heller se sig om särskilt mycket för att finna många exempel på en kompromisslusta inom Kyrkan. Däremot kanske det är lite väl optimistiskt (pessimistiskt?) att hävda att profetian är uppfyld fullt ut. Det lär nog bli värre... Jag uppfattar det som att en radikal förändring har inträffat under de senaste 50 åren, men jag har ju inte personlig erfarenhet, så det är bara en känsla...

Varför då denna lite märkliga rubrik på detta inlägg? Tror jag verkligen att påven kommer bli mördad? Varför skulle han bli det? Jag utgår primärt från två olika visioner och profetior för att ställa mig frågan, men det finns fler som föranleder att samma fråga ställs. Den ena visionen gavs Don Bosco i en dröm/vision. Den andra visionen gavs Lucia från Fatima och benäms ibland Fatimas tredje hemlighet.

En passus i don Boscos dröm om de två pelarna lyder som följer:
Suddenly the Pope falls gravely wounded. Immediately, those who are with him run to help him and they lift him up. A second time the Pope is struck, he falls again and dies. A shout of victory and joy rings out amongst the enemies; from their ships an unspeakable mockery arises.
De som hörde don Bosco återberätta sin dröm fick intrycket av att det rörde sig om två olika påvar och vi vet alla vad som hände Johannes Paulus II på årsdagen av uppenbarelserna i Fatima (Den som inte vet kan läsa om det här)...

I den tredje delen av meddelandet som Maria gav barnen i Fatima ges följande beskrivning
And we saw in an immense light that is God: ‘something similar to how people appear in a mirror when they pass in front of it' a Bishop dressed in White ‘we had the impression that it was the Holy Father'. Other Bishops, Priests, men and women Religious going up a steep mountain, at the top of which there was a big Cross of rough-hewn trunks as of a cork-tree with the bark; before reaching there the Holy Father passed through a big city half in ruins and half trembling with halting step, afflicted with pain and sorrow, he prayed for the souls of the corpses he met on his way; having reached the top of the mountain, on his knees at the foot of the big Cross he was killed by a group of soldiers who fired bullets and arrows at him, and in the same way there died one after another the other Bishops, Priests, men and women Religious, and various lay people of different ranks and positions.
Det är alltså tydligt i båda dessa profetior att påven kommer att dödas. Det verkar också rimligt att förmoda att det är den påve som följer efter den skadade påven som kommer att dödas.

Låt oss därför be för vår påve! Det råder ingen tvekan om att påven är mycket väl förtrogen med dessa profetior, särskilt som han själv skrivit den teologiska kommentaren till Fatimabudskapet.

Allt gott!

8 kommentarer:

Johan J sa...

Vilken fin post!

Jag var på Filippinerna i vintras. Jag mötte flera mycket heliga personer som oberoende sade just det du säger här. När så påven åkte till Det heliga landet i våras var jag helt säker på att han skulle mördas. Vi får be mycket och hoppas att Guds moder skonar vår gode påve.

Zoltan sa...

Liksom Johan J var jag hypernervös under påvens resa till Israel/Jordanien.

Om det inte är någon ateist som drivits förbi alla spärrar (vilka spärrar har ateister?), så tror jag att det är en lika förvirrad messian som kommer fullfölja Satans planer.

När tidigare har mänskligheten varit lika förvirrad som nu?

Michael G. Helders sa...

SKA INTE dela med mig min spontana tanke när jag läste det här inlägget.

Men jag vill bara säga att jag tycker det är ruskigt fint att du är så övertygad i din tro!
Om du står under påven, ska du självklart bedja för honom! (egentligen ska vi be för alla människor).

Tuve sa...

Välkommen hit Michael!
Jag tror kanske jag kan gissa karaktären av din spontana tanke kring inlägget, du är rätt förutsägbar när det gäller Kyrkan...

Frågan är väl om inte du borde ha än större skäl än vad vi har att be för påven (utifrån din horisont måste ju Matt 5:44 vara i högsta grad applicerbart på påven).

Allt gott!

Den Förlorade Sonen sa...

Den siste påven kommer att dö som martyr, troligen dödad av Antikrist.
Men enligt Malakis profetia kommer han att heta Petrus Romanus.

hilaron sa...

"Innebörden av att en uppenbarelse är godkänd är, så vitt jag förstått, att den inte strider mot Kyrkans lära."

Det finns tre kriterier för att en privatuppenbarelse ska få status "constat de supernaturalitate", nämligen: 1. överensstämmande med Kyrkans lära, 2. oförklarliga/övernaturliga fenomen, 3. goda andliga frukter (hur många kommer till bikt? frekvent kommunion osv.?).

Ha det gott!

Den Förlorade Sonen sa...

Fatima uppenbarelserna är godkända, Malachis profetia är tveksam, men den behöver ju inte vara helt felaktig.
Enligt den skulle nuv påve vara den näst siste som kallas De gloria olivae.

Steve sa...

Efter mordförsöket 13 maj 1981 bad påve JP2 att få se dokumenten från Fatima, särskilt 'Tredje hemligheten', och läste dem:

Kardinal Dziwisz: "När han var klar, hade alla de tvivel han hade kvar försvunnit. I syster Lucias vision kände han igen sitt eget öde. Han blev övertygad om att hans liv hade sparats -- nej, getts honom åter -- genom Marias hjälp och beskydd."

"Det är förstås ett faktum att 'biskopen klädd i vitt' blir dödad i syster Lucias vision, medan Johannes Paulus II undkom en nästan säker död. Än sen? Kunde inte detta ha varit visionens verkliga budskap? Kunde den int ha velat säga oss att historiens gång, hela den mänskliga tillvaron, inte nödvändigtvis är bestämd i förväg? Och att det finns en Försyn, "en moderlig hand", som kan ingripa och göra så att skytten som är viss om att träffa, ändå missar?"

"En hand sköt, och en annan styrde kulan", var hur den Helige Faderns uttryckte detta."
(Min snabböversättning ur kapitel 19 i Stanislao Dziwisz: 'Una Vita con Karol', 2007.)

-- Mer generellt: Ta inte för givet att Lucifer & Co får göra som de vill, nu mot tidens slut. Ställs jag mot tio fromma men katolikhatande protestanter -- som kring år 1630 -- kan jag kanske råka illa ut. Står jag mot tio (eller hundra) av Lucifers tjänare, behöver jag inte vara rädd... !