fredag 22 april 2011

Vem är Han, som dog utan tillblivelse?

Det finns ett ansikte som följs av miljarder! Ett ansikte som också tycks förfölja världen! Vad är det, som det är sån uppståndelse omkring?

How odd of God to choose the jews (Belloc)! Mitt i dåtiden stiger Han själv ner i deras kultur, seder och fromhet. Här uppfyller Han allt det Gud låtit judarna ana. Han kommer först diskret, fattig och hemlighetsfull. Men Hans ankomst basuneras snart ut i hela världen för det var inte i en avkrok som Kristus levde. Kristus levde och lärde i den dåtida världens kosmopolitiska mitt. Några av Kristi judiska lärjungar, sprider därefter budskapet ut över jordens alla hörn.

Har Jesus funnits? Det beror på vem du frågar. De få individer som inte tror det, har extremt liten trovärdighet. I Sverige är det ffa Alvar Ellegård och Roger Viklund (böcker på eget förlag skyr jag per se), se kontraargument här! Båda dessa "giganter" är autodidakter (självlärda och självutnämnda experter)! Det finns inget tidsmässigt utrymme eller ens några likheter med myter i NT! Det är ögonvittnesskildringar! Ett budskap som förändrade världen och gav heligheten ett nytt ansikte. Det ansiktet är en myt som blev sann, historisk och undersökningsbar!

Vad är det då som upprör och får personer att hittepå allsköns krimskrams för att komma förbi detta ansikte? Jesus hade specifika anspråk. Han påstod han var Gud (t.ex. Joh 8:58), att Han ensam var avgörande för personers eviga väl (Joh 14:6) och att Guds rike genom Honom och Hans Kyrka har kommit till världen (se t.ex. Luk 10:16; Joh 14:16, 26 och 16:13)! Ja, vem var Han? Är Kyrkans tro rimlig eller ljög Han och hela Kyrkan? Kan man lita på Kyrkans bild? Alternativen är att han var en fantastisk morallärare, lögnare, mentalt störd eller en mystisk Guru!

MORALLÄRARE
Moderna liberalteosofer har konstruerat en egen skrivbordsprodukt ca 1800 år senare (i en annan tid och kultur och filosofi). Om Paulus skulle möta dessa egenutnämnda a-professor, vad skulle han sagt? Se 1 Kor 15; Gal 1:8! Liberalerna har köpt naturalismen och tror sig kunna kvarhålla "kristendomen" under den förutsättningen! Det är "eisegetik" (läsa in samtiden) och har få beröringspunkter med ärligt sökande tro att göra, då de förnekar allt mirakulöst, och separerar religiösa sanningar från historiska dito (KG Hammar talar om teologiska jungfrur, men det finns bara biologiska)! Det går inte att ha en påsktro utan påsken! Utan Kristus finns inte kristendomen! Kristendomen är myt som blev historia. Det hände. Apostlarna, kyrkofäderna och miljarder andra trodde på det. De är inte förledda, och några få ny-tida teosofer har lyckats finna den riktiga sanningen; det är ren och skär arrogans som är absurt dålig filosofisk underbyggdnad (naturalistisk)! Det går inte att reducera Jesus till en morallärare - utan speciellt bra moral - som förledde sina efterföljare (vilken kass lärare)! Detta är att göra vin till vatten; tro till otro-likt mytologiskt krimskrams! Kristendomen har mer på fötterna. Dokumenten är trovärdiga, manuskripten finns och visar ögonvittnesskildringar. Moralläraren är död, innan han ens uppstod! Jesus som god morallärare är fri fantasi! Det korsfäster förnuftet, seriös historisk forskning, NT och hela den kristna religionen!

MYTOMANISK LÖGNARE
Få verkar tro på denna teorin; att Jesus var moraliskt förkastlig (om Han medvetet ljög). Inget i NT verkar vittna om detta. Ingen av varken vänner eller fiender har trott så.

MENTALT STÖRD
Hans karaktär verkar avslöja en helt annan personlighet. Alla verkar överens om att Jesus var God och vis (t.o.m. Dawkins)! De som är inspärrade för att de tror de är Gud är; egocentriska, oflexibla, matta och asociala! Jesus verkar inte platsa på dårhuset! Speciellt inte på ett judiskt (i antiken tog ingen fel på blasfemi) eller vad hade apostlarna att vinna med att bekänna sig till denne dåre? Ära, berömmelse? Jesus utmanade sin samtid och sina lärjungar. Det tyder på att han var något mera, inte mindre...

MYSTISK GURU
Kanske att Jesus var en österländsk guruguru! Knappast, då Han var jude. En jude som är smyghinduist och misslyckas med att få någon att tro Hans budskap är helt värdelös! Sämre lärare finns inte!

SS: Han var inte lögnare, störd eller guruguru! Han måste var det KK:n lär! Rädslan för KK och de kristna är enda skälet emot denna religion! Skälet för är Kristus jag mötte i kapellet och senare (representativt) mötte i passionsspelet (på stortorget). Han måste varit Gud! Motbevisa mig jättehjärna!

Detta var inlägg nr 666! Scary!

2 kommentarer:

Erik M sa...

Ytterligare några alternativ:

Missförstådd: lärjungarna, evangeliernas författare och / eller senare tiders kristna missförstod och feltolkade Jesus budskap och han menade egentligen inte det som tillskrivits honom. Det är lite som Buddhan, som förnekade att han var gudomlig och sade att bara individen själv kan befria sig från plåga. Han tillbes nu som ett gudomligt väsen som kan befria folk från lidande i många länder.

Myt: berättelserna om Jesus liv är helt eller delvis mytologiska och man bör inte läsa NT som en samling historiska dokument.

Muslim: Koranen har rätt i att Jesus aldrig sade sig vara gudomlig och att han inte dog på ett kors. Tvärt om var han en god muslim vars budskap korrumperades och Muhammed var tvungen att förklara vad han faktiskt menade.

Medmänsklig men Manipulativ Magiker: Jesus hade i själva verket övernaturliga krafter och ett budskap han ville sprida, men bestämde sig för att inte vara helt ärlig eftersom det var bättre att säga sig vara Gud inkarnerad. Hans tanke var att "en vit lögn kan väl inte skada någon, och religionen jag skapar kommer att göra världen bättre".

Marsian: ok, det här börjar spåra ur, jag slutar med M-ord här.

Sen har vi det faktum att ett budskap inte blir dåligt bara för att personen som säger det är en lögnare eller galning. Att säga så är ett klassiskt exempel på ad hominem, personangrepp, där man går på personen snarare än dennes argument.

Anders Gunnarsson sa...

Erik M

Möjligen är din muslimska tolkning ett alternativ. Dock är det så pinsamt konstruerat att jag inte kan ta det seriöst.

Missförstådd och myt är i princip samma som mitt: "Morallärare"-exempel! Myt kommer jag återkomma till med anledninga av påskens huvudbudskap...

Allt Gott