söndag 14 augusti 2011

Maria


Maria är svårplacerad! Hör hon ihop med Jesus, Anden, Kyrkan eller bönen? Svaret är väl allt! Ingen figur i Kyrkans historia pekar tydligare på Jesus (se handen på bilden t v) och ingen har blivit mer missförstådd inom vissa delar av protestantismen! Se gärna denna Maria-video först! Under 99 Invändningar är många Invändningar ( Invändning 56ff) om Maria! Här ges en ordentlig genomgång av Skriftens material och urKyrkans fäders material omkring mariologin!

Nedan sammanfattas apologetiskt katekeserna (lk 88, 94-100, 142, 196-99, 234, 240, 429, 546f och 562f eller KKK 273, 411, 487-511, 726, 963-75, 2030 och 2617-19). Ämnet: Jungfru Maria" från TB!


Varför är Maria viktig?
Det finns ett mycket gammalt ordspråk; ”
bakom varje framgångsrik man, står en framgångsrik kvinna.” (En roligare version slutar med; “…en lika förvånad kvinna.”)! Maria:s Son är A L L T, och eftersom Jesus var Gud måste Han ha valt en alldeles speciell mor, till att föda fram den som universum ej kan bära. Vad hade du själv gjort om du valt din moder?

Genom Maria ges Jesus till världen och till henne ger därför Gud nåd i fullhet (bokstavligen ”full av nåd”="kecharitomene" i Luk 1:28)! Maria blev - genom Guds nåd - krönt till att vara mänsklighetens urModer (den nya Eva)! Maria blev - genom Guds nåd - ett fullkomligt helgon! Helgon är det vackraste vår skapelse innehåller! Maria är mänsklighetens skönaste Kvinna (Jesus är Skönheten själv, och Han hämtar all mänsklighet från henne)! I Maria finns ingen rivalitet till Jesus (en absurt senprotestantisk tanke), precis som inte; a) månens sken stjäl solens sken eller b) din spegelbild överglänser dig! I Maria är Kyrkan förebildad, sammanfattad och i fullkomlig blom!

De marianska doktrinerna, hennes tro och ödmjukhet och hennes böner ger hopp om en framtid; där en ung judinna + Son kan ena en splittrad kristenhet och en trasig värld! Inte minst de alltfler Mariauppenbarelser som sker i vår tid gör henne intressant! Kristendomen har ett inre kontemplativt ödmjukt och feminint drag, då Maria gick inåt och visade ett rätt moderskap, oerhört stort mod och styrka i sin uppgift. Hon visar ständigt nya sidor hos sin Son. Kristus och Kyrkan är djupt beroende av kvinnor och av ”Kvinnan”. ”Konstiga” personer är de som enbart intresserar sig för "Konstnären allena" och vägrar betrakta Hans verk. Konstnärliga människor - vilket alla Guds avbilder innerst inne är - intresserar sig däremot alltid för både verk och Skapare. Allt Maria är, är hon genom Guds oändliga nåd. Han har mejslat fram något otroligt unikt. Allt hon vill är att visa på Honom. I Skriften och i Kyrkans liv är Kristus alltid Marias mittpunkt. Redan på 100-talet firas liturgin framför Mariabilder, t.ex. St Priscillas katakomber (år 110) eller St Irenaeus. Kristus visade Maria vördnad (Luk 2:51f) och vi är inte förmer än att vi bör efterlikna Honom (betänk 4:e budet)!


Vad finns i Skriften om Maria?

Maria är inte alls undanskymd i NT (som några ultra-protestanter hävdar) och där hon skymtar fram mindre tydligt, beror det på att hon fortfarande var vid liv när dessa böcker skrevs. I de senare skrifterna som den johannitiska (Joh, Upp) och den lukianska (Luk, Apg) - vilka tillsammans utgör halva NT - har Maria en absolut särställning. Hon är inte betydande kvantitativt, men kvalitativt. Låt inte en liten mängd uppenbara mariologiska citat i NT göra att Maria betraktas som obetydlig.

Utan Maria; ingen inkarnation, inget tempelframbärande, ingen flyktingöverlevnad i Egypten (om Josef får ursäkta), inget första under (Joh 2), förmodligen ingen Lukas (eftersom bl.a. Marias berättande låg till grund för Luk), inget pingstunder (Apg 1-2)! Maria är stor i Skriften, i Kristi liv, i hela den världsvida Kyrkans liv och därmed i våra liv. Maria och Kyrkan har alltid hört ihop under urkyrklig tid, idag och in i evigheten.


Vad har Kyrkan dogmatiskt formulerat om Maria?
Allt mariologiskt är i starkt kopplat till kristologin. Marias nåd, är Kristi nåd som ges till henne genom dHA, för Honom och för att Kristi verk ska kunna ske! Maria är helt ödmjukt beroende av Jesus! All mariansk dogmatik är beroende av kristologin (och ofta också; tvärt om)! Alla kristna måste underordna sig den urkyrkliga kristologin, som framväxt i Kyrkan fram tills 800-talet. Om man underordnar sig Kyrkans ursprungliga hållning där, varför då inte ta till sig fördjupade reflektioner om mariologin, även om någon del utvecklats lite senare (oftast helt parallelt). Bara för att något är störst och viktigast (läs Kristus) tar inte bort mindre viktigare, men dock viktiga saker (läs Guds Moder). Jämför med att proteiner är viktigast i maten, betyder inte att vitaminer är oviktiga.

Kyrkan kallar Maria dogmatiskt för; den nya Eva; Jungfru; GudsModer; Obefläckad och HimlaDrottning (se sammanfattning lk 95ff eller KKK 508ff)!


Redan på 100-talet kallas Maria, för "den nya Eva", se här! Och från första stund har Maria ansetts vara ”Aeiparthenos” (=alltid jungfru, före, under och efter Jesu födelse)! Jungfrufödelsen är ett mirakel och som är oerhört central, faktiskt fröet till hela kristendomen! Om du förnekar den, gör dig till en person med annan syn på inkarnation, sund bibelsyn och syn på Kyrkans magesterium! Om inte Kyrkan fick denna dogm rätt, kan du ignorera henne!

Efesuskonciliet 431 beskrev Maria som ”Theo-tokos” (=Guda-föderska)! Om man förnekar detta förnekas Hans gudomlighet och/eller inkarnationen! Marias syndfrihet har bekänts av Kyrkan överallt (även i öst), under alla tider och av alla (t o m Luther)! Om Maria var syndfri (överfylld av nåd), kunde inte döden rå på henne och hon finns då upptagen med själ och kropp vid Kristi sida i himmelen!

Vad kan Maria lära oss som ett moraliskt ideal?
Hon är fullkomlig, genom Kristi nåd och därigenom fullkomligt helig och frälst! Hennes öppenhet, ödmjukhet, hopp (hennes helighet kommer bli vår), gudomlig gästfrihet, glädjefula fattigdom, kärleksfulla fridfulla ro, trofasta tro och hennes enkelhet är bilder för det gudomliga! I vår tid där sex gudomliggörs och mödraskap degenererats; är Maria en helig motbild! Hon frambär helhjärtat hela sitt jag till Gud (lk546)!

Varför Mariaspiritualitet?
Kärleken gudomliggör! Helgon är mest kärleksfulla (och heligt vreda över synden)! Maria är helt heliggjord för Guds skull! Han är värdig att betrakta genom Hans mammas ögon! Mariaspiritualitet är just att se på Jesus, genom en skapad varelses moderliga kärleksfulla ögon! Hon skall alla släkten prisa salig (Luk 1:48)! När gjorde du det senast? Hon bär fram alla problem till Sonen (jmf Joh 2 och betänk vem som lärde Jesusbarnet bedja) och Han utför hennes vilja (4:e budet)! Maria visar oss vägen, som är hennes Son;
"...Denna kult... är visserligen ensam i sitt slag men är väsensskild från den tillbedjan som ensam tillkommer det inkarnerade Ordet jämte Fadern och den helige Ande. Den främjar också denna i hög grad”. Den kommer till uttryck i de liturgiska högtider som ägnas Guds moder och den marianska bönen, som exempelvis den heliga rosenkransen, som är en ”sammanfattning av hela evangeliet” (KKK 971)!

Vad är Mariauppenbarelserna till för?
Att peka på Kristus! Men alla är kansk inte autentiska! Endast ett fåtal (Lourds 1854 och Fatima 1917) har av Kyrkan ansetts ”trovärdiga”, men det är inget tvång att behöva tro på dessa ”privata uppenbarelser”! Men där Maria:s budskap uppenbaras, har Jesusfromheten exploderat! Maria visar att vi ånyo behöver dedikera våra hjärtan till Honom! Ett tidlöst och marianskt budskap för alla, överallt!

Vad innebär det att Maria är Kyrkans ursymbol?
I Marias Son, utsträcks hennes andliga moderskap till alla människor, se lk 100/KKK 507; "Maria är på en gång jungfru och moder eftersom hon är kyrkans urbild och allra fullkomligast förverkligar vad kyrkan är."! Hon bär Kristus och lever nära Honom (hon finns med i hela det liturgiska livet, från jul till pingst) och lever ffa för Honom i allt! Genom dHA görs Maria till moder för Kristus (huvudet) och då även för Hans kropp = Kyrkan (jmf m Joh 19:26)! Maria är/var vad Kyrkan formas till senare i himmelen! Hon är förebild i tro, bön och kärlek! Hon är heligheten personifierad p g a sin Son! Se t.ex. sist KKK 2618;
"Evangeliet beskriver för oss hur Maria i tro ber och frambär förböner: i Kana ber Jesu moder sin Son om det som behövs vid bröllopsmåltiden, som är ett tecken på en annan måltid, nämligen Lammets bröllopsmåltid. Vid denna måltid ger Kristus på kyrkans, sin bruds, bön sin kropp och sitt blod. Då ”stunden” för det Nya förbundet är inne, vid korsets fot, blir Maria bönhörd. Hon är kvinnan, den nya Eva, ”alla levandes sanna moder”."
Allra, allra sist ett boktips; Himlarnas Drottning; Guds moder i Guds ord av Scott Hahn (152 kr inkl porto)! Man kan inte vara Maria-protestantisk (vad nu det är) efter denna bok!

68 kommentarer:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anders Gunnarsson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Tuve sa...

Anonym
Som skapare av den här bloggen så önskar jag dig hundra mil härifrån så länge du inte kan skriva något konstruktivt. Jag kommer radera kommentarer sådana som dina utan pardon.

Anders
Att besvara oförskämdheter med oförskämdheter leder knappast till ett förbättrat samtalsklimat... Radera kommentaren, besvara den hövligt eller ignorera den men sänk dig inte till deras nivå!

Allt gott!

Anders Gunnarsson sa...

Tuve

Sorry! Jag förföll! Kolla in Huldas senaste alster! Lägre går (nog) inte att komma!

Tuve sa...

Anders
Det kommer alltid att finnas de som hatar oss. Jag vet inte varför Hulda hatar oss så som hon gör men väljer att tro att det är för att hon har blivit förledd. Vi måste komma ihåg att vi lever i ett land som under flera hundra år varit genomsyrad av en genomgripande förtalskampanj mot Kyrkan och Sanningen. Att det fortfarande finns de som väljer att tro på det som det varit deras kultur och tradition att tro på under hundratals år är inte så märkligt...

Vill de inte lyssna så spelar det ingen roll hur många ord vi öser över dem, det kommer bara vara förspilld tid! Om deras blogg gör dig upprörd, lämna den! Låt inte deras hat och ofrid smitta av sig...

Allt gott!

Anders Gunnarsson sa...

Tuve

Jag vet! Som sagt, jag förföll! Ingen är perfekt(även om man kan i svaga stunder tro att man ligger riktigt, riktigt nära. . . :-) )!

Det finns inte 100 antikatoliker som hatar Kyrkan, men det finns miljoner som hatar vad de tror är Kyrkan!

En fråga! Har du stött på Richard Bennet! Har svårt att utläsa om han verkligen varit katolsk präst (nivån pekar inte direkt på det)! Men det kan ju vara en Bart Brewer i miniatyr!

F ö börjar jag verkligen tröttna på att bemöta antikatolikerna! Det är - i stort - ett tröstlöst och helt fruktlöst arbete (förutom att man ibland kan lära sig något nytt)!

Hat, förtal, aversion, rädsla och okunskap är en härlig antikatolsk brygd!

Endast helgon och därmed Guds verk kan omvända sådana hjärtan (sagt av egen erfarenhet)! Så bön o arbete o helighet är motmedlet! Som tur är finns det en hel del motbilder! De behöver ju dock alltid bli fler!

Ostronmannen sa...

Jag säger då det Annorzz, inte ens på denna blogg kan du klara av att skriva redigt. kanske bäst att du faktiskt ärligt och uppriktigt tänker till.
Du pladdrar en massa nonsens, svarar inte på frågor, ljuger och missleder.

Låt det bli en läxa att du blir uppläxad av en ansvarig på KK blogg.

Det håller liksom inte att bara spy spy spy.

Daniel Lundgren sa...

Tuve: Jag släppte inte igenom dina kommentarer på erevna eftersom det för mig verkade komma ur luften. Du ställde den för 4 månader sedan på erevna i en diskussion som var aktuell vid den tiden. Idag är det väl mer något som kan tas personligen med Christian genom kommentarsfältet på erevna. Eller godta att han vid första gången inte svarade. Jag vet inte hur ofta han är inne och granskar kommentarer längre - han är inte kvar som "fast" skribent längre men kan logga in och skriva inlägg ibland.

Anders Gunnarsson sa...

Otromannen

Jag undrar vart du vill komma! Kan du inte komma med sakligheter släpps du inte igenom igen (och det är då den förste som lyckas med den bedriften)!

Anders Gunnarsson sa...

Daniel

Det verkar vara ett härligt projekt; Erevna!

Ingen är aktiv i frifräsarsamfunden längre! Michael hittade ny kärlek och hamnade - vad jag förstod - i fängelse! Christian Malm och Per är borta! Kvar finns du!

Splittringens Andar verkar i fullhet hos några sammanhang! Både Aletheia och Erevna går samma väg till mötes! Strid, splittring och missförståelse kan inte vara kul att befinna sig i! Jag beklagar och tycker uppriktigt synd om er!

Välkommen till Kyrkans fullhet, när det känns omöjligt att leva kvar i uppsplittringarnas okyrklighet! Ni har inget att förlora, ni kommer bara finna enormt mycket mer Jesus, Sanning, Skönhet, Helighet och Kärlek!

Vincit omnia Veritas! Amor vincit omnia!

Anonym sa...

Jag reser på nätet och stannar till här med en fråga som jag grunnat på.
Om den som låter sin livmoder användas för Guds blivande till människa måste vara utan synd, hur kommer det sig att Jesus kunde efter förlossningen befinna sig i en syndfull miljö ?
I Marias livmoder fick Jesus näring och syre, även efter födelsen var Jesus beroende av näring och syre, om han kunde gästa syndares hem ta del av den mat som bjöds, varför skulle det vara omöjligt i en syndares livmoder ?

Tuve sa...

Hej Daniel
Jag trodde Erevna huvudsakligen var Christians blogg. Beklagar min påstridighet.

Men är det inte en alltid aktuell diskussion? Det är i vart fall mitt intryck varje gång jag tittar in på någon av era bloggar... Åtminstone verkar det vara en ständigt aktuell diskussion hos er ;)

Allt gott!

Ostronmannen sa...

Annorzz, jo du ser vad du håller på med. Eftersom du på sista tiden på humbloggen lyft dig lite och faktiskt diskuterar vissa saker.

Det är ju det det handlar om diskussion.

Att hota mig med avstängning här blir lite barnsligt. (Men jag håller med om att mitt förra inlägg inte har med diskussioni sig att göra)

Däremot skulle det vara en fördel för dig och alla om du faktiskt såg vad du gör fel. Eftersom det är intressant när du skriver om KK och din syn på den och inte ägnar dig åt menlösa inlägg (atiestiska kommuniskt länder etc)

Sammanfattning:
Du bidrar med värdefull diskussionsinlägg men du slarvar och måste spy galla och skriva menlöst lite för ofta. rensa och du bidrar till mycket.

Anders Gunnarsson sa...

Otromannen

Det förra är väl det närmaste jag kommer beröm för från dig!

Tack eller nåt!

Och visst, jag är inte syndfri! Jag skriver inte bara uppbyggligt (ibland bara humoristiskt, ibland blir jag också trängd och ledsen och kan förfalla någongång till att skriva något dumt)! Jag är långt ifrån fullkomlig! Det är därför jag blev katolik! Och senare har jag börjat blogga, eftersom jag inte såg många andra försvara katolsk tro! I all min bristfällighet, kanske lilla jag också kan få nån att få upp ögonen för Sanningen! Argumentation har dock ofta inte lönat sig på humanistbloggen (där det mesta handlar om svartmålning, nidbilder och aversion)! Jag brukar föra argumentationen mot ateism och för Kyrkan på denna bloggen istället!

Allt gott!

Tuve sa...

Välkommen anonym
Jag vet inte om det påståtts att Jesus inte kunde vistas i en syndfull miljö. Det är i så fall fel.

En Kyrkofader kommenterade att Gud valde att låta sin mor vara syndfri på följande sätt (taget ur minnet):

Han borde göra det/det vore passande om Han gjorde det
Han kunde göra det
Alltså gjorde Han det

Det är m a o inte så att det är teoretiskt sett otänkbart att Maria skulle ha varit född syndig, det är däremot passande att hon inte var det. Det är inte heller teoretiskt sett otänkbart att Maria skulle ha blivit syndfri vid ett senare tillfälle än vid hennes avlelse. Thomas av Aquino menade t ex att Maria, liksom Johannes döparen, blev befriade från synd i moderlivet men efter avlelsen. Kyrkan har dock, efter ca 1800 år kommit fram till, genom den Helige Andes ledning av apostlarnas efterträdare biskoparna och påven, att det skett så som Kyrkan lär.

Allt gott!

Anders Gunnarsson sa...

Anonym (ev Kerstin från Huldas blogg)

Om Gud ska bli människa och inget orent kan komma Honom nära, hur tror du själv det skulle gå till?

Marias nåd är till för Kristi skull! Maria görs full av nåd ("kecharitomene" Luk 1:30), p g a inkarnationen!

Alla kristna, i alla tider har överallt trott så (förutom några sentida protestAndar)!

Anonym sa...

Tuve: Kyrkan har förvisso alltid lärt att Maria är obefläckad, det är en del av trosskatten och skulle inte kunnat dogmatiseras om det inte var det. Däremot har det såklart varit en mer "dold" del av trosskatten. Men redan i Kyrkans början finns ju talet om Maria som den nya Eva exempelvis (och Eva var ju fri från arvsynden) och Maria talas också om som obefläckad redan i Fjärde konciliet i Konstantinopel (869-870). Bara för att ta några exempel.

Fäderna talar också:

"He was the ark formed of incorruptible wood. For by this is signified that His tabernacle was exempt from putridity and corruption." Hippolytus, Orations Inillud, Dominus pascit me (ante A.D. 235).

"This Virgin Mother of the Only-begotten of God, is called Mary, worthy of God, immaculate of the immaculate, one of the one." Origen, Homily 1(A.D. 244).

"Let woman praise Her, the pure Mary." Ephraim, Hymns on the Nativity, 15:23 (A.D. 370).

"Thou alone and thy Mother are in all things fair, there is no flaw in thee and no stain in thy Mother." Ephraem, Nisibene Hymns, 27:8 (A.D. 370).

"O noble Virgin, truly you are greater than any other greatness. For who is your equal in greatness, O dwelling place of God the Word? To whom among all creatures shall I compare you, O Virgin? You are greater than them all O Covenant, clothed with purity instead of gold! You are the Ark in which is found the golden vessel containing the true manna, that is, the flesh in which divinity resides." Athanasius, Homily of the Papyrus of Turin, 71:216 (ante AD 373).

"Mary, a Virgin not only undefiled but a Virgin whom grace has made inviolate, free of every stain of sin." Ambrose, Sermon 22:30 (A.D. 388).

"We must except the Holy Virgin Mary, concerning whom I wish to raise no question when it touches the subject of sins, out of honour to the Lord; for from Him we know what abundance of grace for overcoming sin in every particular was conferred upon her who had the merit to conceive and bear Him who undoubtedly had no sin." Augustine, Nature and Grace,4 2[36] (A.D.415).

"As he formed her without my stain of her own, so He proceeded from her contracting no stain." Proclus of Constantinople, Homily 1 (ante A.D. 446).

"A virgin, innocent, spotless, free of all defect, untouched, unsullied, holy in soul and body, like a lily sprouting among thorns." Theodotus of Ancrya, Homily VI:11(ante A.D. 446).

"The angel took not the Virgin from Joseph, but gave her to Christ, to whom she was pledged from Joseph, but gave her to Christ, to whom she was pledged in the womb, when she was made." Peter Chrysologus, Sermon 140 (A.D. 449).

"[T]he very fact that God has elected her proves that none was ever holier than Mary, if any stain had disfigured her soul, if any other virgin had been purer and holier, God would have selected her and rejected Mary." Jacob of Sarug (ante A.D. 521).

"She is born like the cherubim, she who is of a pure, immaculate clay." Theotokos of Livias, Panegyric for the feast of the Assumption, 5:6 (ante A.D. 650).

"[T]ruly elect, and superior to all, not by the altitude of lofty structures, but as excelling all in the greatness and purity of sublime and divine virtues, and having no affinity with sin whatever." Germanus of Constantinople, Marracci in S. Germani Mariali (ante A.D. 733).

(citat från www.scripturecatholic.com)

-Spöket

Anonym sa...

Jag har inte fått någon för mig godtagbar förklaring på min fråga. Om Jesus kunde vistas i en syndig miljö efter födelsen, varför då inte före ?

"En Kyrkofader kommenterade att Gud valde att låta sin mor vara syndfri på följande sätt (taget ur minnet):

Han borde göra det/det vore passande om Han gjorde det
Han kunde göra det
Alltså gjorde Han det"

Vem har rätt att tala om för Gud vad som är passande och hur han bör handla !!! !

Anonym sa...

"Thomas av Aquino menade t ex att Maria, liksom Johannes döparen, blev befriade från synd i moderlivet men efter avlelsen. Kyrkan har dock, efter ca 1800 år kommit fram till, genom den Helige Andes ledning av apostlarnas efterträdare biskoparna och påven, att det skett så som Kyrkan lär."

Men vad säger skriften, kan man tillägga saker till bibeln i efterhand, kan påvar och biskopar påstå vad som helst, måste inte även det de säger prövas i ljuset av Guds ord ?
Är katoliker rädda för att protestera mot felaktigheter som även kan finnas inom deras kyrka av rädsla för att bli kallad protest ande, vill man påskina utåt en enhet till priset av sanningen i Gudsordet ?

Anonym sa...

Jag tror att tanken om Marias syndfrihet har vuxit fram från den tid man inte visste att foster lever sitt eget liv i livmodern, att fostret och moderns blod aldrig blandas, att barnet existerar som unik och skild individ, avskild från moderns eget biologiska system.
Jag förstår att det var svårt att få ihop det om man trodde att Jesu och hans moder var fysikt sammankopplade med gemensam blodcirkulation.
Placentan är också en skyddande barriär mot moderns eget där enbart syre och näring kan passera.


Annorzzz du undrar hur det skulle gå till "Om Gud ska bli människa och inget orent kan komma Honom nära" hur menar du att något orent kan ta sig in till ett foster ?

Anders Gunnarsson sa...

Anonym

Jag förstår om du har svårt att få ihop det! Marie syndfrihet är inget Kyrkan hittat på! Det fanns från början i traditionen! Vi ser det redan hos Augustinus, ja det finns massor av material redan skrivet (och tidigt) på denna sida (längst upp till höger, under 99 invändningar och se runt invändning 60)!

Är man full av nåd så är man! Om du beaktar att Maria ständigt liknas indirekt och i Upp 11:19ff för den nya Arken (som var höghelig) ser du varför Kyrkan tänkt som hon gör!

Se också "the trygg about Mary and scripture" som jag ständigt länkar till från denna sida (sök på youtube så ser du den direkt)!

Anonym sa...

Jag vill inte se länkar med andras tankar, jag vill höra hur du själv tänker.

Anders Gunnarsson sa...

Grejen är att min åsikt är ovesäntlig!

Jag tror som Kyrkan och hennes tro är densamma igår, idag o in i evigheten!

Se länken (finns i inlägget)!

Förhärda inte ditt hjärta när Han kallar på dig!

Allt gott
Från en kyrkotrogen mariavän!

Tuve sa...

Spöket
Ja, det är helt sant! Men det är inte för att det är otänkbart för Jesus att vistas i en syndig miljö, vilket var min poäng. Men självklart var det katolsk lära redan innan dogmatiseringen även om det då fortfarande fanns ett visst utrymme kring frågan om när Maria blev obefläckad.

Anonym
Varje tolkning av skriften utgör i den mening du lägger ett tillägg till Skriften och alla människor som läser bibeln måste tolka den, förstå den på sitt sätt. Du lägger till saker till skriften varje gång du sätter dina egna ord på innebörden i Guds Ord, ger skriftens ord din egen förståelse. Det blir ibland rätt och ibland fel och därför har Gud sänt oss den Helige Ande som skall leda Kyrkan genom dem som Han väljer att vara dess ledare. "Den Helige Anden och vi har beslutat..." (Apg 15:28)

Jag tror som regel inte att katoliker är rädda, tvärtom, även om du säkert kan hitta undantag. Jag är uppvuxen katolik och har under många år av min ungdom ifrågasatt allt det som Kyrkan tror och lär. När jag tog mig tid att faktiskt fördjupa mig i vad och framför allt varför Kyrkan lär som hon lär så har jag, på varje punkt, insett att det håller och att mina argument emot grundade sig på fördomar, missförstånd och ignorans. Samma fördomar, missförstånd och ignorans ser jag tyvärr med stor sorg hos många av våra protestantiska bröder. Du kan läsa om min kristna bakgrund så förstår du kanske bättre varifrån många av mina fördomar om Kyrkan kom: http://avemarisstella.blogspot.com/2007/09/min-vandring-lngs-den-smala-stigen.html

Sedan finns det saker som görs och sägs av biskopar och katolska företrädare som jag absolut inte kan ställa mig bakom och då har jag också, om jag funnit anledning, klargjort det offentligt eller privat beroende på omständigheterna. Ett sådant fall var historien om tvillingaborten i Brasilien härom året: http://avemarisstella.blogspot.com/2009/10/uppfoljning-av-brasilienfallet.html

Allt gott!

Anonym sa...

Den här Mariavideon du vill att man ska se först före har jag nu sett.

"Jesus and Mary share the same flesch"
Vilket inte alls stämmer, det är en omöjlighet för ett foster att dela sin mammas kött.
Bone of bone and flesch of flesch,
åter igen de delade aldrig någonting, Jesus hade endast ett rum i henne där GUD formade.

Anonym sa...

Spöket: Absolut. Gud är allestädes närvarande, så hur skulle Han inte kunna vistas i en syndig omgivning? :) Samtidigt är nåd och synd oförenliga, det är verkligen ett mysterium. Där nåden kommer in där går synden ut. Där synden kommer in där går nåden ut. Det man skulle kunna säga är väl att i Jesus kan ingen synd existera, det är omöjligt för Honom att synda, eftersom Han är Gud. I någon mening skulle man väl då också kunna säga att den kvinna Han får sitt kött från måste vara syndfri om det kött Han får ta emot ska vara fritt från synd och Han inte kan ha någon tillstymmelse till synd inom Sig. Är det så man menar?

Ville bara påpeka detta så att inte våra protestantiska vänner får för sig att vi kommit på saker på 1800-talet som inte fanns innan så att säga.

En god artikel om Uppenbarelsen och de olika delarna finns (självklart) i Catholic Encyclopedia, särskilt sista stycket "The Christian revelation": http://www.newadvent.org/cathen/13001a.htm

-Spöket

Anders Gunnarsson sa...

Anonym

Jag är förvånad över om hur mkt du vet om inkarnationen och hur det gick till!

Var du där när det hände, eftersom du vet mer om hur det skedde än Kyrkan?

Anonym sa...

Nej jag var inte där, inte heller den katolska kyrkan, så om den kyrkan påstår att Jesus fick sitt kött och blod från Maria är det fel om Jesus som foster växte som andra mänskliga foster gör skyddade från moderns eget blodsystem.

Anonym sa...

Ser att det är en till anonym, och som skriver:
"I någon mening skulle man väl då också kunna säga att den kvinna Han får sitt kött från måste vara syndfri om det kött Han får ta emot ska vara fritt från synd och Han inte kan ha någon tillstymmelse till synd inom Sig. Är det så man menar?"

Återigen, om nu Jesus växte och formades av Gud som andra foster i moderns sköte, så tog han ALDRIG emot något kött eller blod ifrån sin mor, endast syre och näring och det i sin tur tog Jesus emot även utanför livmodern där hans kropp fortsatte att formas ända till övre tonåren och i resten av sitt liv där han vandrade på denna jord som människa.

Jesu blod kom inte från Maria, utan är hans eget. Gud formade, i och genom Maria, och med de arvsanlag han valt, Jesu mänsklighet.

Anders Gunnarsson sa...

Anonym 1 eller 2 (gör gärna ett förtydligande)!

Jo Kyrkan var där, då Maria just är urtypen för Kyrkan och Luk fick sin info (t.ex. om Marias fullhet av nåd) av förmodligen just Maria!

Kyrkan är större än du/vi tror!

Välsignadd vare Gud - som genom Marias JA, blev människa - i evighet!

Tuve sa...

Kära anonyma
Ni hävdar, om jag förstår er rätt, att Jesus inte fick sitt kött och blod från Maria. Den fråga som jag frågar mig då är:

Lade Gud ett befruktat embryo till Jesus i Marias sköte som är helt och hållet oberoende av Marias kropp eller är Jesu mänskliga natur en frukt av ett av Marias befruktade ägg som befruktats genom den Helige Ande?

Om ni menar att Jesu embryo skapats fullständigt av Gud och endast s a s planterades i Marias sköte efter hennes Fiat kan jag förstå er invändning.

I annat fall, om ni tror, som vi, att Jesu mänskliga kropp utvecklats från ett av Marias ägg som befruktats av Gud, så kan jag omöjligt förstå er invändning. Självfallet fick Jesus i så fall sitt kött och blod från Maria, liksom Han fick sin Gudomlighet från Gud.

Oavsett om ni håller med om vårt sätt att resonera så kanske det hjälper att förstå varför vi kan säga att Jesus har fått sitt kött och blod från Maria...

Allt gott!

Anonym sa...

Hur Gud gick tillväga kan varken er kyrka eller jag veta, därför är det märkligt att er kyrka har gett Maria stämpeln som syndfri och därmed också lagt till dogmer om henne utifrån något ni inte kan veta och som jag ser det blir det som ska förklaras utifrån Guds ord väldigt kryptat och långsökt.

Om det är så att Gud nu skapade sin son mänskligt och gjorde det som han gör med den övriga mänskligheten, förutom inget mänsklig spermie utan genom hans Ande, så är det enda Maria givit där sitt DNA, i detta finns inget kött eller blod, när det senare utvecklas i Guds hand är det hans sons eget kött och blod, men samtidigt ÄR ju Jesus Gud! Alltså skulle man kunna säga att Guds blod rinner i Jesu ådror - för han ÄR ju Gud. Det är enkelt.
Arvsmassan som är Guds som han skapat från Maria finns där, hon behöver inget göra bara vänta medans Gud formar Jesus inneboende i Marias sköte.
Nu har ju kyrkan gjort henne syndfri också i hennes egen tillblivelse, varför ? är det för att arvsmassan inte skall påverka Jesus, om så är fallet hade väl Gud kunnat göra det med Jesus i hans tillblivelse ?

Men arvsmassan i ägget som skulle bli Maria fanns ju redan i Marias mormors kropp, hur förklarar eran kyrka allt detta biologiskt med stöd ur bibeln ?

Förresten skulle jag se ännu mer Maria som ett föredöme om hon levat i ett vanligt äktenskap med allt vad Gud påbjuder där med Josef och tagit emot de barn som är gåvor från Gud, men nu fick hon bara ett enligt er kyrka, varför skulle det göra Maria mer helig ?

Anders Gunnarsson sa...

Anonym

Varför gjorde Gud som han gjorde med Maria?
Tja detta behöver inget svar! Kyrkan har inte fått något mandat eller auktoritet att ändra Kristi uppenbarelse! Du förutsätter att Kyrkan är långsökt, lägger till saker eller hittar på, medan din reducering av Kyrkans tro är den absoluta sanningen!

Hur vet du det! Din auktoritet är bara dig själv (och eventuellt din pastor)! Vad du tycker Skriften säger är totalt irrelevant!

Kyrkan skrev, kanonifierade och avskrev Skriften 100-tals år dessförinnan! Hon har mediterat över uppenbarelsen (Skriften + Traditionen) i 2000 år! Hennes mariologi är samtida till dess kristologi (som du säkert delar)! Hade Kyrkan rätt på f.m. på koncilierna och fel på e.m.?

Om Kyrkan hade fel, hur vet jag att du har rätt? Luther hade en helt genomkatolsk mariologi! Hur kan jag välja bland 35 000 sentida motstridiga självutnämnda auktoriteter? Kanske någon av de andra tusentals olika tolkningstraditionerna har rätt, och du fel (även om du har rätt i att Kyrkan har fel, fel o fel)!

Kan inte du förklara hur detta ska lösas? Du verkar ju kunna mycket! Så svara gärna på den frågan, så kanske det blir fruktbart att sedan diskutera ev kött/blod/spermier o arvsanlag angående Inkarnationen!

Tuve sa...

Anonym
Mänskligt sett kan vi inte veta det, men Gud har sänt sin ande att leda Kyrkan och Anden talar till och genom Kyrkan, så det du menar att vi inte kan veta är inte alls omöjligt att veta.

Jag tycker du ägnar dig åt meningslöst lekande med ord. Det är väl knappast så lite att få vara det mänskliga ursprunget till Jesu mänskliga natur? Att i sammanhanget använda begreppet "bara" uppfattar jag som ett ringaktande av inkarnationens mysterium och roll för vår frälsning. Jesus är Marias son och därmed av hennes kött och blod ("Om min son, mitt eget kött och blod" 2 Sam 16:11). Det är ju t o m så att släktskap enligt bibeln anses vara tillräckligt för att vara av samma kött och blod:
när Laban fick höra nyheten om sin systerson Jakob skyndade han sig ut för att ta emot honom. Han omfamnade och kysste honom och tog honom med sig hem. Där berättade Jakob för Laban allt som hade hänt, och Laban sade till honom: "Ja, du är verkligen mitt kött och blod." (1 Mos 29:13-14)
Så utifrån biblisk vokabulär så är Jesus av Marias kött och blod i allra högsta grad, det går inte att komma ifrån med aldrig så mycket trixande från din sida.

Ja, Gud hade kunnat göra det med Jesus vid Hans tillblivelse, men Han kunde göra det med Maria, det är passande för Gud att ge henne den nåden och det är därför rimligt att Han verkligen också gjorde det. Det är rentav orimligt att han INTE gjorde det!

Det som gjorde Maria helig var Guds nåd. Hon levde det liv som Gud valt åt henne, inte för att hon var tvungen utan för att hon valde det (fiat). Det finns mängder av helgon som levt heliga liv i den situation du målat upp men vi har inte alla samma uppgift. Marias uppgift var unik, därför är även Maria unik, därför att det var Guds vilja att Maria skulle vara den hon var. Så för Guds skull, prisa Maria salig ;)

Allt gott!

Anonym sa...

Nej vi kan inte veta hur Gud gick tillväga då han danade sin son i Marias kropp.
När jag skriver "bara" så menar jag inte att just Jesus var bara, utan att Maria enligt er tro fick bara ett barn, kanske önskade hon fler av Guds gåvor, Barn är Herrens gåva en livsfrukt en lön.

Men att som Maria vara utvald att bära vår Herre för världens frälsning är i sig den största vinstlott någon människa har fått, vem kan tacka nej till ett sådant privilegium, lyckliga Maria !!
Själv tror jag ju att Gud välsignade Maria med fler barn, varför skulle han inte ge henne dessa gåvor och välsignelser ?

Men när man säger samma kött och blod är det släktskap som menas, det är inte FYSISKT samma kött och och blod, utan DNA sammansmälta från en mor och far.

Jesus fick inte sitt blod från Maria, jag kan inte efter att tex. ätit blodpudding säga att mitt blod kommer från grisen.

"Ja, Gud hade kunnat göra det med Jesus vid Hans tillblivelse, men Han kunde göra det med Maria, det är passande för Gud att ge henne den nåden och det är därför rimligt att Han verkligen också gjorde det. Det är rentav orimligt att han INTE gjorde det!"

Gud hade alltså aldrig behövt en syndfri kropp för Jesusbarnet att växa i.
Vad kyrkan har gjort är att lägga till av egna fantasier, "det passar Gud" säger du, nej säger jag, det passar eran kyrkas villospår.

Anders Gunnarsson sa...

Anonym

Kan du svara på min kommentar?

Vilken auktoritet har du? Att du underkänner Kyrkans förstod jag redan på Hulkdas "blogg"!

Anonym sa...

Menar du att jag som person inte kan eller får ifrågasätta katolska kyrkans lära det som man kommit fram till utvecklat och lagt till i skriften ?
Då är jag olydig Herren Jesus och hans befallning "Se till att ingen bedrar er"
det är min skyldighet och ansvar som kristen att undersöka äktheten i det som framförs och pröva allt i ljuset av Guds ord, vem eller vad som ska prövas har ingen betydelse vare sig det är en pastor eller en hel kyrka som framför något.

Ingen människa eller kyrka är min auktoritet, jag är en levande sten bland andra levande stenar i den auktoritet som är Jesus Kristus.

Anonym sa...

När man säger att Maria är Guds mor, då måste ju Marias mor och far vara Guds mormor och morfar ?!?!

Tror du verkligen att någon människa kan vara Guds mor, mormor och morfar, det låter i mina öron mycket hädiskt !

Anonym sa...

Anonym: Lika hädiskt som fariseerna tyckte att det var att Jesus kallade sig för Gud? Är Maria Jesu mor? Ja. Är Jesus Gud? Ja. Alltså är Maria Guds moder. Och Joakim och Anna är också Guds mormor och morfar. En stötesten för judar och en dårskap för hedningar, men det är Guds vishet, Hans outgrundliga mysterium, att Han ville bli människa, en verklig människa. Se upp för gnosticismen...

-Spöket

Tuve sa...

Anonym
När vi säger att Maria är Guds mor så säger vi något om Jesus, endast sekundärt säger det något om Maria. Vi vet att Maria var Jesu mor, men vem var Jesus? Jesus är Gud, från evighet till evighet, och den som föder Jesus föder därför även Gud och kan med rätta kallas Guds mor.

Visst var Joakim och Anna (Marias föräldrar) Jesu morföräldrar. I en viss mening skulle man så klart kunna säga att de var morföräldrar till Gud eftersom Maria var moder till Gud, men Kyrkan har aldrig funnit något skäl att ge dem någon sådan titel då det är fullt tillräckligt med konstaterandet att Jesus är Gud och att den som fött honom därför är moder till Gud. Det illustrerar också poängen jag inledde med, nämligen att uttalandet om att Maria är Guds moder är ett uttalande om Jesus. Att säga något om Joakims och Annas relation till Jesus/Gud skulle inte lägga till eller förtydliga något ytterligare om vem Jesus är och är därför inte relevant.

Märk väl att det aldrig varit tal om att Maria skulle vara Guds ursprung. Tvärtom är Maria skapad och vald av Gud. Jesus är den enda som själv fått välja sin mor, enastående tanke!

Alla Marias titlar föräras henne för vem Jesus är och för vad Han valt att göra med henne. När du ser en Mariatitel som du inte förstår eller inte håller med om, fundera på vad den titeln säger om Jesus och se om du håller med om vad det säger om Honom!

För Guds skull, prisa Maria salig!

Allt gott!

sa...

Anonym: "Ingen människa eller kyrka är min auktoritet, jag är en levande sten bland andra levande stenar i den auktoritet som är Jesus Kristus."

- Precis! RKK vill ta ifrån den troende att ta eget ansvar för hur man förstår (med Andens hjälp) det skrivna Ordet. Så länge majoriteten av de kristna inte kunde läsa (på medeltiden) hade kyrkan mindre problem med att försvara sina fantasifulla tolkningar, men nu då bibeln är tillgänglig är det inte lika lätt. Alltför många genomskådar falsarierna.

Det som är sant kan man alltid dra slutsatser från. Drar man slutsatser från lögn hamnar man alltid i det som är absurt. Om Maria vore Guds moder, skulle man kunna dra den logiska slutsatsen att Anna & Joachim var Guds morföräldrar. Eftersom det är absurt ger kyrkan den (bort)förklaring som vännen Tuve skriver.

Stå på dig "Anonym", du är på rätt spår.

Anders Gunnarsson sa...Du borde åtminstonde kunna använda annan förkortning än RKK!

Men du är (nog) bortom diskussionshyfs! Allt som synes diskreditera Kyrkan, kan och ska användas!

Varför hatar du Kyrkan så, när du ö h t inte ens förstått vad hon lär eller ens står för? Vart hämtar du näring för sådana grova tillyxade hemgjorda anklagelser som en 5-åring kan genomskåda?

Anonym sa...

Går vi tillbaks till begynnelsen så skulle alltså Eva och Adam vara Guds mormorsmormorsmormors....... osv. ??
Tuve
"För Guds skull, prisa Maria salig!"
Jag prisar Gud för det mirakel han har skänkt oss i det han gjorde med Maria som ställde upp med sin kropp, jag prisar också Gud för alla andra som offrat sin kropp och även sitt liv för Guds ord.
Många förutom Maria är det som är salig.
Men den Maria som katolska kyrkan presenterar är inget föredöme i annat utöver att hon sa ja, hon är inget föredöme för äktenskap och familj, vanliga mänskliga känner inte igen sig i henne så något föredöme att tala om är hon inte , förmodligen födde eran Maria dessutom utan smärta, sen menar ni att till henne ska man vända sig för att hon ska be för en inför Gud då man ex.ligger i värkar på BB, nä då vänder jag mig hellre till en levande väninna som vet hur det är, men tack o Lov så älskade Gud oss så att han betalat ett högt pris med sin son för direkt kommunikation. Vad annat har eran Maria gjort som är så märkvärdigt förutom att ta emot Jesus som gäst i sin kropp i 9 månader och delat med sig av näring och syre. Den riktiga Maria är däremot ett föredöme hon som var syndare som alla andra, födde med smärta, levde ett normalt familjeliv, med syskon till Jesus.

Jag tror att det var nödvändigt för Gud i sin mänskliga gestalt att vara människa fullt ut under mänskliga villkor för att fullborda sitt verk. Hans liv som människa började redan som embryo, han vet hur det är att vara foster i en som alla andra syndig kropp.
tack o lov har Gud ordnat det så att han formar människan inuti modern men ändå i ett eget rum skyddad från moderns kropp i övrigt.

sa...

Annorzzz: "Du borde åtminstonde kunna använda annan förkortning än RKK!"

- Därför att kyrkan är uppdelad i olika kyrkor och samfund. Jag uppfattar det som högmod och maktanspråk att den kyrka som har sitt säte i Rom skall kallas den katolska (den allmänna enda sanna) kyrkan.

Rätta mig om jag har fel. (Men jag har aldrig haft det tidigare så varför just nu) :)

Tuve sa...

Anonym
Som jag skrev i förra kommentaren så är det i princip riktigt även om det inte innebär något annat än att Maria är Guds moder utan att vara Guds upphov. Om du tänker efter så är det ju just exakt det du nu skrev ner som hela det judiska folkets historia handlar om, att en utav dem skulle få lov att bli Herrens moder (Luk 1:43)... Jag håller med om att det är en hisnande tanke!

Jag vet inte varför det är så viktigt för dig att förringa Maria på alla sätt du kan.

Visst finns det många utöver Maria som är saliga, inklusive många med de erfarenheter du efterfrågar.

Allt gott!

Ostronmannen sa...

Cisst är det kul när saker blir ologiska för att man inte hade riktigt koll förut. När grunden inte är välgjord utan ett fuskbygge. Då riskerar byggnaden att rasa eftersom ologiskheterna bara blir mer och mer tydligare ju mer vi kan om DNA BIG BANG m.m.

Lycka till med alla krumbukter. De som tror kommer ju alltid att hävda att guds vägor äro outgrundliga. Jag tycker att Guds vägar äro ologiska. :)

Anders Gunnarsson sa...Även solen har sina fläckar! Du har i denna fråga fel (kanske inte i någon annan)!

Att vara katolsk betyder inte att vara den enda Kyrkan! De ortodoxa räknar katoliker som katolska och har viss interkommunion med! Kata holicos betyder fullhet, det hela eller överallt; men ortodoxa kyrkor har allt (utom ett levande läroämbete)! De är i schism, inte heretiska!

Allt gott i den självutnämnda ofelbarheten! :-)

Anonym sa...

Ostronmannen: Är det något som är oförnuftigt så är det väl att hävda att vi aldrig observerat och inte kan observera, med några hittills kända instrument, någonstans mellan 90-98% av universum. Allt för att en uppsättning ekvationer ska "stämma" med ens "teori" (som inte bör bevärdigas med det namnet). Det låter som eterhaveriet upprepat...

Anonym sa...

Tuve
Vad jag vänder mig emot är det som du påstår på din sida som jag inte fått ett riktigt svar på.:

"Det är ett faktum att Gud tog all mänskligt material, kött, blod och form från Maria. Hur kan Gud ha använt sig av syndigt material till sin egen kropp?"


Från Maria kom näring och syre till Jesus, men till Maria kom också samma sak, näring och syre, från grönsaker, fisk, lamm, bröd ect.som är skapade av Gud. Det är Gud själv som är upphovet till allt detta och ska prisas för det han har gjort att han gav oss sin enfödde son, Maria är jag tacksam för att hon var villig att tjäna Gud.

Men hur tänkte du här, var det syndigt material det som Maria förtärde som blev renat från synd i Marias kropp innan det hamnade hos Jesus, så fungerar det ju att moderkakan renar och bara nödvändiga födoämnen kan passera, men kanske synden går igenom ändå om Maria inte vore syndfri ??

Men då återstår ju frågan hur Jesus utanför livmodern själv kunde äta, dricka och andas syndigt material ??

På ett annat ställe skriver du :"I vår tid där sex gudomliggörs och mödraskap degenererats; är Maria en helig motbild!"

Menar du att sex är något fult och att Maria då är en förebild som ni säger som inte alls hade sex inom äktenskapet, är det en bra förebild, men då blir det ju inga barn, så hon kan ju inte bli någon förebild vad gäller moderskapet, istället ett degnererat moderskap.

"Vad hade du själv gjort om du valt din moder?" frågar du.

Hade jag varit Jesus så skulle jag valt en mor som var mänsklig för att jag i och med det skulle vara under samma villkor som alla andra människor, människors mammor är inte syndfria.

Anonym sa...

Ostronmannen

Det ligger en hel del i det du säger.
Själv har jag ett jobb att arkivera en lokal kyrkas historia sedan 1800 talet, idag strulade allt för mig, det som flöt på så bra hela tiden med att kopiera sidorna ur en gammal bok, sen var det dags att redigera och omforma de sidor som jag var tvungen att dela på eftersom de var för stora, det var då jag upptäckte att jag numrerat fel från början och fick ett gedigert jobb att redigera om allting, jag fick börja från början därför att jag inte varit tillräckligt noga med detaljerna.
Som du säger när grunden inte är välgjord från början faller det samman, man har bara att börja om, gör om gör rätt, Att försöka lappa och laga är bara kortsiktig vinst som inte håller inte i längden, så är det med det lilla till det stora här i livet.

Tuve sa...

Anonym
Först och främst så är det inte jag som skrivit inlägget. Möjligen skulle jag formulerat mig annorlunda men jag ser inget märkligt med att Jesus har fått sin mänsklighet från Maria. Jag överlåter därför åt Anders att specifikt försvara sina exakta formuleringar och ger min allmänna syn på saken.

Ditt ursprung är din mor och far, du har vuxit till från ett ägg och en spermie från dem. Om man så vill så har du fått din mänsklighet från dina föräldrar. Jesu ursprung är ett ägg från Maria som befruktats av den Helige Ande. Därmed har han fått sin mänsklighet från enbart henne genom det ägg ur vilket han har utvecklats. Precis som din kropp, ditt kött och blod, är en konsekvens av dina föräldrars livsgåva till dig så är Jesu kropp, hans kött och blod, en konsekvens av Marias Fiat.

Sex är väldigt välsignat och en stor gåva som kraftigt missbrukas i vårt samhälle! Det finns ingen motsättning mellan att betrakta sex som något ytterst välsignat och som något ytterst känsligt som måste skyddas från missbruk.

Att som Maria välja att vara Jungfru för Gud är gott och enligt bibeln det bästa valet. Maria är ett stort föredöme i det som är viktigast, att sätta Gud på rätt plats, dvs den främsta platsen i våra liv! Ingen har gjort det som hon! Att hon valde Gud främst gör inte att valet att bli förälder (är själv far till 6 barn) är ett dåligt val, tvärtom! Hela bibeln visar tydligt vilket välsignat val det är att bli förälder.

Allt gott!

Anders Gunnarsson sa...

Anonym

Jag har läst igenom inlägget 2 ggr och hittar inte den formulering du citerar! Vart hittar du det? Är det i kommentarerna eller i 1:a - 7:e frågan? Det närmsta jag kommer är en parantes under 1:a frågan i 2:à stycket!

Förtydliga gärna!

Anonym sa...

På denna sida har du skrivit detta:
http://avemarisstella.blogspot.com/2010/09/marias-ursprungliga-nad-i-skriften.html

Tuve sa...

Anders
Det första citatet är inte från det här inlägget, det finns inte ens bland kommentarerna. De två återstående citaten är dock från inlägget.

Anders Gunnarsson sa...

Anonym

Om du läser hela stycket från annan sida blir det klarare!;

"I 1 Mos 3:15 finns en parallellism i frälsningshistorien. “Kvinnan” Eva var jungfru och syndfri. Hennes olydnad skulle ha en motpol i Maria, den nya Eva. Maria lydde och föll aldrig i synd. Gud måste ha gjort sin egen moder minst lika värdig som Eva. Detta är inget att förundras över. Det är ett faktum att Gud tog all mänskligt material, kött, blod och form från Maria. Hur kan Gud ha använt sig av syndigt material till sin egen kropp? Hur kan Gud undvika att göra sin egen moder till universums största konstverk, alltså större än Eva? 1 Mos 3:15 hävdar att det ska finnas verklig fiendskap mellan kvinnan och ormen. Om Maria var syndig fanns inte fiendskapen där!"

Min poäng är att den nya Eva är fiende till Satan och att Maria är Guds mäktigaste skapelseverk! Ditt antingen-eller-tänkande är typiskt sentida protestantiskt! Gud blir inte mindre för att Maria blir "full av nåd"; hur tänkte du då?

Angående:
"I vår tid där sex gudomliggörs och mödraskap degenererats; är Maria en helig motbild!"

Så menar jag inte att sex är synd! Jag menar bara att idag ses sex som det enda gudomliga, medan konsekvenserna av sex; föräldraskap; ses som en sjukdom!

Sex är bra, då Gud kom på grejen och det kräver trohet, fasta relationer och öppenhet mot nytt liv; då spirar vårt gudomliga uppdrag; att göra personer; som är skapade av Gud till Hans avbild, med vår lilla hjälp! Återigen; både-och! Gud + människa = underverk!

AG: "Vad hade du själv gjort om du valt din moder?"
A: Hade jag varit Jesus så skulle jag valt en mor som var mänsklig för att jag i och med det skulle vara under samma villkor som alla andra människor, människors mammor är inte syndfria.
AG: Kanske tur att just du inte är Gud eller en ofelbar uttolkare av Guds Uppenbarelse! Din åsikt, är bara en åsikt och en tråkreducerande sådan! Kyrkans tro är större! Mycket större!

Ära vare Fadern, Sonen och dHA! I evigheters evighet! Amen!

Anonym sa...

Annorzzz
"Det är ett faktum att Gud tog all mänskligt material, kött, blod och form från Maria. Hur kan Gud ha använt sig av syndigt material till sin egen kropp?"


Men jag tycker mig inte ha fått svar på frågan, om Gud ej ha kunnat använda "syndigt" (om nu syre och näring är syndigt) material till sin kropp, hur kunde då Jesus äta och dricka utanför livmodern och fortsätta växa och formas ?

Anders Gunnarsson sa...

Anonym

Men det är ju en icke-fråga! Gud kan väl göra hur som helst! Nu gjorde Han som profetiorna i GT förebådade; en "Kvinna" som är fientligt inställd till synd och syndens ursprung (se 1 Mos 3:15)!

Vad är problemet?

Tuve sa...

Anonym
För att din fråga skall ha någon som helst relevans så måste du först motivera varför "syre och näring är syndigt"!

Har Anders påstått det? Har någon annan påstått det? Påstår du det?

Om ingen påstår det så finns det ingen mening med din fråga!

Allt gott!

Anonym sa...

Annorzzz


"Men det är ju en icke-fråga!"

om det är en ickefråga varför skriver du då så här, gör man ett påstående som lämnar frågetecken efter sig så blir det ju en fråga ?

"Det är ett faktum att Gud tog all mänskligt material, kött, blod och form från Maria. Hur kan Gud ha använt sig av syndigt material till sin egen kropp?"


Det är ju det som sägs här att Gud inte kan använda syndigt material till sin kropp. Materialet var näring och syre som Jesus fick i moderlivet. Varför skriver du som ovan om du nu inte menar att syre och näring är syndigt och att Gud inte kan använda sådant till sin egen kropp, och är Maria syndfri så blir materialet det också, är det så du menar ??
Men eftersom Gud drack och åt hela sitt liv som människa utanför livmodern så borde omständigheterna innanför varit det samma som utanför.Tuve
Nej jag tror inte material kan vara syndigt, däremot kan människan vara syndig då hon förstör det som Gud skapat.

"Har Anders påstått det? Har någon annan påstått det? Påstår du det?"

Anders har påstått det här:
"Det är ett faktum att Gud tog all mänskligt material, kött, blod och form från Maria. Hur kan Gud ha använt sig av syndigt material till sin egen kropp?"

Han kan inte menat blod och kött för det gick aldrig över till Jesus kropp som material, han måste ju då ha menat näring och syre som material till Jesu kropp ?

Ostronmannen sa...

Anonylm: varför skulle det vara oförnuftig att hävda det. om man hävdar en sak så söker man efter ett bevis på frågan. Hittar man det så visar ju det sig korrekt. (Har man fel får man börja om som med etern)
Ni hävdar ju att en osynlig gud skapade oss till sin avbild och står fast vid det. Än så länge finns det inga bevis, men ni kommer ju inte att ändra er eftersom det inte går att bevisen att gud inte finns. Etern däremot tror ju ingen längre på.
Fördelen med vetenskapen. Den överger sånt som är fel.
nackdelen med religion. Ni över aldrig det som är fel, motsägelsefullt.
anoorszz. Din påstådda gud kom ju på sexet långt före människan.

Anders Gunnarsson sa...

Otromannen

Bland alla stavfel och syftningsfel kan jag inte se något som berör ämnet!

F ö har jag ö h t aldrig sett en enda motsägelse i Kyrkans tro!

Anders Gunnarsson sa...

Anonym

Jag vet inte hur många kommentarer man kan göra på en bisats rykt ur sitt sammanhang!

Maria var opåverkad av synd, då hennes Son var den helt annorlunde, den helige, den helt utan fläck! Arvssynden kom att helt missa GudsModern och Sonen! Det är min poäng och inte att materien är syndig eller att syret är syndig eller något liknande!

Den här diskutionen är totalt dödsdömd!

Anonym sa...

Anders det är inget svar,varför måste Maria vara syndfri för att Jesus ska kunna taga sin boning i henne ?
det kan nu inte bero på vad som från Maria biologiskt övergår från henne till honom, inte syre eller blod, ja vad är det då som den syndfrie Maria kan ge som den syndige maria inte kan ??

Tänk på det en stund.....

Anders Borelius säger inför en predikan : ”Dagens högtid är en enda lovsång till Jesus Kristus och hans frälsning. Det är Jesus som av nåd har utkorat Maria från början att bli hans moder. Det är Jesus som har klätt henne i den fulla frälsningens dräkt. Det är Jesus som i förväg har bevarat henne från allt vad synd heter. Det är Jesus som har gjort allt, för att hon skall kunna bli en värdig boning åt honom.”

Värdig boning...men varför är det så viktigt för Jesus att ha en värdig boning före födelsen men inte efter ???

Anders Gunnarsson sa...

Anonym

Anders Arborelius stavas biskopen!

F ö kan jag inte ge dig mer svar. Du har en tendens att missförstå allt! Är det måne en katolikilliteranism som gjort sig gällande???

Anonym sa...

Men den helige och helt utan fläck, varför kan han leva nästan 30 år där i vår värld men inte 9 månader i sin moders liv ?

Vad är skillnaden Anders ge mig ett svar på det ??

Anonym sa...

Anders jag är inte ute för att försöka sätta dit någon på något sätt, jag själv har inte så mycket kunskap i vad beträffar teologin, jag försöker bara fånga kunskap både från katoliker och icke katoliker, så se mig inte som någon fiende som du måste försvara din katolska tro ifrån, jag vill bara veta eran syn ifrån de fakta jag har.

Anders Gunnarsson sa...

Anonym 1

Människan är syndig (arvssynd), omvärlden är inte syndig; per se!

Jag har en fallenhet för att missbruka det skapade och göra syndiga saker, det upplever jag att nästan alla människor har (och har haft); Kyrkan menar att detta är ett tillstånd: arvssynd (se katekesen.se 386ff) och den ärvs och är baksidan av frälsningsbudskapet: att en helig Gud blir människa (nya Adam i nya Eva)!

Anders Gunnarsson sa...

Anonym 2

Jag ser dig inte som fiende, möjligen är du bara duktig på att missuppfatta vad jag skriver. Det kan vara jag som formulerar mig kasst (har hänt förut)! Vill du verkligen veta om katolsk tro, slå på katekesen.se eller köp lilla katekesen på adlibris (ca 100 kr inkl porto)!

Lycka till i studiet!