måndag 31 december 2007

Vigningsbön av Montfort

Detta är det kända utdraget ur Vigning till Jesus Kristus, Den Människoblivna Visheten, genom Den Saliga Jungfrun Maria av den Helige Louis Grignon de Montfort. En underbar bön att be dagligen! Vi brukar inviga varje nytt år med att be denna bön på tolvslaget på nyårsnatten. Fyrverkerier och Champagne får alltså vänta, vigningen kommer först. Nyårsdagen är Guds Moder Marias högtid, och tillika den sista dagen i juloktaven.
Jag, N. N., trolösa syndare, förnyar och bekräftar i dag i dina händer, du Obefläckade Moder, mina doplöften. Jag avsäger mig för alltid Satan, hans lockelser och alla hans verk och överlämnar mig helt åt Jesus Kristus, den Människoblivna Visheten, för att frambära mitt kors i Hans efterföljelse i alla mina livsdagar och härefter bli Honom mera trogen än jag hittills varit. I närvaro av hela det Himmelska hovet, väljer jag i dag, Maria, dig till min Moder och Härskarinna. Jag överlämnar och viger åt dig så som din ödmjuke tjänare, min kropp och min själ, det jag är och har, såväl mitt inre som mitt yttre, ända till värdet av alla mina goda gärningar, förflutna, nuvarande och tillkommande, i det jag lämnar dig hel och full rätt, att förfoga över mig och allt mitt, enligt ditt gottfinnande till Guds större förhärligande i tid och evighet. Amen.
En annan översättning lyder:
Jag, N. N., trolösa syndare, förnyar och bekräftar i dag i dina händer, du Obefläckade Moder, mina doplöften. Jag avsäger mig för alltid Satan, hans pomp och ståt och överlämnar mig helt åt Jesus Kristus, den Människoblivna Visheten, för att bära mitt kors i Hans efterföljelse i alla mina livsdagar och hädanefter bli Honom mer trogen än jag hittills varit. I närvaro av hela det Himmelska hovet, väljer jag i dag, O Maria, dig till min Moder och Härskarinna. Jag överlämnar och inviger åt dig så som din underdåniga tjänare, min kropp och min själ, mina förmögenheter, såväl inre som yttre, ända till värdet av alla mina goda gärningar, förflutna, nuvarande och tillkommande, då jag nu lämnar dig hel och full rätt, att förfoga över mig och allt mitt, så som du fritt önskar till Guds större förhärligande i tid och evighet. Amen.


Technorati Tags: ,

1 kommentar:

Helena sa...

Ser fram emot att be denna bön och så börja det nya året.