fredag 21 september 2007

Matteus

Låt oss idag ha fest, för idag firar vi Matteus, som enligt Traditionen är den tullindrivare som Jesus kallar och som kallas Levi i Markus och Lukas.
Härifrån har jag hämtat kollektbönen och läsningarna nedan:

MATTEUS, APOSTEL OCH EVANGELIST (RÖD)

I Matteus 9 berättas om tullmannen Levi som blev Jesu efterföljare. Enligt gamla källor predikade han först i Palestina och sedan i etiopien och Persien. Om hans martyrdöd är ingenting närmare känt. Det första evangeliet förknippades redan på 100-talet med hans namn

Kollektbön

Fader i himlen, barmhärtighet kallade syndaren Matteus att bli din heliga apostel. Stärk oss med hans bön och föredöme, så att vi utan att tveka bryter upp när du kallar oss och håller fast vid dig i allt vad livet medför.

Läsningar

1 Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens* skull, att leva värdigt er kallelse, 2 alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. 3 Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: 4 en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. 5 En är Herren, en är tron, ett är dopet, 6 en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. 7 Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. 8 Därför heter det: Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor. 9 (Att han steg upp, måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden? 10 Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting.) 11 Så gjorde han några till apostlar*, andra till profeter*, till förkunnare eller till herdar* och lärare. 12 De skall göra de heliga* mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet*. Ef. ¤:1-13

9 Jesus fortsatte därifrån, och då han såg en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset, sade han till honom: ''Följ mig!'' Och Matteus steg upp och följde honom. 10 När Jesus sedan låg till bords* i hans hus, kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. 11 Fariseerna* som såg det sade till lärjungarna: ''Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare?'' 12 Han hörde det och sade: ''Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. 13 Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.'' Matt. 9:9-13

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har läst motstridiga saker om Matteus.

Version 1: Matteus döpte kungen i Etiopien. Men när kungen dog så blev brodern kung och brodern ville gifta sig med förre Kungens dotter (alltså sin brorsdotter). När inte Matteus gick med på det så blev han avrättad.

Version 2: Matteus reste vidare från Etiopien till Partien/Persien och led martyrdöden där.

Version 3: Det var inte alls var Matteus utan Mattias som for till. Enligt denna version led Matteus Martyrdöden i Syrien

Lite underligt att det råder oklarheter om apostlarnas liv och resor.

Anonym sa...

Korrigering version 3: Det var inte alls Matteus utan Mattias som for till Etiopien. Enligt denna version led Matteus martyrdöden i Syrien.

Anonym sa...

Kan inte apostlarnas resor, men den som är specialist på Etiopien är i v f Prästerik. Han är uppvuxen som missionärsbarn där och åker dit stup i kvarten. Gå in på hans blogg och fråga.

Johan A. Stenberg sa...

@ D. Sagt och gjort!