måndag 8 november 2010

Ny ekumenik i törnedalen

Jag trivs i att leva i en avkrok. Svedala är och har varit en avkrok. Inga apostlar vandrade här. Det var t.o.m. svårt att få hit munkarna på medeltiden...

En enda gång i cistercienserordens historia finns belägg för att munkar satte sig upp mot St Bernhard. Han bemyndigade att några munkar skulle bege sig till Sverige och danska Skåne, men de vägrade. De sa att de hellre ville dö, än att resa dit. Till slut fick munkarna genom en kompromiss; att bli begravda i Clairvaux. Alvastra betyder också just törnedal. Men 200 år senare blomstrade det i Svedala (och Skåne), innan rullgardinen drogs ner i o m deformationen...

Nu är inte allt becksvart längre. Kloster nybildas, Kyrkan flyttar fram positionerna och det finns ett nyväckt intresse för kristendom som har djupare rötter än 150 år. Halldorf, Ekman och Hedin (HEH) är en intressant trio... Oas, sommarkonferensen (LO) och pingstkyrkans nyvunna intresse för rottrådarna ger hopp för ekumeniken. Bikten får renässans och fler och fler svenskar inser att katoliker inte är farliga; bara trevliga; men också att trevlighetstron (trevlig, trevlig, trevlig är Herren Sebaot) inte är helighetstron! Det andas vår i höstmörkret...

Men ekumenik är endast ett provisorium. Målet är den enhet Jesus talar om i Joh 17 och som Paulus brinner för i 1 Kor 1:10ff och Ef 4. Enhet gör att tron, tjänsten och kyrkokroppen blir en; så att vi inte är:
"barn och låter oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus." (Ef 4:14b-15)

Låt det katolska sverige växa under 2000-talet. Svensken behöver se att det finns något större och viktigare än prylar, sex och organisationsförmåga. Guds ande har humor och det kan hända stora grejor de närmaste året. För Guds Ande är inte som den ordningssamme svenskens ande. Den helige Anden blåser korsdrag. Så håll i hatten och de kappor som vänds efter åsiktsvinderna. "Politiskt korrekta åsikter" kan lämnas på "åsikternas vind", där mal och mask förstör. Kristus kommer återta sitt herravälde i skånningarnas och svennarnas och lapparnas rike. Bland slott, hus och kåtor! Bland sädesstrån, skogar och fjäll kommer de katolska katedralernas spirornas kors åter skina. Vindflöjelskristendomen monterar ner sig själv; ty i denna åker självdör ogräset och den goda skörden mångdubblas (30, 60 eller 100 falt). Även antikatolicismen självdör. Anspråken är så absurda att det krävs svältfödda katolikanalfabeter med skräck för det okända, för att dra sin publik (en pub för lik). :-) Tack Aletheia och Erevna för ert idoga björntjänstarbete. Det ger god kontraproduktiv skörd på sikt!

22 kommentarer:

Christian sa...

Tack anders för att du tillskriver oss en så viktig roll i det svenska kristna landskapet! Erevna måste alltså vara en extremt inflytelserik blogg...

Anders Gunnarsson sa...

CM: "Erevna måste alltså vara en extremt inflytelserik blogg"

AG: Ja, för de få katolikanalfabetiska antikyrkliga protestandar som finns kvar...

Men klappa dig inte för bröstet alltför hårt, jag överskattar er inte! :-)
Ju fler antikatoliker det finns, desto fler konversioner. Gorbatjov var också en extremt inflytelserik kommunist. Kommunismen rasade ihop, då folk flydde till väst.

Antikatoliker kan släppas ut i ljuset, genom att lämna "anti:t" bakom sig! Anti:t är inte fullheten, utan ibland bara bra nära fulheten! Det är roligare och troligare att folk säger ja; när de sätter sig in i problematiken. Nejsägarna är i minoritet, då nu och i evigheternas evigheter. ;-)

Christian sa...

Anders
Lika trevlig och seriös som vanligt ser jag... ;-)

(Är inte antikatolik, utan pro-evangeliet...)

Anders Gunnarsson sa...

Christian
Om du inte är antikatolik (alltså anser att katolicismen inte är en frälsningsväg), vet jag inte vem som är det.

Hade du varit pro-evangeliet, så hade du ju varit katolik. ;-)

Vad var det som inte var seriöst? Att jag modererar dig? Att jag säger emot dig? Att jag inte anser att Erevna är världens mittpunkt? Att jag inte köper era missförstånd som försök till argument... Jag kan faktiskt inte se vad som är problemet med seriociteten. Upplys mig gärna!

Tubbo sa...

Alltså, Aletheia-grabbarnas antikatolicism är en sak, en annan är att jag inte riktigt fattar varför de verkar vilja göra kristendomen så ful och motbjudande det bara går.

Jag tillhör dem som sent i livet upptäckte Jesus, och jag kan säga att det främsta skälet till att jag överhuvudtaget är kristen är katolska kyrkan. Hade "Aletheia-kristendom" varit det enda alternativet hade jag däremot flytt.

Det funkar liksom inte att gömma sig bakom den där "många äro kallade, men få utvalda"-grejen, som grabbarna grus på Aletheia och Erevna gör.

Anonym sa...

Jag har också ofta tänkt att det är väl att jag redan är kristen. Såsåm kristendomen framställs på Aletheia hade jag inte kunnat ta den till mig. Jag tror inte A. skrämmer folk till katolska kyrkan. Jag tror att bloggen skrämmer bort folk från kristendomen helt och hållet, eftersom kristna är den bibel alla läser. Här får man en läsning som är så helt motbjudande att man aldrig vill öppna en riktig bibel. Och deras hållning bekräftas helt av hur frikyrkliga beskrivs i media. Alltså blir bilden de målar en sorts sanning. "Sådana är de kristna". Man gör väl i att hålla sig borta från sådana bloggar, se f ö Ords 22:24-25. Gud välsigne er, Tuve och Anders. Tro inte den karikatyr av oss frikyrkliga som A. skapat. /bokmalin

Anders Gunnarsson sa...

Tubbo
Bokmalin

Frikyrkan är större än dessa bloggar. Tack och lov!

Och kristendomen är större än frikyrkan. Ja, annars hade inte jag heller varit kristen.

Jesus var inte en förbudsivrande fundamentalist. Han var inte ens en rädd antikatolik. Han grundade Kyrkan; de andra sentida grundarna försökte göra "kyrkan" bättre. Projektet har kantrat och det är katolska Kyrkans fel (för vi infiltrerar och splittrar den enade helgade apostaserade protestfronten)... ;-)

Christian sa...

Anders
När jag säger att jag är pro evangeliet syftar jag givetvis på det sanna evangeliet om rättfärdiggörelse genom tro allena och inte anders evangelium.... :-)

Anders Gunnarsson sa...

Christian

Jag förstår att du menar din sentida egocentriska tolkning av evangeliet. Det "evangeliet = tron allena" är som jag visat på denna sida och annorstädes, väldigt lite som har med "katolsk tro = Jesu budskap" att göra. Omvänd dig och tro evangelium; inte reformert miss-tro.

Du söker i Skriften för att misskreditera Kyrkan... Sök istället Honom i Brödet (mässan) och Skrifterna; och du skall se att dina ögon ska öppnas (Luk 24)! Tro söker förståelse, men otron är otrolig och orolig. Mitt hjärta har dock funnit vila i dig! Kristus är i sin ena, heliga, katolska och apostoliska Kyrka. Christian du är välkommen att slakta fördommar, för de fördumar. Du är välkommen till en riktig kyrka. Du är välkommen till universums största skatt (buren i lerkärl i Kyrkan).

Men tyvärr kräver det ödnjukhet, underordning och intellektuell hederlighet. Uppblåsbara, underbara och White-producerade missuppfattningar göre sig icke besvär. B och C. Sök och du ska finna och övervinna. Bulta så ska kyrkdörren öppnas. (Matt 7:7)

Eller stanna i den Bishop White:iska ilskna kylan utanför. Tolka som du vill och känner är bäst och spy upp antikatolska håriga bollar, som geggar ner cyberrymden och den unkna lillla kristna frifräsarmiljön i Svedala. Det är inte friskt att kräkas varje dag. Det onda ska ut, men om man kräks varje dag, sök den store Läkaren. Hans bot och botemedel är givna till Kyrkan; den oövervinnliga som finns, fanns överallt och som kommer uppfylla evigheten.

Den kyrklighet som beskrivs i Upp; finns redan idag. Så sök där rökelsen och guldet finns; och där Kristi sårmärkta kropp lyser fram (Upp 5:6, 12a och 13:8). Ja, som Kreeft skriver ”Nattvarden är lösningen på lidandets problem. Den gör lidande till offer.”.

Christian sa...

Anders skriver
Inte för att vara taskig men du skriver:Sök istället Honom i Brödet... :-) :-) :-)

Snacka på du men jag instämmer i barnslig förtröstan med Frykman:

Nu är jag nöjd och glader,
nu kan jag andas ut,
nu bor jag hos min Fader,
min träldomstid är slut,
sen han mig lärde känna
sitt eviga förbund
i ordet, den klippfasta grund.

Jag fordom gick och tänkte
på bättring, bön och tro,
men det ej hjärtat skänkte
hugsvalelse och ro.
Nu tänker jag på Jesus,
hur ömt han älskar mig:
Av kärlek han offrade sig

Det är härigt att vara frälst alltså...!

4 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, 5 för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. 6 Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: "Abba! Fader!" 7 Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud.

Anders Gunnarsson sa...

Christian

Frykman var nog inte så barnslig.
Om jag inte minns fel, var han lutheran. Sådana har ofta en enormt stor nattvardsfromhet (även om de är lågkyrkliga).

Att förkasta det mycket gamla och väl brukade nådamedlet - i fullhet - låter inte fromt, men dumt! Din antisakramentalism är mest bara tragisk. Jag kan inte se något roligt i den; inte ens nästan. Rotlöst och okyrkligt och obibliskt är mina epiteter.

Men vad begriper en glad skit av babylonierit.
der katholische-Anders

hilaron sa...

Christian: Låt oss se vad den Heliga Skriften säger om detta med tron allena.

"Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er utan ännu mer nu när jag är långt borta." (Fil 2:12)

"Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig: ’Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?’ Då skall jag säga dem som det är: ’Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!’" (Matt 7:21-23)

"Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: "Gå i frid, håll er varma och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död." (Jak 2:14-16)

"Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit." (1 Kor 13:1-3)

Sådana citat kan multipliceras hur länge som helst. Att då en enskild liten skrupulös och försupen präst med storhetsvansinne skulle ha mer rätt än Skriften, därför att han lade till ord till Romarbrevet och ville stryka många böcker i Skriften, känns mer än lagom absurt...

Frälsningen finns hos Gud allena, genom nåd allena. Gud har etablerat en Kyrka och Han vill upprätta förbund med oss genom att vi i det Heliga Dopet inträder i denna Heliga Kyrka och lever enligt Hans bud, då ska Han hålla sitt löfte att "ta bort stenhjärtat ur kroppen på dem och ge dem ett hjärta av kött, så att de följer mina bud och håller sig till mina stadgar och lever efter dem. Så skall de vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud. Men de som håller fast vid sina vidriga beläten och avskyvärda bruk, dem skall jag låta plikta för vad de har gjort, säger Herren Gud." (Hes 11:19b-21)

Allt gott!
David

Christian sa...

Anders
Frykman var nyevangelisk och så småningom motsvarande missionsförbundare i USA. Tror knappast att han omfattade konsubstantiationsläran och ännu mindre transsubstantiationsläran, för att inte tala om det katolska mässoffret, denna vidriga styggelse, för att tala med Teol Dr (OBS...!) Martin Luther... :-)

Speciellt osannolikt verkar det m t p att han blev utesluten ur SvK p g att, som jag minns det, de firade nattvard i hemmet, enligt dessa ord

46 Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.

Vidare står det ju:
Gör detta till åminnelse av mig.

Hur förenar ni dessa med er syn?

Tänk om de skulle spilla eller smula i hemmet, hemska tanke... :-)

Christian sa...

David
Håll dig du till de orden. "Gå du och gör sammalunda", så håller jag mig till Evangelium:

Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.

hilaron sa...

Så du hävdar att Skriftens ord inte är evangelium? Det kan inte vara så att du missförstår Paulus i Romarbrevet? Har du ens läst hela kan man fråga sig, för uppenbarligen har inte Paulus några problem med att i samma brev säga (från minnet): de som gör det goda går in i glädjen men de som gör det onda går under.

Kyrkan lär ju att den ogudaktige blir rättfärdiggjord av tro, för utan tro kan man inte finna nåd hos Gud, men denna tro måste understödjas och utvecklas av kärlekens och lydnadens gärningar. Vad svarade Jesus den unge rike mannen när denne frågade vad han skulle göra för att vinna evigt liv? Jag håller mig hellre till Guds egna ord än till en högmodig präst på 1500-talet...

Jag håller mig till evangelium och hoppas att du också omvänder dig till det.

Allt gott!
David

Christian sa...

David

Lycka till med dina gärningar... :-)

Anders Gunnarsson sa...

Christian

Lycka till själv i den "obibliska" (ditt favo-uttryck) billiga nådens tjänst...

Tro bara och demonerna bävar och Gud rättar sig efter din tro. Universum, historien och Verkligheten själv kommer rätta sig efter er tro och tolkning. Självklart! Klart som korvspad fastfrusen i den nordliga iskylan.

Tubbo sa...

@ Bokmalin och Annorzzz:

Ja, jag kanske ska förtydliga att jag absolut inte anser att all frikyrklighet är ful och motbjudande.

Margalit sa...

Det är väl inte kyrkan som skall växa, det är väl tron bland människorna

hilaron sa...

Christian: Angående att Luther var teol. dr. så säger väl inte det jättemycket om hans kompetens att avgöra i lärofrågor. Arius var präst i Alexandria (patriarksäte), Nestorius var patriark i Konstantinopel (patriarksäte) och hade alltså fått Kyrkans uppdrag att lära och beskydda Tron, men båda var grundare av några av de värsta heresierna som Kyrkan sett. Arianismen var så utbredd att den inte försvann helt förrän fyra-femhundra år efter konciliet i Nicea. Nestorianismen existerar fortfarande idag i de orientalisk-ortodoxa kyrkorna. Att teologer och till och med de som är satta att vara fidei defensor, Trons försvarare, kan avfalla och lära kätterier är väl inget konstigt?

Men tror du att Jesus ville ha en sådan frukt som reformationen har inneburit: utbrett avfall från tron i hela västvärlden efter att samvetet sattes över Guds egen Kyrka av Luther, med efterföljande omoral i form av utbredd sodomi som till och med förespråkas av alla protestantiska sekter (jag har hittills inte hört om någon protestantisk sekt som motsätter sig preventivmedel, vilket är en sodomitisk synd för att tala med Luther och Kalvin [de hade inte fel i allt]), tiotusentals olika "samfund" som alla bråkar om allt möjligt där man inte ens är ense om huruvida dopet är nödvändigt för frälsningen eller inte. Tror du på allvar att Jesus är orsak till all denna förvirring? Nej, det är splittraren, diabolos, som ligger bakom... För Jesus bad att vi skulle vara ett såsom Han och Fadern är ett, och vi katoliker (åtminstone troende och rättfärdiggjorda sådana, vilka är de enda som kan räknas som levande lemmar i Kristi Kropp) är ett i tron, ett i sakramenten, ett i styre.

Kan du visa mig ett enda bibelställe som ger dig eller någon annan privatperson rätten att själv utröna vad Gud vill eller vad Gud befaller? Nej, Paulus säger att vi ska hålla oss till Kyrkan, som är Sanningens grund och pelare. Jesus säger att Han ska grunda en Kyrka på Petrus som dödsrikets portar inte ska vinna över. Petrus säger i ett av sina brev att många tolkar Paulus till sin egen fördärvelse och förtappelse.

Jag litar på Guds ofelbara Skrift och jag litar på Hans ofelbara Kyrka. Gör det du också!

Allt gott!
David

Bjørn Olav sa...

Det er interessant å merke seg noen av reaksjonene på noen av de mest rabbiate protestantene på Aletheia. Jeg tror, som det blir sagt her, at de slett ikke oppnår det de tror de gjør. Jeg tror at de hatefulle og fordommsfulle og til dels svært kunnskapsløse kommentarene enkelte legger igjen, fører til:

a) At mange får sympati for de som man forsøker å skape et fiendebilde av.

b) At flere får interesse for Kirkens røtter.

c) At mennesker som er søkende opplever den tro disse folkene representerer som frastøtende.

Nå har den ansvarlige for Aletheia ryddet opp og slettet noen av de verste kommentarene, men det er fortsatt noen igjen. Det forundrer meg at noen kan skrive det de gjør, og likevel hevde at de er kristne.

Dessuten er det direkte pinlig at noen som er i familie med Ulf Ekman kommenterer, og skriver ut fra sin "familiekjennskap". Familiær skittentøyvask er kanskje underholdende for enkelte, men klærne blir ikke rene av den grunn, heller mer møkkete.

Det blir også komisk når enkelte av disse anti-katolske vet mer om hva katolikker tror, enn det katolikkene selv gjør. Og når man bemerker dette så svarer de, som små barn: Joda, vi vet best så!

Anders Gunnarsson sa...

Björn Olav
Aletheia har - som du beskriver väl bara - två vägar de kan gå. Antingen bli kontraproduktiv (och skyffla ut folk ur antikatolicism) eller bli öppnare för annan tolkning av Evangeliet. Vad de än väljer kommer 2000-talet gå dem förbi som hatar och misstolkar kristendomens rötter.

Hoppas du mår bättre! Kul att höra ifrån dig!