tisdag 8 mars 2011

De 4 ryttarna på höga hästar och en ärkeänglalik Mikael

De 25 mest inflytelserika ateisterna har korats, se här.

Först kom den ofta militante Dawkins, tätt följd av Harris, Hitchens och Dennet. På 7:e plats kom Shermer (fd evangelikal) och som sägs vara moderat. Jag har ägnat några timmar åt dessa "giganter".

Först Dawkins. Dawkins har faktiskt oanade sidor, se gärna samtalet med biskop +Harries eller McGrath! Uppväxt anglikan, kom han att lämna religion och bli "evolutionsövertroende". Han menar att det är lika sannolikt att de kristnas Gud existerar, som att jultomten eller valfri "afrikansk stamgud" existerar och drar sina slutsatser främst med utgångspunkt från biologiska data! Dawkins anser att religiösa påbud och dogmer är föråldrade och att moralen i dem ofta är motsägelsefull. Hans mest kritiska bok heter "Illusionen om God"! För en bra moteld mot boken se Hahn:s "Svar på den nya ateismen. Nedmontering av Dawkins argument mot Gud"

Dawkins menar att naturvetenskapen, inte minst sedan Darwins Om arternas uppkomst publicerades 1859, övertagit religionens roll att förklara världen. Han menar att det inte längre finns ett behov av en skapande gud för en tillfredsställande förklaring av världens uppkomst eller aktuella livsformer. Dawkins menar att det finns tillräckliga indikationer för att påstå att Guds (eller gudars) existens är extremt osannolik (går speciellt emot argumentet från design). Han visar också att vissa vördade bibliska figurer inte är några föredömen i moraliska frågor, samt att många moralregler är allmänmänskliga och oberoende av religion.

Dawkins betonar vetenskapens förhållningssätt där man skapar modeller (till exempel naturlig selektion) och samlar data som stödjer eller kullkastar modellernas riktighet, i motsats till religionens förhållningssätt där Dawkins menar att människorna okritiskt förväntas tro på dogmer. Med Ockhams rakkniv kan religion numera förkastas, då det går att med enklare medel förklara universum!

Harris föddes av judisk mor och pappan var kväkare. Mest känd är han för sina två böcker, "The End of Faith" (2004) och "Brev till en kristen nation" (2006) där han starkt kritiserar religiös tro, och istället förespråkar logiskt tänkande. Han skriver; "religion tillåter annars normala människor att skörda vansinnets frukter och se på dessa som heliga". Harris praktiserar ofta meditation i österländsk tappning, vilket kan förvåna en hel del!

Harris menar att all tro - utom religiös - är baseras på goda skäl och erfarenheter. Att som i vår värld tro att universums skapare kan läsa dina tankar borde klassas som mentalt sjukt och inte normalt."

Harris är speciellt kritisk till Islam;
"It is simply a fact that the greatest predictor of terrorist behavior anywhere in the world (with the exception of Sri Lanka) is whether or not a person believes that Allah is the only god and Muhammad is his prophet."

Hitchens beskriver sig själv som en Antiteist. Detta då han hävdar att en ateist inte tror på Gud, men skulle säga att den skulle vilja göra det. En Antiteist, enligt Hitchens, går även så långt som att säga att det skulle vara fel att tro på en "ständig övervakare". En ständigt övervakare som Hitchens säger vara "folkmordisk, homofobisk, sexistisk och som tvingar oss att samtidigt älska honom, som vi fruktar, definitionen av Sadomasochism." Hitchens mamma är judinna från Polen, och han är journalist och under våren 2008 kom hans bok "Du store Gud? Hur religionen förgiftar allt". Hitchens argument för ateism består av ifrågasättande av existensen av en gud och de dåliga effekterna som varje religion har på sina ofrivilliga och frivilliga anhängare och de samhällen där de lever. Från kondomförbud, via GT:s våld och Kristi korsdöd, Muhammeds falsifarium, miraklernas frånvaro, försoningsdöd, helvete, sexualneuvroser och till slutsatsen att människor inte längre behöver religion. Vetenskap och förnuft skall istället förbättra samhället och civilisationen.

Dennett är amerikansk professor i filosofi, studerade under Quine och doktorerade under Ryle vid Oxfords universitet.Dennett är författare till ett flertal böcker om evolution och medvetandet, den mest kände; "Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon"

Dennett är en dogmatisk materialist som på fullt allvar tror att Darwins teori förklarar fullständigt ursprunget och essensen av all verklighet: fysisk, biologisk, psykologisk och kulturell. Boken verkar utifrån recensioner jag läst vara under all kritik, se här
Evolutionsteorier som appliceras utanför biologi har den negativa egenskapen att de blir högst spekulativa... Utgångspunkten är att religion ses som ett parasiterande fenomen, som inte har något gott med sig! Det kan man tycka, men den förutsätter en ogrundad materialism, som visar en personlig antireligiös agenda.

Vetenskap beskriver och undersöker de materiella orsakerna t.ex träden för att bygga en båt, och den verkande orsaken (själva byggandet) Spekulationer om varför saker finns (t.ex att en fiskare skall kunna fånga fisk) eller syftet med sin existens är utanför vetenskapens jurisdiktion! Att ta en naturvetenskaplig teori och söka förklara religionens ursprung, kan bara vara ett enda stort kamikaze-projekt!

Till sist fd baptisten och NewAge-troende Mikael Shermer som har skrivit flera böcker som försöker förklara den allestädes närvarande tron på irrationella eller obevisade fenomen. Why People Believe Weird Things handlar om flera udda idéer och grupper, inklusive kulter, men också om kreationism och förintelseförnekare.

I boken "Why Darwin Matters: The Case Against Intelligent Design" presenterar Shermer flera förklaringar till varför evolutionsteorin är ett viktigt vetenskapligt område, medan intelligent design inte är vetenskap över huvud taget, varför ID-anhängares kritik av evolutionsteorin är irrelevant, varför vetenskap inte kan bekräfta eller förneka religion, och varför alla kristna borde anamma evolutionsteorin.

Shermer verkar vara den mest sympatiske och en person med åsikter som jag blir intresserad av, så honom börjar jag gräva ner mig lite mer i. Hitchens kan vara väldigt rolig, men helt vansinnigt antireligiös.

6 kommentarer:

Kristian Grönqvist sa...

Trevliga studier.

Erik M sa...

De fyra ryttarna är dessvärre inte så värst bra om man letar efter mer avancerad, djupgående religionskritik. Om du vill läsa en bok skriven av verkliga experter på historia psykologi och bibelkunskap skriven ur ett mot kristendomen kritiskt perspektiv rekommenderar jag "The Christian Delusion: Why Faith Fails" av John W. Loftus, Edward T. Babinski m.fl.

Anders Gunnarsson sa...

Erik M

Jag håller med dig. Hitchens och Harris är skrämmande hutlöst okunniga och hetska. Harris kan väl försvara sig med sin ålder...

Dawkins har något, men hans sanslösa naturalistiska övertro dränker det sunda. Dennet är oftast pinsamt värre!

Ska söka få tag på anti-biblen: "Chrisitian delusion"!

Anders Gunnarsson sa...

Erik M

Det jag hittills sett av anti-teism eller ateism, gör mig lätt skrämd. Jag ägnade en hel del tid åt detta på 90-talet. Russel, Hedenius och Ståldal hade så lite på fötterna att jag faktiskt började förstå att de måste miss-förstått något.

Då kom jag att också ifrågasätta mina miss-uppfattningar av KK (jag var då nytänd konservativt svenskkyrkligt evangelikal)! Och i mötet med Piltz, Arborelius och hela den världsvida andlighet som Kyrkan har, fick jag så småningom rekapitulera...

Men ska ta ett nytt tag med ny-ateisterna; Dawkins, Sturmark och "Christian Delusion" ska få en andra chans.

Och återigen uppskattar jag dig. De gapiga vulgo-ateister som frodas på Humanistbloggen, gör mig inte längre upprörd, bara rädd för att det kommer "back-fire"! Du kan resonera och jag gillar din ton. Ulf G har också en ton som inger respekt.

Vincit omnia Veritas!

Anonym sa...

Jag tror att Harris kan klättra upp till första platsen på inflytelselistan på 20 års sikt. Jag tror att han ligger några steg före i tänket, han lyckades övertyga Dawkins om moralisk realism, bara det är ett tecken på ett stort potentiellt inflytande.

Anders Gunnarsson sa...

Erik M

Om du - mot förmodan - läser detta, så har jag läst Loftus, se http://avemarisstella.blogspot.com/2011/03/kristendom-som-illusion.html