måndag 28 mars 2011

Berget & prästinnor & Kyrkan

Berget har hamnat i blåsväder. Man vill inte ha kvinnliga präster där, p g a att man lever i en kommunitet med katoliker.

Känslorna går höga i nylutherska sekterismens intoleranta drev, se här och här!

UPPDATERAT
Jag kanske ska förtydliga att jag hoppas Berget blir helt katolskt. De som vandrar i den a-kyrkliga folktomma ödemarken kan hitta ett stort ljus om de bara simmar över Tibern, se Piltz utmärkta brev!

22 kommentarer:

Kristian Grönqvist sa...

Intressanta tolkningar. Hur ser Du på diskussionen Annorzz?
Är det befogat att tala om trots mot gällande ordning?
Jag vet att Du naturligtvis är jäv i sammanhanget, men ändå?

Anders Gunnarsson sa...

Kristian G

Om man lever i en Svensk-"kyrklig" församling, så är det väl bara att rätta in sig i nyprotestantismen och följa kyrkoordningen (som gör klart att en kyrkoherde måste bejaka prästinnor och präster). Vad jag förstått så är Berget frikopplat, se här. I o m att de lever gemensamt i en kommunitet finns det starka skäl att göra som de gör. I o m att den inte drivs av Svk, så låter nuvarande lösningen rimlig.

Den mest rimliga lösningen på lång sikt är att alla gör som Per Mases; upptas i Kyrkans fulla gemenskap.

Anonym sa...

Hoppas att de står på sig.

Christian sa...

Hoppas de lämnar SvK om de är katoliker.

Anonym sa...

Fattar inte frågan...

En luthersk präst är ju inte giltig som katolsk präst oavsätt man/kvinna. Dom kan ju inte fira nattvard tilsammans... Vad för problem löser det för ekumeniken om man bara har manliga lutherska prästar?

hilaron sa...

Instämmer med Anonym ovan. Vad är det som orsakar denna enorma fokusering på Svk här på bloggen? Varför sitta och peta i enskilda sakfrågor när hela grunden är av sand och ramlar isär vid minsta vindpust? Svk gick inte fel på 2000-talet, på 1990-talet, på 1950-talet eller något liknande. De övergav Kyrkans enhet på 1500-talet!

Anders Gunnarsson sa...

Ekumenik är svårt, men åtminstonde dopet förenar. Eukaristin förenar ej. Och det är riktigt att alla lutherska ämbetsbärare är ogiltiga präster ur ett katolskt perspektiv.

Jag känner inte till Berget inifrån. Jag vet bara att det är en ekumenisk oas (lite som Taize). Jag tycker att Berget ska bli katolskt (upptaget till Kyrkans fulla gemenskap) och lämna SvK, som ändå inte vill ha dem (det anses väl nästan som något som katten släppat in, ty det fungerar bra och drar rätt stora skaror)!

Pontus Immanuel-Maria sa...

Det finns väl hopp bland katoliker om att hela svenskkyrkliga församlingar ska kunna tas upp i Stockholms katolska stift.

Som jag ser det är det bara bra om det som undervisas även i SvK är så nära ortodoxin som möjligt. Vi har sett att det burit god frukt inom Anglikanska kyrkan t.ex. Många har på så viss fått upp ögonen för katolicismen...

Anders Gunnarsson sa...

Pontus

Håller med...

Har uppdaterat och förtydligat vad jag ville med inlägget!

Kristian Grönqvist sa...

Hilaron är ett utmärkt exempel på en äkta katolik.
Vad läran är, är ointressant, vad fel är är själva knäckfrågan.

Och då vill jag fråga de andra katolikerna på bloggen.

Hilaron:
"det är inte på 2000-talet SvK gick FEL. utan på 1500-talet..."

Inte bara gick fel, utan trots att katolikerna bar sig helt felfritt åt dessutom... och det vet Hilaron, för han var med...
Vilken hybris...

Är alla katoliker av samma snitt?

Tuve sa...

Kristian
Peka ut för mig var Hilaron påstår att "katolikerna bar sig helt felfritt åt".

Tala om för mig var Hilaron påstår att han vet "för han var med..."

Såvitt jag kan bedöma är det en strawman av den allra sämst hoprafsade sorten...

Har du någonsin träffat på någon katolik som seriöst påstått att katoliker beter sig felfritt? Jag känner Hilaron och jag kan garantera dig att det är väldigt långt ifrån hans åsikt, oavsett vilka andra som må påstå något så befängt... Men, faktum är väl att det bara är du som påstått något så befängt ;)

Allt gott!

Anders Gunnarsson sa...

KG

Hittills har jag inte sett en enda kommentar, någonstans, någonsin av dig som konstruktivt bidragigt till att höja nivån på samtalen. Hur gammal är du egentligen? Andligt så står du på en 2-årings förståelsenivå!

Väx upp eller lägg ner att skriva.

Allt Gott

hilaron sa...

Kristian: Jag skulle vilja diskutera en sak lite kort med dig privat, som jag inte tror är lämplig att ta i detta offentliga forum. Du kan eposta mig på david.hilaron@gmail.com

Med vänliga hälsningar,
David

hilaron sa...

Alla andra: Må vår devis alltid vara "Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull." (Matt 5:11) Visst blev jag först lite upprörd när jag läste KG:s uttalande och rördes av mina lidelser att direkt gå till försvar. Men faktum är att KG aldrig kan förhindra Guds Försyn att utverkas på något endaste sätt. Det var i Guds Försyn att jag genom honom skulle prövas av provokationer och inse min egen okontrollerade lust till kontrovers.

Låt oss istället, i den mån våra övriga plikter tillåter, offra morgondagens botgöring och böner för Kristians omvändelse. Om vi lägger dem i Marias händer så kan vi vara säkra på att Hon inte låter dem gå till spillo, även om vi kanske inte ser något omedelbart resultat av våra böner.

Saliga Jungfru Maria, be den gode Guden att se med barmhärtighet till Kristian och att ge honom den nåd han behöver för att omvända sig.

Må Herren förbarma sig över oss alla i Jesu Kristi namn. Amen.

Anonym sa...

Pontus
Du har en poäng...

Det var genom Svk som jag en gång i tiden lärde mig lite om hur en kyrka ska se ut och fungera. Sedan när jag bestämde mig för att praktisera min tro... upptäckte jag att jag inte kunde finna den i Svk längre... utan fann den i dKK istället.
Såvisst är det så. Ju bättre Svk fungerar, ju bättre är det för alla kristna och inte minst för den Katolska kyrkan.

Man får se en glimt... blir hungrig... och vill till källan.

-Tobias J.

Ostronmannen sa...

Nu blev det spännande. Tänk om Gud finns och att han är katolik. Vilket läge han fick. En straffspark. Det är ju bara att visa sig anlete för Kristian så har han omvänt en "svår" person.
Om det lyckas så kanske jag står på tur och sedan....ja hela världen ligger för Guds fötter. Riket återupprättat.
Kristian meddela om du blri omvänd.
För visst hör gud bön? nej skit också. Det har han ju aldrig gjort. attans så nära det var att Sverige återigen hade blivit katolsk. En missad straffspark av gud som för Zlatans miss att framstå som ringa.

Anders Gunnarsson sa...

O(s)tromannen!

Gud hör visst bön, men de döva hör inte att Han svarade... Den som söker finner all-tid. Den som söker häckel finner äckel!

Vad söker du, otro-mannen?

Pontus Immanuel-Maria sa...

Ostronmannen:

Jag blev omvänd genom bön, det är jag tämligen övertygad om. Vill du i ditt hjärta finna Jesus kommer du att göra det.

Det finns många som häcklat det heliga som du gör nu och senare blivit övertygade kristna. Varken jag är hilaron är uppfostrade i den kristna tron t.ex.

Jag ska försöka minnas att be både för dig och Kristian.

Ostronmannen sa...

Ber om ursäkt för min häcklande ton i förra kommentaren. Den grundar sig på att jag tycker det är fjantigt med bön, eftersom den inte har någon verkan. Speciellt när man ska försöka omvända andra. Det är så fel. Men jag ska naturligtvis inte göra mig lustig på denna sida.

Anders Gunnarsson sa...

Ostronmannen

Det hedrar dig! Jag är av helt annan åsikt och jag respekterar din, men misstänker att ditt problem är på annat plan, typ du har bett dåligt - Jak 4:3; ”…får ingenting därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär” - eller inte velat göra upp med vanföreställningar! Vantro kan t.ex. vara att Gud inte finns eller att synd inte stör Gudsrelationen och dyl. All empiri jag hittills sett i livet, stöder hypotesen att de som ärligt söker finner!

Allt Gott på din fortsatta vandring i livet!

Den Förlorade Sonen sa...

Berget är väl en protestantisk anläggning? Då är det väl bara att anpassa sig eller också får man bli katolik. Fast tillockmed i Kyrkan förekommer transvestism runt altaret. (Korgosseflickor mm)

Den Förlorade Sonen sa...

Jag glömmer aldrig vår kaplan som sade att det är inget problem för katoliker med kvinnliga präster i SvK för där finns inga präster alls. Ganska odramatiskt faktiskt.