måndag 7 mars 2011

Finns Gud? W L Craig mot Flew del 1 av 11En av de mest kända debatterna om Guds existens! "Flew" kom på äldre dar att distansera sig från agnostisk ateism och bli deist, pga den komplexa ordning den finns i universum, se wikipedia!

Flew rekomenderar:
(1-2) Swinburne:s bok "Is There a God?"
(3-6) Om att tänka igenom om det fanns en big bang och tiden började då; multipla Universum; fine-tuning argumentet;
(7-8) Om naturalismen kan förklara livets uppkomst och fortplantningsskapelse.
(9) Intelligent ordning/design som t.ex. beskrivs i Varghese: "The Wonder of the World: A Journey from Modern Science to the Mind of God".
(10) Att Gud kan nås genom "natural theology" som tydligen hos David Conway!

1 kommentar:

Anonym sa...

Alvin Plantinga är också intressant, särskilt hans uppdaterade variant av det ontologiska gudsbeviset.

Men det kan bero på att jag alltid har lockats av den tankemässiga dragningskraften i varianterna av det ontologiska gudsbeviset.

Ett tag funderade jag på vilken gudsbild de olika gudsbevisen pekar mot. En tanke var då att a posteriori gudsbevis pekar mot en deistisk gudsbild då man går in i skapelsens "innebonde mekanismer", som ju är tillgänglig via vetenskapen och lätt fastnar däri. Guds aktivitet, exempelvis den förste röraren, talar man då om i imperfekt istället för i presens. Gud kan tom bli "teoretisk utfyllnad", dvs "områden" i teorierna där forskarna inte finner någon förklaring.

TjänarenSå kanske finns det skäl till att Flew hamnar i en deism.