söndag 25 oktober 2009

Guds universella frälsningsvilja

Dagens andra läsning till Kyrkans dagliga bön tål att upprepas. Det är en utläggning av Johannes Cassianus ur Fädernas utläggningar:
Guds frälsningsvilja är orubblig: han skapade inte människan för att hon skulle förgås utan för att hon skulle leva för evigt. När han ser den allra minsta lilla gnista av god vilja lysa fram i oss, en gnista som han själv har slagit fram ur vårt hjärtas hårda klippa, vårdar hans godhet den ömt. Han låter den stiga upp och ger den styrka genom sina ingivelser, ty han vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen (1 Tim 2:4). Det är er himmelske faders vilja, säger han, att ingen av dessa små skall gå förlorad (Matt 18:14). Gud tar inte bort livet, heter det, utan han tänker ut vad som kan göras, för att den förskjutne inte skall förgås (2 Sam 14:14). Gud är sann och han ljuger inte, när han försäkrar och bedyrar: Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag har ingen lust till den ogudaktiges död utan att han omvänder sig och får leva (Hes 33:11). De som förgås, förgås alltså mot hans vilja. Till var och en ropar han dagligen: Vänd om från era onda vägar, ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus? (Hes 33:11) Och vidare: Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte (Matt 23:37).

Kristi nåd är alltså varje dag nära, den som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen och som kallar alla utan undantag: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila (Matt 11:28). Om han inte hade kallat alla utan endast några, skulle det betyda att inte alla var tyngda av arvssyndens och den egna syndens bördor. Då skulle inte heller denna utsaga vara sann: Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud (Rom 3:23). Hur skulle man då kunna tro, att döden hade nått alla människor? (jmf Rom 5:12) Det är lika sant, att alla människor som förgås, förgås mot Guds vilja som att Gud inte har gjort döden. Om detta vittnar Skriften, när den säger: Det är inte Gud som har gjort döden, han gläder sig inte åt att de levande förgås (Vish 1:13).
Något för Calvinisterna att idissla, kanske?

tisdag 20 oktober 2009

Sjumilasteg för ekumeniken i sikte

Många har redan skrivit om det, så jag hänvisar enbart till Dantes nyheter, som ger en heltäckande och grundlig genomgång av turerna kring Kyrkans arbete för att välkomna de anglikaner som nu önskar komma hem!

Detta är helt fantastiskt! Låt oss be för lika stora under när det gäller våra ortodoxa syskon!

Allt gott!

måndag 19 oktober 2009

Är detta en delförklaring till varför det inte är fred i mellanöstern?

Aletheia har publicerat en sevärd och tankeväckande dokumentär om Oslo-avtalet och dess följder. Även om den inte visar hela sanningen så visar den tillräckligt för att även den mest pro-palestinska icke-palestinier borde få sig en tankeställare...

Låt oss be för en verklig fred i mellanöstern!

Allt gott!

Den förlorade sonen

Den förlorade sonen har gått hem, enligt det senaste och enda bevarade inlägget på hans blogg.

Jag kommer sakna honom här på bloggen, hans klarsynta kommentarer var en frisk fläkt!

Låt oss be för honom!

Allt gott!

Uppdatering: Detta var ett falskt alarm... Den förlorade sonen gick hem ifrån sin blogg, inget annat :D

torsdag 15 oktober 2009

När blir påven mördad?

Nu skall jag ägna mig åt vilda spekulationer en stund, vilket är något som jag tycker är riktigt roligt! Jag vill ändå understryka att även om det enbart rör sig om spekulationer, så är inte spekulationerna helt tagna ur luften...

Jag antar att kristna i alla tider har inbillat sig att man levt i de yttersta tiderna. Och faktiskt kan man säga att alla som ställt sig frågan har haft rätt, ända sedan Kristi himmelsfärd är Hans återkomst nämligen omedelbart förestående...

Det finns många källor som man kan leta efter tecken för att försöka förstå samtiden och förutse Kristi återkomst. Den mest uppenbara för alla kristna är naturligtvis uppenbarelseboken. Men det är nog inte bara jag som finner den en aning vag och förvirrande. Bara det faktum att en stor del av världens protestanter kommit fram till att katolska kyrkan måste vara skökan i Babylon efter att ha läst uppenbarelseboken säger ju en del om hur förvirrat det kan bli... Dessutom finns det en liten passus på slutet som jag gärna tar på allvar och som har en viss hämmande effekt på min iver att göra långtgående tolkningar och försök att applicera vad jag läser på företeelser i min egen tid:
Jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon tillfogar något skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok. Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i denna bok. (Upp 22:18-19)
Med en sådan varning ringande i öronen så anser jag att man skall tänka sig för både en och två gånger innan man drar några slutsatser från uppenbarelseboken om de yttersta tiderna. Risken är ju att man lägger till eller tar bort något, för att det skall passa den egna agendan...

Nå, vad finns det för alternativ? Profetiorna, naturligtvis. Det finns mängder med profetior som talar om de yttersta tiderna, många av dem från de sista 150 åren och många av dem är dessutom godkända av Kyrkan. Innebörden av att en uppenbarelse är godkänd är, så vitt jag förstått, att den inte strider mot Kyrkans lära. Inga uppenbarelser som fortfarande pågår kan av naturliga skäl förklaras godkända.

Idag tänker jag inte gå igenom alla dessa profetior, utan jag tänkte bara ta upp ett par, tre stycken. Marias uppenbarelse i Akita 1973 får tjäna syftet att belysa att det ibland kan vara relativt lätt att se hur profetian går i uppfyllelse (kanske alltför lätt?). I sitt tredje meddelande sade Maria bl a följande:
The work of the devil will infiltrate even into the Church in such a way that one will see cardinals opposing cardinals, bishops against bishops. The priests who venerate me will be scorned and opposed by their confreres...churches and altars sacked; the Church will be full of those who accept compromises and the demon will press many priests and consecrated souls to leave the service of the Lord.
Man behöver inte precis sitta i vatikanen och hårdbevaka vad som händer för att inse att det där med biskopar och kardinaler som går ut mot varandra börjar bli vardagsmat, tyvärr. Man behöver inte heller se sig om särskilt mycket för att finna många exempel på en kompromisslusta inom Kyrkan. Däremot kanske det är lite väl optimistiskt (pessimistiskt?) att hävda att profetian är uppfyld fullt ut. Det lär nog bli värre... Jag uppfattar det som att en radikal förändring har inträffat under de senaste 50 åren, men jag har ju inte personlig erfarenhet, så det är bara en känsla...

Varför då denna lite märkliga rubrik på detta inlägg? Tror jag verkligen att påven kommer bli mördad? Varför skulle han bli det? Jag utgår primärt från två olika visioner och profetior för att ställa mig frågan, men det finns fler som föranleder att samma fråga ställs. Den ena visionen gavs Don Bosco i en dröm/vision. Den andra visionen gavs Lucia från Fatima och benäms ibland Fatimas tredje hemlighet.

En passus i don Boscos dröm om de två pelarna lyder som följer:
Suddenly the Pope falls gravely wounded. Immediately, those who are with him run to help him and they lift him up. A second time the Pope is struck, he falls again and dies. A shout of victory and joy rings out amongst the enemies; from their ships an unspeakable mockery arises.
De som hörde don Bosco återberätta sin dröm fick intrycket av att det rörde sig om två olika påvar och vi vet alla vad som hände Johannes Paulus II på årsdagen av uppenbarelserna i Fatima (Den som inte vet kan läsa om det här)...

I den tredje delen av meddelandet som Maria gav barnen i Fatima ges följande beskrivning
And we saw in an immense light that is God: ‘something similar to how people appear in a mirror when they pass in front of it' a Bishop dressed in White ‘we had the impression that it was the Holy Father'. Other Bishops, Priests, men and women Religious going up a steep mountain, at the top of which there was a big Cross of rough-hewn trunks as of a cork-tree with the bark; before reaching there the Holy Father passed through a big city half in ruins and half trembling with halting step, afflicted with pain and sorrow, he prayed for the souls of the corpses he met on his way; having reached the top of the mountain, on his knees at the foot of the big Cross he was killed by a group of soldiers who fired bullets and arrows at him, and in the same way there died one after another the other Bishops, Priests, men and women Religious, and various lay people of different ranks and positions.
Det är alltså tydligt i båda dessa profetior att påven kommer att dödas. Det verkar också rimligt att förmoda att det är den påve som följer efter den skadade påven som kommer att dödas.

Låt oss därför be för vår påve! Det råder ingen tvekan om att påven är mycket väl förtrogen med dessa profetior, särskilt som han själv skrivit den teologiska kommentaren till Fatimabudskapet.

Allt gott!

onsdag 14 oktober 2009

Ekmans syn kommer i Dagen

Ibland är det bra att kunna ta fram både gammalt och nytt ur sina förråd. När Ekmans syn kring kvinnors roll i församlingen kommer i Dagen och likaså reaktioner på Ekmans syn också kommer i Dagen, då kan det vara bra att kunna blicka bak på gångna debatter som tagit upp frågan. Debatter kring just den här frågan har gått både höga och varma vid många tidigare tillfällen, men den verkar aldrig vilja gå ur tiden :)

Allt gott!

tisdag 13 oktober 2009

Ny film om Fatima börjar visas idag

För två år sedan var det 90 år sedan solundret i Fatima. Idag är det m a o 92 år sedan och idag börjar filmen The 13th Day visas på biografer i USA. Här är några klipp för den som är nyfiken...
Tack till Da Mihi Animas för tipset!

söndag 11 oktober 2009

Uppföljning av Brasilienfallet

Katolsk observatör har gjort en uppsummering av Brasilienfallet från i våras. Det är absolut läsvärt och borde ge våra nordiska biskopar en hel del att tänka på. Personligen tycker jag att det minsta man kan begära från dem är att de är minst lika hårda i sina domar av sig själva som de var i sina domar av sin Brasilianske kollega och att de luftar sin självkritik på samma forum, nämligen stiftens hemsidor. De skall vara våra herdar och goda föredömen, men i den här frågan har de offentligt fällt domar mot sin kollega enbart utifrån den notoriskt antikatolska pressens uppgifter.

När det begav sig i våras så konfronterade jag biskop Anders med de huvudlösa påståendena angående abort som framkom i biskopens pressmeddelande om fallet. Han menade att han i sitt påskbrev klargjorde sin ståndpunkt kring abort (vilket han även gjorde med absolut och tillfredställande klarhet i sina svar till mig) och jag är benägen att instämma. Jag nöjde mig då med att konstatera att det faktum att vi inte hade andra uppgifter än mediernas att gå på i sig borde varit en grund för honom att inte fälla någon dom över sin Brasilianske kollega, eftersom vi just inte visste något med säkerhet vid den tiden. Men nu när bilden klarnat borde ursäkten ha stått med eldskrift på stiftets förstasida!

Jag har skrivit en rad inlägg om brasilienfallet. Ni kan läsa dem här.

Allt gott!

fredag 9 oktober 2009

Är det verkligen så fel att använda preventivmedel?

En av de saker som många av oss troende måste förhålla oss till men som ytterst sällan diskuteras gäller attityden till att ta emot barn. De flesta känner till vad som är den officiella katolska läran även om jag ibland undrar hur många som egentligen förstår varför den är som den är. Självklart går det heller inte att uttala sig om i vilken utsträckning som katoliker bryr sig om att efterleva den, även om antalet barn i katolska familjer antyder att det kanske är lite si och så med att bry sig om att efterfölja Kyrkans lära på just denna punkt.

En okänd frikyrklig person ringde oss häromdagen och i det samtal som följde gjorde denne mig uppmärksam på att attityden till sex utanför äktenskapet och till preventivmedel verkar vara ordentligt uppluckrad inom frikytkligheten. För att få en känsla för hur det egentligen ser ut inom frikyrkligheten ställde jag en fråga om detta på Aletheia (jag vet att detta forum är allt annat än representativt för frikyrkligheten i stort). Den respons jag fick kom från två personer som både menade att sex hörde hemma innanför äktenskapet och att aborterande preventivmedel var absolut otänkbart. Däremot menade den ene att alla andra preventiva hjälpmedel, inklusive sterilisering, var helt acceptabelt och i linje med Skaparens intentioner. Så här skrev personen:
Din utmaning är ofarlig för vi båda vet att det inte finns någon bok-kapitel-vers angivelse där det står något om preventivmedel. Det är knappast heller att förvänta sig eftersom den traditionella uppfattningen var att man ville (skulle?) ha så många barn som möjligt.
Detta fick mig att fundera på om detta är den allmänna uppfattningen, inte bara bland protestanter.

Jag skall nu försöka redogöra för min egen syn och försöka relatera det i första hand till bibeln men även till Kyrkans lära på området. Den text som för oss katoliker diskuterar dessa frågor är encyklikan Humanae Vitae. Som alltid så är det intentioner som är det avgörande och det är därför intentioner som jag kommer tala om.

Vad frågan kokar ner till är om Gud överlåter åt oss att välja bort barn eller inte.

Det första som jag kan konstatera är att bibeln är oerhört tydlig med att understryka det välsignade med att ta emot barn. Redan i bibelns första kapitel ger Gud oss en fingervisning när Han befaller skapelsen, i vilken vi ingår, att vara fruktsamma. Sedan återkommer gång på gång detta tema "barn är en Herrens gåva, livsfrukt en lön"! Det går alltså inte att tvivla på det goda i att ta emot barn. Frågan är om det utesluter möjligheten att ha som intention att undvika barn? Tvärtemot vad kommentatorn på Aletheia hävdar ovan så menar jag att det finns ett mycket konkret och applicerbart bibelställe som direkt applicerar på frågan om preventivmedel och preventiva metoder. Stället återfinns i 1 Mos 38:
Men Onan visste att barnet inte skulle räknas som hans, och var gång han låg med sin brors hustru lät han sin säd spillas på marken för att slippa skaffa barn åt sin bror.
Därmed väckte han Herrens misshag
Om vi fokuserar på intentioner så handlar denna text uppenbarligen om intentionen att undvika att få barn. Sättet att undvika barn är i praktiken ointressant, eftersom det var Onans intention som orsakade Herrens misshag. På samma sätt är det ointressant vilka motiv som Onan hade för att inte vilja få barn.

Att "spilla sin säd på marken" var dåtidens preventivmetod och måste i jämförelse rimligen vara en långt lindrigare synd än att genom sterilisering för evigt omöjliggöra för Gud att skapa människor till sin avbild genom oss. Även kondomer och andra artificiella sätt att "spilla sin säd" för att slippa skaffa barn är på exakt samma sätt en lika allvarlig synd som Onans synd, eftersom intentionen är densamma! Det är bara skillnad i hur och var man "spiller sin säd"...

Vi ser alltså att bibeln visst ger oss ett entydigt svar på frågan om det är acceptabelt att undvika att få barn. Så för alla protestanter som menar att de tar bibelns ord på allvar så borde frågan vara avgjord i o m det.

För oss som katoliker borde frågan i än större grad vara avgjord efter encyklikan Humanae Vitae, som är absolut entydig i fråga om möjligheten att använda någon form av preventivmedel. I Humanae Vitae så nämns möjligheten att avstå från både varandra och barn under perioder då man bedömer att man inte kan ta emot barn. Detta är en Guds gåva till gifta par. Det gör det möjligt för gifta par att vid händelse av sjukdom eller andra svåra hinder avstå från varandra och barn, så länge som allt umgänge är oinskränkt öppet för möjligheten till liv.

Som jag redan skrivit så är det intentionerna som är avgörande och jag har märkt, när jag talat med katolska par, att det finns en tendens att betrakta naturlig familjeplanering (NFP) som en av Kyrkan godkänd preventivmetod. Personligen uppfattar jag att denna syn på NFP är i direkt konflikt med Humanae Vitaes budskap. Att konsekvent använda NFP för att slippa skaffa barn innebär egentligen att man har Onans intentioner, vilket alltså i praktiken gör det lika förkastligt som att använda kondom eller dylikt. Faktum är att jag ofta har fått höra invändningar från dessa par att de inte kan förstå varför man inte kan få använda kondom när man kan få använda NFP, vilket är en naturlig och berättigad fråga om man har den intentionen och tror att den är sanktionerad av Kyrkan...

I detta inlägg har jag tagit upp frågan om preventivmedel och utgått ifrån intentioner. Jag har tänkt följa upp detta inlägg med minst ett till, där jag planerar att ta upp olika konsekvenser av att följa Kyrkan respektive följa världen i den här frågan, och vad det får för konsekvenser för vår relation till Gud.
Barn är en gåva från Herren,
livsfrukt är en lön.


Som pilar i krigarens hand
är söner födda då man är ung.

Lycklig den vars koger
är fyllt med dem.
De kommer inte till korta
inför motparten i rätten.

(Ps 127)
Allt gott!

söndag 4 oktober 2009

Överlevare efter abort berättar sin historia: "The silent holocaust didn't win over me!"

Abortöverlevaren Gianna Jessen berättar sin historia, och den tål verkligen att berättas och höras!

Tänk om fler överlevande förintelseoffer gick ut och vittnade som Gianna!

En väninna berättade att hon under sin skolgång gjorde ett arbete om abort. Hon hade då ringt till en ungdomsmottagning eller motsvarande och talat med en barnmorska som försäkrade henne att hon aldrig hade varit med om att någon nekats abort, inte ens om de kommit in efter den normala tidsgränsen för när abort är tillåtet utan prövning. Man kan ju fråga sig hur barn som, precis som Gianna, föds levande efter en "misslyckad" abort behandlas på svenska sjukhus! Får de en andra chans?

Tack till Da Mihi Animas för tipset!

Allt gott!

fredag 2 oktober 2009

Hycklaren Hägglunds resonemang haltar

Jag kan inte låta bli att reagera på Hägglunds hyckleri i en insändare i Dagen. Jag tycker att det som Hägglund för fram är mycket bra och jag skulle skriva under på det om det återspeglades i den politik som förs. När det gäller det absolut viktigaste, människans unika och okränkbara värde, så är detta bara tomma ord utan något innehåll! Hägglund skriver:
"'Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund.' [...] Vi talar om människans unika och okränkbara värde."

Så länge som kristdemokrati inte på ett absolut sätt ställer sig upp för alla människors okränkbara värde, och då framförallt de mest försvarslösa människorna i vardande, så framstår detta uttalande enbart som ett hån och tomma ord. Kristdemokraterna talar inte om det ofödda människobarnets unika och okränkbara värde, än mindre försöker de försvara det! Eller menar Hägglund att de människor som nu är födda inte var människor i vardande då de låg i sina mödrars magar, så att deras liv inte var okränkbara då?

Hur har kristdemokratin kunnat gå så vilse på de viktigaste punkterna när det egentligen är så oerhört enkelt? It beats me!

Allt gott!