måndag 28 februari 2011

Ateism för eller emot, del II

Jag tror att jag skulle kunna bli ateist igen. Dels utifrån att jag inte klarar av att hantera ondskans problem (vilket är det enda giltiga argument jag sett mot kristen tro). Dels om jag skulle hitta många rimliga argument/skäl för ateism. Som det är nu ser jag inte skälen (och jag vet att ateism inte är en intellektuell hållning, bara ett avvisande typ...). De skäl jag ser i den svenska debatten är nidbilder av kristendom, typ A) att GT:s Gud kan man inte tro på för Han är omoralisk (enligt vår tolkning) och B) kristna lever inte upp till vår norm och C) påven är konstig...

Erik M undrade på humanistbloggen vad det finns för fenomen som genuint inte kan förklaras rent materiellt eller bättre förklaras med en dualistisk modell?

En kort lista; till att börja med universums begynnelse eller att det ö h t finns något (istället för inget), ordningen i universum, liv, sedan människan, medvetandet, hennes samvete (speciellt det rena dito), fria viljan, ondska (alltså verklig ondska), skönhet (också katedraler, musik, kyrkokonst, mikrokosmisk och makrokosmisk skönhet), glädje, lidande, rättvisa, förlåtelse, barmhärtighet, kärlek, hat, gemenskap, språk, bön, dygder, objektiv moral, vördnaden för det heliga och döden. Sedan evangelierna, Kristi uppståndelse, helgonens liv och utgivande kärlek, martyrierna, Kyrkofädernas heliga tradition, Kyrkans utbredning och överlevnad, Påvens, konciliernas och magistratets ofelbarhet, celibatärer, klosterlivet, tystnadens helighet, under och mirakler bekräftade av Kyrkan, religiös erfarenhet, den himlastormande liturgin, nära döden upplevelser, onda andar/hemsökelse (vilket inte är så vanligt i vår kultur) och otillfredställelse/orolighet i allt från första skriket i födelsen till sista sucken. Mäniskans obändiga längtan, humorn, skrattet och sanningslidelse, Jag har säkert missat ett par hundra grejor, men det var en start... :-)

En rätt osedvanlig getbocksskäggprydd amerikan - Schaeffer - i de Schweiziska alperna har lärt mig att livsåskådningar är bra om de håller att leva med, då ska saker korrelera/korrespondera och vara pragmatiskt (varför dessa principen ska finnas - som gudlös - vet jag inte, då slumpen inte borde gjort att våra hjärnor korrelerar/korresponderar/funkar exakt mot det utanför medvetandet). Jag har alltid misstänkt att "gudlöst leverne" inte uppfyller dessa principer. Jag kan dock ändra mig, vilket kräver just ny info och nya synsätt och glasögon. Få verkar beredda att leverera detta!?!

Men om någon söker och allvarligt ber om att få ett möte med Honom och tar dig bra med tid att möta Homom där Han alltid funnits, är jag övertygad om att presentationen kommer överaska. Inte illusioriskt, psykologiskt eller önskeuppfyllande. Bara på sitt sätt, som Han gjort för miljarder andra. Han har lovat att den som söker finner. Icke-sökare finer följdaktligen inte.

Kommunisten Gaugarin sade efter sin färd, att han farit till himlen och Gud fanns inte där. Ett steg utanför hans kapsel och han hade träffat Honom, 7 år innan det verkligen skedde.

Jag tror ateister kan vara enormt ärliga i sin hållning. En del är det (nog) bara för de har byggt upp aversioner mot KK. Hahn skrev en bok som jag nästan tog mig igenom i helgen! Wow! Synd är allvarliga ting. Att krypa längre och längre in i miss-bruk, är till synes oförargligt. Att njuta av det goda, men bortprioritera Gud ger förblindelse. Synd är att missa värdeskalan (där Gud är överst)! Det är synd. Och det är synd om människan! Kyrie eleison!

Men det är härligt att njuta av det goda och ha någon att tacka och klaga på när livet blir för j-ligt! Christe eleison!

Och det är underbart att veta att de relationer du bygger här kommer i himlens förlägning fördjupas och aldrig förintas. Då ska vi - om vi når fram - möta oss själva, andra och treenig Gud i fullhet. Då förstår jag mig själv och andra och varför allt inte blev perfekt här. Kyrie eleison!

Utilitarism och utan-värde-ism

På humanistbloggen har jag haft en lång diskussion med bl.a. Erik M! Erik har kritiserat kristen moraluppfattning och menar att utilitarismen är bättre! Så här skriver Erik M:

"1) Lycka är bra, lidande är dåligt (om inte lidandet i ett längre perspektiv leder till mer lycka, till exempel en operation). 2) Om något är bra bör man sträva efter att få mycket av det. 3) Alla personer vars intressen påverkas av en handling måste räknas in i det moraliska avvägningarna.
Jag gillar utilitarismen, då den tar avstamp i något som verkligen existerar, nämligen lycka och lidande, snarare än i någon abstrakt princip och för att den till skillnad från andra teorier inte är beredd att offra individer för sådana abstrakta teorier. En person som anser att man aldrig någonsin får döda oskyldiga skulle till exempel hellre låta flera tusen människor dö än att döda en oskyldig person. Jag tycker en sådan människa är inte moralisk, hon bryr sig uppenbarligen inte egentligen om sina medmänniskor, hon bryr sig bara om att leva upp till en abstrakt princip och är beredd att låta folk dö för det utan att ta eget moraliskt ansvar för konsekvenserna.

I teorin kan utilitarismen, precis som alla moraliska system, ge rätt läskiga konsekvenser. Alla system är i praktiken beredda att offra människor, men utilitarismen är per definition det system som är minst benäget att offra människor men samtidigt mest ärligt med det när det måste, det gömmer inte detta obehagliga faktum bakom förskönande omskrivningar om t.ex. "indirekta konsekvenser" eller liknande."


Ja, allt kokar ner till vad som är gott. Utilitarismens svar är "lycka för många". Vem avgör det? Vad definierar lycka/godhet o s v? Och hur kan vi veta att våra val är bra? Vad är den arkimediska punkten?

Att som Erik M gör säga att mord är fel, eftersom; "är bättre att ha en regel som säger att man inte skall döda, som endast kan göras avsteg från i vissa extrema nödsituationer. Faktum är att den historiska erfarenheten har visat med all önskvärd tydlighet att de bästa, lyckligaste samhällena är liberala demokratier". Detta visar hur beroende utilitarismen är av den civilisationstanke (den kristna) som byggde vår kultur! En rätttrogen utilitarist, måste mena att satkäringar till mostrar; bör likvideras; så att tjänstefolket blir befriade och jag får ut mitt stora arv!

End-a-målet (ända-målet) helgar aldrig medlen; inte ens för a-teister (ffa inte jesuiter, se faktaoider)! Utilitarism verkar för mig vara ett sätt att få mitt individualistiska subjektiva moraliserande att ha någon objektiv grund. Det blir dock självmotsägande - då det säger - att det inte finns värden, utom mitt absoluta värde att jag kan förneka att det finns absoluta värden! I slutänden leder utilitarism till att "anything goes"! A och icke-A kan inte vara rätt samtidigt! Jag ser den som värde-lös och värdelös!

Magnus BetnérVi katoliker är sexualnevrotiska och herdevidskepliga. Så här kan en informationsvideo om vår tro se ut Anno Domino 2011! Påminner en hel del om den katolikilliteranistiska icke-argumentationen som frodas i bloggvärlden! Det är synd om människorna; vissa mer än andra! De sexualnevrotiska gubbar som går i kjolar och dricker blod, borde förlöjligas extra mycket...

fredag 25 februari 2011

Ulf Ekman om enhet
Ulf är rätt intressant. "Vakna Sverige" varnade för denna video (det är ett bra skäl att se den). Ett annat är att se den; för Guds skull, för enhetens skull, för splittringens skandals skull och för syskonkärlekens skull och för Joh 17; 1 Kor 1 och Ef 4 skull!

Ett öppet protestantiskt hjärta; kan öppnas än mer för Anden! Jag ryser för vad 2000-talet kan innebära!

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Anden. Nu och alltid och i evigheters evighet! Amen!

torsdag 24 februari 2011

Marcus Birro om SveK:et!

Vill ni se något öronkittlande om SvK, se inte detta 3,5 min från slutet!

Messianer, FörsamlingsBladsvändande och Shabbat

MFS har splittrat en redan splittrad frikyrklighet. De menar att kristenheten är fel i allt, utom att NT var rätt och att Yeshua var Messias (inte Gud)! Den "rätta" hednatron är messiansk och dog ut tidigt, men har nu återuppstått! Jag har debatterat rätt mycket med SÅ, lewanu och Rickard (som knappt går att ta på allvar, från Vakna Sverige)!

Min allvarliga fundering är varför alla judiska organisationer (ortodoxa, reformerta, liberala, progressiva, konservativa och rekonstruktionistiska) är eniga och förkastar idén att messianism är en form av judendom. Och så företräds MFS av Ketriel Blad; konverterad jude, som tror att Jesus är Messias!

A) Om MFS är en judisk rörelse, varför förkastar judarna dem (inkl Blad-verket)?
B) Om MFS är ”den rätta kristendomen (Jesus som messias)” varför förkastar alla kristna dem samfällt? Och vad finns det för konsekvenstänkande i att kritisera sönder kristendomen och sen vilja vara kvar och spela offerrollen.
C) Om det är en ny religion, varifrån kommer deras ledning? Om det krävs en jude för att leda dem, vem ska bli tronföljaren (då Blad verkar kamuflerat sig till oigenkännlighet för att passa i det judiska olivträdet, trotts sin doktorslagerkrans)! Det verkar vara sekterism, vilket jag med glädje och utan samvetskval förkastar. Och MFS har därmed ingen andlig auktoritet alls (förutom egen tolkning av skrifterna) att underordna sig? Man är en liten obetydlig karismatisk ”hang around”-klubb och verkar trilla mellan stolarna (den heliga Matt 16:16ff och Mose stol, Matt 23:2f)!

SABBAT
Deras huvudargument verkar vara att KK har avfallit, redan i NT:lig tid (visa mig vart det skett i NT eller i KyHi)! KK ändrade dagen för sabbatsfirande redan på 100-talet. Så jag har argumenterat för motsatsen. KK har rättmättig auktoritet att ändra dagen, men i detta fallet tror jag att Gud själv ändrade dagen i o m lilla katekesen:s ord i 452 (se stora 2174ff);
”Varför har sabbaten för de kristna bytts mot Söndagen?
Söndagen är Kristi uppståndelses dag. Som ”första dagen i veckan” (jfr Mk 16:2) hänvisar den till den första skapelsen; som ”åttonde dag” som följer sabbaten visar den på den nya skapelsen som inleddes genom Kristi uppståndelse. På detta sätt blev den för de kristna den första av alla dagar och den främsta av alla fester; Herrens dag, då han med sin påsk för den andliga sanning som finns i den hebreiska sabbaten till fulländning och förkunnar människans eviga vila i Gud.”

A. Gud gav Kyrkan obegränsad auktoritet! Matt 10:40; 16:19; 18:18; ”Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen.”; 28:18ff; Mark 2:27; Luk 10:16; Apg 15:28
B. Gud uppsrod på 8:e dagen (Joh 20:1) och visar sig för lärjungarna på efterföljande Söndagar (Luk 24:1, 13, 30 - 1:a mässan - ; Joh 20:19, 26; Apg 2:1, 42)!
C. Kyrkans främsta firande – återrepresenterandet (anamnes) av Jesu lidande, död och uppståndelse – blev därför lämpligt att extremt tidigt (troligen från början) upprepat på just Söndagen!
D. Kristendomen bröt redan extremt tidigt (se Kol 2 nedan) mot några saker i judendomen (de behöll och fullkomnade också det mesta); I) djuroffer -> EUKARISTIN; II) Kosher (Apg 10) -> NOAKITISKA LAGEN (Apg 15:20); III) omskärelse (Apg 15; Gal 5) -> DOP och IIII) Lördagsabbatten blev SöndagsLITURGIN (Apg 20:7, 1 Kor 16:2 och Upp 1:10)!
E. De tidigaste Skrifter vi har från de kristna (före NT var klart) talar om att Eukaristi firas på Söndag=”Herrens dag”; Didache 14; Barnabasbrevet 15:6–8 och Ignatios Brev till Magnesierna 8; 9:1.
F. Interpolationen bakåt till också apostlarna; är därför fullkomligt rimlig och den ENDA trovärdiga. Men även om t o m de första 200 åren firade Lördadssabbat, förändrar inte det, det faktum att Kyrkan hade fullmakt att kunna ändra tiden till Söndagen när som (de skulle kunna ändra till Onsdag idag, vad nu det skulle tjäna till)…

Kol 2:16ff: ”Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma; själva kroppen är Kristus… och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor, så att den växer som Gud vill. Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som:Låt bli! Smaka inte! Rör inte! Det gäller ju saker som skall förbrukas och upplösas och är bara människors bud och läror,”


Ja, ingen MFS:are blir (nog) övertygad om den katolska hållningen som jag presenterat. Men så ser jag på det och så har Kyrkans tro alltid varit. De anti-katolska förutfattade principer gör att MFS:are ser rött, så fort KK nämns. Precis som i fallet med alla antikatolska nidbilder, går sånt att smula sönder, för den som vill. Vill man inte, kan man ägna restän av sitt liv till att kasta skit på min Kyrka… Till vilken nytta! Vad göder ett sånt hat? Vad vill man uppnå? Själv älskar jag allt i judendomen (allt utom deras uppfattning om Yeshua bar Yosef)!

Allt gott på Lördag eller Söndag!

onsdag 23 februari 2011

SvK:s f d biskop under tillnyktring

Dagen publicerar +Björn Fjärrstedt (emeritius och därmed ganska mycket klokare än de andra gummiryggarna)!

Kyrkans tidning redogjorde för överläggningar i kyrkostyrelsen om en kravspecifikation för ny generalsekreterare. Denne, sades det, skulle inte behöva äga teologisk kompetens och inte juridisk - för där hade det gått snett. Däremot hade ansetts att den sökande bör vara medveten om att arbeta i en "politikerstyrd organisation".

...organisationen är tänkt att fortsatt vara politikerstyrd. Statskyrkan består i lätt omklädd skepnad. Finns det ingen opposition? Jo, det mullrar ute i leden, men systemet vakar höklikt över scenen och slår till mot oliktänkande. Om det kan gå som i Tunisien? Kanske.

Hoppet är (nog) för länge sedan ute...
Gud bevare kgl saligverkets medlemmar och låt de kristtrogna få möta sin Herre i fullhet; snart! Det blir ett spännande 2000-tal i Svedala. Jo, jag lovar; det blir e(kk)lektriskt spännande!

Uppfyllelse

Jag älskar Kyrkan! Jag älskar min Herre! Jag älskar mina gamla sammanhang; ELM, aKF och vissa frikyrkliga yttringar med. Visst det finns andliga övergrepp i några sammanhang, men Kristusdoften och bibelglädjen är fantastisk, var du än möter den...

Alla förfalskningar pekar mot originalet och alla halvsanningar pekar mot helsanningen. Jag är saligt överfallen av den upptagelse till Kyrkans fulla gemenskap som fullkomnade allt jag sökt i hela mitt liv! Inte en konvertering från det gamla, utan en uppfyllelse av allt mitt hjärta någonsin sökt och mer därtill! Mer karismatik (även om jag är lite skadad), mer bibelglädje, mer liturgi, mer ordning i det andliga livet, mer brister (vilket gör att även jAG kan och bör göra insatser), mera trogna biskopar (+anders är jag såååå stolt över), mer sanning, mer filosofi, mer teologi, mer historicitet, mer helighet, mer skönhet (och vulgobarock kitch), mer folk och mer Kyrka; ja en riktig folkKyrka i fullhet (och lite fulhet)!

I Söndags sjöng vi SvPs 39b (den hade vi på vårt bröllop)! Den är sanslöst katolsk:
För att du inte tog det gudomliga
Dig till en krona
För att du valde smälek och fattigdom
Vet vi vem Gud är

För att du lydde fram till det yttersta
Döden på korset
Vet vi vad seger, vet vi vad väldighet
Vet vi vad Gud är

För att du nedsteg, hit till de plågade
Hit till de dömda
Vet vi att ingen ensamhet finns mer
Vet vi var Gud är

Därför ska alla sargade döende
Alla de dömda
Säga med alla heliga saliga
Jesus är Herre

Därför ska alla världar och varelser
Allt som varit
Är och ska komma en dag bekänna det
Jesus är Herre!

Jag får en tår i ögat, bara över att läsa orden! Ord som verkligen tog kött och inte bara tunnt klingande ord, ord och treack-ord! Jesus jag älskar verkligen dig, för du älskar mig så oerhört högt. Kärleken är alltings mening och mål! Tänk om man faktiskt kunde visa det i sitt liv varje sekund också... Tänk om Jesuslivet kan förändra en. Tänk om!

tisdag 22 februari 2011

Katekeser

På Söndagen sjunger vi i barngudstjänsten ibland följande sång (lite parafrasead):
"Vad vore livet utan böcker? Vad vore livet utan teologi? Vad vore livet utan Jesus? Vad vore livet utan Kyrkan?

Ingenting, Ingenting!"


Min resa in i KK började med umgänge! Att träffa unga katoliker, som tog sin tro på allvar och som kunde argumentera väckte min nyfikenhet (jag minns än idag, då jag besökte ett litet kapell och mina katolska följeslagare knäföll och gjorde korstecknet, för att vörda den Jesus som jag instinktivt visste fanns där).

Sen tog boktoksAnden över. Egentligen behöver man bara en bibel, en liten grön bok och en Oremus (och två Kreeft-böcker med sig på den öde ön; Guds tårar - om ondskans problem och "Fundamentals of the faith")!

Den lilla gröna är sagolik, fast bättre. :-) För att vara en antik herdevidskepelse, så är det ett fantastiskt budskap. Ja, det verkar vara en saga för god för att vara sann! Men gott och sant kan ligga extremt nära varandra!

Jag har aldrig blivit så berörd av några böcker (evangelierna undantaget) som katekeserna (den stora finns på katekesen.se). Jag skräckläste ;-) och streckläste och streckläste! Till slut ställde jag mig frågan om något annat samfund i Svedala skulle kunna producera ens något liknande...

Prästen Gamaliel säger i Apg 5: "...lämna de här männen i fred och låt dem gå. Om detta är människors påfund och verk försvinner det av sig självt. Men är det från Gud, då kan ni inte krossa dem. Det kan visa sig att ni kämpar mot Gud själv."

Nej, detta är inte människors påfund. En bok som börjar så här har gudomligt ursprung:

1. Vilken är Guds plan för människan?
Gud är oändligt fullkomlig och helig i sig själv. I sin godhet beslöt han att skapa människan, för att hon skall få del av hans eviga liv. Därför är han alltid och överallt nära människan. Han kallar henne och hjälper henne att söka honom, lära känna honom och av all sin kraft älska honom. Han kallar alla människor, som synden skilt från varandra, till enheten i sin familj, kyrkan. Han gör det genom sin Son, som han har sänt som Frälsare och räddare, då tiden var fullbordad. I honom och genom honom kallar han människorna att bli hans barn i den Helige Ande och så få hans saliga liv till arvedel.

Nästa Augustinuscitat följer direkt efter: "Du är stor, Herre, och högst värdigt allt lov (...). Du har skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt, till dess att det finner vila i dig."

Ett sista citat innan ni köper den själva:
28. Vilka egenskaper utmärker tron?
Tron, som är en oförskylld Guds gåva, är tillgänglig för var och en som ödmjukt ber om den, och den är en övernaturlig dygd, nödvändig för frälsningen. Trosakten är en mänsklig handling, dvs en handling som härrör ur det mänskliga förnuftet, vilken drivs av viljan, som i sin tur sätts i rörelse av Gud; med denna handling ger detta mänskliga förnuft sitt fria samtycke till Guds sanning. Dessutom är tron säker och viss, eftersom den har sin grund i Guds ord; den är verksam "i kärleken" (Gal 5:6), den befinner sig i ständig tillväxt, genom att den troende lyssnar till Guds ord och ber. Redan nu ger den oss en försmak av den himmelska glädjen.

Den glädje, skönhet, helighetslängtan och den kärlek och tysta frid som jag funnit i KK är helt obeskrivbar. Om inte detta är himlastormande och sant, så borde det vara det... Om detta inte är den Kyrka som Jesus grundade, vad är det då? Och var finns den då?

Den lilla gröna och den stora vinröda och Kreeft, Hahn, Armstrong, Piltz, Arborelius et al förändrade mitt andliga liv! Skriften blev plötsligt livs levande. Bönen blev lättare med Jesu egen bönbok: "psaltaren":s hjälp (tidegärden)! Det är gott att vila i Kyrkans världsvida och moderliga famn! Här är gudagott att vara. Ära vare Gud i evighet!

Aletheia, frifräsar-pravda

Nu kommer sanningen om KK att avslöjas. Aletheia="sanningsvittnet" har återigen publicerat en antikatolsk video (jag har sett den förr). Eftersom jag inte kan kommentera, låter jag kort Kjell:s kommentar tala...

Vår kenyanske fd pingstvän (varför är de flesta antikatolik fd någonting antikatolskt) Kjell skriver :

"Nu skulle jag vilja vädja till alla som skriver här att göra detta till en annorlunda katolik-debatt.
Ingen ärlig kristustroende, som upptäckt KK’s antikristliga läror behöver tvivla på vad detta maktimperium står för.
MEN!!!
Om vi vill vara trogna missionsbefallningen MÅSTE vi helt enkelt tänka i första hand på de som av olika anledningar fastnat i detta villolärarnas nät.
Gud har lovat att ”den sökande finner”. Glöm inte att det finns ärliga sökare som idag, av brist på disponibla alternativ kallar sig katoliker.

Den som är oförsiktig med sina kommentarer och sin debatt kan skrämma bort dessa ännu djupare i KK’s falska nät.
De som redan valt att bli kollaboratörer med KK får vi lämna åt Herren.
Men de som fortfarande törstar och söker kommer vi att ställas ansvariga för.
Kallelsen är att vara ett vittne. Det är missionsbefallningens kärna!"


Visst blir man rörd till tårar. Vi gör ett frontalangrepp, med en sunkig video på 1 timme. Vi stänger av de som vill och kan debattera och tror att vår sanningslidelse (a-tethein) är på riktigt!

Det är tragikosmiskt kul!

Eller som Zoltan säger (med citat från Nylund):
"många av satarna som fastnat på Aletheia har psykiska problem och uppvisar öppet ett sektbeteende:

Absolut sanning
Aggression
Alienation
Aversion

Låt dem tjattra och koka ihop sina konspirationsteorier, undergångsförväntningar och implodera i sitt katolikhat."


Amen! Låt det så ske...

En kommentar som står ut, bland alla vanliga katolicismhatande dyngspridare är "Inhoppare";
"Jag har personligen fått möta den katolska tron, mässan, dess präster, munkar, nunnor och medlemmar. Det är lätt att vara kritisk mot en företeelse man bara lärt känna genom protestskrifter. I det personliga mötet med den katolska kyrkan har jag förstått att protestantismens beskrivning av katolicismen i bästa fall kan beskrivas som oärlig, men andra epitet vore lämpliga."

Att hata KK, är bara möjligt om du hatar vad DU TROR är KK! Verkligheten slår undan benen på de många som räddhågset hatar det de inte känner eller förstår. Okunskapens dimridå kan lätt botas; Umgänge och studier gör den värsta antikatolik: katolikvänlig!

Vincit omnia Veritas!

måndag 21 februari 2011

3 konsekventa åsikter

Har pågått en intressant diskussion om KK och protestantismen på olika bloggar. t.ex. Erevna som ju har gått i taket över mina påstådda personangrepp (på bl.a. Mikael Karlendahls blogg). Och jag/vi är inte snäll/snälla i debatterna.

Att dra ut konsekvenserna, ser jag dock som bra och nödvändigt, se Svärds artikel här. Om kristendomen är något uppenbarat, så förpliktigar denna uppenbarelse. Om min tro är en protest, så accepteras bara det jag kan förstå och tycker om (typ som ultrabaptisten; m a o nästan inget klassiskt kristet alls).

I slutänden finns det (nog) bara 3 intellektuellt konsekventa åsikter att fasthålla. Ateist (vilket är protestfyllt, menings-löst och värde-löst), jude (ursprungsuppenbarelsefolket, med en protest mot Jesus/kristendom) eller katolik (version 1.1.1 av ursprunget, som fullbordats i fullhet)! Islam kan jag inte ta som ett seriöst intellektuellt alternativ, med en stridslysten polygam grundare, dock med mycket judisk/katolsk visdom kvardröjande!

En protestAnde som söker leva ett kristet/kyrkligt liv, ser jag som en levande anomali! Det finns grader i detta (protest-)helvete, men i slutändan kommer alltid frågan: Vad är autentisk kristendom? Är baptismen autentisk? Kristologin? Helvetesläran? Mariologin? Karismatiken i evangelikal tappning? Småpåve"fighterna" (m a o kan jag tolka skrifterna i ofelbar riktning, eller finns det ett petrinskt ämbete)? O s v!

Ja var hittar du autenticiteten i protestantismen? Jag har sökt länge och fann den inte. Luther menade att magistratet hade fel (och hans bibeltolkning var rätt). Baptisterna menade/menar sedan att Fr Martin inte var tillräckligt revolutionär (och att deras tolkning var helt rätt). Liberalistprofessorerna menade därefter att deras A-teistiska bibeltolkning var den enda rätta och slängde ut den sista auktoriteten (Skriften själv). Ateisterna drog konsekvensen fullt ut. Det finns ingen Gud (fast utan Honom hade de inte själva så desperat sökt förneka Honom)! Och som svar på denna sista ateist-protest, växer en pietistisk fundamentalism fram. Vi vill behålla det bra katolska, men kasta ut restän (vad som är bra/katolskt varierar in absurdum)! Att några 2000 år senare uppfinner det "sanna och rätta" kristna hjulet igen, fick mig att tvivla på hur fast rotad den nya "frächa" kristendomen egentligen är. Jag tror - med 1000-tals ackumulerade bevis - att det är ett ärligt sökande, men i grunden sentida "hittepå"!

Jag kan inte se annat än att Jesus grundade EN Kyrka (flera riter och spiritualiteter) med i grunden EN bekännelse (flera praxis); EN ledning (flera ledare) och ETT mässcentrum (flera sakrament och symboler, med en kristocentrisk mitt)! Kyrkan finns inte enkom runt KK, men det enda stället jag kan hitta den idag - i fullhet - är just där! Där finns uppenbarelsen traderad (obs traderad i betydelsen överförd) och här har man alltid stått upp för fullheten och låtit budskapet förpliktiga i dygd, lidelse och helighetstörstande bön!

För att motivera sina egna sammanhang, har protestAndar hittepå: "det "konstantinska avfallet"" på läronivå eller dogmnivå (se bl.a. Invändning 23). Jag kan inte se detta annat än som en intellektuell sopteori, då jag hittills under min korta levnad inte hittat något som substansiellt stött avfallsteorin...

Läran var inte fullt utvecklad vid t.ex 300-talet, vilket den naturligtvis aldrig blir på jorden. Men alla tydliga frö och hela stommen till allt kyrkligt arv mycket klart uttryckt. Även det som nykristna samfund reducerat bort (eller snarast ännu inte insett) finns här tydligt uttryckt. Det centrala i 300-talets Kyrka; dop, eukaristi och ämbete finns extremt tidigt belagt i all dess kyrkliga särprägel. Kyrkans alla specifika centrala dogmer kan omöjligt föreställas ha växt fram utan apostolisk grund och utan enorm protest från alla dem som ville se Kyrkan vara trogen sin mästares vilja. Om någon förvrängde den apostoliska tron, slogs kyrkofäderna med liv och lem så att detta inte skulle få spridning. Antingen är det urkyrkans tro som vi ser i början, eller är Kyrkans tro världshistoriens största och mest oförklarliga uppfinning. Men redan i dessa kyrkofäders skrifter finns utvecklad kristologi, mariologi och ekklesiologi. Här finns biskopar, mässor, reliker, välsignade ting och heliga platser. Redan under dessa första århundraden; firas martyrernas dödsdagar, det åkallas om förbön, fastas och ges allmosor. Tidegärden läses, Pilgrimsfärder och även processioner företas.

Motbevisa mig gärna!

söndag 20 februari 2011

Katoliker hos St Per!

Vad menar nu Dag Sandahl?
Per Mases begravdes och predikan av Fr Ulf Jonsson

"Käre Per, vi har samlats här idag i Rättviks kyrka för din begravning. Och jag är säker på att du är med oss, och att du blickar ner från din himmel med dina milda, goda och samtidigt lite spjuveraktiga och humoristiska ögon."

Dag kommenterar (men jag delar hans kritik om hur Fr Ulf vet att Per är i himlen, då Påven inte kanoniserat honom);

"Tanken på att någon som är död blickar ner hade också kardinal Ratzinger när JPII begravdes. Jag har alltid funnit den tanken obehaglig. Man kan alltså fortsättningsvis inte gå på dass på S:t Davidsgården utan att Per blickar ner på en?"

"...är en annan sak än att tänka att de döda blickar ner på oss och att de kan hjälpa oss."

Ja vad är problemet? Dag verkar tro att de döda är inte ”stendöda” eller ens omedvetna om vår existens! Livet fortsätter i alla högsta grad, på den andra sidan. Men varifrån kommer Dags tanke att de himmelska varelserna är avskurna från vårt liv? Varför skulle de döda sova?

Helgonen är i Guds närvaro i himlen, utanför tid och rum. Varför skulle inte helgon kunna höra eller förstå alla våra tankar? Vi skall ju där bli Honom lik, se Fil 3:20f och 2 Petr 1:4. Helgonen har redan nu del i Guds himmelska verklighet. Himmel och jord möts, se Luk 15:10; ”änglar gläder sig”; 1 Kor 4:9 ”...inför både änglar och människor...” och se även skyn av vittnen Hebr 12:1?

"Seems quite catholic to me"...

I motsats till detta;

Harpospelande låter dötrist! Vissa framställningar av himlen, får faktiskt mig att se helvetet som betydligt intressantare... Se här!

fredag 18 februari 2011

Mitt liv runt 40-årsdagen?

En framgångsteolog är en framgångssaga! Men Jesus (eller Paulus) verkade inte vara på topp hela ti:n... Tyvärr görs i många nykarismatiska kretsar (i a f i mina hemtrakter) ofta Gud till en ”kosmisk tomte” som ska uppfylla den troendes alla önskningar! Name n claim!

Det är synd att framgångsteologer inte läser Jakob mer. Jak 4:3; ”…får ingenting därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär”! Livet uppåt, går ibland käpprakt åt helvete... Och ibland behöver Gud tukta, men Han kommer aldrig släcka en tynande vecke...

Smilies

Jag gillar att rota i saker. Nu vill jag testa mina katolska smilies:Dessa tre är till SÅ:(den sista med undertexten, hoppas du har rätt)

Och sist 3 riktigt katolska:
Det verkade funka... De går att hämta från, denna sida!

torsdag 17 februari 2011

Mot eller för helvete...?

Debatten är i full gång på massor av bloggar. Stefan Svärd jobbar på en bok om helvetet.
Elsander brottades med detta eländiga, utifrån att luta åt universialism (alla blir frälsta) med stöd av gamla "kyrkofäders" syn i ämnet (Origenses, Clemens; som inte räknas till Kyrkans fäder)! Lyckas väl inte så bra! SÅ (MFS) jobbar f ö annars på att få de kristna att ta bort detta hedniska/grekiska tillägget!

Det mest tragiska i denna debatt är den hätska stämning (Odium theologicum) som det skapade.

Elsander hade helt spårat ur (vilket han erkände), då han skrev;
"Jag läste precis om en kvinna i USA som dödade sina barn med motiveringen att de skulle slippa helvetet. Hon hade fått undervisning om att barnen alltid tillhör Gud. Hon hade också fått en viss sorts undervisning om helvetet… Det mest barmhärtiga hon kunde göra var följaktligen att döda dem så att de med säkerhet skulle komma till himlen. Sjukt, vidrigt och vedervärdigt. Men fullt logiskt utifrån ett visst teologiskt perspektiv."


Elsander har nu bett om ursäkt (Torsd e.m.)!

Så argumentet att amerikat kan producera dålig teologi, gör Kyrkans hållning ohållbar, blev ohållbart. För det lät lika intelligent som argumentet att ta bort celibatet och tillåta homosexualitet ibland KK:s ämbetsbärare, då homosexprästerna (pedrasterna) är grundorsaken till hela den engelska sjukan som förpestade slutet av förra århundradet!

Stefan Svärd skrev härefter;
"Han kritiserar inte bara en sådan tro, han kopplar en sådan tro till terrorism och vansinnesdåd. Och han menar att han har hittat ett faktiskt exempel på detta.

Det påstås att jag missförstår och övertolkar. Förklara då gärna hur.

De som Elsander kritiserar är ju hela Katolska kyrkan, den globala pingströrelsen, hela den lutherska traditionen, det arv vi har inom Evangeliska Frikyrkan från Örebromissionen och Helgelseförbundet. Där finns ju en faktisk tro på att människor kan gå evigt förlorade, och att det finns ett helvete. Det handlar ju inte om någon marginell kristen urspårning.

Jag är gärna öppen för en bibelbaserad diskussion om hur vi ska tolka förstå, och predika om Bibelns texter som gäller evigheten. Men det måste ju göras i någon form av respekt för kristen tradition och hur kyrkan mainstream har tolkat skrifterna...

Den kristna tron på eviga straff har det raljerats över. Det är inget nytt. Dagens grova ateism med påhopp mot kristna använder ständigt denna retorik. Den mest omfattande debatten i Sverige var under femtiotalet när ateisten och filosofiprofessorn Ingemar Hedenius grovt kritiserade och förlöjligade kristna helvetestron och skrev en bok om det. Hedenius lyckades ganska bra, sedan dess har i varje fall Svenska Kyrkan varit ganska tyst i ämnet. Hedenius kunde dessutom Bibeln, betydligt bättre än moderna kristna, så han visste vad han kritiserade."


Det är i sanning en intressant debatt. Det är mest intressant i vad som inte sägs. Båda försökte peka tillbaka på en kristen tradition. Detta ord är ju oerhört intressant, då min fråga genast uppstår; vilken tradition? De som vill vara konsekventa, kan ju ta kontakt med närmsta katolska präst. Han kan förklara närmare vad jag menar!

Tradition och förnyelse är min Kyrkas ledord, allt på en klippfast grund! Lilla katekesen (eller Stora) kan varmt rekommenderas invid lågorna (alltså braskaminens)! :-)

tisdag 15 februari 2011

Ateism för eller emot!

Vad är sant?

Jag tycker den frågan är rätt central! Ska senare ägna tid åt att studera ateismen, då jag tycker svensk nivå för diskussion om Guds existens, tenderar att vara rätt ankdamsaktig och småaktig (ungefär som katolicismdiskusionerna på nätet)!

Hittade en bra sida av en "common sense" - ateist. Han brottas verkligen med frågan och verkar hyfsat saklig. Än en gång så blir det tydligt att ateism egentligen inte har några skäl för sig (och eftersom det är ett förnekande av kunskap, kan det kanske aldrig få skäl)! Ateism är att sätta sig i positionen att det inte finns tillräckliga skäl för (mig att tro på) Guds existens!

Vad talar då emot teismen?
I stort sett ondskans problem och bibelns svårigheter och att kristna är syndare (t.ex. skandalerna i KK)!

Det finns ju det som talar för också; kalam-argumentet tas upp. Och att aversionen eller dogmaticism är drivkraften i ateismen. Sen finns ju uppståndelsen och Kyrkans framväxt och mirakler och helgonen osv!

Jag blev väldigt imponerad av hans sida, inte minst sånt här; impar! Att lägga ner sin själ i sitt sökande, kan inte vara förgäves; sanningen ska göra oss fria...

måndag 14 februari 2011

Katolska bloggar och moralpanik!

Jag blir så upplyft, när någon både kan tänka och skriva på en blogg. Bitte kan det, jag har bara tappat bort henne i bloggdjungeln. Nu hittade jag henne igen; se här! Hon är en trevlig Moraltant i relativismens liberalism! Vi behöver mer moralpanik, av vettig sort. Inte sån syndakatalogisk, men verklig moralpanik!

Och Zoltan kan och Bengt! Bengt skrev om Berlusconi-affären. Här måste man säga att KK inte betett sig bra. Italiens Kyrka verkar vara bakbunden av ekonomiska skäl. Men man får hoppas kvinnorna tar tag i situationen, det är en moralisk storskandal på gång i Italien.

Och Sverige kan råka ut för en snart också... Det är inte bara KK som har patent på att göra svåra synder!

Kyrie eleison!

torsdag 10 februari 2011

Vad är katolskt och vad är regnbågsfärgat i SvK

Jag har såna härliga minnen av mina år i Svenska Kyrkan! Tänk att få leva som katolik i en avkrok!

Och sen har jag såna svåra magkrampssmärtor från samma år. Vad är riktigt katolskt? Hur kan man underordna sig en "katolsk biskop" i SvK? Hur kan man hitta ett andligt hem? Vad är Sanning?

Utvecklingen har i SvK inte blivit bättre på 2 år! Ibland tror jag det är ett fullständigt religionsskifte på gång inom SvK. Det katolska förföljs och regnbågsmässor premieras! Frågan är om man inte tappat rotfästet så fatalt att trädet snart imploderar. Jag är i a f högst orolig!

En väg framåt - för några - har varit missionsprovinsen. Det har vigts 5 biskopar där. 2 från ELM bakgrund och 1 finsk och 1 högkyrklig (+Göran). Vad jag kan uppfatta utifrån, så är det väldigt mycket stridigheter här, bland de få brinnande själarna. Jag kan ha fel, men det känns också oroendeväckande (t.ex. +Göran:s Östanbäcksbesök)...

Tänk om det "katolska projektet" är på väg att försvinna i SvK! Tänk om det bara var en drömsk återvändsgränd på 1900-talet (med Fr Gunnar som inspiratör)! Jag hoppas det får leva kvar och jag hoppas SvK vänder om och till slut förenas med KK! Men idag finns inte mycket som styrker mitt hopp.

Det ser mörkt ut för en "kyrka"/samfund som gungar snabbare än åsiktsvindarna hinner vända håll! En kyrka som inte vill vara Kyrka och ett folk som lämmnar leden; gör folkkyrkotanken rätt irrelevant på sikt. Det var en fin tanke, men något fattas i ekvationen. Politiseringen och reduceringen känns direkt förlamande. Och de rätttrogna Inkvisitorerna bland de högvördiga "biskoparna" drar fram svärden och visar tänderna! Att en så tandlös, bakbunden kyrklig tiger kan vara så otrevlig och fördömande mot sina egna rötter, visar hur illa det kan gå! Ett helsjukt exempel är från Stockholms stift (alltså det SvK:a), se kommentarena till blinde Linds handlande här! jag finner inte ord. Rättsosäkert är bara förnamnet... Hade jag inte redan varit så insnöad, hade jag svimmat en stund. Men som Dag brukar säga: det får anstå! :-)

Intolerans mot de som inte tycker som det allena saliggörande politiskt bakbundna packet, får mig att se rött (dock inte rödvinsvänsterrött)! Men å andra sidan kan jag inte förstå att de "katolskt troende" inte följer sin biskop (vilket är katolskt). Om biskoparna är så förfärliga, kan man ju alltid underordna sig en annan (typ + Anders Arborelius)!

Gud förbarme sig över Kyrkan i Sverige och över alla som vill leva det kristna livet i fullhet! Låt din Ande blåsa korsdrag i de kristustrognas bröst och gör oss till ett!

Se gärna Piltz brev!

Söta antikatolikerÖstanbäcks ekumenik får svallvågor i den antikatolska bloggsfären!

Måste hänvisa till en rätt söt kommentar i Vakna Sverige (varifrån jag nu precis blivit avstängd, då de vill ha kvar den rena tron)! Min kommentar var f ö: "Ekumenik är bra. Östanbäck är fantastiskt! Läng leve benediktinspiritualiteten..."

GUNNEVI: Hoppas han blir väckt ur villfarelsen och verkligt frälst !
Andreas, TACK för din hemsida !

ANDREAS: Skulle varit underbart om han blev frälst! Tänk vad han kunde vunnit folk för Herren inom katolska kyrkan!

Be för att denna enkla lilla blogg får fortsätta vara en plats där sanningens ande råder.


mvh
Avstängaren
Andreas - "Iskalla killen"(obs mitt tillägg)- Frost


Man undrar hur stor framgång man har att omvända någon, genom att sluta argumentera med dem... :-)

Där logiken och argumenten tar slut, där funkar bara knytnävar, avstägning (Aletheia, Vakna Sverige, Huldas, Ulf Ekmans blogg och numera även Christian den gode:s Erevna) och till slut bål!

Jag kan inte sluta skratta i tragikosmiska skrattsalvor! Hihihi! Tragik i kubik (tragik på längden, tvären och i avgrundsdjupet)!

Nu har också min adoptivbror (Tommy Brorsson) lyckats kapa åt sig Stefan Svärds blogg för en nivå, som inte kan kallas för annat än avgrundsdjup! Jag skäms så jag rodnar (å min familjs vägnar)!

Vincit omnia Veritas!

tisdag 8 februari 2011

"Katolska" lutheraner

Det finns liv i SvK! Under min studietid bodde jag på St Laurentii i Lund! Vår studentpräst var Bo Brander (Confessor i SSB)! Han är (och var även in han blev känd) en fantastisk förkunnare och så "katolsk" man kan bli och vara kvar i kgl salighetsverket. Nu har SvT gjort 4 Söndagssändningar från St Ansgar:s i Uppsala! Det är sköna tillställningar... Katolska (om än ej i fullhet) och sköna och enkla.

22 och ½ min in börjar här Fader Bosse:s predikan!

Och det finns 4 sändningar till från St Ansgar:s studentKyrka på SvT-play!

måndag 7 februari 2011

Kreeft; Om Guds Existens 1/12Vill någon ägna några timmar åt att se några goda skäl (inte bindande, men goda) för att Han finns! Som att ha så pass mycket på fötterna att du vågar gifta dig...

Ateismen har inga skäl (utom de svåra kristna syndare).
Kristendomen har alla giltiga skäl i livsåskådningsdjungeln!
Oroligt hjärtliga sökare finner (de som har svaga hjärta behöver Någon att vila intill) då Gud drar oss!
Otro finner otroligt nog inget!

onsdag 2 februari 2011

Missionsprovinsen blir provinsiell?

I ett brev sägs följande;

"...beklagar den incidenten, att en biskop i Missionsprovinsen utan samråd med övriga biskopar deltagit vid en ekumenisk högtid på Östanbäcks kloster."

Man undrar vad det ska bli av missionsprovinsen; hur kan ekumeniska sammankomster bli problematiska. Sekterism är inget för mig. Östanbäck har mitt fulla stöd...

Dag skriver om det bra tycker jag. Orginalbrevet från 2 antikatoliker publiceras av Erevna eller här nedan;!

Öppet brev om Missionsprovinsens prokatolicism

Med stigande oro ser undertecknade hur ledande företrädare för Missionsprovinsen gång på gång ger uttryck för prokatolicism. På Missionsprovinsens hemsida har syster Marianne i Alsike kloster i ett par artiklar förringat reformationens kamp för läran om rättfärdiggörelsen genom tron allena. Hon anser att nu har lutheraner och katoliker kommit så långt i gemensam förståelse att det är bortkastat att utkämpa 1500-talets strider i frågan. Nu senast har Missionsprovinsens biskop Göran Beijer tillsammans med bl.a. den katolske biskopen Anders Arborelius celebrerat den gudstjänst där grundstenen lades till Enhetens kyrka intill Östanbäcks kloster. Så sent som under jubelåret 2008-2009 utfärdade Arborelius i enlighet med påvens direktiv ett dekret om fullständig avlat, d.v.s. befrielse från straff för synder som redan är förlåtna. Avlaten erbjöds dem som gjorde vallfärd till den påvliga basilikan S:t Paulus i Rom och där bad efter påvens anvisningar.

Östanbäcks kloster leds av fader Caesarius Cavallin, initiativtagare till och hedersordförande i Förbundet för kristen enhet, som i enlighet med Andra Vatikankonciliets uppmaning strävar efter en återförening med den romersk-katolska kyrkan och alla kristnas underkastelse under påven. Förra sommaren medverkade han vid en av Missionsprovinsens prästvigningar.

Påvens kyrka utpekas i våra lutherska bekännelseskrifter som antikrists kyrka (SKB, s 228-229, 257, 321, 347 och 655). Detta med rätta, bl.a. eftersom till denna kyrkas många och grova villfarelser hör att den fördömer dem som lär att en människa blir rättfärdig genom den blotta förtröstan på Kristus och Hans verk (Tridentkonciliet, Dekret om rättfärdiggörelsen, canon 9).

Katolska kyrkans universalanspråk: ”Endast genom Kristi katolska kyrka, som är den universella vägen till frälsning, kan man få del av nådemedlen i deras fullhet” (Katolska kyrkans katekes, 816).

Det antikristliga påveämbetet: ”I kraft av sitt uppdrag som Kristi ställföreträdare och hela kyrkans herde har biskopen av Rom nämligen den fulla, högsta och universella makten över kyrkan och kan alltid utöva den fritt” (KKK, 882).

Den apostoliska successionen: ”Med lokalkyrka, som i första hand är detsamma som ett stift (eller en eparki), menas en gemenskap av troende kristna som är förenade i trons och sakramentens gemenskap med en biskop som är vigd i apostolisk succession” (KKK, 833).

Synergism: ”Icke desto mindre är det lika sant att tron är en sant mänsklig handling. Det strider varken mot människans frihet eller förnuft att förtrösta på Gud och bejaka de sanningar som han har uppenbarat.” (KKK, 154).

Helgelsen inkluderas i rättfärdiggörelsen: ”Rättfärdiggörelsen omfattar alltså syndernas förlåtelse, helgelse och förnyelse av den inre människan” (KKK, 1989).

Marias syndfrihet och kroppsliga upptagande till Himmelen: ”Den obefläckade Jungfrun hade bevarats fri från varje arvsyndens fläck, och till slut, när hon hade fullbordat sitt jordeliv, blev hon med kropp och själ upptagen i den himmelska härligheten. Hon upphöjdes av Herren till drottning över allting, så att hon skulle göras än mer lik sin Son, herrarnas Herre, segraren över synd och död” (KKK, 966).

Mariakult: ”Maria är den som ber på ett fullkomligt sätt och kyrkans urbild. När vi ber till henne ansluter vi oss med henne till Faderns plan” (KKK, 2679).

Skärseld: ”De som dör i Guds nåd och vänskap men är ofullständigt renade även om de är säkra på sin frälsning undergår efter sin död en rening för att uppnå den helighet som är nödvändig för att träda in i himlens glädje” (KKK, 1030).

Hedningars frälsning genom lagen: ”De som inte vet något om Kristi evangelium och hans kyrka men är utan skuld till detta, kan uppnå den eviga räddningen om de söker Gud med uppriktigt hjärta och under nådens inverkan försöker handla efter Guds vilja som de känner genom samvetets röst” (KKK, 847).

Mässoffer för de döda: ”I kraft av ´de heligas gemenskap´ anbefaller kyrkan de avlidna åt Guds barmhärtighet och bär fram böner för dem, särskilt det heliga mässoffret.” (KKK, 1055).

Med förfäran undrar man hur Missionsprovinsen, som säger sig stå för biblisk-luthersk tro, kan välsigna sådana initiativ som Enhetens kyrka. I Schmalkaldiska artiklarna, en av de lutherska bekännelseskrifterna, skriver Luther: ”Men påven vill inte lämna tron (på Kristus) i fred utan säger, att man måste lyda honom, om man skall varda salig. Detta vilja vi icke göra, utan hellre dö i Guds namn” (SKB, s 321). Hur kan en biskop i Missionsprovinsen, som är satt att vaka över den sanna bibliska läran, befrämja katolsk villfarelse? Kan någon företrädare för Missionsprovinsen förklara detta?


Ingemar Andersson och Lars Borgström,
präster i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet

10 motargument (klicka på länken);
universalanspråk
hedningars frälsning
påveämbetet + EXTRA
apostolisk succession
rättfärdiggörelse
Marias syndfrihet
Marias kroppsliga upptagande
Mariakult
skärseld
mässoffer

Mäss-i-anor och Messianer

Jag har förstört klimatet på "lewanu:s" blogg igen. Förra gången vart det preventivmedelsdiskussion med Tuve och Anders vs Betil och Judit! Den vart bisarr, nu blev det (nog) värre!

Nu vart det SÅ och Judit (lewanu) et al om katolicismens ursprung och hedenRomska rötter. Igår på kväll lackade jag ur (var väl övertrött) och skrev en ironisk berättelse om hur det verkligen gick till i Kyrkohistorien. Jag citerar från ett framtida referensverk: ”Annorzkrönikeboken” kap 2 och 15;

”Det var en gång ett gäng svartenister som försökte infiltrera ”Yeshuasamfundet av de verkligt sista dagars heliga”. De smög sig in och bluffade sig igenom alla intagningskraven (de åt fläskpannkakor och körde EPA-traktor på Shabaten). Vips, så vart de i majoritet och lönnmördade sina bröder, med dolkar som gömts i krucifixen. När de läste i de andras heligas böcker, så upptäckte de en historia som verkade otrovärdig, så de slet ut de sidorna. Restän bevarade de troget (de tog alltså över Yesuanissarnas skrifter) och förde ett stillsamt korkat (saliga är de korkade, ty de sjunka inte så djupt i satanism) liv i kloster, där ”Yeshu-arvet” bevarades under ett millenium! Plötsligt blev en av svartanisterna övermodig och tog makten över de andra. Han krävde att få bli kallad ”Pappan”, tog därför på sig konstiga kjolar och kulörta hattar och tillbad solen i lönndom… De andra bugade sig, utom puritist-baptist-kassören som gjorde motstånd, men han lönnmördades också, men hängdes sedan upp på en träpåle (ej kors). Då hurrade alla satanisterna och ”flärdi-klärdig-nalerna” av en skökotyngd babylonie-skit-rit och sjöng:
trevlig, trevlig, trevlig är Herren Papaot” och Yeshua fick ta sin moppe och åka därifrån till oljeberget!

När Yeshua väntat i 1700 år åkte han till amerikat och bland 30 000 andra trumo-flum-heresier i gör-det-själv-tolkningsdjungeln fick Han nu först de riktigt verkligt sanna lärjungar i båten igen. Sen kom den sista tiden och båten seglade iväg på havet och alla andra dog i harmaggedon och tjernobylstjärnan klöv vattnet och vredeskålarna tömdes över satanisterna. Sen levde alla ”de verkligt sista dagars heliga” lyckliga i alla sina dagar och katekisso-strofböcker brändes och kjolarna och kulörthattarna förtärdes i salPETERsyra. Då öppnade sig underjorden och slukade HedenRom och hagel förtärde kate(stof)dralerna och domSkökorna!”

Känns det inte igen? Detta är alltså en hemlig kopia som jag hittade i skogen, skrivet på gammalhebreiska och det är sanningen om kyrkohistorien, från de som sedan mördades. Jag svär att detta är från Elohim! Nisse i Salem kan intyga att det inte är hittepå eller något Blahaj!


Att nån (nog) tror att detta var seriöst, säger något om den "(avgrunds-)djupa" kyrkohistoriska nivån, som odlas i frifräsarperiferin! Hur ska man takla sånt här? Någon som har tips! Själv börjar jag tvivla på människans bildningsbarhet.

Ja, saliga äro de korkade, de behöva inte sjunka in i bokträsket! Ja, ler du mycket och springer fort, syns det inte att du är korkad eller att själen är oroad! Saligt och antiintellektualism är (nog) varandras parhästar i några frifrälsarsammanhang!

tisdag 1 februari 2011