torsdag 28 oktober 2010

Varför finns vi!

Varför finns vi katoliker?

A.) För att den "sanna kyrkan" förföll! Och avfallet är så starkt, så att det höll de flesta kvar i 2000 år!

B.) För att kristendomen är för svag och hedenRomen och makten besegrade de "sanna kristna". Men vart blev de sanna kristna av och vart fanns hedendomen och kejsaren sen, de verkar blivit försvagade av något?

C.) För att den "sanna kyrkan" ska kunna ha objekt att frälsa. Kan man inte då börja med hedningarna i asien och annorstädes... Måste man börja med prosetelytismen i katolicismen?

D.) För att se vilka som är "sant kristna"; alltså de som inte allierar sig med oss i ekumenism och annat hemskt! Varför finns då Joh 17; 1 Kor 1:10ff och Ef 4, är de provokationer för den sanna splittringsnätverkskyrkan?

E.) För att "de sanna kristna" skulle få ha ett lättfångat objekt att hata och förtala och visa hur obiblisk man kan bli! Konstigt att det då kommer konvertiter från "de sant kristna" som verkar vara mer bildade än de lättfångna...

Eller

F.) som i "För att Gud inte övergett det ena, heliga, katolska och apostoliska skepp som sjösattes genom Petri båt ca år 30...".

Fast riktigt kristna måste de vara som läser Skriften (på grundspråket) och tolkar sedan som de vill och bara tror på att tron frälser. Tror man något mer; "än bara tron", så hamnar den personen i helvetet...

Ibland undrar man, när man slåss med väderkvarnarna i cyberrymden... ;-)
Det troliga eller det absurt roliga och otroliga? Det är bara T och O som skiljer! T o logi, (te & logi) är enkelt. på frukten känner man trädet. Vem startade skolor, sjukhus och brydde sig om fattiga. Vem dedikerar sitt liv till att försvara det som andra skiter i (t.ex. abortfrågan). Varför är vi så illa omtyckta? Ja, ve er som alla talar väl om (SveK); det vore bättre...

torsdag 21 oktober 2010

Per Mases blir katolik

Svensk katolicism har fått ett tillskott av rang. Per Mases, fd föreståndare för Berget i Dalarna vill avsluta sitt liv som katolik. Vi får hoppas att många följer efter.

Se Dagen och Sr Veronica:s blogg

söndag 17 oktober 2010

Det katolska Uddevalla

Uddevalla var från början katolskt. På 1500-talet tog danskarna tag i de sista resterna (Bl.a. Draksmarksklostret) och slängde ut dem i västerhavet.

På 1900-talet är papisterna tillbaka. Sakta men säkert! Nu är inte konversionerna här, något som står som spön i backen, men de sker (en idag). De flesta katoliker är från Polen eller mellanöstern.

Men snart har vi vår förste (mig veterligen) uddevallare som ämbetsbärare. Coolt! Gud är stor och Kyrkan kan nu snart blicka framåt med en vigd man i vår lilla utpost! Ja, Gud är god; även i en hårt trängd utmark. Om 50 år, när den tunga boken skrivs om den katolska väckelsen i Bohuslän, så kanske dagens händelser finns med. Vem vet; Gud är större än allt vi kan förstå. Och Kyrkan är större - och äldre - än universum! :-)

måndag 11 oktober 2010

Hopp

Visst är det spännande att leva i det avkristnade Sverige. Efter 350 år av intolerant lutherskt envåldsstyre (1950 blev det religionsfrihet, men med statskyrkosystem som lever kvar än idag); har vindarna vänt. Idag är det en militant ateism som söker få makten och jag undrar om de till sist inte kommer lyckas.

Vp(k) och "humanisterna" har en religionsanalfabetism som gränsar till galenskap. Detta parad med en begynnande militant intolerans (toleransen slutar där deras egen inkrökta åsiktsgemenskap slutar), kan ge en intressant framtid. Detta kombinerad med en begynnande främlingsfientlighet (som naturligtvis inte ska förväxlas med sunt ifrågasättande av invandringspolitiken) kan ge ett tyskliknande 30-tal; säg om 20 år; 2030! Tänk er regelrätta "fighter" mellan SD:s och VP:s anhängare i Fjollträsks, Göötlaborgs och Maalmöös utkanter. Medan rödvinsvänsterns kulturelit fördömmer handlandet och argumenterar för att kampen ska föras mot den människovidriga religionen istället.

"Somethings are rotten in the state of Denmark" som Hamlet skulle sagt!

Men som tur är så finns det en starkare makt. Jag har hellre 40 000 soldater mot mig, än en enda bedjare, som Luther lär ha sagt (jag tror han hade flera bedjare emot sig; typ Ignatios av Loyola m.fl.). Ja Gud och Kristi Kyrka kommer i slutänden segra; därför är Upp ett hoppets läsning. Upp är inte en eskatologisk skilldring för oss att läsa in i vår samtid, så att händelseförloppet blir en bakgrund till just VÅR tid. Upp ger tröst när förföljelsen stundar. Den kanske inte kommer imorgon; men den kommer. Antikatolicism, kristendomshat och religionsanalfabetism är inte främmande i vårt land. Men verkligheten kommer finnas kvar och Gud kommer uppväcka människor som förändrar historien. "People will travel miles to see you burn"; i betydelsen brinna av den helige Anden. Kärlek förändrar folk och gör den helgonlika. Hatet kröker bara in dem! Lögner överlever inte många år. Halvsanningar kan finnas 350 år, men ateistsovjet klarade knappt 70 år (ateistkina håller på att ätas upp inifrån av de "nykristna"; Gud har humor)! Den svenska rödskäggs och rödstrumpeideologi ger jag inte 50 år! Gud är störst! Katolsk tro - och de nya helgonen - kommer besegra världen! 2000-talet tillhör fullheten; även om fulhet visade sitt fula tryne; mitt i hennes mitt! VENI CREATOR! Amor vincit omnia!

PS! Följ gärna "alltid yrvaken":s följetång om humanisterna! DS!

söndag 10 oktober 2010

SYNKRETISM och KONSPIRATION

Visste ni att katolikerna vill förena alla religioner under påven? Och att det ingår i en världskonspiration!!! Och att 50 miljoner människor mördats av katolska Kyrkan i europa?

Inte, näää inte jag heller!
Aletheia, Erevna m.fl. lyckas med bedriften att sprida sådana och flera andra hysteriskt antikatolska lögner. Se citat från Aletheia
"givetvis ligger det i en framtida världsregerings intresse att tygla religionerna och fila ner det som skiljer. Ty om religionerna kan tyglas, kan världen regeras."
Hur ska man hantera sådana lögner? Finns det ingen hejd på insuinationernas lägsta möjliga nivå? Kan Jack T Chick - se min personliga favorit i lägsta nivå här - och Texe Marrs få ett stort inflytande i svensk kristenhet? Ja, finns det tillräkligt många dumskallar och om det blir en "ekumenisk" dumskallesammansvärjning; så kan det nog bli svenska toplisteettor...

Kanske dags att ge bort några av Keatings böcker, som denna i present! Undrar när "botten är nådd"?

Gud tack för att din Ande aldrig överger - av syndare och helgon fulla - Kristi Kyrka.

Tack för att du väcker dem som återställer och förnyar din Kyrka, även när fulheten verkar synas mer än fullheten hon innehåller. Hjälp de kristustrogna att återförenas igen under din Ande. Hjälp din Kyrka framåt i ett mörkt kallt och kalt nordiskt kristet klimat. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

lördag 9 oktober 2010

SAKRAMENTALIER, inledning

Detta är ett av de sista inläggen i försöket att förklara några av de svåraste delarna av den katolska tron. Nu finns detta samlat under de 99 invändningarna längst upp till höger under; VIKTIGA INLÄGG...

KKK 1667-1679 sammanfattad;" Sakramentalier är heliga tecken instiftade av Kyrkan, vilket genom Kyrkans förböner ger en andlig verkan. Sakramentalier används t.ex. för kyrkotjänster, livsgemenskaper och för att helga ting. Folkfromheten - utanför liturgin - förlänger liturgin och inkluderar olika nyttiga fromhetsövningar som; procession, relikvördnad, pilgrimsvandring, korsvägsandakt, rosenkransen och medaljer."

Att låta kristendomen få bli kött och blod, är en integrerad del av tron. Kyrkornas tro är materialistisk. Det finns en ny värdighet åt köttet och materien efter inkarnationen. Kyrkans kroppslighet och dess betonande av att använda kroppen och materien i ens fromhetsutövningar är endast en förlängning och en konsekvens av den tidigare nämnda ”inkarnatoriska principen” (se sakramenten); d.v.s. tron att det materiella kan innesluta nåden. Sakramentalier är lika lite symboler, som sakramenten. Även dessa handlingar får ytterst sin kraft från Honom, som blev människa, för att vi ska bli gudomliga; 2 Petr 1:4. Men sakramentalier är inte sakrament instiftade av Kristus. Sakramentalier är snarare tecken instiftade av Kyrkan, vilket ger oss styrka och fokus för det andliga livet. De förbereder oss för att vi ska kunna ta mot Guds nåd och medverka med den. Därför använder sig kyrkligt folk av materiella ting; krucifix, vigvatten, korstecken, rosenkransar, knäfall, knäböjande, rökelse, ikoner, statyer, heliga platser, reliker och därmed även helgonens fysiska gemenskap. Allt detta är materiella och kroppsliga medel vilket får oss att rikta vårt liv mot Gud.

Fler heliga ting som inte tas upp i KKK; handtvagning (2 Mos 30:21; 40:12, 32); evig lampa (3 Mos 24); bjällror (Syr 45:9).

torsdag 7 oktober 2010

RÄTTFÄRDIGGÖRELSELÄRAN, gärningar hos fäderna

Kyrkofäderna är rörande överens om att tro och gärningar hör ihop. 1 Cl vimlar av citat om gärningar, se t.ex.;

30:3;” ...så att vi visar oss rättfärdiga genom gärningar.”; 31:2; ”Varför blev vår fader Abraham välsignad? Var det inte därför att han i tro gjorde det som var rätt och sant?”; 33:1-2; ”...skynda oss att uthålligt och villigt utföra alla goda gärningar.”; 33:7 ”Vi ser att alla de rättfärdiga smyckade sig med goda gärningar...”; 34:3f; ”Se Herren kommer och hans lön går framför honom, för att löna var och en efter hans gärningar...inte vara tröga eller lata i något gott verk.”; 49:1, 5; ”Den som har kärlek i Kristus skall hålla Kristi bud... Kärlek förenar oss med Gud, kärlek överskyler en myckenhet av synder...”; 50:5; ”Vi är saliga, mina kära, om vi uppfyller Guds befallningar i kärlekens endräkt, så att våra synder kan förlåtas oss för kärlekens skull.”.

Se också 1 Cl. kap 8, 11 och 12. Vidare också i 30:1, göra allt som hör till helgelsen och fly annat...; 30:7, om goda gärningar; 35:5, gör hans vilja och kastar ifrån oss all orättfärdighet och ondska osv (enda undantaget 32:4, som får läsas i ljuset av det andra). Se också St POLYKARPOS, Brev till filiperna 6:2 och 10:2; ”När ni kan göra gott, tveka då inte, ty allmosa befriar från döden.”.

Se slutligen även Origenes Kommentar över Joh 19:6 (J481) och t.o.m. ”montanisten” Tertullianus år 211 i Scorpiace 6 och även tidigare i De virginibus velandis 1:4c (J328a). Men det finns naturligtvis oerhört mycket mer material. Denna rättfärdiggörelselära är den syn som alla fäder delar fram tills år 1517. Då ser Fr Martin saken i ett helt annat ljus. Kyrkornas urgamla tro är däremot större och bjuder en helighetstörstande människa att i mystik och etik, i tro och gärningar, sakramentalt och asketiskt växa djupare och djupare in i det kristna mysteriet.

fredag 1 oktober 2010

RÄTTFÄRDIGGÖRELSELÄRAN

KKK 1987-2029 sammanfattad; Rättfärdiggörelsen är en gåva, där Gud ger sig själv till oss och där vi blir delaktiga av Hans liv. Vi blir rättfärdiggjorda genom Kristus, genom Hans lidande och korsfästelse och genom dopet. Rättfärdiggörelsen innebär syndernas förlåtelse, helgelse och förnyelse av den inre människan, genom att vi samarbetar med Gud. Gud förekommer, föregår och framkallar människans fria gensvar, därför har människan inga meriter att framhålla inför Gud. Allt är nåd. Men tron och gärningar hänger organiskt ihop och bildar bakgrund för vår kommande dom.

Kristen tro, precis som judisk tro har alltid sett rättfärdiggörelsen som ett sant utplånande av synd och en pånyttfödelse av den inre människan. Skillnaden mellan judisk tro och kristendom är Kristus (som lagens fullkomnare och givare). I stort är kristendom och judendom fruktansvärt lika. Se judisk frälsningslära i 2 Mos 32:32f; 5 Mos 11:27f; 30:19; 1 Sam 15:22; Ps 78:6f; Jer 17:10 och Hes 3:20f.

Se kristen tro i t.ex. Matt 5:20; "Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariséernas, så kommer ni inte in i himmelriket.” och Matt 5:48; ”Var fullkomliga, så som er Fader i himlen är fullkomlig.” och Matt 7:20-24;
”...på deras frukt skall ni känna igen dem. Inte alla som säger ”Herre, Herre” till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja...”.

Vidare i Rom 2:6-13;
”Han skall löna var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet, men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer orätten...”.

Se slutligen också 1 Kor 6:11, där handlingen att tvättas ren hänger ihop med rättfärdighet. Den pånyttfödde blir helt enkelt vackrare och heligare, det är alltså inte bara en skitig varelse som är gömd under en vacker ren täckmantel
Luther hade t.o.m. ett uttalande om att rättfärdiggjorda är dynghögar täckta av snö… Detta och liknande uttalande, måste förstås som en personlig erfarenhetsbaserad utsaga av br Martin. Detta är inte ett dogmatiskt uttalande.. Rättfärdiggörelsen är en verklig omvändelse och ett verkligt samarbete med Gud. Utan samarbete blir det ingen frälsning, både enligt den världvida kyrkliga och den lutherska läran.

Se också t.ex. 2 Mos 36:25; Ps 51:2-10; 103:12; Jes 1:16; 43:25; Mika 7:18; Matt 5:26; 10:42; 13:8, 23; 25:14-46; Luk 3:8a; 12:59; 13:7-9; Joh 1:29; 3:5; 8:34-36; Apg 22:16; Rom 1:5; 5:19; 6:13; 8:1; 16:26; 1 Kor 9:24-27; 13:13; 2 Kor 5:17f; 9:6; 2 Tess 2:13; Tit 3:5; Ef 4:23; Hebr 1:3; 12:14; Jak 1:4; 2:18-26 och 1 Joh 1:7-9.