tisdag 30 september 2008

Vad Traditionen säger om att läsa bibeln

Idag firar vi den helige Hieronymus, präst och kyrkolärare. Han föddes i Dalmatien omkr. 340. Han studerade i Rom där han också döptes. I avsikt att leva ett monastiskt liv begav han sig till Palestina, där han blev prästvigd. Senare återvände han till Rom och blev sekreterare åt påven Dalmasus. Vid den tiden började han översätta bibeln till latin, först från den grekiska texten, sedan (för Gamla testamentet) även från hebreiskan. Han slog sig ner i Betlehem, där han fullbordade Vulgatan och utgav många skrifter, främst bibelkommentarer. Han dog i Betlehem år 420.

Innan jag citerar en av hans bibelkommentarer vill jag bara kort konstatera att Kyrkan redan vid början av 400-talet alltså höll på att översätta bibeln till andra folkspråk än grekiskan... ;)

Att inte känna Skriften är att inte känna Kristus

Jag översätter som jag bör i lydnad mot Kristi befallning: Forska i skrifterna (jfr Joh 5:39). Sök så skall ni finna (Matt 7:7). Jag vill inte likt judarna få höra: Ni tänker fel, därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt (Matt 22:29). Enligt aposteln Paulus är Kristus Guds Kraft och Guds vishet (1 Kor 1:24). Den som inte känner skrifterna känner inte Guds kraft och hans vishet och därför är okunnighet om skrifterna okunnighet om Kristus.

Jag vill efterlikna en välbärgad man som ur sitt förråd kan ta fram nytt och gammalt och bruden som i Höga Visan säger: Med nytt och gammalt har jag tjänat dig, min broder (Höga v 7:13, jfr Matt 13:52). Jag vill utlägga Jesaja på ett sådant sätt, att jag visar honom inte endast som en profet utan också som en evangelist och en apostel. Han säger ju om sig själv och de andra evangelisterna: Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han förkunnar frid (Jes 52:7). Och Herren säger till en apostel: Vem skall jag sända, och vem vill gå till detta folk? Och han svarade: Här är jag, sänd mig! (jfr Jes 6:8).

Må ingen tro att jag i en kort predikan önskar begripa denna boks innehåll! Skriften innehåller Herrens alla mysterier. Den säger att Immanuel skulle födas av jungfrun och uträtta märkliga ting och tecken. Den säger vidare att han skulle dö och begravas, uppstå från dödsriket och förkunnas som frälsare för alla folk. Varför skulle jag tala om naturvetenskap, etik och logik? Allt som utmärker de heliga skrifterna, allt som det mänskliga språket kan uttrycka och förstås av människor, det finns i Jesajas bok. Författaren själv vittnar om dess mysterier: Profetsynen om detta har för er blivit lik orden i en förseglad bok: om man räcker en sådan åt någon som kan läsa och säger: "Läs detta", så svarar han: "Jag kan inte läsa" (Jes 29:11-12).

Om någon finner detta argument svagt, må han lyssna till aposteln: Som profeter får två eller tre tala, och de övriga skall pröva vad som sägs. Om någon annan av de närvarande får en uppenbarelse, skall den som då talar sluta (1 Kor 14:29:30). Hur kan de tiga, när det beror på Anden som talar genom sina profeter om de skall tiga eller tala? Om de förstod vad de sade, skulle allt vad de sade vara fullt av vishet och kunskap. Men det var inte en röst i vinden som nådde deras öron, utan snarare Gud som talade i profeternas själar, just som en annan profet sade: En ängel har talat till mig (1 Kung 13:18), och: vi ropari våra hjärtan: Abba! Fader! (jfr Rom 8:15), och: jag vill höra vad herren Gud talar i mig (Ps 85:9).

Låt oss be:
Fader i himlen, du gav den helige Hieronymus en ljuv och levande känsla för varje ord som utgår ur din mun. Undervisa oss nu och ge oss näring genom Skriften, så att vi där finner livets källa. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med Dig Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet!
Amen

Allt gott!

måndag 29 september 2008

De heliga ärkeänglarna

Idag firar vi de tre heliga ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael. Det är med andra ord en av årets festdagar. Så här sade Gregorius den Store i en predikan om ärkeänglarna:
Ordet "ängel" betecknar tjänsten, inte naturen

Man måste veta att ordet "ängel" är en beteckning för änglarnas uppgift, inte för deras natur. De saliga andarna i det himmelska fäderneslandet är alltid andar, men de kan inte alltid kallas änglar. De är änglar bara när ett budskap förkunnas genom dem. De som bara har något mindre viktigt att förkunna kallas änglar; de som frambär de största budskapen kallas ärkeängöar.

Därför skickades inte vilken ängel som helst till Maria, utan en ärkeängel. Det var tillbörligt att det kom en ängel av högsta rang för detta uppdrag, eftersom han frambar det största av alla budskap. Därför omnämns de också med egennamn och namnet utsäger vad ängeln kan uträtta. Ty i den heliga staden, där skådandet av Gud fullkomnar kunskapen, finns det inga egennamn, eftersom namnens bärare kan igenkännas också utan namn. Men när de kommer till oss för att utföra ett uppdrag för oss får de av oss ett namn med tanke på uppdraget. Mikael betyder: "Vem är som Gud?", Gabriel: "Guds kraft" och Rafael: "Guds läkedom".

Närhelst det rör sig om underverk hör vi att Mikael sänds och vi lär oss av händelseförloppet och namnet att ingen annan kan vad Guds kraft förmår. Ty också den gamle fienden, som i sitt högmod ville vara lik Gud och sade: jag stiger upp till himlen; där upp ovanför himlens stjärnor ställer jag min tron; jag vill vara lik den Allrahögste (Jes 14:13-14), också han överlämnas vid världens slut åt sin egen kraft för att hemfalla åt det yttersta straffet. Han kommer nämligen att stria med ärkeänglen Mikael, som Johannes säger: Det uppstod en strid med ärkeängeln Mikael. (Upp 12:7)

Gabriel, som kallas "Guds kraft", sändes till Maria. Denne kom föra tt förkunna ankomsten av honom som skulleträda fram i ödmjukhet för att strida mot makterna i höjden. Han måste förebådas genom Guds kraft, eftersom han kom som krafternas Herre, väldig i strid. (Ps 24:8)

Rafael betyder: "Guds läkedom". Som en läkare rörde han vid Tobits ögon och strök bort blindhetens mörker. Därför passade det att han kallades "Guds läkedom", eftersom han sändes ut för att hela.

Låt oss idag ära vår Gud tillsammans med alla änglar, helgon och martyrer!

fredag 26 september 2008

Länktips: Bibleapps

Hittade denna bibelsajt med en bibelquiz som man kan tävla i med sina vänner...

Om någon vill vara min vän (dvs om någon vill tävla med mig i bibelkunskap så är det bara att höra av sig... Min mail står längst upp i rubrikfältet...

Men jag varnar er... Jag rankas som pastor ;)

Allt gott!

Länktips:Kingdom of God Media

Snubblade över denna lite lustiga blogg när jag läste om Google Chrome's minneshantering (jag vet, stor nördvarning)...

Jag har bara läst ett par inlägg men personen bakom verkar göra ett seriöst försök att peka på Gud och det goda utifrån filmer som jag nog, i majoriteten av fall, skulle välja bort... De inlägg jag läst har trots allt varit både välskrivna, seriösa och ganska tänkvärda. Onekligen ett lite udda grepp...

Läs själva och bilda er en egen uppfattning!

Allt gott!

torsdag 25 september 2008

Skåning i exil

I morse satte jag på Peps Perssons Spår i bilen. Även om Peps står för mycket som jag absolut tar avstånd ifrån så gillar jag både hans avslappnade utstrålning och inte minst... hans dialekt :) En del av musiken är också tilltalande, även om han gjort en hel del halvtaskig progg med heltaskigt budskap också...

Som lantis så satt jag och diggade till hans Stabo... För att nu inte tala om Maskin nr 2. Känner man sig inte som en kugge i ett stort, icke människocentrerat, maskineri efter den låten så skulle man nog passa bra i A Brave New World...

Det är inte utan för utan att man känner patriotismen svälla i ådrorna... Patriotismen för östdanmark, naturligtvis :D

Allt gott!
tisdag 23 september 2008

Konspirationskatalysatorn Aletheia föremål för konspirationsteorier!?

Jag skrev häromdagen om Andys nya blogg. Hittills har varken Andy eller de kvarvarande Aletheiabröderna givit någon officiell förklaring till detta lite abrupta skeende.

Andy har lovat komma med någon ytterligare förklaring. Tills dess har vi bara lösa rykten att gå på. T ex skriver Jonathan Ekman att "Tydligen har det under en längre tid pågått en konflikt bland grundarna till bloggen Aletheia. Denna konflikt utmynnade till slut i att en av grundarna blev utesluten av de andra två."

Personligen tror jag att Daniel och Haggaj riskerar att sätta första spadtaget till Aletheias grav genom att inte själva redogöra för sina motiv. Frågan är om de vill/vågar vara så öppna med sina egna motiv som de förväntar sig att andra skall vara? Kanske är de rädda för att bli dömda med lika hårda domar som de själva dömt andra med?

Om det stämmer som Jonathan skriver (vilket jag tror det finns anledning att anta) så kan man ju fråga sig om det är så att de kvarvarande Aletheiabröderna har drabbats av det maktbegär som de så skarpt kritiserat hos andra? Aletheia har trots allt kommit att bli en ganska väl läst blogg i den kristna sfären i Sverige/Norge.

Tills alla kort är lagda på bordet utgår jag ifrån att man kan känna de kvarvarande Aletheiabröderna som de känner andra... M a o så finns det ingen anledning att tro att det har gått rätt och riktigt till, utan att det finns dolda agendor som vi än så länge bara kan gissa saker om och skapa konspirationsteorier kring, för dem som är roade av sådant...

Uppdatering:
Det verkar dessutom som om man på Aletheia inte får kommentera saken. Jag har prövat och alla kommentarer som omnämner Andy vid namn är just nu modererade, medan ingen av mina övriga tre kommentarer är det... Vill de att man skall börja spekulera? Snälla, utsätt mig inte för frestelser :D

Uppdatering 2:
Nu har de kvarvarande Aletheiabröderna givit en förklaring till orsaken till splittringen. Jag sticker inte under stol med att det var det absolut sämsta skälet jag hade kunnat tänka mig. Jag blev faktiskt förvånad, inte för orsaken som sådan eftersom den ligger helt i linje med dessa herrars attityder, utan för att de kunde anse att en sådan sak vore ett avgörande skäl! Jag trodde knappt mina ögon när jag läste förklaringen! Mina kommentarer ger väl en mycket tydlig bild av vad jag tyckte om skälet...

Allt gott!

måndag 22 september 2008

Länktips: Visa dem skönhet och godhet

Kan inte låta bli att tipsa om denna starka text på en av mina favoritbloggar: Gå rakt fram.

Texten får mig både att rysa pga av sin realism och samtidigt att haja till genom enkelheten och tydligheten i budskapet...

Hur når vi fram med skönhet och godhet till dessa själar?

Allt gott!


Andy startar eget

Andy lämnar treoenigheten på Aletheia och startar eget. För mig kommer det inte direkt som någon överraskning, snarare har jag varit överraskad över att inget sådant hänt tidigare.

Det råder ingen tvekan om att Aletheia kommer bli mindre intressant utan Andy som kunde väga upp en del av det trams som annars riskerar att översvämma denna blogg. Jag sticker inte under stol med att jag anser att Andy varit den mest balanserade och genomtänkta av de tre bröderna. Utan honom kommer Aletheia bli en påtagligt kyligare webbplats...

Jag vill önska Andy lycka till med sitt nya forum: Andy´s Forum för Tro & Kristet liv.

Allt gott!

"Städbolag dåliga på etnisk diskriminering"

Hm, hur skall man tolka Dagens rubrik? Är städbolagen dåliga på att diskriminera pga etnisk tillhörighet, och är det i så fall ett problem? Jag trodde det var målet, att bli sämre på diskriminering och bättre på hänsyn... Men detta kanske är en sådan där positiv nyhet som man nästan aldrig får läsa om i medierna... ;)

lördag 13 september 2008

Länktips: Heliga Maria, Guds Moder

Tänkte jag skulle tipsa om en artikel om Maria som broder Martinus Martin skrivit och som jag fått lov att publicera på Fides Catholica.

Den är lång men läsvärd!

Allt gott!

fredag 12 september 2008

GMail med vettiga features...

Här har jag i långa tider använt GMail och känt mig frustrerad över ett antal saker som jag ansett borde finnas. Vad finner jag när jag nu tar mig lite tid att söka på nätet efter någon möjlighet att lägga till sådan funktionalitet? Jo, att alt jag behövt göra var att använda GMail med amerikansk engelska... Alla de features jag saknat fanns där sedan flera år, om man använde "rätt" språk...

Snacka om att känna sig dragen vid näsan :(

Men, nu när jag insett denna lilla hemlighet så känner jag mig rätt nöjd igen :)

Nu kan jag t ex direkt skapa en händelse i kalendern utifrån ett mottaget mail, eller skicka händelser till andra, bl mycket annat...

Allt gott!

måndag 8 september 2008

Ett presenttips...

Som jag informerade om häromdagen så gick min näst äldste son till första kommunion igår. Allt avlöpte planenligt, trots att vi fick klartecken från vår kyrkoherde så sent som i torsdags att det var OK. Kyrkoherden är på semester i Polen skall tilläggas till hans försvar :)

Vår son fick en så underbar present, en äggkopp med tillhörande äggvärmare i form av en biskopsmössa med broderat namn och datum. Ni kan se mina grusiga bilder här nedan.

Det är en mycket passande gåva på många sätt, eftersom ägget rymmer en hel massa kristen symbolik... Ägget kan tolkas som en symbol för graven och att knäcka skalet blir då en symbol för Kristi uppståndelse. Ägget är också en symbol för pånyttfödelse, vilket är passande för just första kommunion, då man påbörjar en ny fas i sitt liv med Gud.

Skaparen av denna underbara äggvärmare är Marianne Cavallin.
fredag 5 september 2008

Påvens böneintentioner för september

Catholic Culture : Catholic World News Feature Stories : Pope's September prayer intentions
The Holy Father's general prayer intention is: "That those who, because of wars or oppressive regimes, are forced to leave their homes and country may be supported by Christians in the defence and protection of their rights." His missionary prayer intention is: "That, faithful to the sacrament of matrimony, every Christian family may cultivate the values of love and communion in order to be a small evangelizing community, sensitive and open to the material and spiritual needs of its brothers."

Första kommunion och 40-årsjubilerande präst

Nu på söndag går vår näst äldste son till sin första kommunion.

Be för honom då!

Samma dag firar vår präst 40-årsjubileum för sin prästvigning.

Be även för honom!

Allt gott!