måndag 29 september 2008

De heliga ärkeänglarna

Idag firar vi de tre heliga ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael. Det är med andra ord en av årets festdagar. Så här sade Gregorius den Store i en predikan om ärkeänglarna:
Ordet "ängel" betecknar tjänsten, inte naturen

Man måste veta att ordet "ängel" är en beteckning för änglarnas uppgift, inte för deras natur. De saliga andarna i det himmelska fäderneslandet är alltid andar, men de kan inte alltid kallas änglar. De är änglar bara när ett budskap förkunnas genom dem. De som bara har något mindre viktigt att förkunna kallas änglar; de som frambär de största budskapen kallas ärkeängöar.

Därför skickades inte vilken ängel som helst till Maria, utan en ärkeängel. Det var tillbörligt att det kom en ängel av högsta rang för detta uppdrag, eftersom han frambar det största av alla budskap. Därför omnämns de också med egennamn och namnet utsäger vad ängeln kan uträtta. Ty i den heliga staden, där skådandet av Gud fullkomnar kunskapen, finns det inga egennamn, eftersom namnens bärare kan igenkännas också utan namn. Men när de kommer till oss för att utföra ett uppdrag för oss får de av oss ett namn med tanke på uppdraget. Mikael betyder: "Vem är som Gud?", Gabriel: "Guds kraft" och Rafael: "Guds läkedom".

Närhelst det rör sig om underverk hör vi att Mikael sänds och vi lär oss av händelseförloppet och namnet att ingen annan kan vad Guds kraft förmår. Ty också den gamle fienden, som i sitt högmod ville vara lik Gud och sade: jag stiger upp till himlen; där upp ovanför himlens stjärnor ställer jag min tron; jag vill vara lik den Allrahögste (Jes 14:13-14), också han överlämnas vid världens slut åt sin egen kraft för att hemfalla åt det yttersta straffet. Han kommer nämligen att stria med ärkeänglen Mikael, som Johannes säger: Det uppstod en strid med ärkeängeln Mikael. (Upp 12:7)

Gabriel, som kallas "Guds kraft", sändes till Maria. Denne kom föra tt förkunna ankomsten av honom som skulleträda fram i ödmjukhet för att strida mot makterna i höjden. Han måste förebådas genom Guds kraft, eftersom han kom som krafternas Herre, väldig i strid. (Ps 24:8)

Rafael betyder: "Guds läkedom". Som en läkare rörde han vid Tobits ögon och strök bort blindhetens mörker. Därför passade det att han kallades "Guds läkedom", eftersom han sändes ut för att hela.

Låt oss idag ära vår Gud tillsammans med alla änglar, helgon och martyrer!

Inga kommentarer: