tisdag 11 oktober 2011

Bloggens fortsatta öde...

Jag har noterat att det funnits läsare som undrat över bloggens ändrade karaktär och att inte alla varit odelat positiva. Jag tar till mig kritiken och skall fundera på vad som skall ske med bloggen. Tills vidare kommer bloggen vara vilande.

Har ni förslag på förändringar som ni skulle vilja se kan ni maila mig. Min adress står här ovan.

Allt gott!
/Tuve

lördag 8 oktober 2011

"Teologisk diskussion" med en antikatolik

Hur en "teologisk diskussion" med en antikatolik upplevs...
 Motståndaren (M...) påstår: Ni hävdar att månen är en ost. Visa mig var i bibeln det står att månen är en ost! 

Katoliken: Vi har aldrig påstått att månen är en ost.

 M...: Tror ni den är en Stilton eller en Grevé?

 Katoliken: Ingendera, eftersom vi inte tror att månen är en ost!

 M...: Påven sa en gång när månen sken "Jag känner en svag doft av melon", vilket måste betyda att han ofelbart slagit fast att månen är en stilton. Hur kan du förneka att ni tror att månen är en ost?

 Katoliken: eh... Vi tror inte att månen är en ost...

 M...: Om det inte är en Stilton eller Grevé kanske ni tror att det är en mjukost, jag såg nämligen ett filmklipp med påven som åt mjukost i månskenet en gång!

 Katoliken: men... alltså...

 M...: Ni har fortfarande inte presenterat något bibelstöd som underbygger er tro på att månen är en ost! 

Katoliken: dah...

söndag 2 oktober 2011

Krönikoböckerna

Att beskriva Israels historia från skapelsen til Jerusalems upprättelse utifrån ett liturgiskt/prästligt perspektiv är inte lätt! Krön försöker göra just det; en krönika över hela "den gudomliga historien"! Speciellt intresse ägnas åt Davids och Salomos liturgiska förehavanden! Bokens budskap är att ett troget gudstjänande i templet (liturgiskt) ger välsignelse och är ö h t grunden för judisk överlevnad!

1 DELEN; DAVID OCH ARKEN
1 Krön inleds med långa släktlistor (Jesus föds in i dessa led, jmf Matt 1 och Luk 3:23 med 1:1.17.27; 2:1-15; 3:5.10-19), men som får sin höjdpunkt i herden för Israels folk; Davids eviga förbund (17:14-17; 28:7) och Davids kungadöme (kap 11ff)! David intar Jerusalem (Moria berg, jmf 1 Mos 22:2) och blir allt mäktigare!

I 13 hämtas den högheliga arken till Jerusalem med dans och sång, men Ussa respekterar inte det heliga och faller ner död (13:9f)! Runt arken blir det fest och gudstjänst! Tänk dig det största liturgiska firande du sett och dubblera detta någon gång/några gånger, så får du fram mäktigheten i Israels heliga kult! Prästerna drar fram liturgiskt beklädda - lovprisande, tackande och psaltarklingande (Ps 105 och 96 återges i kap 16) - i långa processioner; offerdjuren trängs och rökelsen ligger tät, precis som ljudet av trumpeter, cymbaler och psaltare!  Det kan vara på sin plats att betona att festligheterna påminde om Kyrkans eukaristi; se 16:3 och 29:22; "de åt och drack med stor glädje inför HERRENs ansikte" (jmf 2 Mos 18:12 och 24:11)!

David visar respektlöshet i kap 21 och folket får betala dyrt (alltför dyrt = 70 000 liv?), men David utverkar bönhörelse på framtida tempelplatsen! Därefter berättas om Davids förberedelser för tempelbygget (vilket inte poängteras särskilt tydligt i 1 Kung)!

2 DELEN; SALOMO OCH TEMPLET
Salomo börjar bygga det överdådiga hus (Templet) som skimrade i guld och som innehöll ett heligt tomrum (utan avgudabilder) med två gigantiska keruber som överskuggade arken (5:7); omgjordat med kerubavbildningar, 3:14! I det heliga fanns 10 ljusstakar (prydda med blomor) och skådebrödsbord! Utanför det heliga fanns två höga pelare (Jakin & Boas, smyckade med granatäpple på lijeformade huvuden, 3:15f; 4:13 och 1 Kung 7:15ff), kopparhavet som liknade en lilja (vilande på [avguda-]oxar - jmf 2 Mos 32:4), massor av kärl, knivar och altaret (4:1)! Arken (med budtavlorna) förs in av prästerna, när 100 000-tals människor samlats. 120 präster blåser i trumpeter (testa ej hemma) och en kör stämmer upp sång för att HERREN är god och nådefull och instrumenten ljuder och templets innersta uppfylls av ett moln, så att ingen kunde göra tjänst där (5:13f); Gud är slutligen heligt närvarande vid sin heliga fotapal! Eld faller ner från himlen och uppslukar mer än 100 000 boskapsdjur (7:1ff) och festligheten varade en hel vecka!  Bortsett från de blodiga offren, känns det hela väldigt katolskt!

Till jordens mäktigaste och visaste kung; Salomo (9:22) kommer även drottningen av Saba och blir oerhört imponerad! Men ingenting nämns om Salomos förfall (som i 1 Kung 11)!


3 DELEN; FÖRFALL OCH VÄNTAN PÅ UPPRÄTTELSE
Salomos son Rehabeam försöker göra faderns ok tyngre (inga skattelättnader), men landet splittras och vi får följa förfallet i Juda (dit löftet om Messias är knutet)! börjar

lördag 1 oktober 2011

Ateologi o otrologi o onyansologi

Jag fascineras av nyateister! Sen jag började följa humanistbloggen har jag sökt förstå vad de egentligen vill åt! Jag kan inte säga att jag blivit klokare! Men min fascination finns kvar! Varför ägna sitt liv åt att hata något som man tror är lögn och ren fabrikation? Gud finns (nog) inte, men vi hatar och baktalar de som tror så, så mycket vi orkar! Ju grövre lögner, desto bättre!

Jag ägnade en halvtimme åt att läsa Mr Ateist; Patrik (=Puttrik) Lindenfor:s barnbok; Gud finns nog inte! Gör gärna det! På de få sidorna hittade jag minst 10 fel (s8, 13, 17, 22, 25, 57, 63, 70, 77 osv)! Sen tog jag tag i Onfray:s "Handbok för ateister"! Efter en ganska ok inledande del, kommer sen rejäla lågvattenmärken (typ Dawkins) när religion ska beskrivas; han har en fullständig blind fläck; en illiteranism som i sanning fascinerar! Se s 87-89;

"Djuren är som bekant oberörda av Gud. Såsom religiöst obelastade känner de inte till vare sig rökelse eller hostia, knäfall eller böner, man ser dem inte i extas inför stjärnor eller präster, de bygger varken katedraler eller tempel och aldrig kommer man på dem med att åkalla fiktioner"

"...de får för sig att frambringa en unik Gud gör honom till sin avbild: våldsam, avundsjuk, hämndlysten, kvinnohatande, aggresiv, tyrannisk, intolerant..."

"...de åberopar en hinsides (fiktiv) värld för att hindra oss att njuta fullt ut av denna (verkliga) värld. Deras bränsle? Dödsdriften..."

"...förenas i en serie identiska förakt; hat mot förnuftet och intellektet; hat mot friheten; hat mot alla böcker i namn av en enda; hat mot livet; hat mot sexualiteten, kvinnorna och njutningen; hat mot det kvinnliga; hat mot kroppen, begären, drifterna."

Jag undrar vad de människor som orkar läsa sån här litteratur har varit med om! Jag pallade inte så långt, efter 2 ateologiska sätt att avkläda "kunskapens frukt" (1 Mos 2:9; kap 3, s 92ff) och "eukaristin" (Joh 6, efter s 111ff) slutade jag läsa och bläddrade igenom restän! Mitt sista citat räcker;

"Monoteismerna ogillar intellektet, böcker, kunskap och vetenskap. Därtill kommer en stark avsky för materien och verkligheten, alltså för alla former av världslighet... De jordiska tingen har inget existensberättigande, för över hela jorden ruvar arvsynden, ända till tidens slut." (s 121)!

Vad behöver mer sägas? Om man tror att religion är sådan här, ska man naturligtvis bli ateist! Men jag har aldrg hört någon teist tro så här (än mindre Kyrkan)! Det är ren o skär nidbild, karikering och halmgubbekreation (för sådant se t.ex. kap om Jesus s 143ff och Hitler älskar Vatikanen s 207ff, baserat på Goldhagen: A Moral Reckoning...)! Om det hade handlat om någon annan företeelse hade inte sånt här oseriöst och osakligt släppts igenom! Det är hatisk propaganda av en totalignorant filosof!