tisdag 25 november 2008

Flytta på fridshälsningen?

Catholic World News skriver:
Cardinal Francis Arinze, prefect of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, told the official Vatican newspaper L’Osservatore Romano on Friday that Pope Benedict is consulting with the world’s bishops about moving the Sign of Peace during Mass. The proposed change of the Sign of Peace to the offertory, Cardinal Arinze said, would permit a more recollected atmosphere before the reception of Holy Communion.

In a footnote to his 2007 apostolic exhortation Sacramentum Caritatis, Pope Benedict wrote, ‘I have asked the competent curial offices to study the possibility of moving the Sign of Peace to another place, such as before the presentation of the gifts at the altar. To do so would also serve as a significant reminder of the Lord’s insistence that we be reconciled with others before offering our gifts to God (cf. Mt. 5:23 ff.).’


Nu är det inte vår sak att bestämma detta, men vad anser ni att det finns för för- och nackdelar med att t ex ha fridshälsningen före offertoriet?

Allt gott!

fredag 21 november 2008

Inte ens våra djur...

Vi behandlar inte ens våra djur så brutalt som en far önskar få sin dotter behandlad i Italien.

Att medvetet svälta ihjäl ett djur vore djurplågeri, nu hotas en dotter av detta sedan hennes far begärt och fått tillstånd att få göra det i en domstol.

Det väcker till minnes två historier, dels den om kvinnan i USA som tills slut dödades på samma sätt efter att hennes man begärt det för att han hittat någon annan och dels en historia från Polen om en man som legat i koma i drygt 20 år, om jag minns rätt, men som sedan vaknade till liv.

Relaterat till detta är min framtidsprognos.

Begrav de dödade...

Tack till Hilaron för detta tips!

torsdag 20 november 2008

Årets "Käre Gud"-almanacka har kommit

Mina kära kolleger har än en gång sett till att jag fått en almanacka för året som kommer. Liksom förra året så fann jag en "Käre Gud"-almanacka i mitt fack. 2008 års version pryder väggen i mitt arbetsrum och för november så är texten

"Käre Gud! Är jag en spegelbild av Dig?"

tisdag 11 november 2008

Upp till kamp...

Vi (kristna) är i krig, men inte med varandra… Ibland verkar det som om vi hellre slåss med varandra än strider tillsammans mot splittraren, som är vår gemensamma fiende…

Skymningen faller över oss och vi står oförberedda för nattens mörker p g a att vi ägnat oss åt inbördeskrig istället för att putsa våra vapen och se över våra rustningar! Vi måste sluta bekriga varandra. Jag tror vi står inför en avgörande strid där vi kommer få se mycket av det som vi älskat bli draget i smutsen och trampat på… Detta gäller oss alla som tror att Kristus är världens ljus, vår frälsare!

Fasta, bön och försakelser är de vapen vi har att tillgå. Endast genom att ta våra kors på oss och följa Kristus kan vi göra oss redo för striden!

Det råder ingen tvekan om att Gud vill att vi skall vara enade. Hur skall vi kunna enas tillräcklig för att åtminstone slåss tillsammans mot vår gemensamma fiende?

Jag tror bara det är genom gemensam bön som vi kan upprätta våra sargade och inbördes stridande styrkor och återställa stridsmoralen! Jag tror enhet måste komma genom praxis i första hand snarare än genom vässade argument och överbevisning… I katolska krestar säger man att “The family that prays together stays together” och det gäller nog även för hela den kristna familjen också…

Vilka är beredda att lägga ner sina vapen i den inbördes striden och samlas i gemensam bön? Även om vi är osams om mycket borde vi åtminstone kunna be Fader Vår och psaltarpsalmerna tillsammans…

Allt gott!

tisdag 4 november 2008

Betyder "alla" alltid alla?

Ett utdrag ur en dialog med fundamentalistiska protestanter som menar att Rom 5:12 bevisar att dogmen om Marias obefläckade avlelse måste vara falsk:

Om vi beaktar Rom 5:12 så står det: “Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade.” Är detta bibelcitat falskt om jag kan visa att döden inte nådde alla människor?

Elia dog uppenbarligen aldrig, enligt bibeln: “Medan de gick där och talade med varandra kom plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde dem åt. Och i en stormvind for Elia upp till himlen” (2 Kung 2:11).

Om “alla människor” inte betyder alla människor, dvs varenda individ som någonsin levat inklusive Elia, varför måste då “alla syndade” betyda att alla människor syndade (utom Jesus)? Uppenbarligen kan inte alla alltid bokstavligen tolkas som alla i betydelsen varendaste en…

Alltså är det rimligt att anta att det för författaren, som använde ordet “alla”, var uppenbart att det inte betydde bokstavligen alla, utan att det fanns personer som var självklart undantagna! Jesus var självklart inte syndare och Elia dog uppenbarligen inte, om vi skall tro bibeln. Det finns alltså ingen anledning att anta att “alla syndade” måste inkludera Maria, eftersom “alla människor” inte inkluderar Elia…

Allt gott!