lördag 28 juni 2008

Litania till den Helige Ande

Jag har bett denna litania i ett par dagar och tycker den blir bara vackrare för var dag. Beskrivningen är saxad ur den gamla Oremus, tredje upplagan.

Om bönen bes i grupp kan en leda och övriga svarar med den (senast) kursiverade texten.
Denna litania innehåller en kortfattad sammanställning av det som den Heliga skrift säger om den Helige Ande, om hans natur, om hans gåvor ([Jes]. 11:2), om hans frukter (Gal. 5:22, 23), om hans verksamhet både i den enskildes själ och i Guds Kyrka.

Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, hör oss. Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss. Kristus, bönhör oss.
Gud Fader i himmelen. Förbarma dig över oss.
Guds Son, världens Frälsare,
Gud Helige Ande,
Heliga Trefaldighet, en enda Gud,
Helige Ande, kärleken mellan Fadern och det eviga Ordet,
Du vishetens och förståndets Ande,
Du rådets och styrkans Ande,
Du kundkapens och gudaktighetens Ande,
Du gudsfruktans Ande,
Du trons, hoppets och kärlekens Ande,
Du glädjens och fridens Ande,
Du mildhetens och tålamodets Ande,
Du godhetens och trofasthetens Ande
Du saktmodets och återhållsamhetens Ande,
Du barnaskapets Ande,
Du som rannsakar människohjärtats djup,
Du som upplyser samvetet om synd, rättfärdighet och dom,
Du som börjar och fulländar människans frälsning,
Du som förhärligar Jesus Kristus i de rättfärdigas själar,
Du som bor i de rättfärdiga såsom i ett tempel,
Du sanningens Ande,
Du Kyrkans lärare och försvar,
Du Kyrkans enhet och helighet,
Du bönens läromästare,
Du bistånd i all nöd,
Du eviga ljus,
Du heliga glöd,
Du livets källa,
Du andens hugsvalelse,
Du gåva över alla gåvor,
Var oss nådig: Förskona oss, Helige Ande.
Var oss nådig: Bönhör oss, Helige Ande.
Var oss nådig: Fräls oss, Helige Ande.
Från otro och vantro,
Från all motsträvighet mot sanningen,
Från förmäten förtröstan på Guds barmhärtighet,
Från misströstan och förtvivlan,
Från all kärlekslöshet,
Från förblindelse och obotfärdighet,
Från ljumhet och andlig tröghet,
Från orena tankar och begär,
Från en plötslig och olycksalig död,
Från den eviga fördömelsen,
Vi arma syndare: Vi beder dig, bönhör oss.
Att du ville upphöja den heliga, katolska Kyrkan, upplysa hennes herdar och helga hennes barn,
Att du ville leda oss in i all sanning,
Att du ville påminna oss om allt vad Herren har sagt,
Att du i oss ville styrka alla kristna dygder,
Att du ville bevara vår kropp och vår själ så som ditt heliga tempel,
Att du ville styrka oss till att vittna för Kristus,
Att du ville utrusta oss till Guds rikes försvar,
Att du ville befästa oss i din nåd,
Att du ville återföra de vilsegångna till Kyrkans enhet,
Att du ville föra alla människor till evangeliets ljus,
Att du ville förödmjuka Guds rikes fiender,
Att du med ditt ljus ville leda folkens furstar och styresmän,
Att du ville låta rättvisan och kärleken råda i människornas samliv,
Att du ville bevara oss alla från evighetens straffdomar,
Att du ville upptaga oss i dina utvaldas skara,
Guds lamm som borttager världens synder: Förskona oss, o Herre.
Guds lamm som borttager världens synder: Bönhör oss, o Herre.
Guds lamm som borttager världens synder: Förbarma dig över oss, o Herre.

Kom Helige Ande, uppfyll dina troendes hjärtan
- Och upptänd i dem din kärleks heliga eld.

Låt oss bedja. O Gud, för dig är varje hjärta uppenbart och varje vilja mening klar, och inte hemligt är förborgat för dig; rena genom den Helige Andes ankomst vårt hjärtas tankar på det att vi må fullkomligt älska dig och förtjäna att värdigt prisa dig, genom Kristus, vår Herre. Amen.
Jag konstaterar att den version som står i någon av de senare utgåvorna av Oremus använder betydligt modernare språk, men andemeningen är densamma...

torsdag 26 juni 2008

Länktips: Vatikanen har räckt ut en hand till SSPX

Catholic World News (CWN) kan man läsa om vatikanens försök att återbörda de förlorade fåren i SSPX (Society of Saint Pius X). Låt oss be att det går vägen...

I Maria välsignas hela skapelsen

Himlen, stjärnorna, jorden, floderna, dagen, natten och allt som är underkastat människan eller är till nytta för henne lyckönskar sig till att genom dig ha återfått sin förlorade värdighet, du vår Fru. Det är som om det genom dig har väckts till liv och fått ny och outsäglig nåd. Allt var liksom dött, när det hade gått miste om sin medfödda värdighet att tjäna dem som prisade Gud, att stå till tjänst vid deras förvaltarskap, till vilket de var skapade. När dessa började tjäna avgudarna, för vilka de inte var skapade, då överväldigades och missfärgades också skapelsen av förtryck och slaveri. Men nu gläder den sig som över sin uppståndelse, när den åter får göra tjänst hos dem som tjänar Gud och vara dem till nytta och förnöjelse.

Skapelsen brast ut i jubel över sin nya och ovärdiga nådegåva, när den kände att Gud själv, dess skapare, inte blott osynligt härskade över den, utan den fick också se honom synligt helga den och bruka den. Dessa väldiga gåvor kom genom den välsignade frukten i den välsignade Marias välsignade moderliv...

Anselm av Canterbury (1033-1109), översättning citerad från Karmel nr 1, 2005

måndag 23 juni 2008

Jag är moralist...

I en debattartikel i DN konstateras det välkända faktum att "Ökad kondomanvänding inget skydd mot sexsmitta"

Det mest intressanta är att läsa alla antimoralisters blogginlägg om saken. Det är ju väl känt att det är sant, varför får dessa debattörer inte säga sanningen utan att bli förhånade och kallas för moralister?

Allt gott!

torsdag 5 juni 2008

lite kort (med högst tvivelaktig kvalitet...)

Lite kort från Hong Kong

Försov mig...

Mina presentationer är idag. Jag hade råkat stänga av ljudet på mobilen/väckarklockan (eller snarare glömt sätta på det) så när jag vaknade var kl 12 lokal tid (dvs kl 6 för er). :-(

Som tur är för mig är presentationerna på eftermiddagen... :-)

Allt gott!

måndag 2 juni 2008

Ännu ett litet tips...

Orthodox Christian Browser Toolbar
Detta är inte en vanlig webläsarverktygsrad... Detta är en skatt för varje ortodox, men kan nog vara väl så användbar även för oss andra kristna :)

Allt gott!

Vad en katolik skall veta...

... kan man få reda på om man går in på Hong Kongs församlingssida: Catholic Diocese of Hong Kong.
Där finns en länk som heter just "A Catholic Should Know".

A Catholic Should Know - Catholic Diocese of Hong Kong
+ Holidays of Obligation
+ Penitential Days
+ Reception of Holy Communion and Eucharistic Fast
+ Method of Receiving Holy Communion
+ Special Collections
+ Guidelines for Catholic Intending Marriage
+ Mass Offerings
+ Fund Raising
+ Infant Baptism
Jag tycker detta är utmärkt. En sådan sida borde vi definitivt också ha på katolskakyrkan.se...

Allt gott!

En liten utblick

Det var länge sedan jag skrev. Delvis beror det på att jag skrivit ett inlägg på Fides Catholica, vilket resulterade i en, i många stycken, intressant dialog med bl a katoliker som inte vill acceptera Kyrkans hållning och med personer utanför Kyrkan. Men det är inte enda förklaringen, jag har nämligen också försökt att skära ned på bloggandet.

Eftersom jag för tillfället inte befinner mig hemma i trygga Sverige, utan i det upplevt lika trygga Hong Kong, så kommer jag de närmaste dagarna troligen helt begränsa mig till att skriva lite om min vistelse här.

Jag anlände i morse lokal tid efter någon timmes sömn på flyget. Hemma var kl ca 2 på natten då jag anlände, vilket har känts hela dagen... För att undvika att sova gav jag mig iväg på en promenad till fots med en belgare som är docent vid Helsingfors Universitet. Vi tog oss till Peak Tram Train Station och åkte sedan spårvagnen upp till "the Peak", där det normalt sett är fantastisk utsikt, men just när vi kom upp var lite molnigt och disigt. Det klarnade dock upp lite innan vi åkte ned.

Jag har aldrig förut så påtagligt känt mig som en myra som man gör i denna märkliga stad, där skyskraporna nästan skrapar vid varandra och människorna tidvis kryllar. Men jag måste erkänna att åtminstone på söndag förmiddag är det avsevärt mindre folk ute än vad jag hade väntat mig.

Jag bor på 18e våningen och utsikten från mitt fönster illustrerar rätt väl vad jag menar med att skyskraporna nästan skrapar vid varandra...

Mitt hotell ligger mitt emot Hong Kong Convention and Exibition Centre. Denna plats är i sig intressant. Den är helt enorm till ytan och vältrar sig som en enorm val upp på stranden. Trots att det är en rätt stor konferens jag är på, med ca 1700 artiklar, så upptar ändå de lokaler som konferensen utnyttjar bara en högst begränsad del av hela denna vals innanmäte.

Kanske borde jag ha ägnat en stund åt att arbeta med min presentation nu i kväll, men tänker inte göra det. Istället tänker jag "skolka" imorgon på förmiddagen, då det ändå inte var något som verkade direkt lockande, för att ta igen förlorad nit. Det är ju trots allt söndag i Hong Kong än så länge, och jag har, som sagt, inte sovit riktigt så mycket som jag skulle ha önskat...

När jag postar detta så är det troligen imorgon, eller snarare mitt på dagen imorgon, i Hong Kong.

Allt gott!