lördag 30 april 2011

Herren har stigit ner i dödsriket

Ur en fornkyrklig homilia på den heliga stora sabbaten
I dag råder stor tystnad på jorden, stor tystnad och också ödslighet. Konungen sover. Jorden greps av fruktan och blev stilla: Gud som blivit människa har somnat in och uppväckt dem som låg sovande sedan begynnelsen. Gud, som blivit människa har dött, och dödsriket bävade.

Som man går för att söka ett förlorat får, så går han för att söka vår stamfader. Den som sitter i mörker och dödsskugga vill han besöka. Den fångne Adam och hans medfånge Eva vill han lösa från deras vånda, han som är Gud och Evas son.

Herren gick in till dem med korsets segerrika vapen. När var stamfader Adam såg honom, slog han sig för bröstet i häpnad och ropade till alla: "Min Herre är med er all." Och Kristus svarade Adam: "Och med din ande." Han tog honom vid handen, reste honom upp och sade:

"Vakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus skall lysa över dig. Jag är din Gud, som för din skull blev din son. För din och din avkommas skull talar jag nu, och med makt befaller jag de bundna: 'Kom ut!' och dem som är i mörkret: 'Bli ljus!' och de döda: 'Stå upp!'

Dig befaller jag: 'Vakna, du som sover!', ty jag har inte gjort dig till att hållas bunden i dödsriket. Stå upp från de döda; jag är de dödas liv. Stå upp, du min skapelse; stå upp du som jag har format till min avbild. Vakna, låt oss gå härifrån. Ty du är i mig och jag i dig, och vi är en enda oskiljaktlig person.

För din skull blev din Gud din son. För din skull antog jag, Herren, din tjänargestalt. För din skull kom jag, som är över himmlarna, till jorden. För din, människans skull blev jag som en hjälplös människa, fri bland de döda. för dig, som gick ut ur en trädgård, överlämnades jag åt judarna från en trädgård, och i en trädgård blev jag korsfäst.

Se spotten som jag fick ta emot på mitt ansikte för din skull för att återställa din forna andedräkt. Se märkena efter slagen som jag fick ta emot på mina kinder för att återupprätta din vanställda gestalt efter min avbild.

Se gisselslagen som jag fick ta emot på min rygg för att lyfta av dina synders börda, som låg på din rygg. Se mina händer som spikades vid trädet till din salighet, du som till din olycka sträckte ut din hand mot trädet.

Jag föll i sömn på korset, och svärdet genomborrade min sida för dig som föll i sömn i paradiset och frambringade Eva ur din sida. Min smärta botar smärtan i din sida. Min sömn skall föra dig ut ur dödsrikets sömn. Mitt svärd stod emot det svärd som var riktat mot dig.

Vakna, låt oss gå härifrån. Fienden förde dig ut ur paradisets land. Jag vill återställa dig, inte i paradiset utan på den himmelska tronen. Jag höll dig borta från det träd som var en livets förebild. Men se, jag som är livet har gjort mig till ett med dig. Jag satte keruberna till att vakta över dig som man vaktar en slav. Jag låter dem nu falla ned inför dig som inför en gud."

Kerubtronen är beredd, uppvaktningen står redo, bröllopskammaren är inredd, rätterna är tillagade, de himmelska boingarna och hyddorna är beredda, skattkamrarna med goda ting har öppnats, och himmelriket har ställts i ordning sedan begynnelsen.

fredag 29 april 2011

CoE-konvertiter

Denna påsk fick KK i Storbrittanien 1000 nya medlemmar från CoE! De högkyrkliga anglikanerna har nu börjat sitt uttåg!

Se tidigar artiklar här och här och här!

Det är fantastiskt att få fira katolsk påsk!

onsdag 27 april 2011

PåskvakanFinns i 3 delar från Bengts blogg!

Johannes Paulus II, Santo Subito eller vad?

Vid Johannes Paulus II's (JPII) begravning fanns det många med plakat med texten Santo Subito (ung. helighet nu). Inför den förväntat kommande saligförklaringen av Johannes Paulus II har det framförts betänkligheter kring att JPII verkligen förtjänar att saligförklaras. De invändningar som framförts handlar om flera olika saker och diskuteras utförligt i The Remnants officiella reservation mot saligförklaringen och saligförklaringsprocessen.

Det första som är underligt med JPIIs saligförklaringsprocess är att man har valt att inte vänta 5 år efter personens död innan processen har dragits igång, vilket är standardförfarande. Det är lite oklart (för mig) varför man har valt att göra så i det här fallet. Man skall dock komma ihåg att det inte är första gången det sker. Samma sak skedde även nyligen med Moder Teresa.

Vidare så finns det i The Remnants reservation ett par saker som JPII gjort som faktiskt är anmärkningsvärda och i bästa fall bara svåra att förstå. Däribland kan nämnas kyssandet av koranen och det aktiva deltagandet i en hednisk kult i Togo. Dock finns det flera saker i reservationen som jag inte kan se problemet med, främst JPIIs offentliga ursäkter för vad Kyrkans medlemmar och representanter har gjort sig skyldiga till genom historien. Såvida man inte menar att Kyrkans medlemmar är immuna mot synd så kan inte jag se att det finns något problem med att be om ursäkt för de synder som begåtts av Kyrkans medlemmar. Och vem är mer lämpad än just påven att göra det?

Innan jag fortsätter är det värt att notera att JPII inte är saligförklarad än och att vi inte kan veta om han kommer att bli det heller. I dagsläget verkar det dock rimligt att anta att det kan komma att ske inom en överskådlig tid. Jag vill också understryka att jag inte sitter inne med några säkra svar utan bara kan redogöra för min egen uppfattning.

Det som får mig att skriva om detta är inte reservationerna som sådana, för jag kan förstå och i viss utsträckning dela det oförstående som kommer till uttryck från dem som motsätter sig hela saligförklaringsprocessen. Dock finns det flera problem i den attityd som ådagaläggs hos dem som aktivt motsätter sig en saligförklaring. Faktum är att det är en attityd som jag uppfattar som substantiellt snubblande lik sedevakantisternas attityd och som får mig att reagera med ryggmärgen.

Ett exempel på ett resonemang som i första läget fick mig att reagera är Ars Orandi's inlägg där han insinuerar att Kyrkan väljer att saligförklara JPII för att inte stöta sig med dem som inte delar hans uppfattning om tillståndet i Kyrkan och i förlängningen därigenom försöka undvika en i annat fall trolig schism. Problemet med en sådan insinuation är främst att det antyder att han faktiskt inte tror att saligförklaringsprocessen har startats av Kyrkan med syftet att undersöka om JPII är salig utan av andra skäl. Det, i kombination med hans starka reservation mot saligförklaringsprocessen, kan tolkas som att han inte tror att JPII kommer vara salig även om han saligförklaras, vilket i så fall verkligen är samma attityd som sedevakantisterna. (Uppdatering: Jag har haft fel här, eftersom saligförklaringen inte är ofelbar så kan man alltså tvivla på dess giltighet utan att avvika från tron, precis som man inte är ålagd att tro på de godkända uppenbarelserna)

Vidare så är ett vanligt argument emot JPII att han inte agerat som det tillkommer en påve. Jag har flera gånger hört liknelsen om påven som en far:
Suppose the father of a large family were a candidate for beatification. One would hardly expect his cause to advance if it were the case that, while pious, he consistently failed to discipline and properly form his children, who habitually disobeyed him and fomented disorder in the home, even openly opposing the Faith while living under his roof; or if, while attentive to his prayers and spiritual duties, he neglected the industrious support of his family and allowed his household to fall into disarray.
Problemet med detta argument är att samma personer som framför denna indignation inte sällan motsätter sig eller åtminstone väljer att glömma de tillrättavisningar som gjorts mot t ex Lefebvre. Deras indignation är snarare att påven inte tillrättavisat (i deras tycke) rätt personer. Min stora invändning emot detta argument är att jag faktiskt uppfattar att JPII dels har tillrättavisat (även om det möjligen har varit för lite och för sällan) men framför allt att han har valt att vara påve främst för dem som velat vara katoliker.

Jag uppfattar det som att JPII under hela sitt pontifikat har valt att fokusera sig på alla de "små" katoliker som "bara" är katoliker. Med det menar jag alla dem som inte bett om det som traditionalisterna motsätter sig utan som, till skillnad från traditionalisterna, bara accepterat det som Kyrkan givit dem i övertygelsen att Kyrkan är deras Moder som ger dem det som de behöver. Bland dessa "små" katoliker runtom i hela världen, inte minst den fattiga delen därav, är det min övertygelse att det aldrig förr i historien har funnits en så stor andel som älskat sin påve så högt som jag uppfattar att man i dessa kretsar älskar JPII. Det är knappast bland dessa som vi hittar vare sig högmodiga modernistdissidenter liknande Wir Sint Kirche eller högmodiga extremtraditionalister som tror sig veta bättre än Kyrkan i stort eller smått. De sistnämnda grupperna tycks mest förekomma i västvärlden, dvs i praktiken primärt i Europa och Nord-Amerika.

När Ars Orandi föraktfullt talar om mainstream novus ordo-katoliker och Medjugorjefenomen som skäl för en saligförklaring så tror jag att han missar just det. Kyrkan är större än Europa och Nord-Amerika. Kyrkan består främst av enkla människor som tror på Gud, inte högmodiga individualister som utser sig själva till ofelbara läroämbeten (vilket är en generellt korrekt beskrivning av BÅDE modernistdissidenter OCH extremtraditionalister).

Summa summarum så har jag, trots att jag kan se att det finns saker i JPIIs liv som tål att ifrågasättas, ändå mycket liten förståelse för den attityd som tydligt kommer till uttryck hos sådana som Ars Orandi och i mindre utsträckning hos The Remnant. Sedan om det får er att anse mig vara en mainstream novus ordo-katolik, en neo-konservativ, modernist eller vad ni nu kan hitta på att kalla mig spelar ingen roll.

Allt gott!

tisdag 26 april 2011

Han är uppstånden, del 3, PASSIONSRELIKER

Påskens höjdpunkter är över, men påskan varar länge än (i princip varje Söndag)...

Kan förnuftigt folk tro på detta och finns det saker som stöder KK:ns uppståndelsetro?

Det är enkelt att i ett penndrag dra en miljard människor över en kant och påstå att de inte är kloka. Men sätter du dig in i Kyrkans tro inser du att det finns massor med skäl att tro.

Relik
I detta inlägg tänkte jag redovisa några reliker. Reliker är inte alls idel falsarium eller överdriven medeltida spiritualitet. Reliker är inte alls suspekta och fejk. De flesta är autentiska, mycket väl belagda, se CRUZ, "Relics". Reliker är en naturlig del av en biblisk tro, se Josefs ben i 2 Mos 13:19; mannat i 2 Mos 16:32ff; Arons stav i 4 Mos 17:10 och Arken i Hebr 9:4. Läs också 2 Kung 2:13f, där Elias mantel används för att slå med den på vattnet och det delar sig. Se speciellt 2 Kung 13:21 ”...när den döde kom i beröring med Elishas benknoter fick han liv igen...”. I NT är grunden till reliker i Matt 14:35f, om tofsen på Kristi mantel; Mark 5:28, om Kristi mantel. Vidare i Apg 19:11f, finns dukar och plagg av St Paulus som helar sjuka. Mycket tidigt, redan på 100-talet, har vi belägg för att Kyrkan använde reliker och att urkyrkan firade deras himmelska födelsedag över deras gravar, vilket Kyrkan har fortsatt att göra ända till idag. T.ex. finns det flera eukaristiska mirakel, se Lanciano; Santarem; Siena m. fl, se även wikipedia!

Passionsreliker
Första klassens reliker är först Kristi pinoredskap, t. ex. bitar av det sanna korset, spikarna, törnen från törnekronan. Korset har styckats och spridits över världen. På 1870 talet katalogiserade fransmannen Rohault de Fleury alla relikerna från Sanna Korset (inkluderat en uppskattning av de förlorade). Han tog mått på de existerande relikerna och uppskattade volymen på de förlorade och när han lade samman delarna så skulle de inte räckt till mer än ett tredje dels kors. Större delar finns i Rom (St Petri, som också har en del av Kristi lans), Spanien (Oviedo), Paris (Notre Dame), Belgien (Cath Ghent i Brussel) och Tyskland (Trier)!

Spikarna finns i 30 versioner. Många är (nog) 3:e klassens reliker (som har varit i beröring med 1:a klassens, eller med ingjutna delar av den riktiga spiken)! Vilka som är äkta vet man därmed inte längre, förutom att St Croce i Rom troligtvis är äkta!

Törnekronan finns i Paris (Notre Dame) men törnetaggar har spridits över världen! Några finns i Aachen, Compiege, Malmesbury Abbey, och några har spritts till Rom (St Croce in Jerusalem), Pisa (Spedali Riuniti di Santa Chiara), Spanien (Oviedo, Barcelona), Belgien (Ghent, Weverlghem), England (Stanbrook Abbey, Stonyhurst College) och Tyskland (Trier har delar av kronan)!

Svepeduken i Turin
Världens mest undersökta objekt är (nog) denna relik. Kanske är den gjord på 1300-talet, då 1988 års kol-14 undersökningar pekar åt det hållet, se not 4 Wikipedia!

Men å andra sidan finns det de som (peer-reviewed publicerade) hävdar att den dateringen var fel, se här!

Denna duk är verkligen omstridd och fascinerande. Det finns massor att skriva om den. Lägg en kvart på att undersöka dess autencitet, börja här.

Helgonreliker
De finns tusentals andra reliker, alltifrån apostlarnas kvarlämningar (bl.a. i Rom; Salerno; Neapels; Ortona; Compostela; Patras, Amalfi och Chicago) till helgonreliker av svenska helgon. En intressant sak är att en av de sex europeiska skyddspatronerna ligger en i en protestantisk församlingskyrka i Vadstena… Åk gärna dit. Himmel och jord förenas även där.

söndag 24 april 2011

Han är uppstånden, del 2

Denna dag förändrade allt. Men kanske är min uppståndelsetro bara; ett hittepå av herdevidskepliga fuskherdar...

För att reda ut vad som hände ca år 30, behöver vi ta av oss de Hume-anska eller Hedeniuska skeptiska glasögona (svartmålade dito). Hume hävdade att vi aldrig har anledning att tro att under kan ske (epistemologisk skepticism, där allt är trovärdigare än ett mirakel) medan Hedenius menade att det är en naturlag att alla människor dör, och därför kan ingen uppstå. Båda förutsätter alltså att mirakler (speciellt dagens dito) omöjligen kan ske! Detta är inte en attityd av att följa den riktning (=sanningen) som bevisen pekar! Om vi är öppna för att undersöka just uppståndelsens rimlighet måste vi förutsättningslöst se vad för fakta som finns och sedan se vart allt leder.

5 vanliga teorier har sökt förklara den tomma graven, NT:s drama och Kyrkans framväxt; Jesus var skendöd; hallucinationsillusioner; konspiration, myt och att det verkligen hände och att KK har rätt (hur otroligt det än kan låta)!

Jesus var skendöd
Romerska soldater var proffs på att döda (om de ej lyckades med sin avrättning, avrättades de)! Dessutom är det svårt att tro att Thomas (eller de andra 11) skulle blivit imponerade av en halvdöd, blödande "zombie", och fallit ner och vördat honom som "Dödens överman & Gud själv"! Och till sist en man av Jesu kaliber borde gett spår efter sig. Vart fanns/finns Hans ben idag?

Hallucinationer
Hallucinationer sker individuellt. Här pratar vi om >500 pers en del var med fler än 6 gånger (så Petrus) under lång tidsrymd! Det verkar inte alls ha funnits någon förväntan ö h t att Jesus skulle uppstå hos lärjungaskaran. Hallucinationer brukar dessutom inte äta, prata eller vara fysiska! Och vart fanns/finns Hans ben idag?

Konspiration
Nämn någon som avslöjat denna konspiration (konspirationer läcker ut; förr eller senare). Inte en enda av Kyrkans fäder avsvor sig denna "story", trots att massor dog för dess trovärdighet! Lögner sprids för att få fördelar; men vart finns fördelen här? Varför visades inte kroppen upp (romarna och judarna stod ju på samma sida)? Så vart fanns/finns Hans ben idag?

Myt
Ofta påstås att NT har två lager. Ett tidig icke-övernaturlig (Px ej gudomlig, inga mirakler) och sedan en mytologiskt överbyggnad! Niebuhr:s definition av en liberalteolog var: “En Gud utan helig vrede eller dom; förmådde få människor - utan synd - in i ett rike, genom Kristi korslösa förmedling!” Detta är rent trams. Sådana teologiska professorers fria fantasier (eller Jonas Gardell som anses Dr Hon) är pinsamma luftslott; som byggts för att hindra dem att ta det slutliga steget; ty är de naturalister, bli a-teister!

NT är fullständigt klart av en annan stil än mytomaners! Det är sakligt, trovärdigt, jordnärt, meningsfullt och med djup (alltid förebådat i GT) med få utmejslade ord. Läs själv (och läs att sila mygg och svälja kameler av C.S. Lewis Sv.öv. 1982, s107), t.ex: "Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät." (2 Petr 1:16)!

Det är ögonvittnesskildringar som skrivits ner kort efter de verkliga händelserna. Myter kräver hundratals år för att utvecklas... Kyrkans tro fanns där från början i NT och i utombibliskt material hos kyrkofäderna. NT finns i 1000-tals kopior och med få varianter och de tidigaste texterna som finns bevarade är extremtidiga. Detta är inte myt, det är ögonvittnenas historiska upplevelser och verkliga händelser; som KK alltid vördat som hennes stora skatt! Texternas budskap styrks av arkeologi och utombibliska referenser.

Om uppståndelsen är en myt; hur kan kristendomens framfart förklaras från få fiskares fejkade fiskarhistorier? Skaror av forna svurna fiender blir kristna (över 10% av Jerusalems dåtida befolkning)! Ja avvisandet av NT:s budskap kräver mer tro än dess bejakande. Faktum är att om du söker andra förklaringsgrunder uppstår ett större oförklarligt mirakel än Jesu uppståndelse; "hur uppkom Kyrkan"! Så till alla "naturalister" (kristna som a-teister); ta av de dogmatiska tolkningsglasögona! Utan Jesus, finns inte kristendomen kvar. Med Jesu döda ben i handen försvinner myten. Ingen kunde uppvisa Kristi kropp, då just denna kropp fanns i Jerusalem på 30-talet och finns i KK:s mitt under varje dag (utom på långfredagen och påskafton)!

Motsägelser
Men finns det inte motsägelser i NT:s uppståndelseberättelser (t.ex. olika antal kvinnor och änglar vid den tomma graven)?

Men detta går aldeles utmärkt att harmonisera. Ögonvittnesskildringar är ofta motsägelsefulla. Det är inte särskilt svårt att konstruera många möjliga harmoniserade konstruktioner av skeendet på Påskdagsnatten/morgonen! Endast gravt fientliga personer finner otroliga motsägelser, vilket sägs göra dessa berättelser otrovärda!

Varför visar inte Jesus sig för alla?
Redan de gamle (t.ex Celsus) hade denna invändning. Men Gud tvingar sig inte på; har aldrig gjort och kommer aldrig göra (se Matt 8:11ff). Det finns i dagens KK enormt många "bekräftade" övernaturliga händelser (t.ex. Mariauppenbarelser, helbregdagörelser, reliker osv); ändå tror inte alla! Det visar bara på hur fördunklat det andliga sinnet kan bli. Ärliga sökare finner dock alltid; förr eller senare!

Kristus är sannerligen uppstånden!

Han är uppstånden, del 1

Mitt i natten sjöngs "exultet";

"Denna natt bröt Kristus sönder dödens bojor"...

O hur nödvändig var icke Adams synd, som Kristi död har överskylt
O du saliga skuld, som förtjänade en sådan frälsare!

O, du heliga natt...

O du saliga natt, då jord och himmel möts, då Gud och männska förenas!...


Ja vad hände denna natt?

Ber att få återkomma.

lördag 23 april 2011

Påskens frälsningsplan

Korset är vansinnighet, som fått en mening! Varför finns detta heliga, hemska, hiskeligt, höga och hemlighetsfulla tecken? Frågan kan besvaras på många plan. Jag börjar med ondskans problem (Gud är allgod och allsmäktig, men ondska finns).

Ondskans problem
Är det så att ondska bevisar att Gud inte finns? Eller finns det ett bra svar som förklarar varför ondska finns och finns det en lösning på problemet? Kan rättvisa och barmhärtighet och förlåtelse samexistera?

Vad är ondska? Att vara ond är frånvaro av godhet hos en moralisk agent (som är i sin grund "ontologiskt god"=väsendet ä gott, men perverterat), såsom mörker är frånvaro av ljus. Världen skapades god, men med moraliskt fria agenter, som delvis förmörkat världen. Väsen kan förfalla till att bara välja eget välbehag (=helvetet) men vår slutliga destination är en värld där omtanken finns i fullhet, för vår egen fullkomning och en evig glädje. Himlen är den slutgiltiga plats, där människans djupaste längtan förverkligas. För evigt ska vi leva med Gud i fullkomlig glädje och skåda honom ansikte mot ansikte i gemenskap med alla heliga (se katekesen 326, 1023-1029, 1042-1050 och 1053)!

Kan då lidande och ondska sättas in i ett teistisk livssyn? Ja om fria agenter gör uppror så finns synd. Finns synd kan andlig ondska finnas (pga att Gud tillåter den i en värld av fria agenter). Om andlig ondska finns, kan detta orsaka lidande (då vi syndar). Gud använder det onda för goda syften (jmf korset)! Människan behöver tränas och disciplineras för det slutliga goda. En dag skall alla förstå hur allt hänger ihop, hur lidandet blev en dov bakgrund till att allt samverkade till det bästa, för dem som älskade Gud (Han älskar dock alla)!

De världsliga orsakerna för Jesu död
Katekesen (se citaten på katekesen, för skrifthänvisningarna nås därifrån automatiskt) lär (574ff);
"...blev Jesus av illvilliga personer misstänkt för att vara besatt [Mark 3:22; Joh 8:48; 10:20]. Han blir anklagad för hädelse[Mark 2:7; Joh 5:18; 10:33] och för att vara en falsk profet.[Joh 7:12; 7:52] Här var det fråga om religiösa brott, som lagen bestraffade med döden genom stening [Joh 8:59; 10:31]!... tycks Jesus handla emot det som det utvalda folket ansåg vara väsentligt:
-underkastelsen under Lagen i dess helhet, alltså under alla dess skrivna bud och för fariseerna de skrivna buden i den muntliga traditionens tolkning;
-den centrala ställningen för templet i Jerusalem som helig plats där Gud bor på ett alldeles särskilt sätt;
-tron på den ende Guden vars ära och härlighet ingen människa kan dela.

Den rättsprocess som i NT följer lämnar mycket i övrigt att önska. Judarna är dock inta ansvariga för detta justiemord (enbart Sanhedrin=Stora rådet)!"

Synd, död och frälsningsplan i KKK!
Katekesen lär vidare (601ff); "Gud hade beslutat att låta ”Tjänaren, den Rättfärdige”[Jes 53:11; Apg 3:14] lida döden. Denna hans frälsningsplan hade i förväg genom Skriften förkunnats som ett mysterium, som innebär allomfattande frälsning, dvs, en återlösning som befriar alla människor från syndens träldom.[Jes 53:11-12; Joh 8:34-36] Paulus förklarar i en trosbekännelse som han säger att han har ”tagit emot”[1 Kor 15:3] att ”Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna [se även Apg 3:18; 7:52; 13:29; 26:22-23]. Jesu frälsningsdöd uppfyller framför allt profetian om den lidande Tjänaren.[Jes 53:7-8; Apg 8:32-35] Jesus själv har framställt meningen med sitt liv och sin död i ljuset av den lidande Tjänaren.[Matt 20:28] Efter sin uppståndelse gjorde han denna tolkning av Skrifterna för Emmaus-lärjungarna,[Luk 24:25-27] sedan för apostlarna själva [Luk 24:44-45]"...

”Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver och guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fläck, Kristi dyrbara blod. Han var utsedd redan före världens skapelse, men trädde fram först nu, vid tidens slut, för er skull som tror” (1 Pet 1:18-20). Människornas synder, som kom efter ursynden, har döden som följd [Rom 5:12; 1 Kor 15:56]. Då Gud sände sin egen Son i tjänargestalt[Fil 2:7] – som tillkom en mänsklighet som fallit och var hemfallen åt döden på grund av synden[Rom 8:3] – ”han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi med honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet” (2 Kor 5:21). Någon Guds förkastelsedom över Jesus som om han hade syndat fälldes inte [Joh 8:46]. Men i den frälsande kärlek som alltid förenade honom med Fadern [Joh 8:29] har han upptagit oss som på grund av vår synd var skilda från Gud. Han kunde till och med i vårt ställe ropa på korset: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig” (Mark 15:34).[Ps 22:1] Då Gud på detta sätt gjorde honom solidarisk med oss syndare, ”skonade han inte sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla” (Rom 8:32), för att vi ”skulle bli försonade med honom genom hans Sons död"...

"Kyrkan lär i apostlarnas efterföljd [2 Kor 5:15; 1 Joh 2:2] att Kristus dog för alla människor utan undantag. ”Det finns inte någon, det har inte funnits någon och det kommer aldrig att finnas någon för vilken Kristus inte har lidit.”[Quiercy: DS 624]"!..."

"Detta Kristi offer är enastående, det fullbordar och överträffar alla offer.[Heb 10:10] Det är först och främst en gåva som kommer från Gud, Fadern, själv: det är Fadern som ger ut sin Son för att försona oss med sig själv.[1 Joh 4:10] Det är samtidigt Guds människoblivne Sons offerhandling när han i frihet och av kärlek [Joh 15:13] frambär sitt liv [Joh 10:17-18] till sin Fader genom den helige Ande[Heb 9:14] för att sona vår olydnad""

Försoning
Kort sagt Jesus är försoningen, där Gud och syndfulla människor får försonad kontakt! Se katekesen 618;
"Korset är Kristi enda och enastående offer. Kristus är den ende förmedlaren mellan Gud och människor.[1 Tim 2:5] ”Han har på sätt och vis förenat sig med varje människa” i sin gudomliga person, som blivit människa[Gaudium et spes , n. 22] och ”ger därför varje människa på ett sätt som Gud känner till möjligheten att förena sig med påskmysteriet”. Han uppmanar sina lärjungar att ta sitt kors på sig och följa honom,[Matt 16:24] ty Kristus led för vår skull, och gav oss ett exempel för att vi skall följa i hans fotspår.[1 Pet 2:21] Han vill med sitt frälsningsoffer förena just dem som är detta offers främsta förmånstagare.[Mark 10:39; Joh 21:18-19; Kol 1:24] Detta fullbordas på ett storslaget sätt i hans moders person; hon förenas innerligare än någon annan med hans frälsande lidandes mysterium:[Luk 2:35]!"

Avslut
Kristen tro tar det onda på allvar. Synd ger konsekvenser! Ett ont ord kan skada en livslång vänskap. En kärleksaffär kan förstora ett livslångt äktenskap. Ett mord kan utlösa ett världskrig! Ondskan och döden har mött sin överman. Synden har fått sitt straff; syndaren går fri, i ofattbar nåd och med förlåtelse för alla som vill. Kyrkans portar står alltid öppna. Endast en religion kan erbjuda denna försoning. Endast en man kunde gå "via Dolorosa". Gud älskar mig gränslöst, så att t.o.m. synden kan ge än större nåd. Som det sjungs inatt; "O felix culpa"; o saliga syndafall som med Guds mystiska plan har gett människan en ny värdighet. Gud har sår i ditt ställe! Gud är med oss, även i den mörkaste natten. Gud bär sin skapelse inifrån och upp på korset och in i evigheten! Jag längtar efter påsknattens heliga, himlastormande, hiskeligt höga och hemlighetsfulla tecken; Gud har med döden besegrat döden... Kärleken segrar. Sanningen bryter lögnens välde. Död var är din seger?!?

För att du inte tog det gudomliga dig till en krona,
för att du valde smälek och fattigdom vet vi vem Gud är.

För att du lydde fram till det yttersta - döden på korset,
vet vi vad seger, vet vi vad väldighet, vet vi vad Gud är.

För att du nedsteg hit till de plågade, hit till de dömda,
vet vi att ingen ensamhet finnes mer, vet vi var Gud är.

Därför skall alla sargade, döende, alla de dömda,
säga med alla heliga, saliga: Jesus är Herre.

Därför skall alla världar och varelser, allt som har varit,
är och skall komma, en dag bekänna det: Jesus är Herre. (Cecilia/SvPs 38)

fredag 22 april 2011

Varför gick Han in i döden!

Från långfredagens liturgi:

Stark som döden är Kärleken.

När människorna hade gått vilse i sitt mörker, i sitt hat och i sin gudsfrånvändhet, när de oskyldigas blod ropade till Gud från jorden, då ingriper Gud på ett oväntat sätt;

Jesus Kristus, Guds Son,

tar själv på sig förbannelsen. I sin egen död bryter han dödens udd, i sin uppståndelse öppnar han vägen ut ur ondskans slutna cirkel. Den som ställer sig intill korset inser sanningen om sig själv.

Sanningen kan tystas ner förnekas eller ignoreras, men den förlorar ingenting av sin giltighet!

Vem är Han, som dog utan tillblivelse?

Det finns ett ansikte som följs av miljarder! Ett ansikte som också tycks förfölja världen! Vad är det, som det är sån uppståndelse omkring?

How odd of God to choose the jews (Belloc)! Mitt i dåtiden stiger Han själv ner i deras kultur, seder och fromhet. Här uppfyller Han allt det Gud låtit judarna ana. Han kommer först diskret, fattig och hemlighetsfull. Men Hans ankomst basuneras snart ut i hela världen för det var inte i en avkrok som Kristus levde. Kristus levde och lärde i den dåtida världens kosmopolitiska mitt. Några av Kristi judiska lärjungar, sprider därefter budskapet ut över jordens alla hörn.

Har Jesus funnits? Det beror på vem du frågar. De få individer som inte tror det, har extremt liten trovärdighet. I Sverige är det ffa Alvar Ellegård och Roger Viklund (böcker på eget förlag skyr jag per se), se kontraargument här! Båda dessa "giganter" är autodidakter (självlärda och självutnämnda experter)! Det finns inget tidsmässigt utrymme eller ens några likheter med myter i NT! Det är ögonvittnesskildringar! Ett budskap som förändrade världen och gav heligheten ett nytt ansikte. Det ansiktet är en myt som blev sann, historisk och undersökningsbar!

Vad är det då som upprör och får personer att hittepå allsköns krimskrams för att komma förbi detta ansikte? Jesus hade specifika anspråk. Han påstod han var Gud (t.ex. Joh 8:58), att Han ensam var avgörande för personers eviga väl (Joh 14:6) och att Guds rike genom Honom och Hans Kyrka har kommit till världen (se t.ex. Luk 10:16; Joh 14:16, 26 och 16:13)! Ja, vem var Han? Är Kyrkans tro rimlig eller ljög Han och hela Kyrkan? Kan man lita på Kyrkans bild? Alternativen är att han var en fantastisk morallärare, lögnare, mentalt störd eller en mystisk Guru!

MORALLÄRARE
Moderna liberalteosofer har konstruerat en egen skrivbordsprodukt ca 1800 år senare (i en annan tid och kultur och filosofi). Om Paulus skulle möta dessa egenutnämnda a-professor, vad skulle han sagt? Se 1 Kor 15; Gal 1:8! Liberalerna har köpt naturalismen och tror sig kunna kvarhålla "kristendomen" under den förutsättningen! Det är "eisegetik" (läsa in samtiden) och har få beröringspunkter med ärligt sökande tro att göra, då de förnekar allt mirakulöst, och separerar religiösa sanningar från historiska dito (KG Hammar talar om teologiska jungfrur, men det finns bara biologiska)! Det går inte att ha en påsktro utan påsken! Utan Kristus finns inte kristendomen! Kristendomen är myt som blev historia. Det hände. Apostlarna, kyrkofäderna och miljarder andra trodde på det. De är inte förledda, och några få ny-tida teosofer har lyckats finna den riktiga sanningen; det är ren och skär arrogans som är absurt dålig filosofisk underbyggdnad (naturalistisk)! Det går inte att reducera Jesus till en morallärare - utan speciellt bra moral - som förledde sina efterföljare (vilken kass lärare)! Detta är att göra vin till vatten; tro till otro-likt mytologiskt krimskrams! Kristendomen har mer på fötterna. Dokumenten är trovärdiga, manuskripten finns och visar ögonvittnesskildringar. Moralläraren är död, innan han ens uppstod! Jesus som god morallärare är fri fantasi! Det korsfäster förnuftet, seriös historisk forskning, NT och hela den kristna religionen!

MYTOMANISK LÖGNARE
Få verkar tro på denna teorin; att Jesus var moraliskt förkastlig (om Han medvetet ljög). Inget i NT verkar vittna om detta. Ingen av varken vänner eller fiender har trott så.

MENTALT STÖRD
Hans karaktär verkar avslöja en helt annan personlighet. Alla verkar överens om att Jesus var God och vis (t.o.m. Dawkins)! De som är inspärrade för att de tror de är Gud är; egocentriska, oflexibla, matta och asociala! Jesus verkar inte platsa på dårhuset! Speciellt inte på ett judiskt (i antiken tog ingen fel på blasfemi) eller vad hade apostlarna att vinna med att bekänna sig till denne dåre? Ära, berömmelse? Jesus utmanade sin samtid och sina lärjungar. Det tyder på att han var något mera, inte mindre...

MYSTISK GURU
Kanske att Jesus var en österländsk guruguru! Knappast, då Han var jude. En jude som är smyghinduist och misslyckas med att få någon att tro Hans budskap är helt värdelös! Sämre lärare finns inte!

SS: Han var inte lögnare, störd eller guruguru! Han måste var det KK:n lär! Rädslan för KK och de kristna är enda skälet emot denna religion! Skälet för är Kristus jag mötte i kapellet och senare (representativt) mötte i passionsspelet (på stortorget). Han måste varit Gud! Motbevisa mig jättehjärna!

Detta var inlägg nr 666! Scary!

torsdag 21 april 2011

Själens odödlighet!

Påsken närmar sig. Varför behövde detta ske? Den frågan tänkte jag återkomma till!

Men finns det hopp? Är det kristna hoppet och tron om att Kärleken övervinner det onda ett hopp utan förnuftsliga skäl? Mer specifikt kan vi förutsätta att själen lever vidare med verkliga skäl? Vad är skälen för "själen":s fortlevnad?

Katekesen lär:
...att varje andlig själ omedelbart skapas av Gud – den ”produceras” inte av föräldrarna. Hon lär oss också, att den är odödlig: den förgås inte vid sin skilsmässa från kroppen i döden och skall på nytt förena sig med kroppen vid den slutliga uppståndelsen.


Många tror säkert att själens existens är en konsekvens av att tro på Skriften (och katekesernas tolkning av dito)! Jag tror det är en fullständig missuppfattning (som jag delar med massor av människor, bl.a. Kreeft, där jag hämtat mycket material från 10:e kapitlet av "Handbook of Catholic Apologetics"). Den enda livsåskådning som förnekar själens/medvetandets fortlevnad efter döden är en ny-tida västlig minoritetsgrupp av materialistiska a-teister; typ Humanisterna. De menar att medvetandet är en biprodukt av hjärnan, och när personen dör, försvinner medvetandet. Vad finns det för stöd för denna teori? Inget! Några hävdar att neuorovetenskapen bevisat att hjärnan och medvetandet hänger obönhörligt ihop (troligare är att själen och kroppen interagerar och att medvetandet är över materien). Då hävdas att medvetandet skulle vara som en skugga, som hjärnan (det verkliga) producerar! Detta är inte en vetenskaplig sanning, det är en tro utan verklig empiri. Ja, hur kan detta ö h t visas sant eller ens studeras? Kan medvetandet studeras utan hjärnan? Kan du visa att allt mentalt styrs av hjärnan? Nej!

Men om medvetandet kan orsaka processer i hjärnan, så står medvetandet över hjärnan. Jeffery Schwartz, forskning om “neuroplasticity” på UCLA har dokumenterat flera sådana fall, där folk kan påverka kemin i hjärnan med mentala processer. Hjärnan är inte stäng och determinerad, utan kan påverkas av ditt medvetande, se “The Mind and the Brain !

Materialismens/naturalismens grundtanke är alltså felaktig och neorovetenskap bevisar inte naturalism (kan omöjligen göra det, utan snarast går det att falsifiera den)! Vi har ett medvetande och även om döden är en tragisk händelse (som endast kan överbryggas med uppståndelsen) så är det märkligt att tro att "allt blir svart" vid just att våra kroppsfunktioner slutar fungera. Personlighet, identitet är inte knutet till enbart kroppen (det är en naturalistisk felaktig premis), då Änglar och Gud kan (i teistisk världsbild) existerar utan kropp. Nedan följer då ett tiotal själsbevis:


ARGUMENT FÖR LIV EFTER DÖDEN

Argument från auktoriteter är de svagaste, men konsensus bland alla mänskliga kulturer (speciellt de kloka personerna i dessa kulturer) är överväldigande: därför är det troligare att den överväldiga majoriteten har rätt, än att (blinda höns som dock pickat några korn som) Voltaire och Russell skulle ha rätt... Omm (om och endast om) teismen stämmer finns det en rättfärdig, skapande kärleksfull Gud som ville skapa mig till sin avbild och som aldrig dödar det Han älskar!

Argument från erfarenhet är starkare, men har en viss subjektivism i sig. Nära döden upplevelser (ndu) är vanliga (ca 10%) bland människor idag. Många människor upplever också att närstående döda någongång är närvarande (>10%). En mindre del har mystiska erfarenheter under kontemplation. Sammantaget är det svårt att bortförklara dessa händelser. Att t.ex. "ndu" är enbart subjektiva hallucinationer är otroligt o-trovärdigt! Det är en hållning som förutsätter resultatet och har inget med granskning från ett öppet sinne att göra!

Vår längtan efter fullständig upprättelse, mening, mål eller lyckligt slut är universiell! Det är absurt att påstå motsatsen! Och det är absurt att ha längtan (som hunger, törst, kärlek, nyfikenhet, gemenskapslängtan) som inte kan tillfredställas. Alltså finns det något mer. Om alla undrar någongång om denna tillvaro är allt, så finns det något mer! Om vi klagar på avsaknaden av något, så finns det någonstans en fullhet, en tillräcklighet... Annars är denna universiella längtan (Sehnsucht) absurd. Att argumentera för det absurda blir i slutändan absurt (och självmotsägande)!

Till slut några klassiska förnuftsliga argument:

A) Vi har inte observerat att materien förstörs (summan av all energi är konstant i den 1:a termodynamiska huvudsatsen) utan bara omvandlas. Då är det mycket rimligare att en själslig andlig substans inte heller förstörs (inte tvärt om)!

B) Vi ser att i denna värld utvecklas de mer komplexa systemen från enklare system. Allt är ändamålsanpassat! Om detta ändamålsanpassade inte är meningslös måste det finnas något efter döden; annars är vårt medvetande bara Naturens tragikosmiska abort! Varför finns vi - när naturen gjort så mycket ändamålsenligt - för att sedan fullständigt utplånas?

C) Platon argumenterar för odödlighet i Faidon. Ett av hans större poänger där är att själen ses som livsprincipen. Det är genom själen vi lever och denna princip kan inte dö. Platons argument från Staten (10 boken, s419ff i Nya Doxas utgåva 93)) är också läsvart att själen inte kan dö av a) egna (t.ex. orättvisor, otålighet, feghet eller ignorans), b) kroppsliga (det kan dock finnas andra "högre" ting som skulle kunna annilera) eller c) goda ting!

D) Vi kan utföra medveten "magi"; genom att medvetandet styr materien. Medvetandet är då något mer än det kroppsliga. Det som är förmer än det kroppsliga är ogenomträngligt för den kroppsliga döden.

E) Något som är enhetligt kan inte brytas ner. Själen är enhetlig och bryts inte ner (och kan inte förstöras så)!

F) Vi kan utföra saker som inte är bundet till kroppen. Vi kan tänka i abstrakta termer, som är okroppsliga, principiella konstruktioner som är bortanför intern föreställning ("imaginations")! Och vi kan vilja (fritt välja och styra våra instinkter)! Därför är jag mer än min kropp och förgås inte i den kroppsliga döden!

G) Mänsklig hjärna och nervsystemet är något förmer än en dator. Om naturalism stämmer har detta ett opersonligt ursprung och är "programmerat" av oordnad, ointelligent, fysikalisk slump under lång tid! Om allt som finns bara är materialiella atomer, så finns det inga skäl att tro att det finns annat än materiella atomer. En enbart materiel hjärna kan inte vara pålitlig. Detta är alltså självförstörande!

SS: Så det finns en själ som är iklädd en kropp. Hon har del av denna värld, men med ansvar och bestämmelse i något högre än det sinnligt påvisbara (det andligt själsliga)!

måndag 18 april 2011

Stilla VeckanEn bra inledning till påskens katolska firande ges av Franciskanerna i Jönköping!

Skökokristendom och blablyoniemyter!

Den amerikanska antikatolicismen har varit framgångsrik. Den bygger på myter och vandringssägner som är hur enkla som helst att avslöja Keating har gjort ett bra job att avslöja lögnerna! Jag vill göra ett frontalangrepp mot de halmgubbar som används i evangelikala sammanhang! Två pelare i denna mytologi är Hislop och Chick! Chick har av så många instanser visats vara rena förfalskningar, se Wikipedia och CA, speciellt 3:e delen och 5:e delen! Chicks mytologi grundas delvis på Hislop! Allt grundas på en helsjuk reformatorisk tolkning av Upp 17-18 (se slutet)!

HISLOP
Hislop har inte - vad jag vet - berörts så mycket på denna sida. Hislop var en antikatolik av fullständigt sanslösa dimensioner. Wikipedia skriver; "Hislop's work has been described as conspiracy theory propaganda which mixed "sketchy knowledge of Middle Eastern antiquity with a vivid imagination.""

Hislop tes är att KK är samma religion som hedendomen, t.ex. så gav Nimrods hustru "Semiramis" (vart hittar du detta) en son efter Nimrods död - Tammuz - som skulle vara Nimrod reinkarnerad. Denna kult (Moder-Son) spreds överallt Isis (Eg) och Diana/Venus (Eu). Denna hedendom spreds sedan via den Konstantinska religionen till KK genom Satans ledning!

Finns det folk som tror på sådana lögner idag? Ja, och de verkar dessutom bli fler!

WOODROW
Den främsta lärjungen till Hislop blev Woodrow. I Babylon mystery religion gör han en sammanfattning av Hislop! I "the Babylon Connection" sågar han sin gamle läromästare med fotknölarna, men antikatolicismen finns fortfarande kvar! Kontentan av Woodrows analys av Hislop är att han sysslade med en ihop-puzzling av mytologier som blir rena spekulationer (s.16), han försökte koppla all hedniskhet till babylon, men lyckas alltid i sina bevis koppla ihop KK med andra kulturer (typ Egypten, Kina s23). Flera referencer Hislop ger är helt ovidkommande (s88). Slutsatsen är att det är att "the Two Babylons" är ett fullständigt falsiarium!

Hednisk symbolhärledning är oftast helt irrelevant. Ibland är KK:s tro eller liv likt andra livsåskådningar, men ofta olik. Men för Hislop hittas det han söker. Som du ropar får du svar! För det mesta, när det finns en likhet i Hislop argumentation; finns det ingen verklig koppling

Ex på hedendom som också finns i Skriften; pelare/obelix (2 Krön 3:17; 1 Tim 3:15); bjällror (2 Mos 28:33); bägare (Upp 14:10); purpur (2 Mos 26:1; 28:6ff; 2 Krön 3:14; Dan 5:29); rundkakor (2 Mos 29:23; 3 Mos 2:4; 7:12; 8:26; Dom 8:5); glorior (Luk 2:9; 9:32; 2 Kor 4:6; Upp 1:16; 12:1); ljus (3 Mos 24:2ff; 2 Kung 7:49; Joh 10:22); mitra (3 Mos 16:4); solgud (Mal 4:2); torn (2 Sam 22:3) och vingar (2 Krön 5:7f; Ps 91:4; Jes 6:2)!

SKÖKAN
Är KK Skökan i Upp 17? Alla reformatorerna trodde det och Chick och Hislop är helt övertygade om (KK:s) hedenRoms skökoväsen. Tuve har redan berört detta, se en sammanfattning av Hunts argument (1-9)! För att bemöta detta se Catholic Answers! Jag gör en kort sammanfattning nedan av motargumenten (A-I) från CA!

1. Skökan är en stad byggd på sju kullar (Rom är som bekant byggd på sju kullar och Vatikanen ligger i Rom)
A) I Upp 17:9, talas om 7 berg (horos) som är en vanlig symbol för kungadöme(t.ex. Ps. 68:15; Dan. 2:35; Amos 4:1, 6:1; Obad 8–21). 7 är också ofta symboliskt för helheten! Rom (kan också vara många andra städer) har helt riktigt 7 småkullar (högsta = 70 m), men den 8:e kullen är Vatikanen (väster om staden och Tibern)!

2. Skökan kommer vara en stad känd som Babylon ((det hedniska) Rom kallades för Babylon)
B) I Upp 17:5, nämns det stora Babylon (Gr: "Babulon a megala") även (14:8, 16:19, 17:5, 18:2, and 18:21). Den stora staden nämns där också i Upp 16:19, 17:18, 18:10, 16, 18, 19, 21 och jmf med 11:8, som pekar mot Jerusalem, symboliskt nämnt "Sodom" i GT (t.ex. Jes 1:10; Hes 16:1–3, 46–56). Antingen syftar Babylon på Jerusalem eller det antika hedniska Rom (som Kyrkofäderna ofta benämnde "babylon)!

3. Kvinnan kallas sköka därför att kungarna på jorden horat med henne (oheliga allianser som Hunt menar att Vatikanen har med andra länder)
C) Skökan horar, vilket profeterna ofta använder som bild för Jerusalem. HednaRom kan också passa in, då hon "andligen horat" (hednisk synkretism med kejsarkult) med sina erövrade kulturer.

4. Hon skall vara klädd i purpur och sharlakan (det är väl känt att biskopar och kardinaler bär dessa färger)
D) Vers 4 är inte begränsat till KK:s, då den vanliga färgen för kunglighet i hela antiken var purpur och röd är martyriefärgen. Liturgiskt finns purpur och rött med från början (2 Mos 28:4-8, 15, 33; 39:1-8, 24, 29; 3 Mos 14:4, 6, 49–52; 4 Mos 19:6). Att nu plötsligt tolka dessa färger i dess bokstavliga KK:liga betydelse känns inte så lite märkligt (när allt innan är symboliskt)! Dessutom är svart och vit (19:8) KK:s vanliga färger. Och enligt Upp 3:12, 21:2, 10 antyds det nya Jerusalems som en kontrast till det avfallna Jerusalem, se Gal. 4:25–26!

5. Hon skall vara täckt av guld, ädelstenar och pärlor (korsen som biskopar bär är gjorda i guld och dekoreras ibland med ädelstenar och dylikt)
E) I Upp 17:4: "lyste av guld och ädelstenar och pärlor", men Vatikanen går med förlust... Däremot var välstånd viktigt i hednaRom och i Jerusalem på Jesu tid!

6. I handen skulle hon hålla en guldkalk (guldkalkar används ofta vid eukaristin)
F) Den gyllene bägaren kan omöjligt vara en referens till KK, då majoriteten av dess kalkar är av mässing, silver, glas och keramik! Dessutom har guld använts i GT (2 Mos 25:38–40, 37:23–24; 4 Mos 31:50–51; 2 Krön 24:14)! Jämförelsen med 14:10 och 18:6 gör det klart att betydelsen inte är bokstavlig ö h t!

7. Kvinnan skulle vara skökomodern (eftersom prästcelibatet har gjort prästerna till syndare och dem som de utför sin synd med till skökor)
G) Celibatet är inte dogma, men praxis! Paulus och Jesus satte standarden (men som inte alltid efterlevts, då 19 katolska riter har gifta präster)... Upp 17:2, 6 och 18:6 visar dess symbolvärde (gr porna) och gör att detta inte kan tolkas bokstavligt, utan som i B)! Se vidare här!

8. Hon skulle druckit sig berusad på helgonens blod (alla "vet ju" vilka fasansfullheter som Kyrkan gjort sig skyldig till genom hela historien)
H) Inkvisition och judeutrotning är inte KK:s vanliga metod att utbredda sin religion med... (Se katekesen.se 160, 1738, 1782, 2106–7). HednaRom och det fallna Jerusalem passar in i bilden som en hand i en handske!

9. Hon skall regera över kungar (naturligtvis är den enda stad som passar in på detta Vatikanstaten)
I) Vatikanen har ingen makt över andra nationer! HednaRom kan dock sägas ha varit en politisk maktfaktor som saknade motstycke... KK besegrade det hedniska Rom och för det borde varje protestAnde vara henne evigt tacksam!

torsdag 14 april 2011

Finn fem fel (eller fler)

Livets ords tidning - Magazinet, se länk här - hade ett repotage Nov 1993, skrivet av en f.d. ViD-reporter!

Helgontillbedjan
År 787 började den katolska kyrkan att tillbe bilder och reliker. Helgontillbedjan bekräftades år 1562.
Augsburgska bekännelsen: ”Men skriften lär icke att vi skall åkalla helgonen och begära hjälp av dem, emedan den ställer fram för oss Kristus allena såsom medlare, försoningsmedel, överstepräst och medlare.”
Jämför här

Förbud mot äktenskap
År 1074 förbjöds de katolska prästerna att ingå äktenskap.
Augsburgska bekännelsen: ”Att förbjuda äktenskap kallar Paulus en onda andars lära…”
Jämför här

Mässa mot betalning
År 1100 påbjöd den katolska kyrkan betalning för mässan.
Luther: ”Mässoffret i påvedömet är ovillkorligen den största och förskräckligaste styggelse…” (Schmalkaldiska artiklarna, 1537)
”Ty där tron går under och ordet om tron förstummas, där träda strax gärningar och människoläror om gärningar i dess ställe…Så har det också gått med mässan, som genom gudlösa människors lära förvandlats till en förtjänstfull gärning…”
(Om kyrkans babyloniska fångenskap, 1520)
Jämför här

Avlatsbrev
År 1190 började katolska kyrkan med försäljning av avlat.
Luther: ”Avlat är ett gagnlöst påfund av de romerska smickrarna.”
(Om kyrkans babyloniska fångenskap, 1520)
Jämför här och här

Nattvardsbrödets förvandling
År 1215 blev nattvardsbrödets förvandling (trans-substantiationsläran) en trosartikel inom katolska kyrkan.
Luther: ”Men även kyrkan har i mer än 1200 år haft den rätta tron, och aldrig hava någonstädes de heliga fäderna tänkt på denna trans-substantiationslära – i sanning ett vidunderligt ord och tom inbillning! – förrän Aristoteles’ så kallade filosofi under dessa sista århundraden börjat grassera i kyrkan.”
(Om kyrkans babyloniska fångenskap, 1520)
Jämför här

Lekmännen och Bibeln
År 1229 förbjöds lekmän att läsa Bibeln.
Luther: ”Därför är det en fräck uppdiktad fabel…att det tillkommer påven allena att utlägga Skriften eller bekräfta dess utläggning.”
(Om kyrkans reformation, 1520)
Jämför här, speciellt not 4

Skärselden
Läran om skärselden introducerades redan år 593 och blev stadfäst år 1439.
Luther: ”…utom allt detta har denna drakstjärt (påven) åstadkommit … mycken styggelse och avguderi av olika slag. Först har vi skärselden…Därför är skärselden med allt prål, särskilda gudstjänster och köpslående ingenting annat än ett djävulskt bländverk…”
(Schmalkaldiska artiklarna, 1537)
Jämför här och här!

Traditionen
År 1546 upphöjdes traditionen till samma betydelse som Bibeln.
Luther: ”…ingen, vare sig människa eller ängel, på något sätt får göra våld på Guds ord, utan det skall så långt som möjligt är tagas i sin enklaste betydelse.”
(Om kyrkans babyloniska fångenskap, 1520)
Jämför här

Påvens ofelbarhet
År 1870 deklarerades den katolska kyrkan påvens ofelbarhet.
Luther: ”Påven är icke enligt gudomlig rätt eller på grund av Guds ord hela kristenhetens huvud…”
”…allt som påven med sådan falsk, brottslig, ogudaktig, självtagen makt gjort och förordnat, har varit och är idel djävulska verk och företag…”
”…detta visar klart att påven är den verklige antikrist…”
(Om kyrkans babyloniska fångenskap, 1520)
Jämför här och om f.d. Fr Martin här!

Den som hittar mer än fem fel, kan säkert kontakta Ulf/Ruben och begära någon slags gottgörelse för det tidigare förtalet! Tvivlar på att mer en några få hundra Vakna Sverige och Erevna entusiaster tror på dessa vansinnigheter längre! Men man vet ju aldrig. Anti-katoliciteten frodas i den religiösa och sekulära trädgården igen!

måndag 11 april 2011

Sedevakans eller inte sedevakans...

En gång är ingen gång, två gånger är en vana. Sedevakanstister har fått som vana att komma hit och diskutera. Eftersom det är ett ämne som intresserar mig så har jag gett mig in i diskussionen.

Jag förnekar inte möjligheten att en sedevakans kan konstateras även utan en sittande påves död. Det jag bestrider är att jag, eller X kan konstatera att det råder en sedevakans utan att Kyrkan först konstaterar detta. Det spelar ingen roll om jag är absolut övertygad om att den som blivit vald till påve var en heretiker i akt och vilja vid tidpunkten för sin vigning (vilket i enlighet med Cum Ex Apostolatus Officio medför att vigningen inte vinner laga kraft).

I mitt förra inlägg om sedevakantism så gjorde jag jämförelsen mellan den civila rätten och den kanoniska rätten och konstaterar att jag har lika liten jurisdiktion att döma i någondera fallen. I det civila är man oskyldig tills motsatsen har bevisats (i rätten) och detsamma gäller formellt även i Kyrkan. Det spelar lika liten roll om jag är övertygad i skuldfrågan när det gäller den civila som den kanoniska rätten.

Principen för att ogiltigförklara en vigning är i princip densamma för äktenskap som för andra vigningar i Kyrkan (inklusive påveämbetet). Precis som ett äktenskap kan ogiltigförklaras så kan en vigning ogiltigförklaras. Kriterierna för att ogiltigförklara äktenskap är (förenklat) att det går att påvisa att endera parten, vid själva vigningen, inte haft intentionen att hålla sina löften. På samma sätt så kan andra vigningar i Kyrkan förklaras ogiltiga om det går att påvisa att den som vigts, vid själva vigningen, inte haft intentionen att vara katolsk, dvs i praktiken att man haft intentionen att vara heretisk.

Det jag och sedevakantister inte tycks vara överens om är vem som skall avgöra om en vigning är giltig eller ej. När det gäller äktenskapet så är det uppenbart problematiskt om var och en själva kunde konstatera faktum angående om och när en vigning är giltig eller ej.
Eftersom jag tröttnat på X och vill gifta mig med Y så kan jag konstatera faktum att jag inte hade som intention att hålla mina löften till X och därmed så har vårt äktenskap aldrig varit giltigt och jag är ännu ogift och fri att gifta mig med Y
Eller om man är mer benägen att lägga skulden på andra kanske resonemanget skulle bli:
Jag kan konstatera faktum att X inte hade som intention att hålla sina löften till mig och därmed så har vårt äktenskap aldrig varit giltigt och jag är ännu ogift och fri att gifta mig med Y
Kyrkan tillåter inte att vem som helst själv avgör om den egna (eller andras) äktenskap är giltiga eller inte, utan Kyrkan fäller domen. Det är Kyrkan som har fått mandatet att binda och lösa, inte du och jag.

Jag menar att det är samma sak som gäller för andra vigningar också, inte minst vigningen för den som valts till påve. Kyrkan fäller domen för det är Kyrkan som fått mandatet att binda och lösa. Men här går jag och sedevakanstisterna olika vägar, för de ger sig själva rätten och möjligheten att konstatera faktum, dvs att agera som om Kyrkan redan har fällt sitt avgörande, i fråga om vems vigning som är giltig och vems som inte är det. Att det sedan blir lika uppenbart problematiskt som i fråga om äktenskapet tycks de inte ens vilja eller våga reflektera över.

Jag vill slutligen uppmuntra alla som är absolut övertygade om att påven (eller någon annan vigd person) vid tiden för sin vigning varit en heretiker i akt och vilja, att arbeta för att få detta prövat av Kyrkan. Om Kyrkan skulle konstatera att "påven" varit en heretiker i akt och vilja vid sin vigning och därmed aldrig kunnat bli giltigt vald till påve så kommer jag att bli en sedevakantist tills Kyrkan valt en ny påve. På samma sätt måste även de som är absolut övertygade om att påven varit en heretiker i akt och vilja vid tiden för sin vigning böja sig för det faktum att Kyrkan ännu inte konstaterat att så är fallet. Det är priset det kostar att vara katolsk.

Sned religionskritik

Är det förnuftigt att tro? Är det förnuftigt att kritisera religion/katolicism? Finns det förnuftiga invändningar mot KK:s tro? Jag har hittills i a f inte sett dem! Argument för Guds existens är mycket trovärdigare! I Guds ljus blir allt begripligt; utan Honom blir tillvaron, människan, medvetande, moral osv menings-lös, person-lös, medvets-lös och värde-lös!

Skeptiska naturistiska empiriska darwinister (SNED) tassar allt oftare i materialismens samtid och spyr ut sin aversion mot religionen! Jag tror det hela är en logisk SNED-tändning! De anser sig ha sanningen, men är (nog) snarare ett konstruerat SNED-tida/sentida avsteg från sunt förnuft!

Det nedanstående ska ses som ett frontalangrepp på humanister, humanistbloggen och andra militanta (=aggresiva) a-teister! För allt fler framstår sekulär (ateistisk) kultur som en stympning av livet. Ja, håller det SNED-språng som nyateismen utgör?

SKEPTICISM
Skepticismen menar att vi aldrig kan ha säker kunskap. Vi kan inte veta. Hur vet man det (är detta säkert)? Skeptiker antar bara så mycket om verkligheten, att vi kan förneka att vi kan ha kunskap om den! Det är fullständigt självmotsägande! Att modifiera och säga att som skeptiker kan vi bara veta om något är troligt, skjuter bara problemet ett steg. Hur troligt är det?

Ett vanligt trick för en a-teist är att hävda att de aldrig har bevisbördan! Om någon tror på något, så måste den personen bevisa sin tro. Eftersom teismen inte kan visa Gud, är det "vetenskapligt sunt" att vara skeptisk! I så fall bör en skeptiker också bevisa sin tro på skepticismen (vilket aldrig gjorts)! Alla med sunt förnuft vet att det inte alltid är den med en viss tro som har bevisbördan (jmf anorektikern). Skepticism är sentida och i minoritet. Då är den irrelevant tills motsatsen bevisats!

NATURALISM
Naturlismen utgår från att allt är krafter och entiteter som finns är de naturvetenskapen beskriver. Detta är en helt ogrundat tro, och i grunden helt ovetenskapligt. Vetenskap söker den bästa förklaring och är inte naturalistisk i sina utgångspunkter, även om dess metodologi kan arbeta inomvärldsligt! Att förklara hur något uppkommit, gör inte att det övernaturliga försvinner; då du inte förklarat varför det uppkommit. Vetenskap motbevisar inte religion, i så fall vilken vetenskap, av vem, när och hur? Hur vet de SNED-troende (=endast vetenskaplig metod ger sanning) att bara vetenskaplig metod ger kunskap? Vad heter just "den" vetenskapliga metoden? Och dessutom finns det ofta ett reduktionistiskt felslut i försöken att få bort Gud från verkligheten...

Om vi antar att allt är naturalistiskt, hur har något uppkommit från intet och hur har medvetandet uppkommit från materien! Allt har då slumpvis och irrationellt ursprung (dina mentala processer är bara händelser, och de kanske inte har någon koppling till rationalitet eller verklighet). Därmed kan ingen veta rationellt om naturalismen är sann! Faktum är att denna naturalism är fullständigt ogrundad och kan bara förfäktigas av människor som inte borde tas på allvar. De är ofta auktoriteter inom snäva ämnesområden (jmf Dawkins, Harris, Hedenius, Sturmark) och använder sin auktoritet till uppblåsta förkastanden av allt religiöst (t.ex. genom reduktionistiska felslut; typ evolutionen har visat X,Y och Z och därför behövs/finns inte Gud)!

EMPIRISM
Empirismen utgår från att all kunskap kommer från sinnenas ut-sikt. Det är ingen vidare in-sikt! Det är en självmotsägelse, då det inte finns sinneserfarenhet som bekräftar att endast sinnena ger kunskap (eller att all kunskap ska verifieras/falsifieras)! Det är oempiriskt och icke-experimentiellt att a-priori utesluta själ, andlighet, Gud, himmel och medvetande! Empirism är en anti-teistisk fullständigt stängd dogmatism (av metafysiska icke-skäl, då bl.a. dess kriterium är oempiriskt)! Empirismen leder obönhörligen - om du är konsekvent - till skepticism (jmf Hume), för hur kan något så subjektivt som sinneserfarenhet i slutänden ge objektivitet? Faktum är att den logiska positivismen idag är stendöd, men fortlever som någon slags dinosarie hos en hel del nyateister!

DARWINISM
Darwinismen utgår från den bäst anpassades överlevnad! Detta kan också vara den väg som Gud använder för att kroppsligen skapa människan (den öppenheten finns hos ”Humani generis” och de senaste påvarna). Det kan dock aldrig bli en teori som motbevisar den Gudomliga skapelsen; den förklarar bara hur arter utvecklats! Den motsäger inte 1 Mos (t.ex 1:24 och 2:7), då Skriften förklarar vem som - eller varför Han - skapade världen! När någon använder en vetenskaplig teori för att förklara varför Gud inte behövs (eller nedgraderar människans värdighet), är inte detta vetenskap; utan pseudo-filosofi och riktigt, riktigt dålig teologi! Att söka hugga Gud/människan i ryggen med evolutionismkniven är totalt irrationellt och ovetenskapligt fundamentalistiskt! Men rätt tolkad (där själen ges av Gud och människans moral har annan härstämning, än en krigisk överlevnad) är evolutionsteorin inget hot! För vetenskapsfundamentalister (övertroende) blir religion väldigt hotfullt! Jag tror sådana människors aversion i slutänden talar tydligare än kristnas argument!

AVSLUT
Det är i Svedala inne att vara a-religiös. Grundproblemet är att man inte varken orkar eller vågar söka Gud, eller tittar hastigt med förbundna stängda sinnen (typ det finns miljontals gudar, alltså vet jag inte vilken jag ska tro på). Religionerna är dock komplementära och alla kopior pekar mot orginalet, så sök och du kommer bli katolik! "Religiös illitteranism" är inte skön eller intellektuellt trovärdig, den är arrogant! Sen är det (nog) för många lätt (OBS ej rätt) och skönt att slippa dedikera sitt liv till något gudomligt syfte (varje dräng blir då sin egen bonde). Men detta har inget med sanningslidelse att göra.

Jag tänker låta Sanningen (=rätt) styra mitt liv; inte låta mina snedsteg avgöra hur jag ska se på livet (att lära som man lever=lätt)! Förlustelser och habegär ger en missbruksmentalitet. Sensualism, materialism, emotionism och konsumism (SMEK) är ingen vettig grund för livet eller evigheten! Det blir i slutänden smak-löst, tro-löst, tankt-löst och ro-löst. Att vara på flykt från sans, balans och förnuft (alltså i trans) är den andefattigaste kultur man kan hitta. Sån kultur går under eller läggs under Kristi herravälde (sök i historien och du hittar massor av exempel). "Mitt hjärta är oroligt, tills det finner vila i Dig" (från Självbekännelser av St Augustinus)! Sök och du finner, eller förbli ett "förklätt" äckel och bit dig fast med religiöst häckel! Syndare tror att de är helgon! Helgon tror att de är syndare! Lätt och rätt harmonieras inte i den kosmiska kärleken (travesti på Shirley MacLaine; "gott och ont harm...")! Kyrie eleison!

söndag 10 april 2011

Hur hänger Kyrkan och alltihop ihop?

Ett ämne som ständigt verkar återkomma i massa poster är hur ”Extra Ecclesiam Nulla Salus” ska tolkas. Jag vill egentligen inte fortsätta de diskussionerna eller ge något svar, utan bara bena ut problematiken! Det görs bäst, med den bästa bok i apologetik som jag anser skrivits; Kreeft:s (och Tacelli:s) ”Handbook of Catholic Apologetics” (en mer innehållsrik bok, men samtidigt lättfattlig och rolig, får du leta efter, ja när du har 150 kr på bokkontot (inkl porto), vet du vad du ska göra)! Kapitel 14 sammanfattar jag nedan, för att det är det bästa jag läst om andra religioners förhållande till katolicismen!

Kristendomen är exklusiv. Ingen annan väg finnes än Jesus! Finns det sanning och goda saker i andra religioner? Ja, för allt sant är Guds sanning (Holmes)! Och moralfilosofin är ganska lik mellan olika religioner (t.ex. gyllene regeln). Men kan andra religioner ge frälsning? Nej, då ingen frälsning finnes, annat än genom Jesus! Om människor blir frälsta är det genom Kristi förtjänster!

Kreeft sammanfattar i 10 punkter hur olika man kan se på hur kristendomen förhåller sig till andra livsåskådningar (agnosticism, ateism, polyteism, panteism, deism och unitarism)?

1. Icke-kristna kommer automatiskt till helvetet!
2. Endast kristendomen har sanning och icke-kristna religioner är idel falskhet!
3. Andra religioner har en del sanning (mixat med falskhet), men endast kristendomen har ren, ofelbar sanning! (agnosticism gör inga sanningsanspråk, vart hamnar den här?)
4. Andra religioner har en del sanning (mixat med falskhet), men endast kristendomen har hela sanningen! (om k har hela sanningen, vad händer med astronomin?)
5. Religionerna är skuggbilder dessa myter pekar på den sanna, faktiska myten; kristendomen (C. S. Lewis)
6. Pluralism! Religioner kan inte jämföras, då de är olika bra på allt.
7. Alla religioner är samma, i sin gömda esoteriska, mystiska, icke-verbala form (ofta reducerat endast till gyllene - ofta oraliska - principer)!
8. Religion är subjektiv och kan inte jämföras!
9. Religion är evolutionär och i utveckling. De mest utvecklade religionerna är de senaste!
10. Kristendomen är den värsta religionen, eftersom den är intolerant och exklusiv!

Nr 1 är inte ortodox, för Tatian, Tertullianus och Leonard Feeney höll motsvarande syn och exkommunicerades därmed!
3-5 är helgonens och - här någonstans hittas - Kyrkans svar! Och den enda hållning som ger skäl att missionera världen med barmhärtig sanningslidelse (compassion) och kärlek.
6-8 är mest vanliga!
7-10 förnekar Jesu anspråk!
9-10 kan bara förfäktigas av nyateister som Dawkins, som inte begriper - eller möjligen inte orkar - bättre...

fredag 8 april 2011

Dawkins och evolutionär amoral!

Jag har tagit lite "teistisk time-out" i fastan och bläddrat en hel del i anti-teistisk litteratur! Jag orkade faktiskt inte läsa igenom Dawkins "Illusionen om Gud" (IoG)! Det berodde inte på illvillja (jag läste istället Loftus "The Christian dellusion") utan på tonen. Jag är inte ensam, darwinisten Ruse skriver; "IoG gör det pinsamt för mig att vara ateist"! Nagel recenserar bokens avsikt (new republic 060823); "störta över ända den respekt för religion som av konvention hör till god ton i det moderna sämhället... ständigt bryta denna konvention, och till att vara så kränkande som möjligt"! Plantingas recension finns här! Jag läste också Hahn:s och Wiker:s bok "Svar på den nya ateismen". De skriver;
"eftersom han varken har tålamod med eller sympati för sina meningsmotståndare, gör detta Dawkins nästan fullständigt oförmögen att lägga fram troende människors argument annat än som slarviga karikatyrer."


GUD FINNS (NOG) INTE!
IoG kan sammanfattas med att allt är möjligt, utom att Gud existerar!
"Gud är antagligen den obehagligaste figuren i hela skönlitteraturen: avundsjuk och stolt över det, en småsint, orättvis, hårdhjärtad maktmänniska, en hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare; kvinnohatare, homofob, rasist, barnamördare, folkmördare, sonmördare, en sjukdomsspridande, storhetsvansinnig sadomasocistisk översittare som nyckfullt och illasiiat slår åt höger och vänster." (s51)

Så istället för denna Gud finns; ... Slumpen (=evolutionen)! Igenom IoG är linjen klar att; går det att förklara saker utan Guds ingripande, så är detta (inta bara den rimligaste förklaringen, utan) sanningen... Evolutionsteorin kan i dess ateistiska tappning förklara allt evolutionärt, då blir Guds existens mindre och mindre sannolik.

Dawkins argument ser ungefär ut så här:
P1: Ju mera komplext någonting är, desto mindre troligt är det att det kan existera!
P2: Gud är komplex (KK hävdar i o f s motsatsen)
SS: Gud finns sannolikt inte!

Dawkins erkänner själv att naturen verkar ha ett starkt intryck av att "illusioriskt" vara designad (s 159), och bevisen för att skippa Gud är sannerligen inte tunga. Det vanligaste går det ut på att en Intelligent Designer (ID) ger en oändlig regression (vem skapade ID, vem gjorde då ID:s skapare osv, se s 177)! Nu är inte Gud en evolutionär biprodukt (en överDawkins) och naturen pekar i allt mot en designer om du läser "Naturens bok" utan de naturalistiska reduktionistiska solglasögonen! Det är faktiskt häpnadsväckande att vår hjärna kan upptäcka så mycket sanning i världen. Ofta beror det på att en forskare upptäcker en snygg elegant symmetrisk matematisk princip eller formel! Skönhet ger sanning i Kyrkans värld, i skriften (t.ex. evangelierna) och i naturens värld!

MORAL OCH INDIGNATION
Den senare "moraliska" delen av boken är den intressantaste! Dawkins är sur på kristendomen, ja riktigt förbannad! Detta är ju i o f s ett skäl som talar för Gud, ty i ett evolutionistiskt perspektiv kan vi inte gå från hur någort är, till hur något bör vara. Allt är och moralisk indignation har sitt ursprung från "Han som är"!

Dawkins anklagar judendomen/kristendomen för att vara ond! Etnisk rensning, religionskrig, inkvisition, antisemitism, fundamentalism o s v! Och visst finns det problem för en religiös människa eller för en katolik. Men problem går alltid att lösa! Det intressanta uppkommer om man som Hahn tittar på Dawkins moral utifrån evolutionära premisser och principer (kap 5.ff)! Förutom att de enda ateistiska stater som existerat varit kommunistiska (som annilerat minst 60 milj) så blir en ateistisk moralfilosofi ytterst tunn. I stort sätt har man två källor att ösa ur; A) hedonism/utilitarism/lyckomaximering (eg. ren egoistisk vällusta) och B) evolutionistisk överlevnad av de bäst anpassade (darwinism)! Om vi drar ut konsekvenserna av B), så hamnar vi i Hitlerregimens fasciststat! De bästa överlever. Judar/Romer/präster är skräp och Arier är bäst och gasa därmed ihjäl lössen! Dawkins kritik av judendomen (GT) blir just helt oberättigad, utifrån ett evolutionistiskt perspektiv. Dawkins har ingen moralisk norm/grund för att fördömma 1 Mos 19:30ff; 22; 4 Mos 31:17f; 5 Mos 20:10ff osv? Ur ett evolutionärt perspektiv var urjudarna genetiska genier... Dawkins är däremot väldigt selektiv i sitt urväljande av evolutionära moraliska principer. De sympatiska är altruism, genorisitet, empati, omtänksamhet och medlidande (s 236f)! Utifrån naturalismen, utilitarismen eller darwinismen har detta inget egenvärde! Varför ses då detta som positivt? Ja faktum är att ingen av A-B kan ge moralisk vägledning. Utilitaristen Singer som förespräkar eutanasi, abort, likvidering av utvecklingsstörda, sinnessvaga och oönskade spädbarn är naturalismens konsekvens! Nu tycks Dawkins söka höja sig över en strikt evolutionistisk amoralitet. Problemet är att det är helt ogrundat!

AVSLUT
Dawkins uttrycker i slutet en begränsad epistemologisk skepticism och därmed även en moralisk relativism. Han vågar naturligtvis inte vara konsekvent! Varför skulle vi - evolutionärt - tro att våra tankeförmågor är pålitlig? Hur kan vi veta något utan att det är bara en naiv förhoppning. Om vi tror på en planlös evolution, då är det troligt att vi lever i en drömvärld än att vi verkligen vet något om oss själva eller världen. Då är Dawkins övertygelser - inkluderande naturalismen själv - obevisbar och självförstörande! Naturalism kan inte tros på med hjälp av förnuftet, då förnuftet bara är opålitligt!

Det verkliga problemet är alltså naturalismen, Dawkins (över)tro (eller snarast reduktionistiska undertro) att Gud sannolikt inte finns. För om ateistisk evolutionism är planlös, kan inte naturalism eller evolution m h a förnuftet accepteras. Tro görs sannerligen inte bara i Kyrkan! KK har inget problem med evolutionsteorin. Men att säga att naturalismen stöds av naturvetenskaperna (t.ex. evolutionism) är inte bara pinsamt utan idag alltmer irrationellt (jmf kosmologin och funktionalitet och spår av design)!

Dawkins och de andra militanta ateisterna har en förbluffande okunskap om religion och deras bemötande av troende är långt ifrån tolerant eller upplyst (jag fasar när de får politisk makt, såsom jag fasar för kommunister vid makten, ty att förbjuda religion/kyrkor ligger inte långt bort i praktiken)! Det är genant att se den inneboende skräcken för religion som odlas i dess kretsar, även på delar av svenska Humanistbloggen. Sanningen och Kärleken kommer TROligtvis och förHOPPningsvis segra över sånt här tomt och menlöst vapenskrammel! Amor vincit omnia!

tisdag 5 april 2011

Hur många Kävlinge finns det?

Kan rekommendera Maciej Zarembas artikel om Tväråkersskolan i Kävlinge: http://www.dn.se/kultur-noje/sa-vandaliserade-kommunen-en-skola

Jag har själv suttit som ersättare i en utbildningsnämnd och sett hur nämndens och därmed skolans anslag har dragits ner och besparingar har tvingats på skolan år efter år. Sedan det kommunala självstyret infördes hade i princip ingenting alls gjorts för att underhålla befintliga skolbyggnader, vilket fått som konsekvens att många byggnader var i enorma renoveringsbehov. När skolverket var på inspektion på högstadieskolan mötte de en lärare som kom utrusande ur sitt klassrum ropandes att hon vägrade undervisa i ett klassrum där det rann vatten längs väggarna, vilket tyvärr var sant för mer än ett klassrum, men bara när det regnade mycket...

Inte ens våra djur får behandlas så illa...

Läs om hur man i Danmark låter abortöverlevare ligga och självdö i sköljrum därför att de inte är tänkta att få leva.

Liknande vittnesbörd kan vi läsa om även från Svensk sjukvård:
undertecknat professor Marc Bygdeman, 2004: "Vid en sen abort före utgången av 22:a veckan kan det förekomma att fostret visar” reflektoriska livstecken” t.ex. tar ett suckande andetag eller rör på armar och ben och vid en legal abort efter 22:a veckan att fosterskadan inte innebär en omedelbar död. Vid akrani t.ex kan barnet visa livstecken under en begränsad tid. Förr när vi använde t.ex. hyperton koksalt som abortmetod var detta inget problem eftersom koksalt i sig var dödande för fostret. Så är inte fallet med Mifegyne och prostaglandin och det är inte heller helt säkert att värkarbetet är det. Vill man vara säker på att fostret inte skall uppvisa reflektoriska livstecken vid framfödandet kan man injicera kaliumklorid i fostrets hjärta före abortinduktionen."

En sjuksköterska skickade ett brev, med bland annat detta innehåll, till socialminister Göran Hägglund 2007:
”Jag kan inte glömma då jag som sjuksköterska tog emot ett aborterat foster i fjärde månaden. Min uppgift var att anteckna allt om fostret. Pulsen slog, den hade slutna ögon, den rörde på armar och ben, munnen var stängd. Min uppgift var att mäta, väga och skriva upp om blodomlopp, hudens färg, värme, hälsa, kön. Det var ett fullvärdigt barn, hjärtat slog. När jag var färdig med dessa undersökningar så skulle fostret kastas i en sopsäck med alla annan sop. Den prasslade där länge. Den prasslade där länge, jag kan fortfarande höra det fast det är över 30 år sen. /"R.R. – Sjuksköterska, specialiserad inom intern medicin, kirurgi och ögon"

Ur beskrivningen av ett prostaglandinpreparat som används vid aborter efter vecka 12:
"Fostret kan efter abort visa livstecken, eftersom PROSTINFENEM inte är fosterdödande."
http://www.epgonline.org/mobile/drug-details.cfm/id/052436/page/atoz/letter/P/language/LG0003/startrow_drug/201/drugName/Prostinfenem%C2%AE-Injektionsv%C3%A4tska-0-25-mg/ml-Pharmacia-Sverige-AB

Och ett utdrag av läkaren Anna Hammarströms debattartikel i Dagens Nyheter 12 juni 1998: "Vid hennes säng väntar inget team av barnläkare och intensivvårdsperonal. Istället läggs locket snabbt på rondskålen och fostret bärst ut i sköljrummet, ibland med ett hjärta som fortfarande slår". Artikeln avslutar hon med orden: "Tvinga oss inte att förgripa oss på grundläggande moral och vanligt sunt förnuft för att kunna arbeta med kvinnohälsa."

Inte ens våra djur tillåter vi att man behandlar så bestialiskt! Hur kan detta tillåtas?

Detta skall ställas i relation till att man just nu inom EU diskuterar hur man skall minimera lidandet för fiskar i fiskodlingar... Eller till att det är brottsligt att bita huvudet av en mus.