fredag 30 november 2007

Jag är en tredjeordenskarmelit: och vad är då det?

Som jag redan avslöjat så är jag en tredjeordenskarmelit. Eftersom det inte är det mest välkända fenomen här i världen kan det kanske kräva en lite mer fördjupad utläggning (vilket ursprungligen beställdes av min bloggvän Daniel, men nu senast även av Rudie).

Låt mig börja med att berätta om karmelitorden och de olika grenarna inom orden innan jag fortsätter med att beskriva vad det innebär att leva som tredjeordenskarmelit. Texten om karmel ärhämtad från karmeliternas hemsida. Gå gärna till deras hemsida för att läsa än mer, detta jag tar upp är bara en del av det material som de presenterar.

KARMELITORDEN

Det var på berget Karmel som de första karmelitbröderna bodde som eremiter på 1100-talet. I Elias efterföljd och anda ville de stå inför den levande Gudens ansikte i ständig bön. Deras kyrka var invigd till jungfru Maria av Berget Karmel. Likt Jesu Moder begrundade de Guds ord i sitt hjärta, dag och natt. Karmelitorden är en av Katolska Kyrkans kontemplativa ordnar. Det förtroliga umgänget med Gud i bönen och i den Heliga Skrift är kärnpunkten i Karmels liv. Karmeliternas ordensregel är mycket kortfattad, huvudsakligen bestående av citat från Bibeln, och allt i den syftar hän mot det väsentliga för att nå fram till föreningen med Gud.

Den kvinnliga grenen av orden tillkom på 1400-talet. En reform genomfördes på 1500-talet av Teresa av Avila och Johannes av Korset, som bägge berikat Karmels spiritualitet med sina skrifter om det andliga livet och bönens väg till Gud. Teresas ordensgren är spridd över hela världen och räknar nu ca 800 kloster för nunnor och 500 för bröder. De kallas "De oskodda karmeliterna - ocd". Den helige Josef har en speciell plats i Karmel. Teresa av Avila placerade sina kloster under hans beskydd, som en väktare över det dolda livet i Gud och en bönens läromästare.

Karmelitorden i Sverige
Före reformationen fanns karmelitkloster i Helsingör, Landskrona, Saeby, Skaelskor, Sölvesborg, Varberg, Århus och Örebro. Sedan 1956 representeras orden på nytt i Sverige av karmelitsystrarna i Glumslöv och sedan 1967 också av Karmelitbröderna i Tågarp i Skåne. Systrarna lever sitt helt kontemplativa liv i klostrets avskildhet (klausur), medan bröderna jämte sitt böneliv i ensamhet även utövar själavård och driver ett reträtthem. Karmel i Sverige omfattar även en grupp gifta eller ogifta lekmän, Sekularorden, som lever i Ordens anda ute i samhället och står under Karmelitbrödernas andliga ledning. Vår Fru av Berget Karmels bröder och systrar samverkar både på det andliga och praktiska planet. I Sverige tar sig detta bl.a. uttryck i ett bokförlag som utger andlig, karmelitisk litteratur.

En av de mer kända karmeliterna i Sverige i dag får väl anses vara vår biskop Anders... Även Nunnan får väl numera anses vara en rätt välkänd representant för orden.

Vad innebär det då att vara en tredjeordenskarmelit? Man brukar dela in orden i tre olika delar. Dels den manliga, dels den kvinnliga och slutligen en lekmannagren. Det är denna lekmannagren som kallas för den tredje orden(-sgrenen). Ibland talar man också om sekularkarmeliter eller karmelittertierärer då man menar lekmannagrenen.

Det som är utmärkande för barfotakarmeliternas spiritualitet är den sk inre bönen eller kontemplationen. Nunnorna lever som eremiter i en kommunitet (läs gärna den längre utläggningen om nunnorna på hemsidan). Bröderna har en mer själasörjande roll utöver det kontemplativa livet.

Som lekmän tillhörande den tredje orden så lovar man att leva enligt ordens spiritualitet, för resten av livet. Det som är det helt centrala i spiritualiteten är den inre bönen som vi praktiserar dagligen. Vidare ber vi tideböner, går i mässan, mediterar (har andlig läsning) så ofta vi förmår, helst dagligen.

Jag har avlagt ett evigt löfte att tillhöra den tredje orden. Det löfte jag avgav lyder som följer:
Jag Tuve [fullt namn], driven av den helige Andes nåd och som svar på Guds kallelse, lovar uppriktigt det teresianska Karmels överordnade och er, mina bröder och systrar, att sträva efter den evangeliska fullkomligheten i enlighet med de evangeliska råden om kyskhet, fattigdom och lydnad och i saligprisningarnas anda, enligt levnadsregeln för de oskodda karmeliternas sekularorden. Detta mitt löfte som gäller för hela livet anförtror jag åt Jungfru Maria, Karmels Moder och Drottning.

Lyssna på ett smakprov på en skiva med nunnornas lovsånger här.

Allt gott och en välsignad helg!

torsdag 29 november 2007

Varför trilogin om Härskarringen är överlägsen filmerna

Hemlisen till slut då...
En av de saker som jag uppfattar som centralt i Tolkiens berättelse, och som jag inte tror jag kan påminna mig från någon annan bok, är att ALLT i boken beskrivs av de goda... Det är alltid de goda som är berättarjag. Därmed inte sagt att inte ondskan är beskriven, MEN den tillåts aldrig själv ta ordet! Ondskan eller de onda tillåts aldrig ge sin syn på något, utan det är alltid utifrån de godas perspektiv som saker berättas.

För mig är detta en helt central egenskap i berättelsen. Filmerna förde det goda med sig att jag var tvungen att fundera över vad det var som utgjorde den fundamentala skillnaden mellan filmerna och böckerna. Precis som Helena var inne på fanns det dels en snedvridning från början, som man bara anar i första filmen. I den andra börjar det bli uppenbart och i den tredje är det helt genomgående. Men det var något mer som inte stämde i filmerna, men det tog ett tag innan jag kunde sätta fingret på vad det var. Men snedvridningen och att ondskan tillåts tala för sig själv i filmerna hänger naturligtvis ihop.

Egentligen är filmerna betydligt bättre än vad jag hade väntat mig med tanke på Jacksons bakgrund som skräckfilmsregissör... Men hans fascination av ondskan lyser igenom.

Sedan inser jag att det kan vara lite svårt att skapa en film där allt som beskrivs måste beskrivas av och genom de goda... Men det hade definitivt gått att undvika den närmast febrila upptagenheten med ondskan och dess storhet och förskräcklighet.

Jag tror att det hade gått att skapa en betydligt bättre film trots en lika stor snedvridning som Jackson gjorde, GIVET ATT man hade fokuserat mindre på ondskans storhet. Det hade gått att skapa samma spänning utan att låta ondskan få ta för sig så av filmerna...

För att illustrera min poäng. Vad fanns det för mening med att rista in RIKTIGA förbannelser i de vapen som användes av de som spelade onda? För mig är det bara ett bevis på Jacksons "besatthet" av ondskan och hur den skall få tala för sig själv...

Allt gott!

Skönhetens språk

Eftersom jag åker rätt mycket bil, närmre 2 timmar, de dagar jag åker till jobbet, så har jag mycket tid att utnyttja. Jag har på senare tid börjat lyssna på bl a inspelade föredrag av Peter Kreeft, som är en av mina absoluta favoritförfattare. Han är expert på CS Lewis, Tolkien och Chesterton, vilka är tre andra av mina absoluta favoriter. Ni inser säkert att mitt tycke för Kreeft hänger ihop med hans tycke för mina övriga favoriter...

Det finns få författare idag som når upp till samma intellektuella skärpa som Kreeft gör, och som bl a Chesterton gjorde.

Nu senast har jag lyssnat på ett mycket inspirerande föredrag om skönhetens språk, Language of Beauty. Föredraget baserar sig på Tolkiens språkbruk och arbete med språken i Trilogin om Härskarringen. Det knyter ihop språket med skönheten och godheten, och gör så utifrån ett genuint kristet perspektiv.

JAG BLIR SÅ GLAD DÅ JAG LYSSNAR PÅ DET!!!

En av de saker som jag påmindes om då jag lyssnade var ett av de första samtal på tu man hand som jag hade med min fru, innan vi ens blivit tillsammans. Det var på väg hem från någon akademisk utmärkelse av vår gemensamme bekante Niels Christian Hvidt i Köpenhamn. Det var efter midnatt en av dessa härliga vårnätter och vi gick genom Lunds parker på väg hem, jag till mig och min fru till hennes syster som var vår granne på den tiden. Vi samtalade om just detta ämne. Hur Tolkien lyckats förmedla skönhet genom sitt/sina språk och hur det i sig är en så viktig förklaring till skönheten och storheten i trilogin.

Jag tror jag måste läsa Trilogin om Härskarringen snart igen... Just nu läser vi Hobbiten för min äldste son, så det blir väl naturligt med en fortsättning...

Förresten, Vad är det som gör filmerna så oerhört mycket sämre än böckerna? Jag har en tanke om en för mig helt avgörande skillnad mellan Tolkiens böcker och Jacksons filmer, men det vore intressant att höra era idéer (om ni nu inte tycker filmerna är bättre än böckerna...)

Allt gott!

Att tänka på för tankesmedjan Aletheia

Jag lägger in en kommentar som jag skrev till Daniel angående hans inlägg "var går gränsen för enhet?"

Jag måste ta fasta på det som både Peter och Dag tar upp, eftersom jag tycker det är både viktigt och väldigt riktigt! Det finns bland företrädarna för denna tankesmedja en, i vissa avseenden, överdriven nit vad gäller att söka efter fel hos andra kristna, främst naturligtvis dKK som har blivit en stötesten. Jag vet att om ni skulle ägna samma nit åt att sätta er in i och vilja förstå bakgrunden till vad min kyrka faktiskt lär, istället på att hänga upp er på de fördomar som ni blivit matade med genom er "tradition", så hade ni ganska snabbt tvingats anta en oerhört mycket mer ödmjuk inställning... Jag skall villigt erkänna att jag tycker mig ana en sådan kursändring redan under de få månader som jag följt er ;-) Men det kanske inte är det ni vill höra...

MEN, samtidigt vill jag understryka att jag tycker det är oerhört viktigt att inte ducka för de svåra frågorna, som ni säger er vilja belysa. Jag tror att den enda vägen till sann enhet (vilket måste vara alla kristnas mål: Joh 17:21, alltså även dKKs mål, eller hur Andy, apropå Dagens artikel...) är via tårarnas ekumenik.

Vad innebär då tårarnas ekumenik? Att man är ärlig med splittringen och dess konsekvenser ända tills man blivit överens! Det innebär bl a att man inte försöker släta över de svåra frågorna, eller försöker ta några genvägar, utan att man går till botten med allt. Det är också en av orsakerna till varför jag tycker all form av ekumenik som försöker släta över klyftorna är falsk.

Frågan är om era ledare har anammat en falsk ekumenik? Jag vet inte svaret, och det gör troligen inte ni heller! Det är däremot fullt möjligt att de faktiskt dras till min kyrka för att de inser att vad de har predikat och trott på endast är en bråkdel av den fulla sanningen, och att de inser att de måste ösa ur en djupare källa för att kunna få fler svar...

Utifrån perspektivet att det är via tårarnas ekumenik vi måste gå, välkomnar jag er tankesmedja! Men jag tycker samtidigt att ni måste fråga er om det inte i första hand måste vara er sak att granska er egen tradition och er egna tro, snarare än min kyrkas och de som dras till hennes tro! Problemet för er blir ju i så fall att om era ledare dras mot min kyrka så måste ni acceptera deras frihet att själva välja, samtidigt som ni måste granska vad ni själva tror på. I det här fallet blir det dock lite märkligt, eftersom ni kritiserar ledare som de facto INTE längre är ERA ledare, eftersom ni lämnat deras flock... Alltså, så länge själv är bäste dräng så får ni inskränka er till att kritisera er själva ;)

Vad blir då kontentan? Jo, att ni bör granska ekumeniken, ställa de svåra frågorna, men utifrån ert eget perspektiv, inte utifrån vad någon annan, i samfund som ni inte tillhör, gör eller tror... Annars blir ni inte TROVÄRDIGA, vilket vore synd...

Allt gott!

tisdag 27 november 2007

Konsekrationen av vår kyrka


Eftersom jag egentligen inte har tid för detta idag, och dessutom skall bloggfasta imorgon, så blir det ett kort inlägg med lite bilder från konsekrationen.

Det var en relativt liten tillställning med endast de familjer som oftast brukar komma närvarande. Alla andra inbjudna hade av olika anledningar fått förhinder. Tur var nog det, för med tanke på att det var 6 präster utöver biskopen och diakonen blev det ändock ganska trångt... Skulle tro att vi nu har den minsta katolska kyrkan i Sverige... ;)

En av prästerna, Fader Martin, berättade efteråt om en pojke som fått det där med treenigheten lite om bakfoten. Han hade sagt, då han gjorde korstecknet: "I Faderns och Sonens och den Helige Anders namn, Amen".

Så nu vet ni det, vår biskop är inte vad han ser ut att vara, han är egentligen en del av treenigheten ;)

Slutligen vill jag också sprida den glädjande nyheten att mina (katolikskeptiska) vänner Andy, Daniel och Haggaj har slagit sina kloka huvuden ihop och bildat den kristna tankesmedjan Aletheia. Lycka till, säger jag av hela mitt hjärta!

Så, tills jag bryter fastan på torsdag, önskar jag er allt gott!

söndag 25 november 2007

Konsekration av S:t Pauli kyrka


Nu på tisdag förmiddag så kommer vårt kapell att konsekreras till kyrka av biskopen. Bed för och med oss då!

Fler bilder från kapellet kan ni se här.

lördag 24 november 2007

Fastande bloggrannar inspirerar!

Jag märker att bloggandet tar mycket tid, att jag ger mig in i fler debatter än vad jag har tid (och många gånger lust) att föra... Både Johan och Monica har påbörjat en bloggfasta, och jag har funderat på om jag skall följa i deras fotspår. Samtidigt tycker jag det är alldeles för roligt att blogga, så jag tror istället jag skall välja en gyllene medelväg.

Dels skall jag på allvar börja bloggfasta på onsdagar och fredagar, i gammal katolsk anda ;) Det innebär i o f sig inte ett så enormt stort offer, men man kan offra även småsaker, enligt lilla Therese...

Vidare skall jag följa de råd som framförts hos Johan, av bl a Johan, Dag, X, mfl., om att inte ge mig in i polemik med andra, utan istället försöka ägna mig åt uppbyggliga saker, och sådant som jag själv tycker är intressant och glädjande. Det kanske kan ge mig tid att skriva färdigt några av de 15-20 påbörjade poster som blivit liggande sedan bloggens barndom (tja, den är visserligen inte så gammal än, men ändå...)

Slutligen skall jag nog ta Z's råd om en Timer ad nota. Det känns som om det vore en god ide...

Avslutningsvis tänkte jag bara glädja er med att informera om att jag nu lyckats installera en ny motor i pelletsskruven till pannan, så nu kan vi sätta igång värmen igen för första gången sedan förra lördagen, brrr...

Trevlig helg och Guds rika välsignelse över er!

Allt gott!

fredag 23 november 2007

Pingst lär katolska kyrkan... som kommer överens med de ortodoxa

Enligt Dagen så säger kardinal Kasper, ansvarig för ekumenik i dKK
– I stället för att fråga oss vad som är fel med pingstvännerna borde vi fråga oss vilka våra egna tillkortakommanden är.

Jag tror att det kan komma mycket gott ut av detta. En bättre förståelse och kunskap om våra trossyskon kan underlätta arbetet för enhet.

Det är vidare väldigt upplyftande att läsa kardinalens konstaterande att vi inte kan välja bort ekumeniken, det är en förpliktelse!

Slutligen så framkommer det att ett dokument signerats av katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan vari det slås fast att biskopen av Rom har en särställning bland biskoparna (vilket i sig är old news). Dokumentet säger dock inget om vilken auktoritet denna särställning kan förknippas med. Det framkommer inte huruvida den rysk-ortodoxa kyrkan hakat på eller ej, vilket den var obenägen att göra inledningsvis, pga av inom-ortodoxa angelägenheter...

Optimist som jag är så ser jag detta som ytterst goda tecken! Prisad vare Gud, kanske kan vi en dag bli EN SAMMANHÅLLEN KROPP i Kristus om vi alla hjälps åt! Så låt oss därför be och arbeta för att vi skall kunna bli ett i Ande och Sanning!

Zenit skriver också lite om detta.

Allt gott!

torsdag 22 november 2007

Länktips: Biskopar i den tidiga kyrkan

Inhabitatio Dei skriver, som så ofta, om spännande ämnen. Den här gången om biskopar i den tidiga kyrkan. Det han skriver, tillsammans med det som kommentatorerna skriver, är högst intressant.

Hur är du?

Via de nya länkningsäventyren (som Z skrivit om på sistone, och som tycks ha blivit en fluga... Johan Larsson, Svensson, BetaAlfa, Webbsnack, Bloggen Bent) så såg jag att Kaplansgården har länkat till mig. Hos honom hittade jag detta inlägg om hur hans(?) tro är.

Jag har själv gjort testet och fick det här resultatet:
Eucharistic theology
You scored as a Catholic
You are a Catholic. You believe that the bread and wine are transformed by the priest and become the Body and Blood of Christ. Though the accidents, or appearance, of bread and wine remain, the substance has been changed. The Eucharist remains the Body and Blood of Christ after the celebration, and is reserved in the Tabernacle; Eucharistic devotions are proper. As the whole Christ is present under either species, you partake fully of the Eucharist even if you receive only one.
Catholic 100%
Orthodox 88%
Luther 75%
Calvin 50%
Zwingli 25%
Unitarian 0%


Hm, Zwingli 25%? Vad innebär det? Tur i alla fall att jag är 100% katolik ;)

Vilket resultat får du?

Spännande diskussion hos Haggaj

Haggaj har skrivit ett inlägg om frikyrkoledarnas svängning mot katolska kyrkan. Det har utvecklat sig till ett samtal med och om messianska föreningen...

Daniel skrev en kommentar som lyder:
Eftersom kommentarerna till Haggajs utomordentliga blogg ändå har förvandlats till ett debattforum, måste jag faktiskt säga att det är märkligt vilken helig ko treenuighetsläran har blivit.

Högt respekterade S-E Sköld sluter upp med en super-katolik i skyttevallen mot SÅ Gerdvall. Annars skulle dessa två herrar inte samsas om mycket...

Petrus slog tidigt i debatten huvudet på spiken med sitt citat "CG Hjelm konstarade redan för 70 år sedan av vad som reformerades i reformationen var den Katolska kyrkan"

D.v.s. treenighetsläran ÄR ETT ARV FRÅN rKK! Varför icke katoliker håller den så helig har jag svårt att förstå.

Som jag redan nämnt för Tuve & andra har jag under mina år på missionsfältet i Mexico, samt som pastor i två olika församlingar i USA, rört mig bland flertalet organisationer som DELVIS kommit fram till samma slutsats som Gerdvall; D.v.s. att treenighetsläran är ett mänskligt försök att förklara en Gud som knappast får plats i våra små ärthjärnor.

Treenighetsläran är precis som beskrivningen säger; en LÄRA. Att fäktas med "Tror du på treenigheten - JA, eller NEJ?" är en billig debatt taktik.

Undrar hur många som egentligen, PÅ DJUPET, studerat treenighetsläran?

Nåväl, nog om detta & tillbaka till Haggajs ursprungliga ämne:

Vi lever i spännande tider. Status Quoe håller inte länge till. Guds folk kommer i flera viktiga frågor tvingas ta ställning. ty, genom att inte opponera sig mot Halldorfs trams och Ekmans & Hedins längtan till Rom har man också tagit ställning.

I Guds rike finns ingen neutral mark.

Måtte Gud väcka sitt folk. Hjälp oss Gud att vara antingen varma eller kalla.

Var välsignade i allt!


På vilken jag svarar:
Daniel
Jag tror faktiskt att jag och Sven-Erik kan samsas om betydligt mer än vad jag kan samsas med Gerdvall & CO. På samma sätt tror jag det är för dig eller Sven-Erik, om ni för ett ögonblick skulle ta av er fördomsglasögonen och se på vad dKK lär i sin helhet. Jag vet att ni kommer förfasa er över en hel del av det dKK lär, eftersom vi redan har ältat det ett par gånger, men merparten av vad dKK lär skulle ni nog kunna skriva under helt eller delvis på, det är jag HELT SÄKER PÅ! Dvs om ni läste vad dKK själv hävdar att den tror på (vilket sammanfattats i katekesen), istället för att läsa vad andra anti-katoliker hävdar att vi tror på...

Det jag primärt har försökt fråga Gerdvall & CO om gäller Jesu natur. Är han BARA människa? Är Han BARA Gud? Är Han Gud OCH människa?

Om jag tolkat Gerdvall & CO rätt så menar de att Jesus är BARA människa, men Faderns son. Då är Jesus inte Gud, och då är det som pingstvänner (och katoliker) håller på med avgudadyrkan!

Jag tror precis som du att många ser reformationen främst som en reformation bort från dKK, och i det ljuset faller det sig naturligt att även treenighetsläran skall ifrågasättas. Risken med ett sådant beteende är att man riskerar att kasta ut barnet med badvattnet i sin iver att inte tro likadant som dKK... Jag kan köpa att det kan vara svårt att greppa, och det är säkerligen inte nödvändigt för frälsningen heller. Men det är väl väsentligt huruvida Jesus är Gud och/eller människa? Det blir dessutom rätt svårt att BÅDE hålla sig till bibeln OCH förkasta vad dKK lär, eftersom vi också baserar vår tro helt på bibeln. Men till skillnad från reformatorerna och alla deras efterföljare så förlitar vi oss på den apostoliska traditionen, istället för diverse "hemsnickrade" traditioner (som X & Haggaj haft en parallell-diskussion om). Vi låter även dem som gått före oss, och som känt apostlarna personligen, eller känt dem som de kände etc, också få en röst när vi skall avgöra en trosfråga. Vi har vad Chesterton så fyndigt kallade "the democracy of the dead", eftersom vi med dem utgör Kristi kropp. Jag får nog skriva ett inlägg om detta någon dag...

Messianska föreningen representerar en hemsnickrad tradition som tolkat bibeln på ett sätt som gör dem till en halvkristen judisk sekt (i mina ögon), pingst representerar (minst) en annan, (liberala grenar i) SvK representerar en tradition som förkastar allt utom samtidens fluggor etc etc. Traditionerna finns där, men vilken auktoritet har dessa traditioner? Alla (åtminstone merparten) av dessa traditionsstyrda kyrkor/församlingar menar dessutom att de låter bibeln korrigera dem, men hur kan det då bli så olika. Är det inte så att man i princip (och i praktiken) kan hitta stöd för i stort sett vilken idé som helst i bibeln, genom lite selektiv läsning (som Gerdvall visat prov på när det t ex gäller bibliskt ren mat som det står om i Apg 10:14 men där hela kapitlet och det som Paulus skrivit om detta för de flesta bedömare leder till en annan slutsats än Gerdvalls).Hur skall man veta vems tolkning som är Gudomligt auktoriserad och vems som enbart är mänsklig eller t o m demonisk?

Vi har ältat detta förr, men frågan är svår och måste tas på allvar. Det är nämligen det främsta problemet med Sola Scriptura, det finns ingen garanti för någonting. Inte ens bibelns kanon är helig, eftersom den inte står i bibeln. Därför är det inget som hindrar att man lägger till (som bl a mormonerna gjort) eller tar bort (som bl a SvK gjort). Jag kan hålla med Haggaj om att en minimalistisk dogmatism i kombination med Sola Scriptura är ett bra försvarsverk gentemot alltför omfattande godtycke, men räcker det? I ljuset av frikyrkoledarnas svängning blir den frågan än mer aktuell... Innebär deras svängning ett brott mot denna minimalistiska dogmatism, eller kan det t o m ha sitt ursprung ur en fördjupad förståelse för skriften (och därmed en insikt om att dKK inte är så fel ute när allt kommer omkring)?


Allt gott!

Dagens insändare knyter an till detta inlägg och får därför en länkning.

onsdag 21 november 2007

Ny metod för att extrahera stamceller väcker hopp

Forskargrupper har upptäckt en ny metod att omvandla "vanliga" celler till stamceller. Detta väcker enormt hopp att vi skall kunna få fram stamceller och dra nytta av den enorma potential som kunnat identifieras i dem UTAN att samtidigt begå monstruösa brott mot ofödda människor.

Äntligen finns det alltså möjlighet att säga ja till stamceller och stamcellsforskning och samtidigt säga nej till omänsklighet!

Allt gott!

SvD, Dagen, Catholic World News

PS. Jag hade tänkt bloggfasta idag, men detta kunde man ju inte undgå att skriva om!

tisdag 20 november 2007

korslänkande hit och dit...

På förfrågan från Z skall jag redogöra för hur jag fick till feeden med namn mm.

Jag gick till feed43.com, klistrade in min knuff.se-adress: knuff.se/url/avemarisstella.blogspot.com.
Sedan klickar man på kanppen (load/preview?)

Därefter börjar lite trixande. Det gäller att definiera vad som är repetetivt och som man vill ha ut och vad man inte är intresserad av ur html-koden.

Det som jag valde att ha med är följande (som anges under "Item (repeatable) Search Pattern")
'<'div class="inlaeggsinfo"'>'<'a class="inlaeggsrubrik" href="{%}"'>'{%}'<'/a'>'{*}'<'br'>'{*}'<'b'>'{%}'<'/b'>' {*}'<'small'>'{*}'<'/small'>'{*}'<'small'>'{%}'<'a href="{*}" {*}'>'{*}'<'/a'>'{*}'<'/small'>'{*}'<'/div'>'
(ta bort alla ')
Ni använder {%} för att ange vad som skall sparas och {*} för att ange vad som skall hoppas över.
Klicka sedan på extract.

Gå sedan ner till RSS Item Properties. I den översta rutan har jag skrivit:
{%2} - {%3} - {%4}
Och som länk i rutan under har jag angett {%1}.
Klicka på preview!

Tada, så vart det klart, sedan kan ni bara klistra in adressen som visas längre ner i ett sidelement för feeds så visas de 1-5 senaste hitlänkarna, som ni ser här bredvid (åtminstone just nu, om jag inte fixar och trixar lite mer med det...)

Lycka till och allt gott!

"Why only boys can be the daddies": avslutning på ältandet

Mina läsare måste vid det här laget vara hjärtligt trötta på ältandet av kvinnliga präster, som dessutom är en fråga som jag normalt sett inte bryr mig nämnvärt om och än mindre är road av... Men eftersom jag är rätt envis och tycker det är rimligt att lyssna på mina meningsmotståndares argument så har jag gjort en liten förstudie i de olika sidornas argumentation.

Jag har därför läst den artikel av Dr Wijngaard som Charlotte-Therese hänvisade till i ett av sina inlägg.

Jag måste direkt erkänna att artikeln inte gjort något gott intryck på mig, men jag uppmuntrar alla som misstänker att jag är alltför partisk, att själva läsa artikeln och själva bedöma dess värde. Hans argument för kvinnliga präster bygger i huvudsak på att ogiltigförklara alla kyrkofäder som argumenterat emot kvinnliga präster. Hans huvudsakliga argument för ett sådant ogiltigförklarande bygger på den manschauvinism som (mycket riktigt) var förhärskande i bl a det romerska samhället och som han menar att kyrkan har absorberat.

Han raljerar med Benedikt XVI's kamp mot relativismen inom tron och sätter den kampen i kontrast mot hans egen kamp för "the relativism of a multi-faith society, accountable sexual ethics, critical journalism, open TV and radio, scientific bible studies, rights campaigns by celibates, gays and women"

Så som jag ser den artikeln är den inte så mycket en argumentering för något, som mot något annat. Hans hat mot dem som arbetat emot hans vision av den reformerade kyrkan är så tydligt att det nästan var jobbigt att läsa. Jag har sällan stött på någon som så tydligt INTE kunnat skilja på sak och person. Men om man försöker att se bortom hans hat och personangreppen så tar han upp ett par argument som naturligtvis måste bemötas.

I den bemärkelsen är han helt överens med professor Peter Kreeft. Kreeft konstaterar i sin föreläsning (och bokkapitel) om kvinnliga präster att argumenten för kvinnliga präster kan sammanfattas med "Why not?", och att hela bevisbördan ligger på kyrkans bord. Han inleder med att beskriva sitt tal som att handla om "Why only boys can be the daddies", därav rubriken. Han tar upp de 4 huvudsakliga argumentationslinjerna som förespråkarna för kvinnliga präster arguemnterar utifrån, och går igenom dem alla.

Jag tänker inte referera hela hans föreläsning, men den är väldigt bra och ytterst informativ. Den kan rekommenderas, inte bara för dem som är intresserade av kvinnoprästfrågan, utan av alla som är intresserade av frågor kring Guds natur, symboler, kyrkans auktoritet mm.

Avslutningsvis kan jag konstatera att jag dels ser att kvinnoprästförespråkarna har legitima krav på att få svar på frågan "Why not?", och att Kreeft, i mitt tycke, ger alla de svaren. Men precis som syftet med Kreefts föreläsning i huvudsak var att övertyga den tredjedelen katoliker som inte tagit ställning för eller emot kvinnliga präster, samt stärka den tredjedelen som tagit ställning för kyrkans hållning, så kommer nog varken jag eller Kreeft kunna övertyga den tredjedelen som tagit ställning emot kyrkans hållning, för kvinnliga präster.

Jag anser härmed att jag, personligen, har fått svar på frågan "why not?" och kommer inte själv skriva om kvinnliga präster, annat än undantagsvis. Jag kommer däremot att fortsätta försvara kyrkans legitima hållning i frågan.

Jag avslutar med ett referat av Kreeft angående hur kyrkan ser på sin auktoritet:
Kyrkan hittade inte på prästämbetet, hon tog emot det. Den katolska kyrkan anser sig ha mindre auktoritet än någon annan kyrka i världen, det är därför hon är så konservativ, så obenägen att ändra sig. (fri översättning, ca 11.30 minuter in i föreläsningen).

Allt gott!

måndag 19 november 2007

Länktips: Lyssna och njut!

Ännu ett länktips!

Gå till Rudie och lyssna på lite olika lovsångstraditioner: Svensk, Afro-amerikansk. (kolla även in pojkkören överst i marginalen, ljuvlig)

Lyssna även till vad vår moder Teresa har att säga om det rena hjärtat. Jag hade tänkt lägga till en bild som jag har tagit på en staty av moder Teresa, som står i kyrkan inför tabernaklet i hennes moderhus, en våning ovanför där hennes sakrofag står. Men jag kunde inte hitta kortet, så det får bli en annan gång...

Allt gott!

Länktips: Vad är katolskt och vad är inte katolskt?

Inhabitatio Dei har ett tankeväckande och på sätt och vis rätt lustigt inlägg om vad som är och vad som inte är katolskt, beroende på vilket perspektiv man har.

Allt gott!

Följer Z i spåren, som så många andra...

Jag följer Z i spåren och lägger till mig själv på bloggkartan, något avslöjande, kanske...

Tills vidare väntar jag med spänning på att Z, eller någon annan skall hitta en lösning på hitlänkningsfrågan...

Jag kan också meddela att jag lagt till lite nya länkar, dels till Peter Kreeft, en favorit, Scott Hahn, samt en sida med MP3-filer med allehanda innehåll (allt om dKK, dock)...

Allt gott!

Länktips: Den perfekta prästen ;-)

Gå till Kalle och läs om hur den perfekta prästen skall vara ;-)

Allt gott!

Gnostiker och reformatorer

En kort reflektion utifrån min dust med Charlotte-Therese (C-T) och vad som framkommit av detta.

Någon frågade om tips om var man kan hitta argument för kvinnliga präster i urkyrkliga dokument. C-T menade då att "Även gnostiska texter visar historiskt intressanta saker om den tidiga kyrkan - det är bara att se bortom de gnosticerande tendenserna vid läsningen", vilket (tror jag) fick Dag att fälla en kommentar hos Theodor, där han skriver att "somliga t.o.m. tycks mena att Kanon 'blev helt fel' och att man skulle ha haft med allt i princip inkl. det gnostiska materialet". (Märk väl, detta är vad jag läser in i det, inläggens ordningen möjliggör åtminstone en sådan tolkning...)

För mig framstår C-Ts resonemang kring de gnostiska texterna ungefär lika relevant som att dKK skulle använda reformatorernas argument kring Skriften och Tradition som ett argument för att avskaffa det levande läroämbetet och Traditionen (dvs i praktiken avskaffa sig själv).

Gnostikerna var i schism med den tidiga kyrkan, inte bara i tanke, utan även i handling. Alltså får man vara YTTERST försiktig om man vill försöka utläsa något om den tidiga KYRKAN från de gnostiska texterna. Det man i huvudsak kan utläsa är hur gnositkerna handlade, men det är långt ifrån säkert att det går att tillämpa på kyrkans praktik.

Men precis som Dag konstaterar: "[Det gnostiska materialet] är ju så bra att ha i dagens olika funderingar kring ämbetsfrågan som man ser mest som en jämlikhetsfråga, bevars. Gnosticismen kommer då väl till pass och backar upp den feministiska kulten".

Detta var väl troligen det ultimata beviset på min "egen inskränkthet och fördomsfullhet", men det må vara hänt.

Allt gott!

lördag 17 november 2007

800-åring, 84-åring och snart 2*4-åringar

Idag är det 800 år sedan Elisabeth av Ungern föddes. Jag tänkte kort rekapitulera vad jag minns från dagens presentation av henne i mässan. Hon blev bortgift med en hertig, greve eller dyl. som ung och utnyttjade sin position för att ge många och rika gåvor till de fattiga. Mannen var god och lät henne hållas, men hans släktingar var allt annat än förtjusta över "penga-läckaget". Hon grundade även många sjukhus åt de fattiga. Efter makens död avgav hon ett fattigdomslöfte på långfredagen och ägnade sina sista år åt att tigga på samma sätt som dem som hon hade hjälpt. Hon dog redan 1231, hon blev m a o inte särskilt gammal. Elisabeths sentida släktingar har sedan haft stort inflytande över den europeiska historien. Filip av Hessen var en av dem som skyddade reformatorerna och släkting till detta helgon. Även någon svensk kung (Fredrik I??) härstammar från henne, liksom det engelska kungahuset, tydligen. Man skulle kunna betrakta henne som andlig anmoder åt Moder Teresa. Låt oss ta henne som ett föredöme!

Idag fyller även biskop emeritus Hubertus Brandenburg 84 år, och enligt vår präst, som gratulerat honom per telefon, så mår Hubertus mycket bra. Låt oss be särskilt för honom idag!

Slutligen så fyller mina små prinsessor (eller trollungar, beroende på vilket humör de är på...) 4 år imorgon. Så bed även för dem!

Allt gott!

fredag 16 november 2007

Summering av dialogen om de "vigda" kvinnorna

Eftersom jag nu har gjort mig omaket att ge mig in i en dialog med Charlotte-Therese (C-T), vilket verkligen inte är för mitt eget höga nöjes skull, så tänkte jag ta mig tid att sammanställa MIN syn på vad som kom fram.

Anledningen till att jag överhuvudtaget började kommentera var att jag ville att det skulle finnas en länk till information om exkommuniceringen. Det kändes befogat eftersom C-T hade en, milt sagt, okritisk inställning till allvaret i att begå en handling som de (och C-T) visste leder till exkommunicering.

C-T hävdade flera olika saker, men ville inte presentera sakliga argument för vad hon hävdade (åtminstone var jag inkapabel att identifiera några). Det är möjligt att det finns mycket väl grundade och ytterst sakliga argument bakom hennes övertygelse, men till mig skrev hon bara att hon redan sagt allt och att jag själv kunde leta reda på det. Kontentan av hela dialogen var att ingen vek sig en tum (föga överaskande) men kanske kan någon av åskådarna ha fått sig en tankeställare, även om flertalet noga höll sig utanför sakfrågan :)

I slutet svarade jag Z på en fråga som hon ställt, vilket resulterade i att C-T avfärdade allt det jag skrev som felaktigt. Eftersom jag inte läst om kyrkohistorien med något specifikt kvinnoprästperspektiv så har jag inget historiskt underlag att bedöma något av det hon hävdade. Hon har säkert läst någon som redogör för detta på ett sätt som hon funnit övertygande, men frågan är om hon läst något av någon som argumenterar mot det som hon tror på?

Hursomhelst så tycker jag att de historiska "fakta(?)" hon hänvisade till låter lite grann som de historiska "fakta" som författarna till "The Holy Blood and the Holy Grail" (ni vet den boken som Dan Brown anklagades för att ha plagierat) radar upp för att "leda i bevis" att de moderna frimurarordnarna EGENTLIGEN har sitt fundament på och utgörs av ättlingar till Jesus. De resonerar ungefär som följer (sågott jag kommer ihåg det, det var drygt 10 år sedan jag med stort intresse läste boken, och det var den boken som bl a fick mig att börja ta reda på vad dKK VERKLIGEN lär):

* Först resonerar de om att Jesus nog var gift med Maria Magdalena och att de fick barn (populärt tema)
* Aposteln Jakob tog med sig barnen (och ev Maria Magdalena) till Spanien. Här resonerade de om att den heliga gral (som det finns många sägner om) egentligen var det kungliga blodet, dvs San Graal vs Sang Real.
* Sedan visade de att OM jesu barn kom till Spanien så KUNDE de ha varit de som blev det Merovingska kungahuset, vilket de sedermera betraktade som ett bevisat faktum.
* Därefter tog de upp kartharerna och redogjorde för varför det kunde vara så att de egentligen kände till sanningen om Merovingerna och därför tog avstånd från kyrkan och dess lära, och istället höll sig till läran de fick via Sang Real.
* På samma sätt malde de på, och fick det till att alla de som under historiens gång hade varit i opposition mot kyrkan EGENTLIGEN var de som vetat den riktiga sanningen. Genom att göra den ena kopplingen efter den andra, där varje koppling KUNDE vara TÄNKBAR, men knappast trolig, så kom de till slut fram till att Prieur de Sion (någon fransk frimurare) var Jesu ättling i rakt nedstigande led...

Det var onekligen spännande läsning, och det är troligt att det fanns en hel del korrekta historiska fakta invävt i deras argumentation, men överlag så kändes beviskedjan i sin helhet GANSKA tunn... Det har senare visat sig att en del av de dokument som de använde som källmaterial hade smugglats in (planterats) på unversitetsbibliotekets i Paris arkiv.

Jag tar upp detta delvis för att C-T's historiska argument spontant påminde mig om den boken och deras argumentation angående frimurarnas blodsband till Jesus. Men delvis också för att visa på att det går rätt lätt att hävda än det ena och än det andra med hjälp av historiska "fakta". Det som krävs är ett antal resonemang om möjligheten av att ett antal individuella händelser, som tillsammans utgör en händelsekedja, kan ha ägt rum. Att sedan få slutsatsen att hela kedjan av händelser med största sannolik HAR ägt rum att verka trolig, handlar mest om ett övertygande språkbruk (och en relativt oerfaren eller godtrogen läsare, vilket jag delvis var...).

Jag säger inte att C-T har fel i allt (eller ens något), det vet jag inte. Jag tycker bara inte det verkar särskilt troligt att t ex Jesus även valde kvinnliga apostlar (utöver de 12) och att de var med vid instiftandet av Eukaristin... Men jag har inte studerat detta och kan därför inte uttala mig med bestämdhet, det enda jag vet är att kyrkan tycks vara rätt bestämd på att C-T & CO har fel i vad de hävdar. Om jag måste välja att lita på C-T & CO eller kyrkan är valet väldigt lätt för mig...

En annan sak som blev tydlig och som jag inte vet om jag skall skratta eller gråta åt är hur C-T inte kunde tåla att bli emotsagd, utan till slut förbjöd "mr X" att skriva, tills denne slutat med personangrepp... Var och en får ju döma själva vem som gick till personangrepp (jag?).

C-T har sedan fortsatt att ta upp frågan och behandlar flera olika frågor med sin självhävdade ödmjukhet och respekt. Hon går bl a till angrepp på Jacobs inlägg om kvinnliga präster, och Dag har där givit flera tänkvärda kommentarer.

Jag har fått nog för den här gången, och hoppas slippa fler dialoger med C-T, det finns få saker som jag tycker sämre om. Men jag antar att frågan lär bli aktuell fler gånger, så jag får väl fundera på hur jag skall tackla frågan.

Allt gott!

PS. Jag testar en ny layout, som ni ser. Några synpunkter?

torsdag 15 november 2007

Karmelitiska meditationer

Jag hittade denna värdefulla sida för alla som uppskattar att lyssna på meditationer (t ex då man som jag pendlar). Jag har 1000 famnars djup att tacka för tipset.

Allt gott!

onsdag 14 november 2007

"Vigda" kvinnor och diskussion om giltigheten

Jag skrev häromdagen att två kvinnor varnats för konsekvenserna om de ämnade låta viga sig i söndags. Av allt att döma har de nu låtit viga sig och har därmed ådragit sig den förutsagda konsekvensen.

Som vanligt tar Charlotte-Therese upp detta som om det var något positivt som hänt, och vägrar acceptera att de faktiskt gjort sig skyldiga till en allvarlig synd. Jag har, trots att jag hade tänkt att aldrig ge mig in i diskussion med henne igen, gjort det på hennes blogg, eftersom jag tycker både frågan och hennes missinformationsspridning är synnerligen allvarliga.

Tack till Simon för länken till ärkebiskopens utläggning om saken.

Låt oss göra som ärkebiskopen uppmanar oss, och be för dem som är inblandade, och alla dem som blir förvirrade av de falska budskap som sprids i denna fråga.

måndag 12 november 2007

i väntan på bättre tider...

I brist på tid har jag inte postat så många inlägg på sistone. Jag har däremot gjort några förändringar på bloggen som ni kan roa er med medan ni väntar på att min tid skall komma tillbaka till mig...

Jag har lagt till ett sökfält kopplat till bibel.se, samt ett som är kopplat till kateksen.se. sökfältet till katekesen fungerar inte HELT tillfredsställande ännu, men jag hoppas det kan komma en lösning på det så småningom. Så medan ni väntar, sök i bibeln OCH i katekesen.

Jag lovar, om ni söker tillräckligt noggrant i båda kommer ni att inse att den ena bara är en i högsta grad Gudomligt inspirerad sammanfattning av vad den andra tar upp ;)

fredag 9 november 2007

Automatisk exkommunion vid vigning av kvinnliga präster

I den här artikeln varnas två kvinnor som planerar att låta viga sig på söndag för att de kommer att bli exkommunicerade. Eftersom jag tidigare haft diskussion med andra huruvida kvinnor som vigts till präster blir exkommunicerade eller ej, så är följande formulering högst klargörande: "He warned the women that additional penalties could be used against them, along with the excommunication that would be automatically imposed." Tyvärr tänkte dock åtminstone den ena kvinnan låta sig vigas ändå, så låt oss be för henne att hon tar sitt förnuft till fånga.

Det är så falskt gentemot dessa kvinnor att hävda något annat än att de blir exkommunicerade vid vigningen och att deras vigning är ogiltig.

torsdag 8 november 2007

Kommentar till Daniel och Gustaf

Daniel har uppmanat journalisten Carl-Henric Jaktlund och Dagen, som skrev om MFS, att på motsvarande sätt granska dKK. Det uppstod en diskussion i kommentarerna om vad det egentligen är som skall granskas och varför. Min kommentar till Daniel mfl är följande:

Jag blir inte riktigt klok på er. Ni vill granska dKK för att ställa era ledare inför vår lära. Det är inga problem, det behövs inga intervjuer för det, ni behöver bara slå upp www.katekesen.se och läsa igenom allt. Det kan ni göra lika väl som era ledare. Om ni undrar över någon specifik del i dKKs lära så som den sammanfattats i katekesen kan ni följa de hänvisningar som finns till Bibeln och andra dokument och kyrkofäder. Vi döljer inget och har inget att dölja...

Däremot vore det rätt intressant att få en förklaring till hur "the infallable magisterium of the evangelical church" har kommit fram till dogmen att dKK är skökan i Babylon och vad det finns för saklig grund att tro det. Jag retas naturligtvis, men ni uttalar och hänvisar till denna tolkning lika självklart som om den vore huggen i sten. Finns det en konsensus bland KRISTNA att det skulle vara så som era "kyrkofäder" har kommit fram till? Nej, naturligtvis inte, de flesta kristna anser att det är helt uppåt väggarna men ändå håller ni fast vid vad er tradition har lärt er, trots att ni inte ens själva vill kännas vid någon tradition... Ni har blivit inlärda att skökan = dKK, that's it. För egen del finner jag X's förslag till tolkning av Upp oändligt mer plausibel, även om jag inte ställer mig bakom den tolkningen heller.

Så man kanske skulle be [Carl-Henric] Jaktlund istället skriva om vilken grund det finns för den evangelikala traditionen och varför de evangelikalas "kyrkofäder" skulle vara ofelbara i sin tolkning att skökan = dKK. Dvs skriva om hur evangelikala SER på dKK och vilken saklig grund det finns för den synen... Det hade kunnat vara intressant. Den genomlysning av dKK ni ber om kan vem som helst göra och alla välkomnas varmt att göra den, det behövs inga journalister för detta...

F.d. antikatoliken Scott Hahn gjorde exakt det jag föreslår, han granskade Bibeln och dKKs lära för att försöka hitta "ammunition" för att kunna attackera dKK. Istället fann han att Bibeln på punkt efter punkt bekräftade dKKs lära. Idag är han katolik, kanske är det det ni är rädda för, att ni skall behöva erkänna att det kan ligga något i vad dKK lär. Det är klart att det är lättare att gå till "personangrepp", dvs påstå att dKK är skökan, istället för att faktiskt ta reda på, från dKKs egna dokument, vad hon lär och på vad hon grundar sin lära, isället för att läsa böcker som påstår saker om dKKs lära skrivna av antikatoliker.

Så, som sagt, vi har inget att dölja och vi presenterar vår lära både i sammanfattande dokument (katekesen) och i fördjupade utläggningar om hur och varför vi lär som vi lär. Om ni verkligen är intresserade av Sanningen om dKK, så gå till källorna själva...

tisdag 6 november 2007

GodTube

Medan jag beger mig hemåt kan ni roa er med denna sida: http://www.godtube.com

Verkar det vara något vettigt?

måndag 5 november 2007

Då "Gud" uppenbarar sig för en katolik


En gammal dam gick in i kyrkan och lade sig på knä i kyrkbänken och började tala intensivt men tyst. Prästen, som kom in i kyrkan, ville spela henne ett spratt och gömde sig bakom en pelare, varifrån han sade med myndig stämma:
- "Lyssna kvinna, det är din Gud som talar!" Kvinnan fortsatte som om inget hänt. Prästen tog sats igen och sade lite högre:
- "Lyssna kvinna, det är din Gud som talar!" Fortfarande var reaktionen obefintlig. För tredje gången sade prästen:
- "Lyssna kvinna, det är din Gud som talar!"
Då vände sig kvinnan uppåt och sade upprört:
- "Nu får Du vara tyst, jag talar med Din Mamma!"

;)

Dialog med Theodor

Jag har under ett par dagar fört en dialog med Theodor (och andra) om ... Guess what! Traditionen...

Dels har jag varit inne och brett ut mig hos Z, och dels har jag hälsat på hos Theodor själv.

torsdag 1 november 2007

Sola Scriptura ;)

Romersk-Anglikanska kyrkan?

Jag har tidigare haft en konversation med Rudie om bland annat den anglikanska kyrkan, under detta inlägg om Traditionen. I det sammanhanget är det lite roligt att hänvisa till denna artikel i Dagen.