torsdag 22 november 2007

Spännande diskussion hos Haggaj

Haggaj har skrivit ett inlägg om frikyrkoledarnas svängning mot katolska kyrkan. Det har utvecklat sig till ett samtal med och om messianska föreningen...

Daniel skrev en kommentar som lyder:
Eftersom kommentarerna till Haggajs utomordentliga blogg ändå har förvandlats till ett debattforum, måste jag faktiskt säga att det är märkligt vilken helig ko treenuighetsläran har blivit.

Högt respekterade S-E Sköld sluter upp med en super-katolik i skyttevallen mot SÅ Gerdvall. Annars skulle dessa två herrar inte samsas om mycket...

Petrus slog tidigt i debatten huvudet på spiken med sitt citat "CG Hjelm konstarade redan för 70 år sedan av vad som reformerades i reformationen var den Katolska kyrkan"

D.v.s. treenighetsläran ÄR ETT ARV FRÅN rKK! Varför icke katoliker håller den så helig har jag svårt att förstå.

Som jag redan nämnt för Tuve & andra har jag under mina år på missionsfältet i Mexico, samt som pastor i två olika församlingar i USA, rört mig bland flertalet organisationer som DELVIS kommit fram till samma slutsats som Gerdvall; D.v.s. att treenighetsläran är ett mänskligt försök att förklara en Gud som knappast får plats i våra små ärthjärnor.

Treenighetsläran är precis som beskrivningen säger; en LÄRA. Att fäktas med "Tror du på treenigheten - JA, eller NEJ?" är en billig debatt taktik.

Undrar hur många som egentligen, PÅ DJUPET, studerat treenighetsläran?

Nåväl, nog om detta & tillbaka till Haggajs ursprungliga ämne:

Vi lever i spännande tider. Status Quoe håller inte länge till. Guds folk kommer i flera viktiga frågor tvingas ta ställning. ty, genom att inte opponera sig mot Halldorfs trams och Ekmans & Hedins längtan till Rom har man också tagit ställning.

I Guds rike finns ingen neutral mark.

Måtte Gud väcka sitt folk. Hjälp oss Gud att vara antingen varma eller kalla.

Var välsignade i allt!


På vilken jag svarar:
Daniel
Jag tror faktiskt att jag och Sven-Erik kan samsas om betydligt mer än vad jag kan samsas med Gerdvall & CO. På samma sätt tror jag det är för dig eller Sven-Erik, om ni för ett ögonblick skulle ta av er fördomsglasögonen och se på vad dKK lär i sin helhet. Jag vet att ni kommer förfasa er över en hel del av det dKK lär, eftersom vi redan har ältat det ett par gånger, men merparten av vad dKK lär skulle ni nog kunna skriva under helt eller delvis på, det är jag HELT SÄKER PÅ! Dvs om ni läste vad dKK själv hävdar att den tror på (vilket sammanfattats i katekesen), istället för att läsa vad andra anti-katoliker hävdar att vi tror på...

Det jag primärt har försökt fråga Gerdvall & CO om gäller Jesu natur. Är han BARA människa? Är Han BARA Gud? Är Han Gud OCH människa?

Om jag tolkat Gerdvall & CO rätt så menar de att Jesus är BARA människa, men Faderns son. Då är Jesus inte Gud, och då är det som pingstvänner (och katoliker) håller på med avgudadyrkan!

Jag tror precis som du att många ser reformationen främst som en reformation bort från dKK, och i det ljuset faller det sig naturligt att även treenighetsläran skall ifrågasättas. Risken med ett sådant beteende är att man riskerar att kasta ut barnet med badvattnet i sin iver att inte tro likadant som dKK... Jag kan köpa att det kan vara svårt att greppa, och det är säkerligen inte nödvändigt för frälsningen heller. Men det är väl väsentligt huruvida Jesus är Gud och/eller människa? Det blir dessutom rätt svårt att BÅDE hålla sig till bibeln OCH förkasta vad dKK lär, eftersom vi också baserar vår tro helt på bibeln. Men till skillnad från reformatorerna och alla deras efterföljare så förlitar vi oss på den apostoliska traditionen, istället för diverse "hemsnickrade" traditioner (som X & Haggaj haft en parallell-diskussion om). Vi låter även dem som gått före oss, och som känt apostlarna personligen, eller känt dem som de kände etc, också få en röst när vi skall avgöra en trosfråga. Vi har vad Chesterton så fyndigt kallade "the democracy of the dead", eftersom vi med dem utgör Kristi kropp. Jag får nog skriva ett inlägg om detta någon dag...

Messianska föreningen representerar en hemsnickrad tradition som tolkat bibeln på ett sätt som gör dem till en halvkristen judisk sekt (i mina ögon), pingst representerar (minst) en annan, (liberala grenar i) SvK representerar en tradition som förkastar allt utom samtidens fluggor etc etc. Traditionerna finns där, men vilken auktoritet har dessa traditioner? Alla (åtminstone merparten) av dessa traditionsstyrda kyrkor/församlingar menar dessutom att de låter bibeln korrigera dem, men hur kan det då bli så olika. Är det inte så att man i princip (och i praktiken) kan hitta stöd för i stort sett vilken idé som helst i bibeln, genom lite selektiv läsning (som Gerdvall visat prov på när det t ex gäller bibliskt ren mat som det står om i Apg 10:14 men där hela kapitlet och det som Paulus skrivit om detta för de flesta bedömare leder till en annan slutsats än Gerdvalls).Hur skall man veta vems tolkning som är Gudomligt auktoriserad och vems som enbart är mänsklig eller t o m demonisk?

Vi har ältat detta förr, men frågan är svår och måste tas på allvar. Det är nämligen det främsta problemet med Sola Scriptura, det finns ingen garanti för någonting. Inte ens bibelns kanon är helig, eftersom den inte står i bibeln. Därför är det inget som hindrar att man lägger till (som bl a mormonerna gjort) eller tar bort (som bl a SvK gjort). Jag kan hålla med Haggaj om att en minimalistisk dogmatism i kombination med Sola Scriptura är ett bra försvarsverk gentemot alltför omfattande godtycke, men räcker det? I ljuset av frikyrkoledarnas svängning blir den frågan än mer aktuell... Innebär deras svängning ett brott mot denna minimalistiska dogmatism, eller kan det t o m ha sitt ursprung ur en fördjupad förståelse för skriften (och därmed en insikt om att dKK inte är så fel ute när allt kommer omkring)?


Allt gott!

Dagens insändare knyter an till detta inlägg och får därför en länkning.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tuve
Veldig bra svarat! ;)

Anonym sa...

Shalom vänner,

Givetvis skall vi syna MFS syn på Jesus som Guds son/ Jesu Gudom. Vad jag kanske reagerar på är att inte Treenighetsläran 'får' synas.

D.v.s. per automatik avfärdas alla som heretiker som inte sväljer denna lära med hull och hår.

Jag har INTE MFS syn på Jesus utan tvivlar inte på att Jesus är Gud. Däremot har jag stora tvivel kring Konstantin, hans motiv och hans frälsning ö.h.t.

Liksom många menar att Gustav Wasa var en opportunist som utnyttjade reformationen att bli av med rKK's inflytande i Sverige så undrar jag över huruvida Konstantin inte utnyttjade kristna för att befästa sin makt.

Det finns många frågetäcken kring den Niceanska mötet där treenighetsläran kom till. Framförallt fanns inga judiska teologer med i mötet, och därmed bejakades inte den mångtusenåriga judiska synen på Gud till 100%

mvh
Daniel