fredag 23 november 2007

Pingst lär katolska kyrkan... som kommer överens med de ortodoxa

Enligt Dagen så säger kardinal Kasper, ansvarig för ekumenik i dKK
– I stället för att fråga oss vad som är fel med pingstvännerna borde vi fråga oss vilka våra egna tillkortakommanden är.

Jag tror att det kan komma mycket gott ut av detta. En bättre förståelse och kunskap om våra trossyskon kan underlätta arbetet för enhet.

Det är vidare väldigt upplyftande att läsa kardinalens konstaterande att vi inte kan välja bort ekumeniken, det är en förpliktelse!

Slutligen så framkommer det att ett dokument signerats av katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan vari det slås fast att biskopen av Rom har en särställning bland biskoparna (vilket i sig är old news). Dokumentet säger dock inget om vilken auktoritet denna särställning kan förknippas med. Det framkommer inte huruvida den rysk-ortodoxa kyrkan hakat på eller ej, vilket den var obenägen att göra inledningsvis, pga av inom-ortodoxa angelägenheter...

Optimist som jag är så ser jag detta som ytterst goda tecken! Prisad vare Gud, kanske kan vi en dag bli EN SAMMANHÅLLEN KROPP i Kristus om vi alla hjälps åt! Så låt oss därför be och arbeta för att vi skall kunna bli ett i Ande och Sanning!

Zenit skriver också lite om detta.

Allt gott!

1 kommentar:

Anonym sa...

Tycker att Kasper inger alltmer förtroende. Tack Gud för honom!
Tills dess att vi alla är ett får vi förundras och glädjas över Guds oändliga nåd och tålamod med oss, så bristfälliga och mänskliga syndare vi är. Tänk att Anden oförtröttligt leder och drar oss mot varandra, trots alla våra tvister och mänskliga felsteg genom historien. Man kan inte göra annat än att prisa Gud för denna stora nåd!