lördag 19 juli 2008

Länktips: Påven om utmaningarna i ekumeniken

Christian Baptism is "the point of departure for the entire ecumenical movement," Pope Benedict XVI told a meeting of Christian leaders in Sydney on July 18. But ecumenical work, he added, should always aim toward completion in a shared celebration of the Eucharist.

[...]

To progress further toward genuine unity, the Pope said, Christians must address their differences with candor. "We must guard against any temptation to view doctrine as divisive and hence an impediment to the seemingly more pressing and immediate task of improving the world in which we live," he said.

Pope Benedict illustrated his own point by reminding the ecumenical assembly that the Catholic Church is observing a Pauline year, which he as Roman Pontiff declared. St. Paul, he observed, emphasized that the Church is "built 'built upon the foundation of the apostles and prophets' with Jesus Himself as the cornerstone." Every Christian, the Pope continued, bears a responsibility to build up the whole of the Church, "to ensure that the edifice stands strong so that others will be attracted to enter."

Ecumenical work, the Pope continued, involves not merely an exchange of ideas but, more importantly, an exchange of gifts. Ultimately, he insisted, the effort "points toward a common celebration of the Eucharist, which Christ entrusted to his apostles as the sacrament of the Church's unity par excellence."
Catholic World News

onsdag 16 juli 2008

Länktips: Pius XII och judarna

Tack till Kristina som tipsar om denna film till försvar för påven Pius XII, som så ofta anklagats falskt för att ha varit passiv och orsak till många judars död. Vill lyfta fram ett citat av Pinchas Lapide: Påven Pius XII "was instrumental in saving at least 700,000 but probably as many as 860,000 jews from certain death at the Nazi hands." Hur många samtida ledare, profana eller religiösa, kan skriva något sådant på sin meritlista?

torsdag 3 juli 2008

St Pauli Kyrka en av två svenska vallfartskyrkor under Paulusåret


Biskopen har utsett St Pauli kyrka till en av två svenska vallfartskyrkor som ger fullständig avlat, dvs. efterskänkandet av de timliga straffen för synder som redan är förlåtna, under Paulusåret 2008-2009. Biskopen skriver i sitt dekret om fullständig avlat under Paulusåret:

I Stockholms katolska stift är S:t Pauli församling i Gävle och S:t Pauli kyrka i Kored, Alboga (S:t Sigfrids församling, Borås) invigda till aposteln Paulus ära. I enlighet med Apostoliska penitentiariets dekret, beslutar jag att alla som i Stockholms katolska stift gör en vallfärd till dessa kyrkor någon gång under detta Paulusår kan ta emot denna fullständiga avlat, under förutsättning att de uppfyller de vanliga villkoren.

Läs hela dekretet för mer information och hänvisningar till andra texter. Sist i dekretet står också vilka de vanliga villkoren är.