onsdag 16 juli 2008

Länktips: Pius XII och judarna

Tack till Kristina som tipsar om denna film till försvar för påven Pius XII, som så ofta anklagats falskt för att ha varit passiv och orsak till många judars död. Vill lyfta fram ett citat av Pinchas Lapide: Påven Pius XII "was instrumental in saving at least 700,000 but probably as many as 860,000 jews from certain death at the Nazi hands." Hur många samtida ledare, profana eller religiösa, kan skriva något sådant på sin meritlista?

7 kommentarer:

Anonym sa...

Judiska grupper kommer att hålla en konferens i Rom i höst just till försvar av Pius XII.

För något år sedan så hittade också någon igen en urgammal tidningsartikel från Jerusalem Post, tror jag det var, om hur Pius tagit emot ett par judar i offentlig audiens, och högt och ljudligt, inför närvarande nazisoldater, sagt till dem att de skulle vara stolta över att tillhöra Jesu eget folk!

Kommer tyvärr inte ihåg var jag läste någondera.

(Sedan tillhör han definitivt inte mina favoritpåvar av andra anledningar, men till just detta tror jag han är rätt oskyldig.)

Unknown sa...

Från youtube? Det här är en ytterst grundligt omdiskuterad och genomforskad fråga.

Min egen judiske styvfar, som förlorade hela sin släkt i Förintelsen, menar ungefär att påven gjorde vad som kunde begäras av honom.

Jag ägnar saken ett inägg på min egen blogg Eklips! Inga kommentarer, men väl en mycket innehållsdiger länksamling.

Unknown sa...

Efter att ha ägnat en stor del av dagen åt studium av frågan vill jag göra en kort kommentar.

En samlad värdering ger vid handen att öppen konfrontationspolitik inte hade stora utsikter åstadkomma något positivt.

Vad som konkret uppnåddes i det tysta bör då relativt sett uppvärderas.

Kort uttryckt är det viktigare att beakta vad kyrkan gjorde, än vad den sade.

Det ger perspektiv på Lapines uppgifter, som tillför något nytt av största intresse, oavsett vad attityd eller förutfattad mening man kan ha i detta omstridda ämne.

Unknown sa...

Snabbt inhopp igen då jag hittat nya uppgifter. Lapides uppgifter är visst från 1960-talet och ingalunda oomstridda. Hans uttalanden gjordes i ett polltiskt sammanhang.

http://findarticles.com/p/articles/mi_m1058/is_9_118/ai_71949687

Tuve sa...

D
Det är roligt att du är tillbaka!
Intressant!

Man behöver ju, som du konstaterar inte favorisera någon för att försvara dem mot falska anklagelser.

Kraxpelax
Tack för länken, det ger förstås perspektiv på uttalandet. Det är dock onekligen rätt slående att det är judarna som tycks vara Pius XII's främsta försvarare om han nu varit en sådan lam anka som många vill få honom till...

Allt gott!

Unknown sa...

Allt gott själv. Den andre juden till påvens försvar är ju David Galin. Pius XII hade en hart när omöjlig situation.

Anonym sa...

Nämnas bör att en god artikel om Pius XII och Holocaust av rabbi David G Galin (Weekly Standard 26 feb 2001) finns återgiven (med vissa avkortningar) hos Traces-CL, som utges på engelska av Communione et Liberazione:
http://www.traces-cl.com/apr2001/pio.htm