torsdag 3 juli 2008

St Pauli Kyrka en av två svenska vallfartskyrkor under Paulusåret


Biskopen har utsett St Pauli kyrka till en av två svenska vallfartskyrkor som ger fullständig avlat, dvs. efterskänkandet av de timliga straffen för synder som redan är förlåtna, under Paulusåret 2008-2009. Biskopen skriver i sitt dekret om fullständig avlat under Paulusåret:

I Stockholms katolska stift är S:t Pauli församling i Gävle och S:t Pauli kyrka i Kored, Alboga (S:t Sigfrids församling, Borås) invigda till aposteln Paulus ära. I enlighet med Apostoliska penitentiariets dekret, beslutar jag att alla som i Stockholms katolska stift gör en vallfärd till dessa kyrkor någon gång under detta Paulusår kan ta emot denna fullständiga avlat, under förutsättning att de uppfyller de vanliga villkoren.

Läs hela dekretet för mer information och hänvisningar till andra texter. Sist i dekretet står också vilka de vanliga villkoren är.

27 kommentarer:

Gittan sa...

Grattis! Eller vad man nu säger ... tror bestämt inte jag någonsin sett ett gratulationskort utformat för just den här tilldragelsen ...

Anonym sa...

Kul!

Dina svärföräldrar får öppna kafé och "Bo på lantgård"... :-)

Fast det där med avlat är och förblir en av de få punkter i katolsk teologi där jag inte fattar vad ni håller på med...

Jag tog t o m och lyssnade igenom ett Scott Hahn-föredrag om avlaten i tanke att om någon kunde få det begripligt så var det han — men icke. Jag har suttit och lyssnat på en hel drös med Hahn-inspelningar de sista dagarna, och han är fullständigt brilliant. Han visar hur NT uppfyller GT så man till slut känner sig som om man var med på vägen till Emmaus. Men om det här ämnet var han precis lika obegriplig som alla andra. It makes no sense at all!

Birgitta
:-)

Tuve sa...

Välkommen Birgitta!

Jag vet faktiskt inte själv vad en lämplig gratulation skulle vara :)

D

Kul att höra från dig!

Jag håller med, avlaten är inte sådär helt självklart enkel, för att nu inte överdriva :) Men kanske kan jag skriva vad jag förstått av det någon gång, vilket säkert ändå är mindre än vad du kan... Det kan ju vara läge att sätta sig in i det ordentligt nu när vår kyrka blivit en av stiftets vallfartskyrkor... :)

Allt gott!

Gustav Ahlman sa...

Möjligen något väl tekniskt svar: Den som lever i nådens tillstånd och får fullständig avlat och sedan dör kommer direkt till himmelen utan att behöva passera skärselden. Eftersom de flesta som får fullständig avlat inte dör omedelbart efteråt så är det sannolikt att man senare kommer dra på sig nya synder som också åtföljs av ett timligt straff som man också måste få avlat för om man vill slippa skärselden. Därför gör den fullständiga avlaten så att säga bäst nytta om den tillfaller de själar som redan är i skärselden. Det traditionella och mest osjälviska är således att be Gud att all den avlat man förtjänar får tillräknas själarna i skärselden. Vissa avlater, t ex på alla själars dag, kan rent av endast tillräknas själarna i skärselden. Själarna i skärselden kan inte förtjäna någon avlat själva, så därför är det vår uppgift att be för dem.

Ett annat viktigt syfte med avlaten (som i detta fall) är att Kyrkan så att säga ger de troende en morot för att styra deras fromhetsliv. För att Paulusåret verkligen ska bli ett riktigt Paulusår så ska det ju till att de troende i större utsträckning gör olika vallfarter till platser som har koppling till Paulus, och att belöna dessa vallfarter med avlat är ett sätt att uppmuntra till detta.

Man kan dock, vilken dag som helst på året, få fullständig avlat genom att tillbringa en halvtimme i bön framför sakramentet, läsa den heliga Skrift i en halvtimme eller att gemensamt be fem dekader av rosenkransen. I samtliga fall krävs även "de vanliga villkoren", nämligen mottagande av kommunionen och försoningens sakrament, bön för påvens intentioner samt den uppriktiga intentionen att undvika den minsta synd. Saknas någonting av detta blir avlaten partiell istället för fullständig. Det finns även många andra, mindre saker som ger partiell avlat, exempelvis att göra korstecknet med vigvatten när man går in i en kyrka, be en kort bön till Gud under dagens lopp eller att utföra en kärleksgärning mot sin nästa.

Allt detta ger det troende ytterligare uppmuntran att utföra ovanstående fromma handlingar, och bidrar på så sätt till deras och hela världens helgelse och fullkomning.

Anonym sa...

Okej, jag vallfärdar gärna till er kyrka så snart som möjligt. Redan nu på söndag kanske. Är det svårt att hitta? Hur dags är mässan?

Tuve sa...

Gustav
Tack för en utmärkt genomgång!

Tobias
Du är välkommen!
Mässitder och eventuella undantag försöker vi konsekvent att lägga ut här.

Det är inte så svårt att hitta. Jag skall lägga till en länk till en karta senare.

Allt gott!

Anonym sa...

D,
Jag fick en (kanske aning förenklad) förklaring av vad bot och avlat går ut på för många år sedan.

Bikten är att be om förlåtelse och bli förlåten.
Boten är att läka det sår som synden har orsakat.

I en relation räcker det inte att säga "förlåt" man måste också visa i handling hur ledsen man är. Läka det sår som synden orsakat.

Därför gör man alltid en bot efter bikten. Avlat är helt enkelt att läka dessa sår genom olika handlingar. Avlat kan således skaffas för döda människor, andra levande eller personligen.

Någon katolik får gärna rätta mig om jag har uppfattat saken helt fel.

Anonym sa...

Jag hänger inte riktigt med i vad avlat innebär. Gäller det endast tiden i skärselden eller även för den kämpande Kyrkan? Exempel: Om jag åläggs att utföra vissa botövningar i bikten, men istället utför någon av de allmänna, fullständiga avlaterna, innebär detta att botövningen inte "behöver" göras? Om man utför en avlatshandling, är det till och med felaktigt att utföra den botövning som prästen ålagt mig i bikten?

Anonym sa...

Helena. Tack för den enkla förklaringen! Hoppas att det är så enkelt!

Att kunna ge avlat till avlidna människor verkar dock lite skumt tycker jag. Det påminner om det mormonska bruket att döpa sig för avlidna.

Tuve sa...

Kan tipsa om Zetas funderingar kring temat.

Helena sa...

Hilaron,
om jag förstår saken rätt så gäller avlaten all timlig del, dvs både i skärselden och på jorden. Alla lidanden kan rena och tjäna som en partiell avlat, dvs minska tiden i skärselden. Helgonen är inte kända för sina många avlatshandlingar, utan genom sin stora kärlek till Gud. :-)

Vad jag förstår så är bikten inte giltig om man inte genomför den bot som är ålagd i bikten. För att kunna få avlat så krävs att man uppfyller villkoren, vilket bikten är en av dem.

Med andra ord kan du inte få avlat om du inte biktat dig (inom rimlig tid vilket oftast anses vara ca en vecka) och du har inte fullgjort bikten om du inte gör din biktbot.

Johan,
Avlaten till de avlidna finner vi redan i i GT i Mackarbeerboken, 2 Mack 12:45b och i Job, Job 1:5.

Om Jesus kunde träda i syndares ställe, så borde vi kunna göra något liknande. Hans korsoffer var ju inte enbart till för alla då levande, utan för alla människor.

Anonym sa...

Gäller alltså avlaten "befrielse/mildrande" från/av skärselden? Jag har trott att avlat istället mildrade ens botakter i detta livet...och jag tycker faktiskt det verkar mer logiskt- om nu skärselden är rening,och inte straff.

Helena sa...

Thomas H/Nomas
Ja, jag tror du uppfattat saken rätt.

Den enda förklaringen som jag kan se är att man förr lade en dimension i ordet 'straff' som vi idag skulle lägga i ordet 'bot/läkande process'.

Anonym sa...

Det kommer någonting längre senare om jag får ihop det; nu ville jag bara påpeka för Helena att det faktiskt står klart och tydligt i dekretet att man INTE kan vinna avlat för andra levande än sig själv (punkt 2:4). Vore ju olyckligt om du kastar bort dina ansträngningar på någon de inte "fastnar" på... ;-) (Därmed faller också Job 1:5.)

Fast jag håller med dig. Om det finns avlat så borde man rimligtvis kunna vinna den för vem som helst.

Anonym sa...

För de som närmar sig ämnet från ett mer evangelikalt håll så är det här faktiskt rätt bra: http://www.mark-shea.com/indulgences.html.

Tyvärr hjälper det inte mig själv så mycket, eftersom han mest tar upp de byggstenar jag INTE har problem med, men några trådar skall jag ta och dra litet i, så får vi se vad det ger.

Och så har han ju så underbara meningar: "Catholic theology has an incorrigible knack for obscuring marvelous insights in confusing terminology". DET håller jag i varje fall med om till 100%! ;-)

Anonym sa...

D,
Lapsus här ;)
Ja, jag vet att man inte kan fixa avlat för andra levande, jag slant på tangentbordet ;)

Anonym sa...

Helena: Det jag tycker är lite lurigt är just det att avlaten till en början var till för att minska botgöringen som tillhörde bikten. Nåväl, det kan ju omöjligen skada att göra botgöringen. Men det är lite förvirrande.

Anonym sa...

Tack, Helena och Tuve (och resten av er storfamilj) för ert gästfria och välkomnande bemötande igår! S:t Pauli kyrka har intagit en plats i mitt hjärta. Så fint det var när er dotter (eller var det någon kusin?) ringde i sin lilla klocka vid förvandlingen. Ni är en välsignelse för Kyrkan!

***

Ang. avlat för de levande. Orsaken till att detta inte är möjligt är väl just den att avlaten är ett efterskänkande av straff för redan förlåtna synder, alltså synder vilka vi redan ångrat och bekänt. Själarna i skärselden ångrar sina synder - annars hade de inte varit där. Men vad gäller andra människor, som ännu är i jordelivet, vet vi inte om de är botfärdiga eller ej. Därför kan vi inte ge dem vår avlat.

Z sa...

Tuve, D, Helena eller någon annan:

Har ni någon bra definition för förlåtelse?

Vad gör man då man förlåter någon?

Tuve sa...

Tobias
Det var väldigt trevligt att du kom! Hoppas vi får fler tillfällen att träffas!

Som jag sade till dig, det är roligt att få ett ansikte till en signatur och inse att du dessutom är kollega till min svåger :) Jag hade inte en aning om det. Du är den förste från bloggvärlden som materialiseras och faktiskt visar sig vara en verklig människa... Det är annars lätt att få en känsla av att alla de kontakter man får på internet i själva verket bara är artificiella företeelser... Du har bevisat att så inte är fallet (åtminstone inte alltid...) ;)

Tack för förklaringen till varför avlaten inte kan ges till levande!

Allt gott!

Anonym sa...

Tobias,
tack för förklaringen om varför avlaten inte kan ges till levande.
Det är ganska intressant att det i Jobs bok handlar om levande människor, men jag antar att det gällde den tidens syndaoffer. Vet du hur dagens syn på bot/avlat skiljer sig från GT:s syn på syndaoffret?

Det var verkligen trevligt att se dig och dina två döttrar! Hoppas att vi kan ses igen.

RUDIE sa...

Tuve ock Helena
Jag var på ett mycket trevligt besök i går hos min fadder i St. Birgitta kirke. Hon ock hennes familj bor langs kysten ock hadde ett lite kapell, ock vi fick be Vesper tilsammans med dom i kapellet. Det var roligt, jag tycker om tidebönerna! :)

Vi kom också inn på avlat, ock jag måste säga jag inte förstår avlat änn. Jag får väl vara godta det.
Men då jag berettade för dom att man kunne få fullstendig avlat för att dra till er kyrka så trodde dom att man måtte göra mer enn bara åka til er kyrka för at få avlat.

Jag tyckte jo heller inte det skulle kännes som ett straff att åka till er kyrka, det hadde varit trevligt nån gång. (Jag tror inte det kan bli i sommar)

Men får man fullstendig avlat bara av att åka til er kyrka? Hur är det? (Jag vet man måste vara katolik ;) )

Venlig hilsen

Unknown sa...

Traditionen hålls vid liv! Det här med avlat tycker jag är en klar och på nåt sätt stimulerande idé, som jag personligen är lite svag för, om man säger så.

Unknown sa...

Till hilarion, ja, att minska boten är just avlatens poäng, det rör sig ju om en straffeftergift.

Vill man vara riktigt petig har jag lite svårt att se ett grundläggande fel i att sälja avlatsbrev, såsom har skett historiskt, det är ju omvandling av bot i penningform, så felet där är strängt taget mer pastoralt än teolgiskt.

Tuve sa...

Välkommen Kraxpelax!
Ja, avlat är kul :D

Allt gott!

Unknown sa...

Ja inte sant! Jesusbarnet blev ju t ex avlat, och tänk på hur det gick till!

0:o)

Tuve sa...

Rudie
Det stämmer som din fadder säger. Man måste uppfylla "de vanliga villkoren" också". De står sist i dekretet jag länkar till.

Allt gott!