måndag 19 november 2007

Gnostiker och reformatorer

En kort reflektion utifrån min dust med Charlotte-Therese (C-T) och vad som framkommit av detta.

Någon frågade om tips om var man kan hitta argument för kvinnliga präster i urkyrkliga dokument. C-T menade då att "Även gnostiska texter visar historiskt intressanta saker om den tidiga kyrkan - det är bara att se bortom de gnosticerande tendenserna vid läsningen", vilket (tror jag) fick Dag att fälla en kommentar hos Theodor, där han skriver att "somliga t.o.m. tycks mena att Kanon 'blev helt fel' och att man skulle ha haft med allt i princip inkl. det gnostiska materialet". (Märk väl, detta är vad jag läser in i det, inläggens ordningen möjliggör åtminstone en sådan tolkning...)

För mig framstår C-Ts resonemang kring de gnostiska texterna ungefär lika relevant som att dKK skulle använda reformatorernas argument kring Skriften och Tradition som ett argument för att avskaffa det levande läroämbetet och Traditionen (dvs i praktiken avskaffa sig själv).

Gnostikerna var i schism med den tidiga kyrkan, inte bara i tanke, utan även i handling. Alltså får man vara YTTERST försiktig om man vill försöka utläsa något om den tidiga KYRKAN från de gnostiska texterna. Det man i huvudsak kan utläsa är hur gnositkerna handlade, men det är långt ifrån säkert att det går att tillämpa på kyrkans praktik.

Men precis som Dag konstaterar: "[Det gnostiska materialet] är ju så bra att ha i dagens olika funderingar kring ämbetsfrågan som man ser mest som en jämlikhetsfråga, bevars. Gnosticismen kommer då väl till pass och backar upp den feministiska kulten".

Detta var väl troligen det ultimata beviset på min "egen inskränkthet och fördomsfullhet", men det må vara hänt.

Allt gott!

Inga kommentarer: